Byla e2-1610-236/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKOS atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKOS ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vystymo kompanija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Viadukas“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Vaiduva“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKOS kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, prašydama:

61.1.

7pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2019-09-11 rašte Nr. 10-BP-(171.3) išdėstytą sprendimą atmesti tiekėjų grupės UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA ir UAB „Viadukas“ pasiūlymą;

81.2.

9pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2019-09-11 rašte Nr. 10-BP-(171.8) išdėstytą sprendimą pripažinti tiekėjų grupę UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaidva“ pirkimo laimėtojais;

101.3.

11pripažinti, kad tiekėjų grupės UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKOS ir UAB „Viadukas“ kvalifikacija atitinka UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ vykdomo supaprastinto pirkimo Nr. 447504 „Profsąjungų rūmų pastato, esančio V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, griovimo darbai“ (toliau – ir pirkimas) sąlygų 32.1 punktą, kuriuo reikalaujama turėti teisę atlikti griovimo darbus, priskiriamus bendriesiems statybos darbams, ypatingų negyvenamųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, grupėje;

121.4.

13grąžinti tiekėjus į pirkimo pasiūlymų vertinimo stadiją;

141.5.

15priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ bylinėjimosi išlaidas.

162.

17Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo. Prašymą ieškovė grindė tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo nebus įmanoma įvykdyti, o ieškovė neturės galimybių apginti savo turtinio intereso sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kadangi reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo bus apsunkintas ir netgi neįmanomas. Be to, pagrindinis ieškovės interesas ne užtikrinti nuostolių atlyginimą, o nuginčyti neteisėtus atsakovės sprendimus, kuriais ieškovė pašalinta iš pirkimo, bei įgyti sąžiningą ir lygiavertę galimybę dalyvauti pirkime sąžiningos konkurencijos sąlygomis varžantis dėl pirkimo sutarčių sudarymo. Ieškovės intereso įgyvendinimas gali būti užtikrintas tik taikant laikinąsias apsaugos priemones.

183.

19Atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad ieškovės argumentai yra deklaratyvūs (lakoniški). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir pirkimo procedūrų sustabdymas būtų naudingas tik ieškovei. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, o ne ginti atskirų subjektų interesus, kurie galėtų būti apginti savarankiškais teisės aktuose nustatytais pažeistų teisių gynimo būdais. Atsakovė nurodė, kad pirkimo objekto pobūdis (pirkimu siekiama įgyti griovimo darbus) nėra išskirtinis. Net teismui patenkinus ieškinį ir (ar) ieškovei ėmus ginti pažeistus interesus bei vėliau pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia, tokio teismo sprendimo įgyvendinimas nebūtų komplikuotas. Pirkimo įgyvendinimas yra finansuojamas valstybės biudžeto specialiąja tiksline dotacija, kuri sustabdžius pirkimo procedūras gali būti prarasta. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019-05-13 sudarė Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitiems prioritetiniams darbams atlikti, pervedimo sutartį Nr. VSR-60 (toliau – ir finansavimo sutartis). Šios finansavimo sutarties pagrindu su pirkimo objektu susijusiems darbams atlikti yra skirta 1 900 000 Eur suma. Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma yra 1 864 910,96 Eur (su PVM), todėl skirta valstybės biudžeto dotacija visiškai (100 proc.) padengia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išlaidas konkurso įgyvendinimui. Finansavimo sutartimi Vilniaus miesto savivaldybės administracija ne tik įgijo teisę pasinaudoti specialiąja tiksline dotacija, bet ir prisiėmė įsipareigojimus, kurių neįgyvendinimas (įgyvendinimas ne laiku) gali lemti specialiosios tikslinės dotacijos praradimą. Nepaisant UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ maksimalių pastangų planuoti ir operatyviai organizuoti pirkimo procedūras, šiuo metu jau atsiliekama nuo numatytos pirkimo procedūrų eigos (plano). Todėl jeigu UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ iki 2019-12-01 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai nepateiks paraiškų dėl panaudotų sumų kompensavimo, pastaroji finansavimo sutartį nutrauks (finansavimo sutarties 4.6 punktas).

20II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

214.

22Vilniaus apygardos teismas 2019-10-02 nutartimi nutarė atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

235.

24Teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovės ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas.

256.

26Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovė nepateikė racionalių argumentų, pagrindžiančių, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas. Teismas nurodė, kad ieškovės argumentai yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio, grįsti prielaidomis.

277.

28Teismas pažymėjo, kad pirkimo objekto pobūdis (pirkimu siekiama įgyti griovimo darbus) nėra išskirtinis. Ieškovė gina tik savo privatų interesą ir bet kuriuo atveju turi (turės) teisę ir galimybę efektyviai reikalauti žalos atlyginimo. Ieškinio patenkinimo atveju, ieškovei nebūtų užkirstas kelias dalyvauti ir atsakovei naujai įvertinti jos atitikimą pirkimo sąlygoms (siekti viešojo pirkimo sutarties sudarymo). Teismui patenkinus ieškinį ir (ar) ieškovei ėmus kitais būdais ginti pažeistus interesus bei vėliau pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia, tokio teismo sprendimo įvykdymas nebūtų komplikuotas, kadangi ieškovė turėtų galimybę perimti viešojo pirkimo dalyką iš ankstesnio laimėtojo ir jį tęsti bei baigti, o negautų pajamų dalį išsiieškoti kaip nuostolių atlyginimą, arba savo interesus apginti tik pasinaudodama nuostolių atlyginimo institutu.

298.

30Teismas nurodė, kad pirkimo įgyvendinimas yra finansuojamas valstybės biudžeto specialiąja tiksline dotacija, kuri, sustabdžius pirkimo procedūras, gali būti prarasta. Šiuo atveju pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Nors teismas sutiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali sukelti tam tikras neigiamas finansines pasekmes ieškovei (ieškovė gali netekti teisės vykdyti darbus), tačiau ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti, kaip jau minėta, kitu savo teisių gynimo būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Teismo vertinimu, šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas. Ieškovei pirkimo procedūras sustabdžius iki bus išnagrinėtas ginčas teisme, pirkimo procedūros užsitęs, dėl ko mažai tikėtina, kad pirkimo sutartis bus sudaryta iki finansavimo sutartyje numatytos dotacijos panaudojimo datos (2019-12-01). Dėl išdėstytų aplinkybių, teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje proceso stadijoje nėra tikslingas.

31III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

329.

33Ieškovė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-10-02 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ nesudaryti pirkimo sutarties, o jeigu pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

349.1.

35Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ir nukrypo nuo nuosekliai ir kryptingai plėtojamos teismų praktikos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, kadangi nenustatė jokių objektyvių aplinkybių, kad skubiai neįsigijus pirkimo dalyko (griovimo darbų) žymiai nukentėtų visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būtų padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.).

369.2.

37Teismas, nors ir vertino, kad gali būti prarasta finansavimo sutartimi paskirta tikslinė dotacija pirkimo objektui įgyvendinti, tačiau neįvertino aplinkybės, jog pirkimo laimėtojas iki finansavimo sutartyje nustatyto paraiškų teikimo termino (2019-12-01) bet kuriuo atveju neįgyvendins pirkimo sutarties, kadangi pirkimo laimėtojas savo pasiūlyme nurodė 17 savaičių darbų vykdymo terminą, o pirkimo sutartis buvo sudaryta tik 2019-10-03. Todėl nepriklausomai nuo to ar laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, finansavimo sutartimi numatytas pirkimo objekto finansavimas dėl kitų objektyvių aplinkybių turėtų būti perskirstytas kitiems metams.

389.3.

39Teismas netinkamai aiškino ir atskleidė finansavimo sutarties sąlygas, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimai bus prarasta valstybės skiriama tikslinė dotacija.

409.4.

41Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir nurodydamas, kad ieškinio patenkinimo atveju ieškovė turės teisę reikalauti žalos (nuostolių) atlyginimo, pažeidė vieną iš esminių teismų principų – ginčą tarp šalių išspręsti taip, kad būtų užkirstas kelias naujiems ginčams ateityje. Iš esmės, teismas nutartyje nurodė, kad ieškovė ieškinio patenkinimo atveju turėtų reikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo iš naujoje civilinėje byloje.

429.5.

43Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas padarytų didesnę žalą, nei jų nepritaikymas, kadangi bylos duomenys įrodo priešingai, todėl ieškovei įgyvendinant pirkimo sutartį būtų ne tik sutaupyta, tačiau išvengta neracionalaus ir neskaidraus lėšų panaudojimo. Ieškovės pasiūlymas yra net 523 325 Eur pigesnis nei tiekėjų grupės pripažintos laimėtojais, todėl net ir tariamai praradus finansavimo sutartimi skiriamą tikslinę dotaciją, kurios suma negalėtų būti didesnė nei 360 000 Eur, vis tiek Vilniaus miesto savivaldybės administracija, o tuo pačiu ir visuomenė, sutaupytų papildomus 163 325 Eur, jeigu ieškovė vykdytų pirkimo objekto darbus.

449.6.

45Ieškovė ne formaliais ir deklaratyviais teiginiais, kaip nurodoma skundžiamoje nutartyje, o objektyviais argumentais įrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, kadangi ieškovės prioritetinis tikslas yra pirkimo sutarties sudarymas, o ne bylinėjimasis dėl nuostolių (žalos) atlyginimo.

469.7.

47Atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ išrinko pirkimo laimėtoją nesilaikydama savo pačios paskelbtų pirkimo sąlygų bei padarydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimus, dėl ko sudaryta pirkimo sutartis yra neteisėta ir tikėtina bus pripažinta negaliojančia.

4810.

49Atsiliepimu į ieškovės UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA atskirąjį skundą atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2019-10-02 nutartį nepakeistą bei priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo:

5010.1.

51Šiuo atveju nagrinėtinas tik atskirojo skundo reikalavimas dėl pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo, kadangi atsakovė su tiekėjų grupe UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaiduva“ 2019-10-03 sudarė pirkimo sutartį. Pirkimo procedūrų sustabdymas ar įpareigojimas nesudaryti pirkimo sutarties nagrinėjamu atveju nesuteiktų jokių realių padarinių, nes pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios (VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

5210.2.

53Teisės normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių sudarymą pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį buvo pritaikytos tinkamai.

5410.3.

55Laimėtojo grupės pasiūlyme nurodytas darbų atlikimo terminas buvo numatytas kaip maksimalus terminas per kurį darbai galėtų būti atlikti. Visgi, įprasta eiga vykdant pirkimo sutartį, t. y. netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, pirkimo laimėtojas turėtų spėti įvykdyti pirkimo sutartį iki finansavimo sutartyje numatytos datos. Tuo labiau vertinant tai, kad pirkimo sutartis vykdoma rudenį ir turėtų būti įvykdyta dar iki prasidedant žiemai. Atsakovė nemato jokių kliūčių laiko perspektyvoje darbus vykdyti kaip įmanoma greitai. Be to, pirkimo sutartis pasirašyta ir realūs darbai yra pradėti vykdyti.

5610.4.

57Pirkimo sutartimi prisiimtų darbų pobūdis – didžiąja dalimi griovimo, taip pat konstrukcijų demontavimo ir kiti panašaus pobūdžio darbai, iš esmės nereikalauja jokių specifinių meteorologinių sąlygų, todėl kad ir kokios šios sąlygos besusiklostytų, jos negalėtų niekaip esmingai turėti įtakos darbų procesui.

5810.5.

59Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Investicijų projektų atrankos komisija, vadovaudamasi finansavimo sutarties 4.8. papunkčio nuostatomis, pasiūlė 2019 m. Tauro kalno projektui skirtas lėšas – 596 000 Eur perskirstyti kitų vykdomų projektų finansavimui. Šias perskirstytas lėšas Tauro kalno projektui suplanuojant 2020 m. Net ir tokiu atveju (kas sudarytų pagrindą keisti finansavimo sutartį), pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, kad perkančiajai organizacijai pirkimo procedūras sustabdžius iki bus išnagrinėtas ginčas teisme, pirkimo procedūros užsitęs, dėl ko mažai tikėtina, kad pirkimo sutartis bus sudaryta iki finansavimo sutartyje numatytos dotacijos panaudojimo datos, - yra teisinga ir išlieka aktuali.

6010.6.

61Priėmus sprendimą perskirstyti projektui skirtas lėšas, projekto įgyvendinimui skirta suma tokiu būdu būtų sumažinta iki 1 304 000 Eur sumos (iš jos 55 079,20 Eur suma jau yra panaudota projektavimo paslaugoms apmokėti). Vadinasi, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius sutarties vykdymą, galimybė pasinaudoti valstybės skirta dotacija (objektyviai dėl to praradus galimybę pateikti paraiškas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus iki 2019-12-01) aukščiau nurodytos sumos ribose, neabejotinai būtų prarasta.

6210.7.

63Ieškovė netinkamai vertina finansavimo sutarties nuostatas.

6410.8.

65Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas lemtų neproporcingos žalos atsiradimą.

6610.9.

67Ieškovė neįrodė grėsmės galimo palankaus sprendimo vykdymui.

6810.10.

69Ieškovė nepaneigė, kad pirkimo sutartis byloje sudaryta teisėtai.

7011.

71Atsiliepimu į ieškovės UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA atskirąjį skundą atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2019-10-02 nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodo:

7211.1.

73Ieškovės nurodoma aplinkybė, kad pirkimo laimėtojas iki 2019-12-01 bet kuriuo atveju neįgyvendins pirkimo sutarties, yra ieškovės subjektyvi nuomonė, neparemta jokiais faktiniais įrodymais. Pirkimo sutartis gali būti faktiškai įvykdyta iki 2019-12-01, jeigu byloje nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

7411.2.

75Remiantis finansavimo sutarties 4.5 punktu matyti, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija turi teisę nutraukti finansavimo sutartį, jei atsakovė iki 2019-12-01 nepateiks paraiškų gauti lėšas iš tikslinės dotacijos. Pati ieškovė atskirajame skunde pripažįsta, kad atsakovė gali prarasti valstybės skiriamą tikslinę dotaciją, bet, pasak ieškovės, tuomet atsakovė sutaupytų papildomus 163 325 Eur, jeigu ieškovė vykdytų pirkimo objekto darbus.

7611.3.

77Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ginčo specifiką, teisingai derino privačius ir viešuosius interesus ir pagrįstai konstatavo, kad šiuo atveju ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas padarytų didesnę žalą, nei jų nepritaikymas.

7811.4.

79Ieškovė neaptaria situacijos, kokia padėtis susiklostytų, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų taikytos.

80IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

81Dėl bylos nagrinėjimo ribų

8212.

83Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

8413.

85Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Dėl naujų įrodymų

8614.

87Apeliantė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA kartu su atskiruoju skundu tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir tiekėjų grupės UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaiduva“ 2019-10-03 sudarytą statybos rangos sutartį Nr. A62-202/19 (toliau – ir pirkimo sutartis). Šiuo nauju įrodymu apeliantė grindžia apeliaciniame skunde pateiktą prašymą taikyti alternatyvias laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo.

8815.

89Atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus 2019-09-02 raštą dėl investicijų projektų finansavimo 2019 m. ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019-10-11 raštą dėl informacijos pateikimo Nr. S2-2742, kuriais atsakovė grindžia atsiliepime išdėstytas aplinkybes, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones būtų prarasta dalis dotacijos lėšų.

9016.

91CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

9217.

93Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė atskirajame skunde teikia prašymą taikyti alternatyvias laikinąsias apsaugos priemones, nes po skundžiamos nutarties priėmimo buvo sudaryta pirkimo sutartis, kuri yra vykdoma, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pateikta pirkimo sutartis yra susijusi su nagrinėjamu klausimu ir yra svarbi atskirajame skunde nurodytoms aplinkybėms ištirti. Šiuo atveju atsakovės UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ pateikti nauji rašytiniai įrodymai pagrindžia aplinkybes dėl realių galimybių įvykdyti pirkimo sutartį iki 2019-12-01 ir skirto finansavimo lėšų perskirstymo bei sumažinimo. Atsižvelgiant į tai, šie įrodymai taip pat turi esminės reikšmės nagrinėjant atskirąjį skundą. Dėl to, apeliacinės instancijos teismas priima į bylą pateiktus naujus rašytinius įrodymus, kurie vertintini kartu su kitais byloje esančiais duomenimis. Dėl faktinių aplinkybių

9418.

95Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina investicijų projektą „Vilniaus miesto savivaldybės Tauro kalno teritorijos, esančios Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, parengiamieji darbai“ (toliau – ir Tauro kalno projektas), kuriame perkančiosios organizacijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgaliota perkančioji organizacija UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ paskelbė ir vykdo supaprastintą pirkimą (pirkimo Nr. 447504) „Profsąjungų rūmų pastato, esančio V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, griovimo darbai“, kuriuo siekia įsigyti profsąjungų rūmų pastato, esančio V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, ir kitų susijusių statinių griovimo darbus ir įsigyti kitas susijusias paslaugas. Apeliantė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA IR trečiasis asmuo UAB „Viadukas“ dalyvavo pirkime kaip tiekėjų grupė ir pateikė pasiūlymą. 2019-09-11 atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ priėmė sprendimą, kuriuo apeliantės pasiūlymą atmetė ir pripažino, kad ji neatitinka pirkimo sąlygų 32.1 punkte įtvirtintų kvalifikacinių reikalavimų. 2019-09-11 atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ taip pat priėmė sprendimą, kuriuo pirkimo laimėtoja pripažino tiekėjų grupę UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaidva“. Vilniaus miesto savivaldybės administracija su tiekėjų grupe, kurią sudaro UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaiduva“ 2019-10-03 sudarė statybos rangos sutartį.

9619.

97Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019-05-13 sudarė Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitiems prioritetiniams darbams atlikti, pervedimo sutartį Nr. VSR-60. Šios finansavimo sutarties pagrindu su pirkimo objektu susijusiems darbams atlikti yra skirta 1 900 000 Eur suma. Maksimali priimtina pasiūlymo pirkime vertė (pirkime skirtų lėšų suma) yra 1 864 910,96 Eur (su PVM) (pirkimo sąlygų 9.4 punktas). Jeigu UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ iki 2019-12-01 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai nepateiks paraiškų dėl panaudotų sumų kompensavimo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija finansavimo sutartį nutrauks (finansavimo sutarties 4.6 punktas). Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Investicijų projektų atrankos komisija 2019-10-02 posėdyje, įvertinusi riziką dėl šiais metais skirtų lėšų panaudojimo, vadovaudamasi finansavimo sutarties 4.8 punkto nuostatomis, pasiūlė 2019 m. Tauro kalno projektui skirtas lėšas – 596 000 Eur perskirstyti kitų vykdomų projektų finansavimui, perskirstytas lėšas Tauro kalnui suplanuojant 2020 m. Šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai išlaidas patvirtinančius dokumentus turi pateikti iki 2019-12-01. Jeigu išlaidas patvirtinantys dokumentai nebus pateikti arba bus pateikti ne visai suplanuotai finansavimo sutartyje sumai – lėšos (596 000 Eur) bus perskirstytos kitiems projektams, tačiau kitoms savivaldybėms neturint poreikio ar galimybių šias lėšas panaudoti dar 2019 m., jos gali būti ir neperpaskirstytos. Dėl pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones

9820.

99CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

10021.

101Viešųjų pirkimų bylose spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas taip pat turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgti į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

10222.

103Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikusi ieškinį, jo reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti pirkimo sutarties iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo. Kadangi 2019-10-03 atsakovė sudarė su trečiaisiais asmenimis UAB „Statybų kodas“ ir UAB „Vaiduva“ viešojo pirkimo sutartį dėl profsąjungų rūmų pastato, esančio V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, griovimo darbų, apeliantė pateikusi atskirąjį skundą prašo sustabdyti šios sudarytos rangos darbų pirkimo sutarties vykdymą.

10423.

105Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad yra pagrindas spręsti, jog laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo sustabdymo ir draudimo sudaryti pirkimo sutartį – taikymas nebeturi teisinės prasmės, kadangi pirkimas yra pasibaigęs sutarties sudarymu. Atsakovės vykdyto pirkimo pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu yra savarankiškas pagrindas šioje byloje konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo neegzistavimą.

10624.

107Pažymėtina, kad CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. VPĮ 29 straipsnio 2 dalyje išvardinti atvejai, kai pirkimas pasibaigia, tarp jų vienas iš pagrindų, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui išnyksta teisinis pagrindas taikyti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei viešasis pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011; 2013-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2015-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1856-236/2015, 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-354-302/2016; 2016-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-435-381/2016).

10825.

109Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro pagrindą atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešojo pirkimo byloje, kurios dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-178/2015).

11026.

111Kadangi atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė viešojo pirkimo sutartį dėl pastato griovimo darbų, apeliantė pateikusi atskirąjį skundą, prašo sustabdyti sutarties vykdymą, iš esmės nurodydama, kad nėra skubos įvykdyti pirkimą. Tokio alternatyvaus laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo prašymą apeliantė pateikė atskirajame skunde. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti duomenys apie 2019-10-03 sudarytą pirkimo sutartį ginčo pirkime, pirkimo procedūrų sustabdymas ir įpareigojimas atsakovei nesudaryti pirkimo sutarties netenka teisinės prasmės, todėl spręstina dėl pagrindų taikyti alternatyvią priemonę – pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

11227.

113Ginčo dėl ieškinio prima facie (preliminarus) pagrįstumo nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl pirmosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos plačiau nepasisako.

11428.

115Kaip minėta, teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Pažymėtina, kad viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas, pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 ir kt.). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2287/2014).

11629.

117Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad pirkimo procedūrų metu, nustatant pirkimo laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir kt.) Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012-11-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012 ir kt.).

11830.

119Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimo objektas – profsąjungų rūmų pastato, esančio V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, griovimo darbai. Tarp šalių vyksta teisminis ginčas dėl atmesto apeliantės ir tiekėjos UAB „Viadukas“ pasiūlymo tiekėjoms neatitinkant kvalifikacijos reikalavimų. Nesutikimą su skundžiamu procesiniu sprendimu apeliantė motyvuoja tuo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo gali kilti didesnė žala, nei jas taikant, kadangi nėra skubos įsigyti pirkimo objekto ir būtent apeliantei įgyvendinant pirkimo sutartį būtų išvengta neracionalaus ir neskaidraus lėšų panaudojimo, kadangi apeliantės pasiūlymas yra net 523 325 Eur pigesnis, nei tiekėjų grupės pripažintos laimėtojomis, net ir tariamai praradus tikslinę dotaciją. Be to, šiuo atveju apeliantės tikslas yra sudaryti pirkimo sutartį, tačiau ne gauti žalos atlyginimą, jeigu ieškinys būtų patenkintas. Atsakovės su tokia apeliantės pozicija nesutinka, skubą sudaryti pirkimo sutartį ir ją vykdyti grįsdamos su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir jos Investicijų valdymo skyriaus raštais.

12031.

121Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas iš esmės neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais.

12232.

123Visų pirma, aplinkybės, susijusios su apeliantės kvalifikacija ir pasiūlymų vertinimu yra ginčo nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą apeliacinės instancijos teismas nevertina šių argumentų.

12433.

125Visų antra, sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą, atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija gali netekti pirkimo įgyvendinimui skirtos dalies finansavimo iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos biudžeto lėšų. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovės pateikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir jos Investicijų valdymo skyriaus raštus, kuriais šalys informuotos, kad įgyvendinant Tauro kalno investicinį projektą, Vilniaus miesto savivaldybės administracija išlaidas patvirtinančius dokumentus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai turi pateikti iki 2019-12-01 ir, jeigu išlaidas patvirtinantys dokumentai nebus pateikti ar pateikti ne visai suplanuotai finansavimo sutartyje numatytai sumai, šios lėšos gali būti perskirstytos, t. y. dalis planuojamų 2019 m. skirti lėšų – 596 000 Eur gali būti perskirstytos kitų vykdomų projektų finansavimui, dėl rizikos šių lėšų nepanaudoti 2019 m. Atitinkamai pati perkančioji organizacija – Vilniaus miesto savivaldybės administracija – savo biudžeto lėšomis turėtų finansuoti darbus ir investicijas perpaskirstytos sumos daliai. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino finansavimo sutarties sąlygas.

12634.

127Nors pirkimu siekiama įsigyti pastato griovimo darbus, vykdomus įgyvendinant investicinį projektą, nepaneigta, kad sustabdžius pirkimą būtų tiesiogiai pažeisti visuomenės interesai ir / ar kad jie žymiai nukentės, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pateikti įrodymai vienareikšmiškai nepatvirtina skundo argumento, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesąlygoja pirkimo darbų skubos kartu išsaugant skirtiną dotacijos dalį 2019 m., juolab kad griovimo darbai jau yra pradėti, jų didžiąja dalimi griovimo, taip pat konstrukcijų demontavimo ir kiti panašaus pobūdžio darbai, iš esmės nereikalauja jokių specifinių klimato sąlygų. Todėl kad ir kokios šios sąlygos besusiklostytų, jos negalėtų niekaip esmingai turėti įtakos darbų procesui. Darbai ar jų dalis gali iš esmės būti baigti iki 2019-12-01. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos išlaidas patvirtinančių dokumentų pateikimo terminas skundo nagrinėjimo metu nėra suėjęs. Šiuo konkrečiu atveju vykdomas viešasis pirkimas priskirtinas tokiai situacijai, kuomet būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą. Teismo vertinimu, pritaikius ieškovės prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, tuo pačiu būtų pažeistas viešasis interesas, ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

12835.

129Be kita ko, apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikta jokių duomenų, patvirtinančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ketinimą neperskirstyti pirkimui skirtų lėšų dėl perkančiosios organizacijos atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo termino nesilaikymo ar pirkimo sutartimi prisiimtų tiekėjų grupės, paskelbtos pirkimo laimėtojomis, savalaikių numatytų darbų neatlikimo (CPK 12, 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas akivaizdžiai užtęstų pirkimo sutarties vykdymą ir sąlygotų 2019-12-01 termino praleidimą. Be to, Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), ginčas šioje byloje yra išnagrinėtas iš esmės ir pirmosios instancijos teismo sprendimas bus skelbiamas 2019-12-02.

13036.

131Nustatytos aplinkybės bei tai, kad pirkimu įsigyti darbai pradėti vykdyti, o pirkimo sutarties įvykdymo terminas – 17 savaičių, savaime nesudaro pagrindo spręsti, kad prioritetas suteiktas operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui buvo suteiktas nepagrįstai, kadangi taikius laikinąsias apsaugos priemones šiuo atveju atsirastų didesnė žala.

13237.

133Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

13438.

135Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

136Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

137Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKOS kreipėsi į teismą su... 6. 1.1.... 7. pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Vilniaus vystymo... 8. 1.2.... 9. pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės UAB „Vilniaus vystymo... 10. 1.3.... 11. pripažinti, kad tiekėjų grupės UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKOS ir... 12. 1.4.... 13. grąžinti tiekėjus į pirkimo pasiūlymų vertinimo stadiją;... 14. 1.5.... 15. priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ bylinėjimosi... 16. 2.... 17. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 18. 3.... 19. Atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atsiliepime į prašymą dėl... 20. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 21. 4.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2019-10-02 nutartimi nutarė atmesti ieškovės... 23. 5.... 24. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovės ieškinys yra... 25. 6.... 26. Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovė nepateikė racionalių argumentų,... 27. 7.... 28. Teismas pažymėjo, kad pirkimo objekto pobūdis (pirkimu siekiama įgyti... 29. 8.... 30. Teismas nurodė, kad pirkimo įgyvendinimas yra finansuojamas valstybės... 31. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 32. 9.... 33. Ieškovė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA atskiruoju skundu prašo... 34. 9.1.... 35. Priimdamas skundžiamą nutartį, pirmosios instancijos teismas netinkamai... 36. 9.2.... 37. Teismas, nors ir vertino, kad gali būti prarasta finansavimo sutartimi... 38. 9.3.... 39. Teismas netinkamai aiškino ir atskleidė finansavimo sutarties sąlygas,... 40. 9.4.... 41. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir nurodydamas, kad ieškinio... 42. 9.5.... 43. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovės prašomų laikinųjų... 44. 9.6.... 45. Ieškovė ne formaliais ir deklaratyviais teiginiais, kaip nurodoma... 46. 9.7.... 47. Atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ išrinko pirkimo laimėtoją... 48. 10.... 49. Atsiliepimu į ieškovės UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA atskirąjį... 50. 10.1.... 51. Šiuo atveju nagrinėtinas tik atskirojo skundo reikalavimas dėl pirkimo... 52. 10.2.... 53. Teisės normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių sudarymą... 54. 10.3.... 55. Laimėtojo grupės pasiūlyme nurodytas darbų atlikimo terminas buvo numatytas... 56. 10.4.... 57. Pirkimo sutartimi prisiimtų darbų pobūdis – didžiąja dalimi griovimo,... 58. 10.5.... 59. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Investicijų projektų atrankos... 60. 10.6.... 61. Priėmus sprendimą perskirstyti projektui skirtas lėšas, projekto... 62. 10.7.... 63. Ieškovė netinkamai vertina finansavimo sutarties nuostatas.... 64. 10.8.... 65. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas lemtų neproporcingos žalos... 66. 10.9.... 67. Ieškovė neįrodė grėsmės galimo palankaus sprendimo vykdymui.... 68. 10.10.... 69. Ieškovė nepaneigė, kad pirkimo sutartis byloje sudaryta teisėtai.... 70. 11.... 71. Atsiliepimu į ieškovės UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA atskirąjį... 72. 11.1.... 73. Ieškovės nurodoma aplinkybė, kad pirkimo laimėtojas iki 2019-12-01 bet... 74. 11.2.... 75. Remiantis finansavimo sutarties 4.5 punktu matyti, kad Lietuvos Respublikos... 76. 11.3.... 77. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ginčo specifiką, teisingai... 78. 11.4.... 79. Ieškovė neaptaria situacijos, kokia padėtis susiklostytų, jeigu laikinosios... 80. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 81. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 82. 12.... 83. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 84. 13.... 85. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 86. 14.... 87. Apeliantė UAB VILNIAUS BETONO DEMONTAVIMO TECHNIKA kartu su atskiruoju skundu... 88. 15.... 89. Atsakovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ su atsiliepimu į atskirąjį... 90. 16.... 91. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 92. 17.... 93. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė atskirajame skunde teikia prašymą... 94. 18.... 95. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 96. 19.... 97. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybės... 98. 20.... 99. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 100. 21.... 101. Viešųjų pirkimų bylose spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 102. 22.... 103. Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikusi ieškinį, jo reikalavimų... 104. 23.... 105. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos... 106. 24.... 107. Pažymėtina, kad CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas... 108. 25.... 109. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro pagrindą atmesti... 110. 26.... 111. Kadangi atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė viešojo... 112. 27.... 113. Ginčo dėl ieškinio prima facie (preliminarus) pagrįstumo nėra, todėl... 114. 28.... 115. Kaip minėta, teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų... 116. 29.... 117. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad, sprendžiant... 118. 30.... 119. Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimo objektas – profsąjungų rūmų pastato,... 120. 31.... 121. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas iš esmės neturi pagrindo... 122. 32.... 123. Visų pirma, aplinkybės, susijusios su apeliantės kvalifikacija ir... 124. 33.... 125. Visų antra, sustabdžius pirkimo sutarties vykdymą, atsakovė Vilniaus miesto... 126. 34.... 127. Nors pirkimu siekiama įsigyti pastato griovimo darbus, vykdomus įgyvendinant... 128. 35.... 129. Be kita ko, apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikta jokių duomenų,... 130. 36.... 131. Nustatytos aplinkybės bei tai, kad pirkimu įsigyti darbai pradėti vykdyti, o... 132. 37.... 133. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti... 134. 38.... 135. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 136. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 137. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....