Byla N-556-1009-06
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 8 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Žemaitijos visuomenės parlamento atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 8 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Žemaitijos visuomenės parlamentas 2006 m. sausio 31 d. pateikė skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, prašydamas Klaipėdos rajono savivaldybės merui skirti 5 000 Lt baudą; pareiškėjui priteisti 10 000 Lt už padarytą moralinę žalą; panaikinti 2006 m. sausio 1 d. klaidingai ir pavėluotai surašytą Gargždų policijos administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 212351; panaikinti Gargždų policijos komisariato 2006 m. sausio 6 d. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 212351, kuris yra surašytas tik vienam asmeniui, nors pasirašytas dviejų asmenų. Nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybė pažeidė Susirinkimų įstatymą. 2005 m. gruodžio 20 d. išsiuntė prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės merui dėl leidimo prie Gargždų savivaldybės pastato fontano 2005 m. gruodžio 29 d. nuo 9 val. iki 13 val. pravesti mitingą dėl pramonės zonos patvirtinimo ir tereftalio gamyklos statybos uždraudimo. Analogišką prašymą 2005 m. gruodžio 21 d. įteikė mero referentei. Prašymą padavė prieš 5 dienas, kaip nurodyta Susirinkimų įstatyme, todėl leidimą mitingui turėjo gauti 2005 m. gruodžio 26 d., bet negavo. Dėl ko pareigūnai neteisėtai surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl mitingo organizavimo ir organizatoriai Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 23 d. nutarimu buvo nubausti 500 Lt bauda.

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. vasario 8 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą iki 2006 m. vasario 28 d. skundo trūkumų pašalinimui. Teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundo reikalavimus dėl 2006 m. sausio 6 d. Klaipėdos rajono policijos komisariato administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 212351, surašyto J. B. dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1887 straipsnio 1 dalyje, įvykdymo, panaikinimo. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundo reikalavimai neatitinka skundo reikalavimo sąvokos pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnį. Taip pat skundas neatitinka ir įstatymo reikalaujamos formos bei turinio, nes skunde netinkamai įvardintos proceso šalys. Be to, skundas pasirašytas J. Burbos, todėl turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys atstovo teisę veikti pareiškėjo vardu. Teismas nurodė, kad pareiškėjo įvardinti pažeidimai, surašant protokolą, ir bylos nagrinėjimo metu tariamai įvykdyti pažeidimai turi būti nagrinėjami Klaipėdos rajono apylinkės teisme nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, kurios teisena pradėta pagal 2006 m. sausio 6 d. teisės pažeidimo protokolą Nr. 212351. Teismas pažymėjo, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. sausio 23 d. nutarimu J. B. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1887 straipsnio 1 dalį. Šiuo gi atveju skundas teikiamas Žemaitijos visuomenės parlamento vardu.

8III.

9Žemaitijos visuomenės parlamentas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 8 d. nutarties dalį, pavedant tirti visą skundą iš esmės, sprendžiant klausimą dėl Klaipėdos rajono policijos komisariato policijos pareigūno klaidingai surašyto 2006 m. sausio 6 d. administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 212351 teisinės esmės, kuris visiškai neatitinka tikrovės. Nurodo, kad teismas, gavęs skundą Žemaitijos visuomenės parlamento vardu, nepagrįstai sprendžia fizinio asmens J. B. veiksmus, kai tai nieko neturi bendro su protokolu.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12Dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas arba visuomeninės organizacijos ar visuomeninio savaveiksmio organo atstovas surašo protokolą, kurio vienas iš dviejų egzempliorių įteikiamas administracinėn atsakomybėn traukiamam fiziniam asmeniui. Juridinio asmens administracinės atsakomybės institutas Administracinių teisės pažeidimų kodekse nenumatytas (ATPK 12-16 str., 259 str.). Tuo tarpu 2006 m. sausio 6 d. administracinio teisės pažeidimo protokolą skundžia ne fizinis ir tam įgaliojimų neturintis asmuo – Žemaitijos visuomenės parlamentas, kas suponuoja išvadą dėl skundo padavimo neįgalinto vesti bylą asmens (ATPK 275 str.).

13V.

14Administracinio teisės pažeidimo protokolas vertinamas kaip procesinis dokumentas, kuriuo pradedama administracinė byla. Protokolas taip pat yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir fiksuojami nustatyti įrodymai. Protokolas įgyja dvejopą reikšmę: procesinio dokumento, kuriame formuluojamas kaltinimas; dokumento, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai bei kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą.

15Administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, organas, priima vieną iš nutarimų: skirti administracinę nuobaudą, nutraukti bylą, motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (ATPK 287 str.). Akivaizdu, jog galutinės teisinės pasekmės asmeniui, kuriam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, siejamos su baigiamuoju teisės aktu – nutarimu. Administracinės bylos nagrinėjimo metu asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn, siekdamas atitinkamo sprendimo priėmimo, turi teisę apeliuoti į administracinio teisės pažeidimo protokole esančius trūkumus, kurie priklausomai nuo jų pobūdžio, gali lemti ir administracinės teisenos nutraukimą, tačiau pats administracinio teisės pažeidimo protokolas kaip procesinis dokumentas, kuriuo pradedama administracinė byla, administracinių teisės pažeidimų teisenos prasme nėra ginčijamas (ATPK 291 str.).

16Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1887 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas veikas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai. Taigi 2006 m. sausio 6 d. administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo galimi pažeidimai turi būti nagrinėjami sprendžiant administracinę bylą dėl konkretaus asmens patraukimo pagal ATPK 1887 straipsnio 1 dalį atitinkamame rajono (miesto) apylinkės teisme.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą ir Žemaitijos visuomenės parlamento atskirojo skundo nepatenkinti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai