Byla 2-616-672/2015
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės D. B. ieškinį atsakovei J. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės J. P. 195,64 Eur skolos, 3,05 Eur delspinigių ir 5proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme imki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodo, jog 2013 m. rugpjūčio 23 d. rašytine skolos sutartimi ji paskolino atsakovei J. P. 750 Lt (217,22 Eur). Atsakovė įsipareigojo iki 2014 m. gruodžio 20 d. skolą grąžinti dalimis. 2014 m. gegužės 2 d. atsakovė davė jai 750 Lt vekselį. Nuo skolos sutarties ir vekselio pasirašymo iki šiol atsakovė grąžino tik 21,58 Eur skolos. Kreiptis į notarą dėl vekselio vykdymo ieškovė pavėlavo. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentus dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atsakovei pačiam pasirašant, tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d., priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ištyrus byloje esančią medžiagą, nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2013 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė susitarimą, kuriuo atsakovė, kaip nurodoma pateiktame susitarime „prašo pasiskolinti“ iš ieškovės 600 Lt ir pasižada juos grąžinti iki 2014 m. gruodžio 20 d., mokėdama kiekvieno mėnesio 20 dieną po 50 Lt. Taip pat atsakovė susitarime nurodo, jog dar yra skolinga ieškovei 150 Lt. Tuo atveju, jei atsakovė nesilaikys nustatyto įsipareigojimo, susitarta dėl 0,02 proc. dydžio delspinigių. 2014 m. gegužės 2 d. atsakovė pasirašė paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį 750 Lt sumai, kuriuo įsipareigojo minėtą sumą ieškovei grąžinti iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vekselyje nurodoma, kad mokėjimo vieta yra ( - ) (ieškovės gyvenamoji vieta), vekselio davėjas – atsakovė J. P., gyv. ( - ), vekselis – neprotestuotinas. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prisiimtus įsipareigojimus, nėra.

7Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris, kuriuo sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta.

8Kaip nurodo ieškovė, su neprotestuotinu paprastuoju vekseliu į notarą įstatymo nustatytu terminu nesikreipė, jį praleido. Šalys atsiskaitymo datą vekselyje nustatė 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau duomenų, kad vekselis nustatytu terminu nebuvo pateikti atsakovei apmokėti, nėra. Todėl ieškovė praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininkės vykdomuoju įrašu. Ieškovė pagrįstai savo teisėms ginti naudojasi teismine gynyba, t. y. ginčo teisenos tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės skolą. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad jis yra negaliojantis ar išnykęs sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis).

9Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010). Tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008).

10Atsižvelgiant į bylos kontekstą konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai. Paskola – realinis sandoris, kuriam patvirtinti pakanka pakvitavimo (CK 6.871 str. 3 d.), tačiau paskoliniam santykiui įforminti arba piniginei skolai apmokėti neretai išduodamas ir vekselis. Nors nagrinėjamu atveju pinigų perdavimo atsakovei faktas teismui pateiktuose tarp šalių sudarytuose susitarimuose nėra atskirai užfiksuotas, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo teigti, kad pinigų perdavimas neįvyko. Vien tik įrašo rašytiniame skolos dokumente apie pinigų perdavimą nebuvimas nesudaro pagrindo spręsti, kad pinigai paskolos gavėjui nebuvo perduoti, be to, atsakovė šios aplinkybės neginčijo.

11CK 6.878 str. numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai CK normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. CK 6.871 str. 1 d. ir 3 d. bei 6.873 str. 1 d. normos, reglamentuojančios paskolos sutarties formą ir paskolos gavėjo pareigą grąžinti paskolos sumą, neprieštarauja Vekselių įstatymo normoms.

12Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė pasirašydama paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį pasiskolino iš ieškovės 750 Lt, kuriuos įsipareigojo grąžinti iki 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė ir yra grąžinusi tik 21,58 Lt skolos. Ieškovės reikalavimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 195,64 Eur skolos suma bei 3,05 Eur delspinigių nuo negrąžintos sumos.

13CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 93 str. 1 d., ir tuo, kad ieškovę Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu (4-5 b. l.) nuspręsta 100 procentų atleisti nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, iš atsakovės priteistinas 20 Eur žyminis mokestis, valstybei.

15Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 96 str., 142 str. 4 d., 285 str. 1 d. bei CK 1.105 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str., 6.871 str. 1 d., 3 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d., 6.878 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ), 195,64 Eur (vieno šimto devyniasdešimt penkių eurų 64 euroct) skolą, 3,05 Eur (trijų eurų 5 euroct) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. kovo 19 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei D. B., asmens kodas ( - ).

18Priteisti iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ), valstybei 20 Eur (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio.

19Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės J. P. 195,64 Eur skolos, 3,05 Eur... 3. Atsakovei procesiniai dokumentus dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Ištyrus byloje esančią medžiagą, nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė... 7. Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo... 8. Kaip nurodo ieškovė, su neprotestuotinu paprastuoju vekseliu į notarą... 9. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą... 10. Atsižvelgiant į bylos kontekstą konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė... 11. CK 6.878 str. numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal... 12. Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos... 13. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 14. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 93 str. 1 d., ir tuo, kad ieškovę... 15. Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 96 str., 142 str. 4 d., 285... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ), 195,64 Eur (vieno šimto... 18. Priteisti iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ), valstybei 20 Eur... 19. Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad... 20. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...