Byla ATP-590-417/2012
Dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutarties, kuria A. S. skundas pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus 2012-05-03 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. V3-(38.7)-37 netenkintas

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Eduardas Maškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto A. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutarties, kuria A. S. skundas pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus 2012-05-03 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. V3-(38.7)-37 netenkintas,

Nustatė

22012-05-03 Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji inspektorė A. S. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. V2-(38.6)-80 už tai, kad jis 2011 m. rudenį, duomenys neskelbtini, pasodino tujas pagal kaimyno sklypo tvorą, nesilaikydamas nustatyto ne mažesnio kaip 1 m atstumo, ir taip pažeidė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. T11-292 patvirtintų Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 9.10 p. ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 162 str.

32012-05-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.V3-(38.7)-37 A. S. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 162 str., padarymą paskyrė administracinę nuobaudą – 75 Lt baudą.

4Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2012-05-04 buvo gautas A. S. skundas dėl 2012-05-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. V3-(38.7)-37, juo prašoma panaikinti nutarimą ir grąžinti institucijai tirti iš naujo bei įpareigoti tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.

5Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartimi A. S. skundo netenkino ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus 2012-05-03 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. V3-(38.7)-37 paliko nepakeistą.

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas A. S. pateiktame apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2012-05-03 Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji inspektorė A. S. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. V2-(38.6)-80 ir bylą grąžinti tirti įgaliotai institucijai. Iškviesti liudytoją R. R.. Nurodo, kad savivaldybės tarybos patvirtintuose želdinių taisyklėse yra numatyta, kad želdinius galima sodinti ne mažiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyno Tad teisingas sklypų ribos nustatymo faktas šioje byloje turi pagrindinę reikšmę. E. P., vykdančio individualią veiklą, 2012-07-04 aktas patvirtina, kad tvora neatitinka sklypo registracijos taškų iki 35 cm. Tai, apelianto manymu, rodo, kad jam surašytas protokolas yra be būtinų eksperto išvadų, kurias numato ATPK1-2 d. Apelianto teigimu, iš byloje esančios nuotraukos negalima spręsti apie tikrąją padėtį, nes joje nėra matyta sklypų ribų žymėjimų. Teismas nustatė, jis pasodino tujas

7Apeliantas pažymi, kad teismas konstatavo, kad pateiktas E. P., vykdančio individualią veiklą, 2012-06-08 aktas, kuriuo nustatytos tvoros koordinatės nepaneigia faktinių aplinkybių, kad tujos pasodintos ne per arti kito kaimyno sklypo, nes jo, A. S., nėra pasirašytas ir suderintas su kaimynu K. G.. Akcentuoja, jog su kaimynu K. G. šis aktas negali būti suderintas, kadangi kilus konfliktui nebebendrauja. E. P. aktas surašytas remiantis namų valdos žemės sklypo planu, kuriame yra nurodytos tikslios sklypo ribų koordinatės. Į E. P., vykdančio individualią veiklą, 2012-06-08 aktą įsivėlė per kurią atstumas tarp tikrosios kaimyno sklypo ribos ir esamos jo tvoros pateiktas centimetrais, o ne metrais. Todėl teismas negalėjo objektyviai įvertinti faktinių aplinkybių, kad tujos yra pasodintos ne per arti kito kaimyno sklypo. Apeliantas A. S. taip pat pažymi, kad Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus matavimai yra atlikti be jo arba jo atstovo dalyvavimo.

8Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus Administracijos direktorius Č. Banevičius pateiktame atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, nes skundas išnagrinėtas išsamiai, surinkti visi įrodymai, tuo tarpu paaiškinimas dėl E. P. akte padarytos klaidos nepaneigia pažeidimo esmės. Be to, pateiktasis skundas yra pasirašytas ne A. S., nes jis yra išvykęs, todėl nedalyvavo pirmosios instancijos teisme.

9Administracinėn atsakomybėn patraukto A. S. apeliacinis skundas atmestinas.

10Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis teisėta ir pagrįsta. Naikinti jos apelianto skunde nurodytais motyvais, apygardos teismas neturi teisinio pagrindo.

11Apylinkės teismas nurodė motyvus, kodėl mano, kad A. S. veiksmai pagrįstai vertintini kaip administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 162 str. 2 d., ir šių išvadų apelianto skundo argumentai nepaneigia.

12ATPK 162 str. numatyta administracinė atsakomybė už savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimą, išskyrus LR ATPK 78 str. numatytus pažeidimus.

13Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimu Nr. T11-292 patvirtintų Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 16 p. numatyta, kad privačiose namų valdose sodinti medžius ir krūmus galima vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedo 5 p. 5.1. p.p. numatyta, kad nuo kaimyninių sklypų ribų krūmų ir gyvatvorių sodinimo atstumai turi būti ne mažiau kaip 1 m. Tuo tarpu apygardos teismas, įvertinęs byloje esančią nuotaruką, neabejojant sutinka su apylinkės teismo konstatavimu, jog akivaizdu, kad atstumo gyvatvorėms užsodinti reikalavimas buvo pažeistas. Ir tai neabejotinai patvirtina administracinio teisės pažeidimo protokolas, institucijos, priėmusios nutarimą, atstovo paaiškinimai bei liudytojo K. G. parodymai. Abejoti pareigūnų nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis apygardos teismas neturi teisinio pagrindo. Tai pasakytina ir dėl skundo argumento apie būtinumą tikslinti

14Esant aptartų aplinkybių visumai, teismas neturi teisinio pagridno naikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutarimą apelianto A. S. nurodytais pagrindais.

15Vadovaudamasis ATPK 30212str. 1 dalies 1 p., teismas

Nutarė

16Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 13 d. nutarimą palikti nepakeistą ir administracinėn atsakomybėn patraukto A. S. apeliacinio skundo netenkinti.

Proceso dalyviai