Byla e2-34337-155/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovės J. K. atstovui advokato padėjėjui V. P., atsakovei L. L., atsakovės atstovei advokato padėjėjai A. F., nedalyvaujant ieškovei J. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovei L. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė J. K. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės L. L.: 1) 1201,37 EUR skolos 2) 5 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 3 ) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovė buvo įdarbinta MB ( - ), kurios nare ir direktore buvo atsakovė. 2015 m. gruodžio 31 d. darbo sutartis su ieškove buvo nutraukta vadovaujantis DK 136 str. 1 d. 6 punktu, t.y. dėl įmonės likvidavimo, tačiau darbdavys paskutinę ieškovės darbo dieną su ieškove tinkamai neatsiskaitė. 2016 m. sausio 12 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę su pranešimu, nurodydama, kad jeigu MB ( - ) neturi pakankamai piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, tai atsakovė L. L., kuri eina MB ( - ) vadovo pareigas ir yra mažosios bendrijos narys, gali ieškovės naudai išduoti vekselį, kuris užtikrintų tinkamą atsiskaitymą su ieškove MB ( - ) nemokumo atveju. 2016 m. sausio 27 d. atsakovė išdavė neprotestuotiną vekselį 1201,37 EUR sumai ieškovės naudai. Ši vekselyje nurodyta suma ieškovei turėjo būti išmokėta iki 2016 m. gegužės 30 d., tačiau atsakovė savo prievolės neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė. Ieškovė iki 2016 m. gegužės 30 d. nepateikė atsakovei vekselio apmokėjimui. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika toks vekselis prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą, ieškovė prarado teisę teikti notarui prašymą išieškoti pinigus iš skolininkės pagal vykdomąjį įrašą, bet šis vekselis tapo skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovė prašo ieškinį tenkinti visiškai.

5A. L. L. pateikė teismui atsiliepimą, nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Nurodė, kad MB ( - ) vykdė veiklą pagal MB ( - ) ir UAB „R. C. L.“ 2014-11-27 sudarytą Prekybos vietos valdymo paslaugų sutartį Nr. 2014-( - ) MB ( - ) tikslas buvo UAB „R. C. L.“ iniciatyva vykdyti veiklą NARVESEN kioskuose. Dėl teisinio reglamentavimo kurio pasekoje mažosios bendrijos negalėjo spaudos kioskuose pilna apimtimi vykdyti pardavimų, mažųjų bendrijų, tarp jų ir MB ( - ) veikla buvo sustabdyta. UAB „R. C. L.“ perėmė veiklą ir pas save įdarbino visus mažųjų bendrijų darbuotojus, buvusiomis darbo sąlygomis, jų tarpe ir J. K., kuri nuo 2015-10-31 yra įdarbinta UAB „R. C. L.“ ir kuri tęsė savo darbą tame pačiame spaudos kioske. Atleidžiant ieškovę iš MB ( - ) su ja buvo pilnai atsiskaityta, jai buvo išmokėtas visas darbo užmokestis ir atostoginiai. Ieškovė nesutikdama su tokiu atleidimu iš MB ( - ) reiškė atsakovei pretenzijas, reikalavo, kad jai būtų išmokėta išeitinė kompensacija už išdirbtą MB ( - ) laiką. Atsakovė nesutiko mokėti ieškovei išeitinės išmokos, kadangi ieškovei ji nepriklausė, ieškovė ne neteko darbo, o tik buvo pakeista jos darbo sutartis įdarbintant ją UAB „R. C. L.“. Atsakovė paveikta ieškovės kalbų ir grasinimų apie galimus teisminius procesus, pasidavė jų įtakai, nenorėdama gadinti su ieškove buvusių draugiškų santykių, neturėdama teisinių žinių apie vekselio išdavimo pasekmes, 2016 m. sausio 27 d. išdavė ieškovei neprotestuotiną vekselį. Nurodo, kad realiai MB „J.“ nebuvo ieškovei skolinga, nes ieškovė toliau dirbo UAB „R. C. L.“ tomis pačiomis sąlygomis ir toje pačioje vietoje. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė neįrodė skolos atsiradimo pagrindo, jokiais įrodymais nepagrindė reikalavimo dėl 1201,37 EUR skolos priteisimo, ieškinį prašo atmesti.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti pagal ieškinio motyvus. Papildomai teismui nurodė, kad ginčo vekselio išrašymo pagrindas nurodytas 2016 m. sausio 12 d. ieškovės pranešime atsakovei. Jo surašymą lėmė ieškovės darbo sutarties nutraukimo faktas. Ieškovė kategoriškai nesutiko su atleidimu, reikalavo spręsti kilusį darbo ginčą, sumokėti jai darbo užmokestį už 2015 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius. Atsakovė sutiko atsiskaityti su ieškove, išrašė ginčo vekselį LR CK 6.930 str. pagrindu. Todėl po atleidimo ieškovė neginčijo jos atleidimo iš MB ( - ), nesikreipė į darbo ginčų komisiją, nesikreipė į teismą. Tokiu pagrindu surašytas vekselis leidžia jai atgauti skolą, kurią prašo iš atsakovės priteisti. Nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės asmens - vekselio davėjo, valios, tai sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas pagal indosamentą. Šiuo atveju tas nepadaryta, byloje nebuvo reikštas priešieškinis, be to, kaip pažymėjo atsakovės atstovė, tuo atveju jeigu vekselis būtų pateiktas laiku, tai atsakovė būtų sutikusi ir sumokėjusi ieškovei vekselyje nurodytą sumą. Teigė, kad atsakovė, būdama įmonės vadove, turi elgtis ypač atidžiai ir rūpestingai. Gi, šiuo atveju, ieškovė dirbdama MB ( - ) nebuvo pateikusi prašymo ją atleisti iš darbo, tačiau atsakovė, būdama MB ( - ) vadove pranešė Sodrai, kad ieškovė atleista iš darbo savo noru, vėliau pakeitė duomenis ir Sodrai nurodė, kad ieškovės atleidimo iš darbo priežastis – įmonės likvidavimas. Kadangi atleidimo dienai ieškovė negavo galutinio atsiskaitymo, o gavo vekselį, kuris iki šiol neapmokėtas, todėl ieškovės atstovas prašo ieškinį tenkinti.

7Teismo posėdyje atsakovė ir jos atstovė paaiškino aplinkybes pagal atsiliepimo turinį, prašė ieškinį atmesti. Atkreipė teismo dėmesį kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką yra būtina nustatyti šalių teisinį santykį, kurio pagrindu pagal vekselį atsirado atsakovės įsipareigojimas ieškovei. Šiuo atveju ieškovės ir atsakovės kaip fizinius asmenis nesiejo jokie teisiniai santykiai. Teigė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Vekselį atsakovė pasirašė ieškovės spaudžiama, sulaukusi jos grasinimų ir neturėdama teisinių žinių. Realiai ieškovei nepriklausė išeitinė kompensacija. Sutiko, kad vekselio pasirašymu buvo baigtas darbo ginčas, kad ieškovė nesikreipė į darbo ginčų komisiją. Atsakovė bandė draugiškai išspręsti kilusį su ieškove konfliktą, ieškovė nebuvo be darbo nei vienos dienos, ji toliau tęsė tokius kaip turėjo darbo santykius.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš civilinės bylos medžiagos (šalių atstovų, atsakovės paaiškinimų, vekselio) nustatyta, kad 2016 m. sausio 27 d. yra išrašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis 1201,37 EUR sumai. Vekselio davėja yra atsakovė L. L.. Ji besąlygiškai įsipareigojo iki 2016 m. gegužės 30 d. sumokėti 1201,37 EUR sumą vekselio turėtojai, bylos ieškovei J. K.. Ginčo vekselis nustatytu jame terminu neapmokėtas, ieškovė gauto vekselio apmokėjimui nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Iki bylos išnagrinėjimo vekselyje nurodyta suma ieškovei nesumokėta, atsakovė atsisako ją mokėti.

10Byloje nėra ginčo, kad atsakovė pasirašė ir išdavė ieškovei paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Ginčas kilo dėl to ar ieškovei laiku nepateikus vekselio notarui ir negavus vykdomojo įrašo bei atsakovei neapmokėjus vekselio, išliko reikalavimo pagrindas.

11Paprastasis vekselis reiškia savarankišką ir besąlyginę vekselio davėjo prievolę sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.105 str. 4 d., ĮPVĮ 2 str. 4 d., 77 str. 2 d.).

12Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Be to, vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., ĮPVĮ 2 str. 1 d.)

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką tokia linkme, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo, reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007).

14Vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas, o atleidus vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą, vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka kreipiantis į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos (ĮPVĮ 40 str. 1 d., 72 str. 2 d., 81 str.). Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovė, būdama vekselio turėtoja, neįgyvendino minėtų teisių, nepateikė vekselio apmokėti, nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo.

15Tokiu atveju, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010). Nors ĮPVĮ ir nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti skolą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklosto tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu ir pakvitavimu, pasibaigimo. Priešingas aiškinimas prieštarautų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

16Kaip yra aukščiau pažymėta, ieškovė praleido įstatymu nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą. Todėl ji neteko teisės notarui teikti rašytinį prašymą išsiieškoti pinigus iš skolininkės vykdomuoju įrašu ir atitinkamai todėl pagrįstai savo teisėms ginti ji naudojasi teismine gynyba, t.y. ginčo teisenos tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės skolą. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs skolinių įsipareigojimų, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Tai reiškia, jog ieškovė siekdama prisiteisti iš atsakovės vekselyje nurodytą sumą, turi įrodyti, jog ją su vekselio davėja siejo teisiniai santykiai, kurių pagrindu jai turėtų būti išmokėta 1201,37 EUR suma.

17Byloje ieškovės atstovas įrodinėjo, kad ginčo šalis siejo netiesioginiai darbo teisiniai santykiai, t.y. ieškovė dirbo mažojoje bendrijoje „J.“, kurios nare ir direktore buvo atsakovė L. L.. 2015 m. gruodžio 31 d. ieškovė buvo atleista iš darbo šioje mažojoje bendrijoje. 2016 m. sausio 4 d. atsakovė pateikė ieškovei parengtą susitarimą, kuria atsakovė pasižadėjo sumokėti ieškovei 674,43 EUR sumą. Ieškovė su šia suma nesutiko. 2016 m. sausio 12 d. ieškovė pranešimu kreipėsi į atsakovę kaip į MB ( - ) vadovę, reikalavo sumokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, išeitinę išmoką ir kt. Šiame pranešime ieškovė pažymėjo, jog atsižvelgiant į atleidimo iš darbo pagrindą – mažosios bendrijos likvidavimą, supranta, kad įmonė dėl lėšų trūkumo gali būti nepajėgi sumokėti visas ieškovei priklausančias sumas, todėl neprieštarauja, kad minėtas sumas sumokėtų pati atsakovė - MB ( - ) vadovė, šiuo atveju ieškovė reikalauja, jog visų jai priklausančių sumų sumokėjimas būtų užtikrintas vekseliu, kuriuo atsakovė asmeniškai įsipareigotų išmokėti ieškovei tenkančias sumas, vekselį reikalavo išduoti per 4 dienas. 2016 m. sausio 27 d. atsakovė išdavė ginčo vekselį. Tokį vekselio išrašymą ieškovė laiko atsiskaitymu su darbuotoju LR CK 6.930 str. pagrindu, atsakovei sutikus su ieškovės reikalavimais. Todėl po atleidimo ieškovė nesikreipė nei į darbo ginčų komisiją, nei į teismą, nekvestionavo atleidimo iš MB ( - ), sutiko su atleidimo pagrindu.

18Atsakovė nagrinėjamoje byloje nesutikdama su ieškiniu, teismui nurodė, kad vekselis buvo sudarytas dėl ieškovės grasinimų ir spaudimo, dėl to, kad stokojo teisinių žinių, kad pasidavė ieškovės sukeltai konfliktinei situacijai. Teigė, kad ieškovei realiai nereikėjo išmokėti jokių sumų, nes MB ( - ) veikla buvo sustabdyta, verslas buvo perduotas kitai įmonei - UAB „R. C. L.“, kad darbo santykiai su ieškove buvo tęsiami tomis pačiomis sąlygomis jau įmonėje UAB „R. C. L.“, todėl ieškovei nesikreipus laiku į notarą, atsakovei nėra pagrindo išmokėti ieškovei nurodytos sumos. Nurodė, kad tuo atveju, jeigu ieškovė būtų laiku pasikreipusi į notarą ir gavusi vykdomąjį įrašą, tai vekselyje nurodytą sumą būtų sumokėjusi, jeigu būtų žinojusi, kad ieškovė kreipsis į teismą su ieškiniu, būtų sumokėjusi mažesnę, 2016 m. sausio 4 d. susitarime nurodytą 674,43 EUR sumą, būtų draugiškai išsprendusi darbo ginčą.

19Ginčo vekselis yra surašytas aiškiai, paprastai, be galimų interpretavimų, be sudėtingų teisinių terminų. Pažymėtina, kad tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės asmens, t.y. vekselio davėjo, valios, tai sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų nedelsiant ginčyti vekselį, nelaukti, kada toks vekselis bus perduotas pagal indosamentą ar jo pagrindu bus kreiptąsi į teismą skolos priteisimui. Nagrinėjamu atveju atsakovė, išrašydamą ginčo vekselį nesiėmė jokių veiksmų, paneigiančių vekselyje nurodytą valią, ji nesikreipė į teismą atskiru ieškiniu dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu, byloje nereiškė priešpriešinio reikalavimo, neteikė priešieškinio, todėl teismas negali konstatuoti, jog žodiniai atsakovės paaiškinimai ir argumentai yra pagrįsti, kad jie atitinka spaudimo ar realaus grasinimo kriterijus apie tai, kad vekselį atsakovė sudarė ieškovės grasinimų ir spaudimo įtakoje, o ne kitu pagrindu. Labiau tikėtina yra tai, kad pasirašydama vekselį ieškovės nauda atsakovė, veikdama kaip darbdavio vadovė, siekė išspręsti kilusį darbo ginčą jos valdomoje įmonėje, sutiko ieškovei, jos valdomos mažosios bendrijos darbuotojai kompensuoti reikalaujamas sumas susijusias su darbo išmokų sumokėjimu tam, kad ši sutiktų su atleidimo iš darbo pagrindu atleidžiant iš darbo MB ( - ) ir pereinant jai dirbti į UAB „R. C. L.“. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismo posėdžio metu atsakovė prieštaravo savo pozicijai išdėstytai atsiliepime į ieškinį, nurodė, jog vis dėl to vekselį išrašė norėdama taikiai išspręsti kilusį darbo ginčą su darbuotoja, bylos ieškove. Tokios aplinkybės patvirtina, jog tarp ginčo šalių, ieškovės kaip darbuotojos ir atsakovės kaip darbdavio atstovės buvo kilęs darbo ginčas, atsakovė šį ginčą norėjo išspręsti taikiai, išmokėdama ieškovei kompensaciją, be ne dėl spaudimo ar grasinimų. Tai iš dalies patvirtina ir 2016 m. sausio 4 d. buvęs kitas susitarimas, kurioje nurodyta mažesnė kompensacijos suma. Kaip matyti iš ieškovės pateiktų duomenų ir įrodymų, ieškovės atleidimo įforminimas kėlė daug abejonių dėl jo teisėtumo, dėl atitikimo darbo teisės normas reglamantuojančioms normoms. Iš VSDF 2015-12-17 pažymos matyti, kad atsakovė informavo Sodrą, apie tai, kad ieškovė atleista iš darbo DK 127 str. 1 d. pagrindu, t.y. darbuotojo pareiškimu. Byloje neginčytinai nustatyta, kad jokio sutikimo tokiama atleidimo pagrindui nebuvo, pareiškimo atleisti iš darbo ieškovė nerašė. Vadinasi, ieškovė nesutiko su pradiniu jos atleidimo iš darbo pagrindu, nesutiko, kad ji atleidžiama iš darbo pačios prašymu. Iš kitos VSDF 2016-09-02 pažymos matyti, kad pradinis atleidimo pagrindas buvo pakeistas į DK 129 str. 1 d., t.y. atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva. Šioje pažymoje nurodyta, jog ieškovei buvo išmokėta 2 mėnesių dydžio apskaičiuota išeitinė kompensacija. Nežiūrint šio viešai deklaruojamo fakto apie tai, kad atleidžiant ieškovę iš darbo MB ( - ) su ja buvo atsiskaityta, faktiškai tas nebuvo padaryta. Kaip patvirtino teismo posėdyje pati atsakovė, šie duomenys apie išmokėtą 2 mėnesių apskaičiuotą išeitinę kompensaciją, neatitinka tikrų duomenų, kad realiai ieškovei nebuvo išmokėta kompensacija jai perėjus dirbti į UAB „R. C. L.“. Iš šių aplinkybių galima daryti išvadą , jog ieškovę ir atsakovę siejo darbo teisiniai santykiai, atsakovė vykdė ieškovės darbdavio mažojoje bendrijoje ( - ) pareigas, atstovavo šią įmonę, tarp ginčo šalių buvo kilęs darbo ginčas dėl darbo užmokesčio, kompensacijos mokėjimo po ieškovės atleidimo įforminimo, vykstant verslo perleidimui tarp MB ( - ) ir UAB „R. C. L.“.

20MBĮ 2 str. 1 d. reglamentuoja, kad mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys, t.y. tokiu būdu mažosios bendrijos nariai savo asmeniniu turtu neatsako. Tačiau LR CK 2.50 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Šiuo atveju kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų, tarp šalių buvo darbo ginčas, ieškovė teikė atsakovei kaip MB ( - ) vadovei pretenzijas ir reikalavimus, byloje nustatyta, kad atleidžiant ieškovę iš darbo buvo padaryti atleidimo iš darbo reikalavimų pažeidimai, kad ieškovė nesutiko su nurodomais atleidimo pagrindais, nesutiko su 2016-01-04 susitarime nurodytomis sumomis dėl kompensacijų. Esant tokiam ginčui šalys turėjo jį spręsti nustatyta darbo ginčų sprendimo tvarka. Šiuo atveju tai nebuvo padaryta. Terminai dėl darbo ginčo išsprendimo, yra suėję. Šioje byloje nėra pagrindo spręsti darbo ginčą, nes byla nėra darbo ginčo byla, reikalavimas kildinamas iš civilinių teisinių santykių, kurių metu ginčijamo vekselio pagrindu atsirado prievolė – apmokėti vekselį. Todėl teismas netenkino ir nepatraukė byloje atsakovo prašomo trečiojo asmens, kuris neatitinka CPK 46,47 str. kriterijaus, netaikė byloje CPK 45 str. reglamentavimo, nekeitė ir nesiūlė ieškovui keisti byloje atsakovą kitu.

21Atsakovei pasirašius 2016 d. sausio 27 d. vekselį, juo buvo įgyvendintas ieškovės reikalavimas kilęs buvusio darbo ginčo pagrindu. Pasirašytas vekselis sąlygojo tai, kad darbo ginčas buvo baigtas. Turėdama atsakovės pasirašytą vekselį ieškovė įgyvendino atsiskaitymo nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva patenkinimą (per vekselį). Po atleidimo ieškovė nesikreipė nei į darbo ginčų komisiją, nekvestionavo atleidimo iš MB ( - ), neprieštaravo atleidimo pagrindui, ginčo vekselis užtikrino ieškovės lūkesčius gauti kompensacinį atlygį atleidžiant ją iš buvusios darbovietės MB ( - ) darbdavio iniciatyva.

22Atsakovės motyvas, kad ieškovei perėjus dirbti į UAB „R. C. L.“ tomis pačiomis sąlygomis, jai nepriklauso išeitinės kompensacijos, bei galutinis atsiskaitymas neatitinka darbo teisinio reglamentavimo, nes šiuo atveju, tokia aplinkybė neatima teisės ieškovei gauti galutinį atsiskaitymą įskaitant ir išeitines kompensacijas kai ji atleidžiama iš darbo darbdavio iniciatyva, likviduojant įmonę kaip yra šio ginčo atveju. Kaip rodo bylos aplinkybės ginčo vekselio išrašymas užkirto kelią tolesniam darbo ginčui kilusiam tarp ieškovės ir MB ( - ) išsprendimui, dėl tokio sprendimo ieškovė nesikreipė nei į darbo ginčų komisiją, nei į teismą, atitinkamai nebuvo konstatuotos aplinkybės, ar MB „J.“ visus veiksmus susijusius su ieškovės atleidimu ir perėjimu į UAB „R. C. L.“, įskaitant ir dokumentų įforminimą, ieškovės kaip darbuotojos atžvilgiu atliko teisėtai/ar neteisėtai, pažeidžiant/nepažeidžiant darbuotojo teises. Įforminti Sodros duomenys apie ieškovės J. K. atleidimą iš MB ( - ) kelia abejonių, MB ( - ) veiksmų teisėtumu. Ieškovės to paties atleidimo atžvilgiu nurodomi atleidimo pagrindai buvo keičiami. Darbdavys neturi teisės priversti darbuotoją tęsti darbo santykius su kita įmone. Tai kad buvęs darbuotojas toliau dirba kito darbdavio įmonėje, nėra darbo teisinių santykių tęstinumo požymis. Su pirminiu darbdaviu, jo darbo santykiai nutrūko ir ginčas šiuo atveju dėl darbo sutarties nutraukimo tiek pagrindo, tiek ir formos buvo išspręstas darbdavo vadovo, savo vardu prisimto vekselio surašymu, dėl ko labiau tikėtina, kad ieškovė turėdama ginčo vekselį neginčijo darbdavio veiksmų, atliktų atleidžiant ją iš darbo, teisėtumo. Ginčo atveju nekonstatavus, atsakovei neįrodžius, jog vekselis buvo sudarytas ieškovės spaudimo, grasinimo įtakoje, o ne siekiant taikai išspręsti kilusį darbo ginčą su ieškove, MB ( - ), kurios nare ir vadove buvo atsakovė, labiau tikėtina, kad atsakovė savo laisva valia ir savo apsisprendimu, sutiko tokiu būdu išspręsti kilusį darbo ginčą, išmokant ieškovei vekselyje nurodyto dydžio darbo užmokesčio kompensacijas. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėtų lūkesčių principu, įvertinus šalių – vekselio davėjos ir vekselio turėtojos elgseną, yra pagrindas ieškovei priteisti iš atsakovės vekselyje nurodytą 1201,37 EUR sumą.

23CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.)

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas iš antrosios šalies priteisia proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d., 2 d.). Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas visiškai, todėl yra pagrindas priteisti ieškovei pagrįstas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė įrodymus apie šias patirtas bylinėjimosi išlaidas: 27 EUR sumokėtas žyminis mokestis, todėl šios bylinėjimosi išlaidos laikomos pagrįstomis ir priteisiamos iš atsakovės ieškovės naudai.

25Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

26Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai nepriteistinos, kadangi jos yra nedidelės, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

28ieškinį patenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovės L. L., a.k. ( - ) ieškovės J. K., a.k. ( - ) naudai – 1201,37 EUR skolos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo 2016-07-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 27 EUR bylinėjimosi išlaidų.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J.... 3. ieškovė J. K. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė buvo įdarbinta MB ( - ), kurios nare ir... 5. A. L. L. pateikė teismui atsiliepimą, nesutiko su ieškiniu, prašė jį... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinyje nurodytas... 7. Teismo posėdyje atsakovė ir jos atstovė paaiškino aplinkybes pagal... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš civilinės bylos medžiagos (šalių atstovų, atsakovės paaiškinimų,... 10. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė pasirašė ir išdavė ieškovei... 11. Paprastasis vekselis reiškia savarankišką ir besąlyginę vekselio davėjo... 12. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 14. Vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo... 15. Tokiu atveju, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu... 16. Kaip yra aukščiau pažymėta, ieškovė praleido įstatymu nustatytą... 17. Byloje ieškovės atstovas įrodinėjo, kad ginčo šalis siejo netiesioginiai... 18. Atsakovė nagrinėjamoje byloje nesutikdama su ieškiniu, teismui nurodė, kad... 19. Ginčo vekselis yra surašytas aiškiai, paprastai, be galimų interpretavimų,... 20. MBĮ 2 str. 1 d. reglamentuoja, kad mažoji bendrija yra ribotos civilinės... 21. Atsakovei pasirašius 2016 d. sausio 27 d. vekselį, juo buvo įgyvendintas... 22. Atsakovės motyvas, kad ieškovei perėjus dirbti į UAB „R. C. L.“ tomis... 23. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 26. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai nepriteistinos,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 28. ieškinį patenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovės L. L., a.k. ( - ) ieškovės J. K., a.k. ( - ) naudai... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...