Byla A-502-321-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui Aloyzui Martinavičiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Šaltinėlis“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Šaltinėlis“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretieji suinteresuoti asmenys – valstybės įmonė Registrų centras, Klaipėdos rajono savivaldybė ir Klaipėdos miesto savivaldybė, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Šaltinėlis“ (toliau – ir Bendrija; pareiškėjas; apeliantas) su skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydamas:

81) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir Registrų centras; trečiasis suinteresuotas asmuo) Klaipėdos filialo (toliau – ir Klaipėdos filialas; atsakovas) 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimą „Dėl prašymo pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis“ (toliau – ir 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimas);

92) įpareigoti Klaipėdos filialą pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, t. y. pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sandėlio ir kiemo statinio (vandens bokšto), esančių adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) bei nuomos teisėmis valdomo žemės sklypo, esančio adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) registro duomenis, nurodant, kad sandėlį ir kiemo statinį (vandens bokštas), esančius adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) nuosavybės teisėmis valdo ir žemės sklypą, esantį adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) nuomos teisėmis valdo Bendrija;

103) priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11Skunde pareiškėjas paaiškino, kad Klaipėdos filialas 2007 m. lapkričio 15 d. priėmė sprendimą, kuriuo netenkino pareiškėjo prašymo pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sandėlio ir kiemo statinio (vandens bokšto), esančių adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdoje, (registro Nr. duomenys neskelbiami) bei nuomos teisėmis valdomo žemės sklypo, esančio duomenys neskelbiami, Klaipėdoje, (registro Nr. duomenys neskelbiami) registro duomenis. Nurodė, kad šį sprendimą pareiškėjas apskundė Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai (toliau – ir Komisija), kuri 2008 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. 25 netenkino pareiškėjo prašymo pakeisti minėtus registro duomenis bei paliko galioti ginčijimą teritorinio registratoriaus sprendimą.

12Teigė, jog Bendrija yra buvusios Tauralaukio plytinės vandentiekio eksploatavimo bendrijos (toliau – ir Tauralaukio bendrija) teisių ir pareigų perėmėja, nes dėl Klaipėdos miesto teritorijos ribų pasikeitimo 2001 m. sausio 15 d. įvykusiame Tauralaukio bendrijos narių susirinkime buvo priimtas nutarimas išsiregistruoti iš Klaipėdos rajono savivaldybės ir, toliau tęsiant savo veiklą, prisiregistruoti Klaipėdos miesto savivaldybėje. Klaipėdos rajono meras 2001 m. kovo 1 d. potvarkiu Nr. 123 išregistravo Tauralaukio bendriją. Akcentavo, jog Tauralaukio bendrija likviduota nebuvo, o jos turto valdymo nuosavybės teisėmis ir žemės sklypo nuomos faktas išliko toks pat.

13Pažymėjo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės valdyba 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 193, nesant juridinio asmens steigimo dokumentų, įregistravo Bendriją, ir vertino, jog Bendrija buvo įregistruota toje pačioje vietoje kaip ir nuo 1994 m. veikusi Tauralaukio bendrija, kuri nuosavybės teisėmis valdė ir naudojo tą patį turtą.

14Nurodė, kad pareiškėjas, siekdamas pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto registro duomenis, kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog ji yra buvusios Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja, nustatymo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimu šį prašymą atmetė, tačiau apeliacinės instancijos teismas 2007 m. gegužės 3 d. nutartyje, pareiškėjo nuomone, nustatė prejudicinę reikšmę turinčius faktus, pagrindžiančius pareiškėjo teisėtą reikalavimą pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis.

15Tvirtino, jog priimdami sprendimus, atsakovas bei Komisija neatsižvelgė į tą faktinę aplinkybę, kad Tauralaukio bendrija neegzistuoja ir nėra įregistruota Juridinių asmenų registre, nors Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotos minėtos bendrijos nuosavybės teisės į sandėlį ir kiemo statinį (vandens bokštą), esančius adresu duomenys neskelbiami, Klaipėda, (registro Nr. duomenys neskelbiami) bei nuomos teisėmis valdomą žemės sklypą, esantį duomenys neskelbiami, Klaipėdoje, (registro Nr. duomenys neskelbiami).

16Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad, pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis (registro Nr. duomenys neskelbiami), sandėlis ir kiemo statinys (vandens bokštas), esantys adresu duomenys neskelbiami, Klaipėda, nuosavybės teisėmis įregistruoti Tauralaukio bendrijai. Pažymėjo, jog tuo pačiu adresu esančiam žemės sklypui (kadastrinis Nr. duomenys neskelbiami (registro Nr. duomenys neskelbiami)) įregistruotas juridinis faktas apie 1994 m. gruodžio 2 d. sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 14495, pagal kurią nuomininkas yra Tauralaukio bendrija. Tvirtino, kad pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina, jog minėtas nekilnojamasis turtas ir daiktinės teisės į jį buvo perduoti Bendrijai. Akcentavo, jog Komisija nustatė, kad pareiškėjo pateiktų dokumentų turinys patvirtino, jog Tauralaukio bendrija, kaip juridinis asmuo, buvo likviduota, o ne reorganizuota į Bendriją, todėl likvidavimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 37 straipsnio pagrindu naujai įkurtam juridiniam asmeniui Tauralaukio bendrijos teisės ir pareigos neperėjo, taigi tenkinti pareiškėjo prašymą nėra teisinio pagrindo.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybė atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, jog neprieštarauja, kad būtų nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai, jog Bendrija nuosavybės teisėmis valdo sandėlį ir kiemo statinį (vandens bokštą), esančius išnuomotame žemės sklype adresu duomenys neskelbiami, Klaipėda, ir jog Bendrija yra Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad jokių interesų šioje byloje neturi, todėl dėl skundo nepasisakys, o sprendimo priėmimo klausimą paliks teismo nuožiūrai.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Registrų centras atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

21II.

22Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 25 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

23Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Registro įstatymas) 13 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsniu, 23 straipsnio 1-3 dalimis, 29 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Registro nuostatai) 16 punktu.

24Nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas įrodo, jog Klaipėdos rajono valdybos 1994 m. rugsėjo 19 d. potvarkio Nr. 553-v pagrindu Tauralaukio bendrijai buvo įregistruotos nuosavybės teisės į pastatą-sandėlį (unikalus Nr. duomenys neskelbiami) ir į kiemo statinį (vandens bokštą (unikalus Nr. duomenys neskelbiami (registro Nr. duomenys neskelbiami))), o 1994 m. gruodžio 2 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pagrindu buvo įregistruotas juridinis faktas (registro Nr. duomenys neskelbiami), jog Tauralaukio bendrija nuomos teisėmis valdo 0,2789 ha ploto žemės sklypą, esantį tuo pačiu adresu, kaip ir nuosavybės teisėmis priklausantys nekilnojamieji daiktai. Akcentavo, jog pareiškėjo teiginys, kad Tauralaukio bendrija nebuvo likviduota, reorganizuota ar jos vietoje nebuvo įsteigta nauja bendrija, o keitėsi tik bendrijos pavadinimas ir registracijos vieta, nes dalis Klaipėdos rajono teritorijos ribų pateko į Klaipėdos miesto teritoriją, dėl ko Bendrija yra faktinė Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja, yra nepagrįstas, nes Bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimas įrodo, kad Bendrija 2001 m. balandžio 19 d. jame buvo įregistruota kaip naujas juridinis asmuo.

25Pažymėjo, jog Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2006 m. gegužės 17 d. rašte Nr. (5.1.22)-A5-112 nurodoma, kad Tauralaukio bendrijos likvidavimo procedūra teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo atliekama. Minėta bendrija buvo išregistruota Klaipėdos rajono mero 2001 m. kovo 1 d. potvarkiu Nr. 123, atsižvelgus į jos narių susirinkimo, įvykusio 2001 m. sausio 15 d., nutarimą. Nukreipė į Tauralaukio bendrijos išregistravimo metu galiojusio CK 37 ir 38 straipsnius ir konstatavo, jog nustačius faktinę aplinkybę, kad Tauralaukio bendrija nebuvo reorganizuota, Bendrija nėra Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja. Laikėsi nuomonės, jog pareiškėjo pateikti dokumentai patvirtina, kad Tauralaukio bendrija, kaip juridinis asmuo, buvo ne reorganizuota į Bendriją, o likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

26Rėmėsi Registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Registro nuostatų 35 punktu ir nurodė, kad į bylą nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys Tauralaukio bendrijos daiktinių teisių išregistravimą, jų pasibaigimą ar jų turėtojo pasikeitimą, priešingai – Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašai patvirtina šios bendrijos nuosavybės teises į sandėlį ir vandens bokštą bei juridinį faktą, jog ši bendrija nuomos teisėmis valdo žemės sklypą.

27Atkreipė dėmesį į tai, jog Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinėje byloje 2A-308-123/2007 paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą, kuriuo buvo netenkintas Bendrijos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad Bendrija nuosavybės teisėmis valdo pastatus (sandėlį, vandens bokštą), esančius išnuomotame žemės sklype adresu duomenys neskelbiami, Klaipėda, ir kad Bendrija yra buvusios Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja, pakeisdamas pirmos instancijos teismo sprendimo motyvus. Nukreipė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 58 straipsnio 2 dalį ir akcentavo, jog nagrinėjant bylą bendrosios kompetencijos teisme, nedalyvavo Registrų centras, kuris nagrinėjamoje administracinėje byloje yra trečiasis suinteresuotas asmuo, taigi negalima daryti išvados, jog minėti bendrosios kompetencijos teismų sprendimai turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai. Pabrėžė, jog minėtoje civilinėje byloje taip pat nebuvo nustatyta, kad Bendrija yra Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja.

28Rėmėsi ABTĮ 44 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis ir nurodė, jog pareiškėjo skundą pripažinus nepagrįstu, prašymas dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas.

29III.

30Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų patenkintas.

31Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

321. Teigia, jog Tauralaukio bendrija nebuvo nei reorganizuota, nei lidviduota, be to, ji nebuvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, nes pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą, tokio pobūdžio juridiniai asmenys Juridinių asmenų registre nebuvo registruojami, ir nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Bendrija negali būti Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja.

332. Atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime neaptarė ir nevertino 2000 m. liepos 12 d. įsigaliojusios redakcijos Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio, imperatyviai įpareigojančio perregistruoti tokio pobūdžio bendrijas ir nustatančio, jog bendrija, perregistravusi savo įstatus, yra turėtų teisių ir prievolių perėmėja.

343. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl Tauralaukio bendrijos daiktinių teisių, nevertino tos aplinkybės, jog ji neegzistuoja ir nėra įregistruota Juridinių asmenų registre.

35Kiti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo skundo pirmosios instancijos teismui argumentams.

36Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti.

37Atsiliepime atsakovas dėsto iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir savo atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui.

38Tretieji suinteresuoti asmenys Klaipėdos rajono savivaldybė ir Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepimų į pareiškėjo apeliacinį skundą nepateikė.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinis skundas tenkintinas.

42Administracinis ginčas kilo dėl vietinio registratoriaus sprendimo atsisakyti pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis.

43Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog Klaipėdos rajono valdybos 1994 m. rugsėjo 19 d. potvarkio Nr. 553-v pagrindu Tauralaukio bendrijai buvo įregistruotos nuosavybės teisės į pastatą-sandėlį (unikalus Nr. duomenys neskelbiami) ir į kiemo statinį (vandens bokštą (unikalus Nr. duomenys neskelbiami (registro Nr. duomenys neskelbiami))), o 1994 m. gruodžio 2 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pagrindu buvo įregistruotas juridinis faktas (registro Nr. duomenys neskelbiami), jog Tauralaukio bendrija nuomos teisėmis valdo 0,2789 ha ploto žemės sklypą, esantį tuo pačiu adresu, kaip ir nuosavybės teisėmis priklausantys nekilnojamieji daiktai.

44Pagal nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 srtaipsnio 1 dalį Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymų ir juridinių aktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniai pagrindai numatyti Įstatymo 22 straipsnyje. Be kita ko tokiais pagrindais pripažįstami teismo sprendimai bei kiti įstatymų nustatyti dokumentai (2, 10 punktai). 23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarka, įpareigojanti kartu su prašymu pateikti registravimui reikalingus dokumentus.

45Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2006 m. gegužės 17 d. rašte Nr. (5.1.22)-A5-112 nurodoma, kad Tauralaukio bendrijos likvidavimo procedūra teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo atliekama. Minėta bendrija buvo išregistruota Klaipėdos rajono mero 2001 m. kovo 1 d. potvarkiu Nr. 123 (b.l. 16)., atsižvelgus į jos narių susirinkimo, įvykusio 2001 m. sausio 15 d., nutarimą (b.l. 14).

46Klaipėdos miesto savivaldybės valdyba 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. 193, nesant juridinio asmens steigimo dokumentų, Bendriją įregistravo (b.l. 38).

47Į bylą nepateikta jokių duomenų, kad Tauralaukio bendrija nustatyta tvarka būtų likviduota, o individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Šaltinėlis“ įsteigta. Dėl to laikytinas pagrįstu pareiškėjo teiginys, kad toliau tęsiant savo veiklą keitėsi tik bendrijos pavadinimas ir registracijos vieta, nes dalis Klaipėdos rajono teritorijos ribų pateko į Klaipėdos miesto teritoriją. Tai patvirtina jau minėtas Tauralaukio plytinės vandentiekio eksploatavimo bendrijos 2001 m. sausio 15 d. susirinkimo protokolas bei 2001 m. kovo 2 d. protokolas (b.l. 36).

48Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašai patvirtina Tauralaukio bendrijos nuosavybės teises į sandėlį ir vandens bokštą bei juridinį faktą, jog ši bendrija nuomos teisėmis valdo žemės sklypą, tačiau, nekyla ginčas, kad šis subjektas išregistruotas ir nebeegzistuoja. Nustačius, kad Bendrija buvo įregistruota toje pačioje vietoje kaip ir nuo 1994 m. veikusi Tauralaukio bendrija, kuri nuosavybės teisėmis valdė ir naudojo tą patį turtą, laikytina, jog Bendrija yra faktinė Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja, nors daiktinės teisės nebuvo išregistruotos, nustatyta tvarka nefiksuotas jų turėtojo pasikeitimas.

49Tą aplinkybę, kad išregistruota Tauralaukio bendrija ir pareiškėjas yra vienas ir tas pats asmuo, patvirtina ir Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinėje byloje 2A-308-123/2007 paliktas galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimas, kuriuo buvo netenkintas Bendrijos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad Bendrija nuosavybės teisėmis valdo pastatus (sandėlį, vandens bokštą), esančius išnuomotame žemės sklype adresu duomenys neskelbiami, Klaipėda, ir kad Bendrija yra buvusios Tauralaukio bendrijos teisių ir pareigų perėmėja.

50Kaip matyti iš bylos, ginčo dėl materialinių teisių į minėtus nekilnojamuosius daiktus, nekyla, o pareiškėjas dėl netinkamo dokumentacijos tvarkymo negali tinkamai realizuoti savo teisių.

51Atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes, taikant teisingumo ir protingumo kriterijus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas, tretysis suinteresuotas amuo ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino nesant pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sandėlio ir kiemo statinio (vandens bokšto), esančių adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdoje, (registro Nr. duomenys neskelbiami) bei nuomos teisėmis valdomo žemės sklypo, esančio duomenys neskelbiami, Klaipėdoje, (registro Nr. duomenys neskelbiami) registro duomenis.

52Dėl to pareiškėjos apeliacinis skundas ir skundas teismui tenkinami, skundžiamas aktas bei teismo sprendimas naikinami, o atsakovas įpareigojamas pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis.

53Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

54Pareiškėjo individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Šaltinėlis“ apeliacinį skundą tenkinti.

55Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą panaikinti. Pareiškėjo individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos „Šaltinėlis“ skundą patenkinti.

56Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimą „Dėl prašymo pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis“. Įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sandėlio ir kiemo statinio (vandens bokšto), esančių adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) bei nuomos teisėmis valdomo žemės sklypo, esančio adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) registro duomenis, nurodant, kad sandėlį ir kiemo statinį (vandens bokštas), esančius adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) nuosavybės teisėmis valdo ir žemės sklypą, esantį adresu duomenys neskelbiami, Klaipėdos m., (reg. Nr. duomenys neskelbiami) nuomos teisėmis valdo individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija „Šaltinėlis“.

57Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui Aloyzui Martinavičiui,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija... 8. 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro (toliau – ir Registrų... 9. 2) įpareigoti Klaipėdos filialą pakeisti Nekilnojamojo turto registro... 10. 3) priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 11. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad Klaipėdos filialas 2007 m. lapkričio 15... 12. Teigė, jog Bendrija yra buvusios Tauralaukio plytinės vandentiekio... 13. Pažymėjo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės valdyba 2001 m. balandžio 19... 14. Nurodė, kad pareiškėjas, siekdamas pakeisti Nekilnojamojo turto registre... 15. Tvirtino, jog priimdami sprendimus, atsakovas bei Komisija neatsižvelgė į... 16. Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad... 17. Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad, pagal Nekilnojamojo turto registro... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybė atsiliepime į... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepime į... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Registrų centras atsiliepimo į pareiškėjo... 21. II.... 22. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 25 d. sprendimu... 23. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto... 24. Nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas... 25. Pažymėjo, jog Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2006 m.... 26. Rėmėsi Registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Registro nuostatų 35... 27. Atkreipė dėmesį į tai, jog Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. gegužės 3... 28. Rėmėsi ABTĮ 44 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis ir nurodė, jog pareiškėjo... 29. III.... 30. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 31. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 32. 1. Teigia, jog Tauralaukio bendrija nebuvo nei reorganizuota, nei lidviduota,... 33. 2. Atkreipia dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 34. 3. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl Tauralaukio... 35. Kiti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo skundo... 36. Atsakovas Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą... 37. Atsiliepime atsakovas dėsto iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir savo... 38. Tretieji suinteresuoti asmenys Klaipėdos rajono savivaldybė ir Klaipėdos... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 42. Administracinis ginčas kilo dėl vietinio registratoriaus sprendimo atsisakyti... 43. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog... 44. Pagal nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 srtaipsnio 1 dalį... 45. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2006 m. gegužės 17 d. rašte... 46. Klaipėdos miesto savivaldybės valdyba 2001 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr.... 47. Į bylą nepateikta jokių duomenų, kad Tauralaukio bendrija nustatyta tvarka... 48. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašai patvirtina... 49. Tą aplinkybę, kad išregistruota Tauralaukio bendrija ir pareiškėjas yra... 50. Kaip matyti iš bylos, ginčo dėl materialinių teisių į minėtus... 51. Atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes, taikant teisingumo ir... 52. Dėl to pareiškėjos apeliacinis skundas ir skundas teismui tenkinami,... 53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 54. Pareiškėjo individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos... 55. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą... 56. Panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2007 m.... 57. Sprendimas neskundžiamas....