Byla 2-510/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės (apeliantės) A. Č. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutarties, kuria buvo nustatytas terminas priešinio ieškinio trūkumui pašalinti, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB DnB NORD lizingo ieškinį atsakovams UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. , dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, dėl skolos priteisimo ir atsakovų UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. priešinį ieškinį ieškovui UAB DnB NORD lizingui dėl lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB DnB NORD lizingas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. 582 519,95 Lt dydžio skolą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą dėl skolos priteisimo ieškovas kildino iš jo su atsakovu UAB „AGV Transport“ 2007 m. gegužės 17 d. sudarytos lizingo sutarties Nr. 2007/05-S125, taip pat su jo (ieškovo) su atsakovu G. Č. 2007 m. gegužės 17 d. sudaryta laidavimo sutartimi Nr. 2007/05-S125-G1 ir atsakove A. Č. 2007 m. gegužės 17 d. sudaryta laidavimo sutartimi Nr. 2007/05-S125-G2; šiomis laidavimo sutartimis buvo užtikrintas atsakovo UAB „AGV Transport“ įsipareigojimų pagal nurodytą lizingo sutartį vykdymas. Ieškovas pažymėjo, kad, jam nutraukus aptariamą lizingo sutartį, nebuvo grąžintos lizinguotos transporto priemonės, todėl ieškiniu prašoma priteisti ne pradelstas lizingo įmokas, palūkanas, baudas ir delspinigius, o neapmokėtą lizingo objektų vertę.

5Atsakovai UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. pareiškė priešinį ieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad ieškovas neteisėtai 2008 m. spalio 24 d. pranešimu Nr. 1130 nutraukė lizingo sutartis Nr. 2007/05-S125, 2007/06-LTS271, 200707F-397, 200707F-399, 200708F-503 ir SKL00003. Pažymėjo, kad nors ieškinys pareikštas dėl dviejų lizingo sutarčių, kitos tarp šalių sudarytos lizingo sutartys yra neatsiejamai susiję, visų sutarčių mokėjimas buvo vykdomas kartu, neišskiriant nei vienos iš sutarčių, todėl visų lizingo sutarčių nutraukimo teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas vienoje byloje. Atsakovai taip pat nurodė, kad priešinis ieškinys yra neįkainotinas, todėl už jį sumokėjo 132 Lt dydžio žyminį mokestį.

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 19 d. parengiamajame posėdyje nutarė priešinį ieškinį priimti; ieškovas tam neprieštaravo.

7Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi, atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 6 d. įvykusio parengiamojo teismo posėdžio metu išsakytą ieškovo prašymą, be kita ko, nustatė atsakovams terminą priešinio ieškinio trūkumui pašalinti – primokėti 9 697 Lt dydžio žyminį mokestį už priešinius reikalavimus. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad prašymas pripažinti vienašališką sutarčių nutraukimą yra turtinio pobūdžio: patenkinus byloje pareikštą priešinį ieškinį, nebus galima patenkinti ieškinio, t. y. priešiniais reikalavimais atsakovai siekia išvengti lizingo ir laidavimo sutarčių pagrindu prisiimtų piniginių prievolių vykdymo. Mokėtiną žyminio mokesčio dalį teismas apskaičiavo remdamasis ieškinio suma – 582 519,95 Lt – bei atsižvelgdamas į sumokėtą mokesčio dalį. Priimdamas šią nutartį, teismas taip pat rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1364/2009.

8Atskiruoju skundu atsakovė A. Č. prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai vadovavosi išimtinai skundžiamoje nutartyje nurodyta teismų praktika. Į teismų praktiką gali būti atsižvelgiama, bet tik įsitikinus jos vieningumu. Šioje byloje teismas vadovavosi vieninteliu teismų praktikos pavyzdžiu, nepagrįstai jį pateikdamas kaip nekvestionuotiną motyvą priimti skundžiamą nutartį. Tokiu būdu liko neįvertini kiti analogiško ratio decidendi bylose suformuoti teisės taikymo išaiškinimai. Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 10 d. nutartyje (bylos Nr. 2S-818/2007) išaiškino, kad ginčo dėl finansinių lizingo sutarčių nutraukimo priskirtinumas turtiniam ar neturtiniam ginčui priklauso nuo pretenzijų pobūdžio; neprašant išreikalauti turto ar priteisti pinigų, ieškinys priskirtinas neturtiniam.

102. Teismo nutartis prieštarauja įstatymų leidėjo valiai. CPK numato, kad žyminio mokesčio primokėjimo klausimus teismas privalo išspręsti ieškinio ar priešieškinio priėmimo metu (CPK 115, 137-138, 143 straipsniai); tokiu būdų užtikrinamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimas. Šioje byloje priešinis ieškinys priimtas dar 2009 m. rugpjūčio mėn., dėl jo pasisakė byloje dalyvaujantys asmenys. Trūkumų, kurie turėjo egzistuoti nuo priešinio ieškinio pareiškimo pradžios, nurodymas dabartinėje bylos stadijoje iš esmės prieštarauja minėtoms CPK nuostatoms ir principams.

113. Teismas nepagrįstai sprendė dėl priešinio ieškinio reikalavimų vertės. Net ir sutinkant su išvada, kad atsakovų reikalavimai yra turtinio pobūdžio, priešinio ieškinio suma apskaičiuotina savarankiškai nuo ieškinio, t. y. pagal konkrečius priešinio ieškinio reikalavimus (CPK 80, 85, 143 straipsniai). Tuo labiau, kad šioje byloje pareikšto ieškinio ir priešinio ieškinio sumos nelaikytinos tapačiomis: ieškinys pareikštas dėl skolos pagal vieną lizingo sutartį, o priešinis ieškinys – dėl šešių lizingo sutarčių nutraukimo neteisėtumo. Ieškovas iš viso nėra nurodęs atsakovų įsipareigojimų sumos pagal lizingo sutartis.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB DnB NORD lizingas prašo jį atmesti. Atsiliepime pateikiami šie argumentai:

131. Teismas pagrįstai rėmėsi minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, nes abiejų bylų ratio deicendi sutampa, o teisingumo principas reikalauja laikytis teisminio precedento. Apeliantės nurodoma Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 10 d. nutartimi negalima vadovautis, nes ji niekur nepaskelbta, todėl negalima įsitikinti, kad jos ratio decidendi yra tapatus nagrinėjimai bylai, be to, nutartis priimta žemesnės instancijos teismo ir yra senesnė nei aptariama Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis.

142. Apeliantės nurodomi koncentracijos ir ekonomiškumo principai negali būti pagrindu pažeisti teisės į tinkamą procesą principą. Ieškinys gali būti nagrinėjamas tik tuo atveju, jei už jį yra sumokėtas tinkamo dydžio žyminis mokestis. Teismas, nustatydamas terminą trūkumui pašalinti – primokėti žyminio mokesčio dalį – teisingai vadovavosi CPK nuostatomis.

153. Priešiniu ieškiniu visų pirma siekiama išvengti ieškinio reikalavimų patenkinimo, todėl teismas, nustatydamas žyminio mokesčio sumą, pagrįstai vadovavosi ieškinio suma. Kadangi kitų lizingo sutarčių pagrindu ieškinys nebuvo reiškiamas, o taip pat teismas neturėjo įrodymų apie bendrą atsakovų skolos dydį ieškovui, teismas negalėjo nustatyti, kad atsakovų priešinio ieškinio reikalavimas dėl lizingo sutarčių, nenurodytų ieškinyje, nutraukimo pripažinimo negaliojančiu yra turtinis reikalavimas. Kita vertus, teismas, nustatęs žyminio mokesčio dydį pagal ieškinio sumą, nepažeidė atsakovų teisių, nes nustatė minimalų žyminį mokestį, t. y. tik dėl vienos lizingo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Dėl šių priežasčių apeliantės argumentai, kad teismas nustatė atsakovams per mažą žyminį mokestį, yra nelogiški bei neturėtų būti svarstomi.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „AGV Transport“ ir G. Č. prašo apeliacinį procesą nutraukti. Pažymi, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrįsti ir teisingi, tačiau teismas, nurodydamas, kad aptariama nutartis yra skundžiama, suklydo. Priešinio ieškinio trūkumas buvo nustatytas po jo priėmimo. Šiuo atveju pagal analogiją turėjo būti taikomos CPK 115 straipsnio 2 dalyje, 135 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 296 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtintos normos, todėl nutartis dėl priešinio ieškinio trūkumų negalėjo būti skundžiama. Atskiruoju skundu galėtų būti skundžiama teismo nutartis, kuria procesinis dokumentas grąžintas nepašalinus jo trūkumų. Taigi šis apeliacinis procesas negalimas.

17Atsiliepimo į atskirąjį skundą tretysis asmuo nepateikė.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik nagrinėjant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

20Atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį iš esmės keliamas klausimas, ar reikalavimas pripažinti lizingo sutarčių nutraukimą yra įkainotinas ir dėl to apmokestintinas proporciniu žyminiu mokesčiu ar ne, dėl kurio teisėjų kolegija ir pasisako. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo nutartis, priimta dėl bylinėjimosi išlaidų, įskaitant nutartį dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, gali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 100 straipsnio 1 dalis), todėl atsakovų UAB „AGV Transport“ ir G. Č. prašymas nutraukti apeliacinį procesą laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas.

21Pareikštas turtinis reikalavimas, kuris negali būti įvertintas pinigais pagal CPK 85 straipsnio taisykles, laikomas turtiniu neįkainotinu ginču ir toks ieškinys apmokestinamas paprastuoju žyminiu mokesčiu. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ginčas dėl sandorio yra turtinis ginčas, o jo įkainojimo klausimas sprendžiamas priklausomai nuo ieškiniu siekiamų ir ginčo sprendimu sukuriamų teisinių pasekmių (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. R. V., bylos Nr. 3K-3-334/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. R. v. V. L., bylos Nr. 3K-3-350/2009; 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K., A. P. v. P. G, bylos Nr. 3K-3-560/2009; 2010 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. K., A. C. ir kt. v. AB „Vilniaus Sigma“, bylos Nr. 3K-3-44/2010). Taigi ginčo įkainojimą lemia jo teisinis turinys ir sprendimo pasekmės, kurios sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus.

22Pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Valdauta“ v. UAB „Swedbank lizingas“ (bylos Nr. 2-1364/2009), kurios aplinkybės iš esmės sutampa su nagrinėjamomis šioje byloje, atitinka nurodytą teismų praktiką, joje tiesiogiai remtasi aukščiau minėtais teismų precedentais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi šioje nutartyje pateiktais išaiškinimais. Ir priešingai, atskirajame skunde nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Cars Agro Rent“ v. UAB „Sampo banko lizingas“ (bylos Nr. 2S-818/2007), priimta ginče, kurio ratio decidendi skiriasi nuo šioje byloje esančio (buvo reiškiami reikalavimai pripažinti sutartį niekine ir įpareigoti vykdyti kitas sutartis), todėl ji negali būti laikoma teismo precedentu nagrinėjamoje byloje.

23Šioje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti lizinguotų objektų, kurie buvo negrąžinti nutraukus lizingo sutartį, neapmokėtą vertę. Savo ruožtu atsakovai priešiniu ieškiniu prašo pripažinti ieškovo ir atsakovo UAB „AGV Transport“ sudarytų lizingo sutarčių, įskaitant sutartį, iš kurios kildinamas ieškinio reikalavimas, nutraukimą neteisėtu. Jei būtų nustatyta, kad ieškovas neteisėtai nutraukė lizingo sutartis, t. y. būtų tenkintas priešinis ieškinys, ieškovas netektų teisės reikalauti grąžinti lizinguotus objektus, o jų negrąžinus – padengti neišmokėtą vertę, todėl jo ieškinys būtų atmestas. Tokiu būdu atsakovai išvengtų ir 582 519,95 Lt dydžio turtinės prievolės, kurią privalėtų vykdyti tenkinus ieškinį. Vadinasi, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovų priešinis reikalavimas ieškovui yra turtinis ir gali būti įvertintais pinigais.

24Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad priešinio ieškinio suma turi būti apskaičiuojama pagal priešiniu ieškiniu reiškiamus reikalavimus (CPK 80, 85 straipsniai, 143 straipsnio 2 dalis), tačiau atsižvelgiant į tai, kad pats žyminio mokesčio dydis nėra ginčijamas, laiko, jog šis argumentas nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad nuo priešinio ieškinio priėmimo iki nutarties jo trūkumams pašalinti paskelbimo nebuvo pradėtas bylos nagrinėjimas iš esmės (vyko parengiamieji teismo posėdžiai), todėl skundžiama nutartis nepažeidė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų.

25Apibendrindama aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB DnB NORD lizingas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 5. Atsakovai UAB „AGV Transport“, G. Č. ir A. Č. pareiškė priešinį... 6. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 19 d. parengiamajame posėdyje... 7. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. sausio 13 d. nutartimi, atsižvelgdamas į... 8. Atskiruoju skundu atsakovė A. Č. prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m.... 9. 1. Teismas nepagrįstai vadovavosi išimtinai skundžiamoje nutartyje nurodyta... 10. 2. Teismo nutartis prieštarauja įstatymų leidėjo valiai. CPK numato, kad... 11. 3. Teismas nepagrįstai sprendė dėl priešinio ieškinio reikalavimų... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB DnB NORD lizingas prašo jį... 13. 1. Teismas pagrįstai rėmėsi minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi,... 14. 2. Apeliantės nurodomi koncentracijos ir ekonomiškumo principai negali būti... 15. 3. Priešiniu ieškiniu visų pirma siekiama išvengti ieškinio reikalavimų... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „AGV Transport“ ir G. Č.... 17. Atsiliepimo į atskirąjį skundą tretysis asmuo nepateikė.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį iš esmės keliamas klausimas, ar... 21. Pareikštas turtinis reikalavimas, kuris negali būti įvertintas pinigais... 22. Pažymėtina, kad skundžiamoje nutartyje nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo... 23. Šioje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti lizinguotų objektų,... 24. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad priešinio... 25. Apibendrindama aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 27. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistą....