Byla AN17.-448-885/2017
Dėl to, kad 2017 m. sausio 23 d. apie 10.40 val. viešoje vietoje, esančioje (duomenys neskelbtini) mokyklos, adresu (duomenys neskelbtini), Šiaulių r., laiptinėje pertraukos metu, girdint kitiems mokyklos mokiniams, garsiai vartojo necenzūrinius žodžius ir tokiais savo veiksmais pažeidė viešąją tvarką

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus, sekretoriaujant Loretai Armalienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui B. J., jo atstovui advokatui Vidmantui Lazickui, įstatyminei atstovei D. J.,

2išnagrinėjęs B. J., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 481 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3B. J. surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl to, kad 2017 m. sausio 23 d. apie 10.40 val. viešoje vietoje, esančioje ( - ) mokyklos, adresu ( - ), Šiaulių r., laiptinėje pertraukos metu, girdint kitiems mokyklos mokiniams, garsiai vartojo necenzūrinius žodžius ir tokiais savo veiksmais pažeidė viešąją tvarką.

4B. J. teismo posėdyje pripažino, kad sakė necenzūrinius žodžius, bet sutrikdyti viešosios tvarkos tikslo neturėjo. 2017-01-23 po pamokos su klasiokais nuėjo į laiptinę ir klausėsi muzikos. Atėjo anglų kalbos mokytoja ir liepė išjungti muziką. Pasakė, kad bus surašytas protokolas. Su klasiokais kalba žargonais, toks bendravimas. Jo ištartas necenzūrinis žodis buvo „gal ir pačiulpti“ ir jis buvo skirtas A. Š.. Klasiokas sužinojęs, kad bus surašytas protokolas, pasakė „nachui“. Su mokytoja konfliktinių santykių nėra. Kam bus surašytas protokolas ar tarnybinis pranešimas nesuprato. Nei pas auklėtoją, nei pas direktorę nebuvo pakviestas pasiaiškinti. Į ( - ) nuovadą kvietė praėjus savaitei po įvykio. Kvietė vieną, bet važiavo su tėčiu. Pažeisti viešąją tvarką neturėjo tikslo. Kiti klasiokai nieko nesakė, nes taip bendraujama.

5Liudytojas I. B. apklaustas teismo posėdyje parodė, kad su B. J. yra draugai. Su klasiokais sėdėjo ketvirtame aukšte ant laiptų. Mokytoja I. K. liepė nulipti. Turbūt išgirdo kaip nusikeikė. Jie šnekėjosi ir nusikeikė. Mokytoja ne taip suprato. B. J. pasakė A. Š. „gal ir pačiulpti“. Paskui visi nuėjo į pamoką. Su mokytoja apie įvykį nekalbėjo. Pas direktorę niekas nekvietė. Atvyko policijos pareigūnas ir įteikė protokolą. Buvo daug mokinių, bet niekas neįsižeidė ir nepasipiktino.

6Liudytoja I. K., apklausta teismo posėdyje parodė, kad B. J. yra mokinys. Jis nėra jos mokinys. Pirmadienį buvo jos budėjimo diena mokykloje. Po trijų pamokų mokiniai sėdėjo ant laiptų ir keikėsi. Ji liepė liautis, bet jie nesiliovė. Atkreipė dėmesį i B. J. ir I. B., kad jie keikėsi. Ji pati nesikeikia ir išgirstų keiksmažodžių nekartoja. Jei reikia, teismui gali parašyti. Tai buvo rusiški keiksmažodžiai. Ji nepriėmė, kad tie keiksmažodžiai skirti jai. B. J. sakė: “galiu ir pačiulpt“, kiti keiksmažodžiai buvo iš „k“0 ir „b“ raidės. Po pamokų parašė tarnybinį pranešimą ir padavė direktorei. Pranešime keiksmažodžių nerašė. Su direktore apie įvykį kalbėjo. Ji nurodė, kad privalo parašyti jei kas nutinka, tokia tvarka. Kaip budintys mokytojai, jie įspėti apie nesusipratimus ir konfliktus, todėl privalėjo parašyti. Priklauso nuo mokinio ir konfliktų kiekio, tada sprendžia kviesti tėvus ar rašyti tarnybinį pranešimą. Ji nežino, ar dėl B. J. kvietė tėvus pokalbiui. Mokinių ir mokytojų konfliktus sprendžiant, turėjo pranešti klasės auklėtojai, paprašyti telefono numerio. Kai antrą kartą nusikeikė ir pasakė, kad tai tarpusavyje, suskambėjo skambutis ir jie išėjo į pamoką. Ji suprato, kad po pastabos jie dar keikėsi, į pastabą nereagavo. Tai reiškia, kad jie piktybiškai nereaguoja. Toje klasėje, niekas neįsižeidžia, tai jiems normalu.

7Teismo posėdyje taip pat buvo ištirti ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai.

8Šiaulių rajono ( - ) mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pavaduojančios direktorių, N. K. 2017 m. sausio 27 d. raštu Nr. S-12 policija informuojama apie tai, kad mokiniai B. J. ir kitas nepilnametis petraukos metu kalbėdamiesi vartojo necenzūrinius žodžius. Netoliese buvo ir kiti mokiniai, kurie viską girdėjo. Budinčios mokytojos I. K. įspėti, jie nereagavo ir toliau keikėsi (b. l.3).

9Anglų kalbos mokytojos I. K. 2016 m. sausio 23 d. tarnybiniame pranešime dėl necenzūrinių žodžių vartojimo nurodyta, kad tą pačią dieną 10.40 val. jai budint 4 aukšte, laiptinėje išgirdo keikiantis 10 klasės mokinius B. J. ir I. B.. Ten buvo ir kitų mokinių. Nurodo, kad ji juos įspėjo dėl necenzūrinių žodžių vartojimo, bet jie nereagavo ir toliau keikėsi (b. l. 4).

10Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje visus įstatyme įtvirtintus konkretaus administracinio teisės pažeidimo/administracinio nusižengimo sudėties požymius. Jeigu asmens veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo/administracinio nusižengimo įvykio ir sudėties, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta (ANK 591 str. 1 p.).

11Pagal ATPK 9 straipsnio 1 dalį administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Iš esmės analogiška administracinio nusižengimo sąvoka įtvirtinta ir ANK 5 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius.

12Asmens veika (veikimas arba neveikimas) ir asmens kaltė yra privalomi administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai. Pabrėžtina, kad administracinių teisės pažeidimo bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N9-990/2006, N444-216/2011, N444-619/2011).

13ANK 481 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už necenzūrinius žodžius ar gestus viešosiose vietose, įžeidžiamą kibimą prie žmonių, kitus tyčinius veiksmus, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį.

14Įvertinus administracinio nusižengimo sudėtį matyti, kad jis padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, tai yra, asmuo suvokia savo veiksmus ir jais siekia pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad B. J. vartojo necenzūrinius žodžius viešoje vietoje, tačiau jis neigia, kad siekė sutrikdyti viešąją tvarką ar žmonių rimtį. Pažymėtina, kad liudytojais apklausti I. B. ir I. K., patvirtino, kad B. J. vartoti necenzūriniai žodžiai jų neįžeidė, be to, pati I. K. nurodė, kad toks bendravimas yra įprastas tarp tos klasės mokinių. Be to, ji nenurodė, kad dėl B. J. vartojamų žodžių būtų sutrikusi viešoji tvarka ar žmonių rimtis. Teismas, įvertinęs liudytojų parodymus ir rašytinę medžiagą, nenustatė jokių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog B. J. būtų turėjęs tikslą sutrikdyti viešąją tvarką ar žmonių rimtį. Atsižvelgiant į tai, administracinio nusižengimo teisena nutraukiama, nes padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių (ANK 591 straipsnio 1 dalies 1 punktu).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 591 straipsniu, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16administracinio nusižengimo bylos teiseną B. J. atžvilgiu nutraukti.

17Apeliacinis skundas dėl Šiaulių apylinkės teismo nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos, Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai