Byla e2-6733-779/2016
Dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo M. L. priešieškinį ieškovui A. B. dėl vekselių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Barduva“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje UAB „Tomerta“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė,

2sekretoriaujant Julijai Taraškevič,

3dalyvaujant ieškovui A. B., ieškovo atstovui advokatui Povilui Eigminui, atsakovui M. L. ir jo atstovui advokatui Mariui Barisevičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui M. L. dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo M. L. priešieškinį ieškovui A. B. dėl vekselių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Barduva“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje UAB „Tomerta“, ir

Nustatė

5ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo M. L. 23188,41 Eur skolos ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2014-09-03 iki visiško prievolės įvykdymo pagal 2014-09-03 pasirašytą paprastąjį vekselį, taip pat 23211,59 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2014-11-03 iki visiško prievolės įvykdymo pagal 2014-11-03 pasirašytą paprastąjį vekselį bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2014-09-03 pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2014-12-25 sumokėti ieškovui 80000 Lt ir 6 proc. metines palūkanas, tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė. Ieškovo teigimu, atsakovas paprašė jo investuoti lėšas į bendrovę UAB „Tomerta“ ir pasiūlė už tai laikinai perimti šios bendrovės akcijas. Nurodė, kad šalys susitarė, jog ieškovas investuos į šią bendrovę asmeniškai arba per ieškovui priklausančią UAB „Barduva“, bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ vadovu liks atsakovas ir savarankiškai vykdys šių bendrovių veiklą, ieškovo investicijų užtikrinimui atsakovas perleis ieškovui didžiąją dalį bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų bei išduos asmeninį vekselį, ieškovo investicijoms grįžus, ieškovas grąžins atsakovui vekselį ir dalį bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų. Vykdydamas šalių susitarimą, ieškovas iš bendrovės UAB „Barduva“ pervedė UAB „Tomerta“ 65769,10 Eur. Ieškovo teigimu, UAB „Tomerta“ grąžino UAB „Barduva“ 20000 Eur ir liko skolinga 44102,93 Eur, todėl atsakovas 2014-09-03 pasirašė paprastąjį vekselį. Ieškovas nurodė, jog šis atsakovo pasirašytas vekselis yra galiojantis ir vykdytinas skolą patvirtinantis dokumentas, garantuojantis ieškovo investicijas.

7Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2014-11-03 pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2015-11-25 sumokėti ieškovui 80080 Lt, tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė. 2014-11-03 ieškovas su atsakovu sudarė akcijų pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurias atsakovas perleido ieškovui po 70 vnt. bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų po 40040 Lt, t. y. iš viso už 80080 Lt, todėl 2014-11-04 ieškovas pervedė į bendrovės UAB „Tomerta“ sąskaitą 80080 Lt, o atsakovas 2014-11-03 pasirašė paprastąjį vekselį. Šis vekselis, anot ieškovo, garantuoja ieškovo darytas investicijas, jis yra galiojantis ir vykdytinas skolą patvirtinantis dokumentas.

8Atsakovas pateikė atsiliepimus į ieškinį ir patikslintus ieškinius, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-09-03 ir 2014-11-03 vekseliai turėtų būti pripažinti niekiniais ir negaliojančiais kaip sudaryti dėl suklydimo CK 1.90 str. numatytu pagrindu, nes atsakovas juos pasirašė suklydęs dėl sudaromų sandorių esmės. Atsakovo teigimu, jis su ieškovu buvo sutarę, kad ieškovo ir UAB „Barduva“ padarytos investicijos į UAB „Tomerta“ bus grąžintos iš UAB „Tomerta“ uždirbamo pelno, tačiau ieškovas, perėmęs UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijas, savo aktyviais veiksmais kenkė šioms bendrovėms, nušalino atsakovą nuo jų valdymo, perėmė UAB „Tomerta“ užsakymus, nukreipiant juos į UAB „Barduva“, iš UAB „Tomerta“ patalpų išvežė visus įrengimus, paliko bendrovę be užsakymų ir su skolomis ir tokiu būdu užkirto kelią grąžinti ieškovui investicijas. Nurodė, kad jeigu būtų žinojęs, kad ieškovas savavališkai perims verslą, nebūtų pasirašęs nei vieno vekselio. Be to, atsakovo teigimu, vekseliai yra praradę vertybinio popieriaus reikšmę, nes ieškovas yra praleidęs terminus pateikti juos apmokėti ir neįvykdė savo pareigos pagrįsti, kad prievolė pagal vekselius yra vykdytina. Nurodė, jog ieškovas pats patvirtino, kad jis asmeniškai atsakovui jokių piniginių lėšų, kurių grąžinimas būtų užtikrintas vekseliais, nėra pervedęs, todėl, anot atsakovo, ieškovas neturi reikalavimo teisės į atsakovą. Atsakovo teigimu, patenkinus ieškinį, būtų pažeisti teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai, nes atsakovas jokių sumų iš ieškovo negavo, o ieškovas nepagrįstai praturtėtų atsakovo sąskaita.

9Atsakovas M. L. pateikė priešieškinį ir patikslintą priešieškinį, kuriais prašo 2014-09-03, 2014-11-03 ir 2015-10-10 jo pasirašytus paprastuosius vekselius pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas nurodė, kad ieškovas buvo ilgametis atsakovo bičiulis, todėl 2014 m. rugsėjo mėn. pradžioje UAB „Tomerta“ trūkstant apyvartinių lėšų, ieškovas pasisiūlė investuoti lėšas į UAB „Tomerta“ laikinai perimant akcijas iš atsakovo. Nurodė, jog jis su ieškovu susitarė, kad ieškovas investuos į šią bendrovę asmeniškai arba per ieškovui priklausančią UAB „Barduva“, bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ vadovu liks atsakovas ir savarankiškai vykdys šių bendrovių veiklą, ieškovo investicijų užtikrinimui atsakovas perleis ieškovui didžiąją dalį bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų bei išduos asmeninį vekselį, ieškovo investicijoms grįžus, ieškovas grąžins atsakovui vekselį ir dalį bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų. Pabrėžė, jog ieškovas nenurodė konkretaus termino, per kurį jo investicijos turėjo sugrįžti. Vykdydamas susitarimą, 2014-09-03 atsakovas išdavė vekselį 80000 Lt sumai, o 2014-11-03 atsakovas išdavė vekselį 80080 Lt sumai, tikslu užtikrinti ieškovo investicijas į UAB „Tomerta“. Pažymėjo, jog ieškovas asmeniškai jokių lėšų, kurių grąžinimą turėtų užtikrinti atsakovas, neinvestavo. 2015-10-10 atsakovas išdavė dar vieną vekselį tikslu užtikrinti papildomas investicijas į UAB „Tomerta“, kurios turėjo būti padarytos UAB „Barduva“ perleidus įrengimus UAB „Tomerta“. Atsakovo teigimu, vekseliai turi būti pripažinti negaliojančiais kaip neatitinkantys atsakovo vidinės valios. Nurodė, jog 2014-09-03 ir 2014-11-03 pasirašyti vekseliai yra niekiniai ir negaliojantys, nes buvo sudaryti dėl suklydimo, t. y. atsakovas suklydo dėl sandorio esmės ir sąlygų, o 2015-10-10 pasirašytas vekselis yra niekinis ir negaliojantis, nes buvo sudarytas dėl apgaulės ir nesilaikant privalomos notarinės formos. Atsakovo teigimu, ieškovas jį suklaidino ir nuslėpė savo tikruosius ketinimus dėl tolimesnės UAB „Tomerta“ veiklos. Nurodė, jog jeigu būtų žinojęs, kad ieškovas savo veiksmais paralyžiuos bendrovės veiklą, nebūtų pasirašęs nei vieno vekselio. Atsakovo teigimu, jis nesitikėjo ir negalėjo tikėtis, jog ieškovas kenks bendrovei UAB „Tomerta“. Nurodė, jog UAB „Tomerta“ iki ieškovo investicijų dirbo pelningai. 2015-10-09 ieškovas sušaukė visus UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ darbuotojus ir informavo, kad nušalina atsakovą nuo šių bendrovių valdymo. 2015-10-10 ieškovas nurodė atsakovui, kad jis galės likti bendrovių direktoriumi ir nebus nušalintas nuo bendrovių veiklos jeigu išduos papildomą vekselį 65878 Eur sumai, nes tai reikalinga papildomoms investicijoms – UAB „Tomerta“ bus perleista UAB „Barduva“ įsigyta spausdinimo įranga. Todėl, anot atsakovo, jis pasitikėdamas ieškovu 2015-10-10 išdavė vekselį, bet ieškovas UAB „Barduva“ įrengimų neperleido UAB „Tomerta“. Be to, atsakovo teigimu, šis vekselis turi būti pripažintas negaliojančiu dar ir dėl to, jog jį sudarant nebuvo laikytasi privalomos notarinės formos. Nurodė, jog jis nors ir buvo paliktas bendrovių direktoriumi, tačiau faktiškai buvo apribotas nuo šių bendrovių veiklos. Ieškovas buvo vieninteliu bendrovių akcininku, jis savo aktyviais veiksmais visus naujus užsakymus iš UAB „Tomerta“ užsakovų sudarinėjo UAB „Barduva“ vardu, atsakovui buvo apribotos teisės valdyti bendrovės banko sąskaitą. 2015 m. lapkričio mėn. ieškovo nurodymu iš UAB „Tomerta“ patalpų buvo išvežtos veiklai vykdyti reikalingos staklės, todėl bendrovė negalėjo vykdyti veiklos.

11Ieškovas pateikė atsiliepimus į priešieškinį ir patikslintą priešieškinį, kuriuose nurodė, jog su priešieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas, pasirašydamas vekselius, nebuvo apgautas ar suklaidintas. Ieškovo teigimu, ne jis pasiūlė investuoti lėšas į UAB „Tomerta“, o atsakovas paprašė ieškovo investuoti ir pasiūlė laikinai už tai perimti šios bendrovės akcijas. Nurodė, jog tarp šalių buvo pasiektas susitarimas dėl investicijų, taip pat šalys susitarė, kad atsakovas asmeniškai išrašys vekselius, todėl atsakovas aiškiai suprato, kokius dokumentus pasirašo ir kad jie išreiškia jo tikrąją valią. Ieškovas vykdė šalių susitarimą ir iš jam priklausančios bendrovės UAB „Barduva“ darė investicijas UAB „Tomerta“, tačiau po kiek laiko ieškovas pagrįstai suabejojo dėl padarytų investicijų grąžinimo, nes pamatė, jog UAB „Tomerta“ yra netinkamai vadovaujama, yra maži užsakymai ir iš bendrovės sąskaitos išimami pinigai. Ieškovas pažymėjo, jog apie suklydimą ar apgaulę atsakovas nepareiškė iki tol, kol negavo iš ieškovo ieškinio, todėl tai, anot ieškovo, vertinama kaip atsakovo gynybinė pozicija, kuri yra nepagrįsta.

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „Barduva“, pateikė atsiliepimą į patikslintus ieškinį ir priešieškinį, kuriuo prašo ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Trečiasis asmuo palaikė ieškinio motyvus. Nurodė, kad nelogiška yra investuoti į bendrovę, o paskui savo aktyviais veiksmais paralyžiuoti jos veiklą ir prarasti savo investicijas. Trečiojo asmens teigimu, ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų kilus abejonėms dėl padarytų investicijų grąžinimo, nes sužinojo, kad UAB „Tomerta“ yra netinkamai vadovaujama ir iš šios bendrovės sąskaitos išimami pinigai.

13Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje UAB „Tomerta“, pateikė atsiliepimą į patikslintus ieškinį ir priešieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, o atsakovo priešieškinį tenkinti. Pažymėjo, kad nuo 2015 m. pabaigos UAB „Tomerta“ veikla buvo faktiškai sustabdyta po to, kai ieškovo nurodymu visi UAB „Tomerta“ vykdytos veiklos įrengimai buvo perkelti į ieškovui priklausančią bendrovę UAB „Barduva“, kartu perkeliant ir dalį UAB „Tomerta“ darbuotojų ir paliekant įsipareigojimus tiekėjams. Dėl tokių ieškovo veiksmų UAB „Tomerta“ negalėjo tęsti savo veiklos, turėjo finansinių įsipareigojimų, dėl ko Vilniaus apygardos teisme bendrovei iškelta civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis atsakovą pažįsta apie 15 metų. 2014 m. viduryje atsakovas kreipėsi į ieškovą, prašydamas finansinės pagalbos, nes jo bendrovei, t. y. UAB „Tomerta“, trūko apyvartinių lėšų. Jis pateikė ieškovui jo ranka surašytą planą / prašymą, kuriame nurodė prašomą investuoti sumą ir investicijų grąžinimo planą. Ieškovas nurodė, kad UAB „Tomerta“ iš kitos bendrovės nuomojo spaudos mašiną ir patalpas, kas UAB „Tomerta“ kainavo apie 13000 Lt. Atsakovas pasiūlė ieškovui finansiškai paremti UAB „Tomerta“, o vėliau nupirkti spaudos mašiną, kad nereikėtų nuomoti ir mokėti nuomos mokesčio kitai bendrovei, pinigai būtų sutaupomi ir iš jų galima būtų grąžinti investuotus pinigus. 2014-09-03 ieškovas nurodė atsakovui, kad jeigu jis nori, kad ieškovas jam padėtų, jis turi išduoti vekselį, kuris garantuotų investuotų pinigų grąžinimą. Atsakovas geranoriškai sutiko pasirašyti vekselį ir jį pasirašė. Ieškovas, vykdydamas susitarimą, investavo į UAB „Tomerta“, tačiau bendrovei ir toliau trūko lėšų, todėl atsakovas vėl paprašė ieškovo investuoti ir pasiūlė nupirkti akcijas. Akcijų suma buvo padidinta, todėl atsakovas investicijų užtikrinimui išdavė dar vieną vekselį, o ieškovas pervedė pinigus. Tačiau ir po šitų investicijų bendrovė neatsigavo, todėl 2015 m. viduryje ieškovas paprašė, kad atsakovas grąžintų investuotus pinigus. Nurodė, kad 2015-08-04 šalys savo parašais patvirtino, kad atsakovas yra skolingas ieškovui. Tačiau pinigų grąžinimas nevyko, todėl nuo rugsėjo mėn. ieškovas pradėjo domėtis bendrovės veikla ir pastebėjo, kad atsakovas iš bendrovės sąskaitos yra išgryninęs tam tikrą pinigų sumą, todėl ieškovas uždraudė atsakovui daryti bet kokią finansinę veiklą banke ir paprašė atimti iš jo generatorių. UAB „Tomerta“ turėjo skolų, spalio 9 d. bendrovė negalėjo vykdyti veiklos, darbuotojams buvo vėluojami atlyginimai, jie buvo pasiryžę išeiti iš darbo. Gelbėti bendrovę ieškovas nebematė prasmės, nes tam reikėjo papildomų investicijų, o ieškovui tai nebuvo priimtina. Ieškovas susitiko su atsakovu, kuris geranoriškai pasirašė trečią vekselį kaip ieškovo darytų investicijų užtikrinimą. Nurodė, kad trečiojo vekselio sumą sudaro UAB „Barduva“ sumokėti pinigai už stakles. Šios staklės yra UAB „Barduva“ balanse, tačiau, ieškovo teigimu, šią sumą atsakovas turi grąžinti, nes UAB „Barduva“ nebūtų pirkusi staklių, jeigu atsakovas nebūtų prašęs. Nurodė, kad prievolė pagal vekselius yra pasibaigusi, nes yra suėję terminai pateikti juos vykdyti, tačiau nors prievolė ir yra pasibaigusi, ji yra vykdytina, nes UAB „Barduva“ investavo į UAB „Tomerta“ pinigus ir ieškovas visada prašė atsakovo juos grąžinti.

15Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Pažymėjo, jog ne ieškovas, o atsakovas prisidėjo prie UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ privedimo iki bankroto, nes laikotarpiu nuo 2014-01-30 iki 2015-11-19 būdamas šių bendrovių direktoriumi be pateisinamos priežasties pasisavino 42480,57 Eur šių bendrovių lėšas. Nurodė, jog atsakovas taip ir neįvardijo konkrečių ieškovo nesąžiningų veiksmų. Pažymėjo, kad pats atsakovas nurodė, jog tarp šalių buvo pasiektas susitarimas, kad atsakovas išrašys vekselius, todėl jis aiškiai suprato ką daro.

16Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pažįsta ieškovą apie 15 metų, turėjo darbinių santykių ir pagelbėdavo vienas kitam. 2014 m. rugpjūčio mėn. ieškovas su atsakovu pradėjo diskutuoti apie galimybę investuoti į bendrovę UAB „Tomerta“. Nurodė, kad ieškovas susidomėjo, buvo atvažiavęs į tuo metu nuomojamas UAB „Tomerta“ patalpas. Tuo metu UAB „Tomerta“ pasirašė susitarimus su trim dideliais užsakovais, todėl bendrovei reikėjo papildomų investicijų. Atsakovo teigimu, šalys sutarė, kad investicijų grąžinimo terminas yra pora metų. Nurodė, kad ieškovas investavo į bendrovę, o atsakovas 2014-09-03 pasirašė vekselį, nes to reikalavo ieškovas. Atsakovas išsiuntė ieškovui balansą ir kitus finansinius dokumentus, susijusius su UAB „Tomerta“ ir ieškovas, išanalizavęs dokumentus, nusprendė toliau investuoti į UAB „Tomerta“, pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartis. Ieškovas nuolat gaudavo bendrovės finansines ataskaitas, jokia veikla nebuvo daroma be jo žinios. 2014 metus bendrovė baigė pelningai, todėl ieškovas nusprendė nupirkti stakles, bet paprašė perleisti jam likusias akcijas, todėl akcijos buvo perleistos ieškovui. 2015 m. viduryje įmonės veikla buvo pelninga, per pusmetį bendrovė pagamino produkcijos tiek, kiek 2014 m. ji buvo pagaminta per visus metus. Pelnas nebuvo didelis, apie 10000 Eur ir tai ieškovo netenkino. Nurodė, kad ieškovas nutraukė tiesioginį bendravimą su atsakovu ir bendravo per trečiuosius asmenis. Ieškovas surašė 2015-08-04 raštelį, o atsakovas jį pasirašė dėl susidariusios įtampos ir didelio spaudimo. Nurodė, kad prierašus raštelyje darė ieškovas, raštelyje nurodytos sumos yra preliminarūs skaičiavimai kiek bendrovei yra padaryta investicijų. Pažymėjo, kad darbuotojams visada laiku buvo mokami atlyginimai. 2015-10-10 susitikimo metu ieškovas nurodė, kad UAB „Tomerta“ galės išsipirkti iš UAB „Barduva“ stakles, bet už tai atsakovas turi pasirašyti dar vieną trečią vekselį. Ieškovas nurodė, kad jeigu atsakovas nepasirašys trečio vekselio, į apyvartą bus paleisti pirmi du vekseliai, todėl atsakovas pasirašė 2015-10-10 vekselį, tikėdamasis, kad įranga bus perleista UAB „Tomerta“. Ieškovas išvežė įrangą į UAB „Barduva“ patalpas, nors to daryti neapsimokėjo ir atsakovas prieštaravo, buvo paralyžuotas bendrovės darbas.

17Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Pažymėjo, kad nėra jokio tiesioginio santykio tarp ieškovo ir atsakovo, dėl kurio galėtų būti reiškiamas reikalavimas priteisti sumą, nurodytą pirmajame vekselyje. 2014-11-03 ieškovas sudarė akcijų pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurias atsakovas perleido ieškovui po 70 vnt. bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų po 40040 Lt, t. y. iš viso už 80080 Lt. Taigi, ieškovas įsigijo akcijas ir už jas pagal sutartį sumokėjo 80080 Lt dydžio akcijų kainą ne atsakovui, o pavedimu į UAB „Tomerta“ sąskaitą, o 2014-11-03 vekselis buvo išduotas, kuomet atsakovas, būdamas bendrovės UAB „Tomerta“ vadovu, galėtų grąžinti ieškovui iš bendrovės veiklos 80080 Lt sumą ir atgal atgauti bendrovių akcijas. Tačiau ieškovas vienašališku savo sprendimu buvo nušalintas nuo UAB „Tomerta“ veiklos ir galimybė grąžinti pinigus tapo neįmanoma. Ieškovas tapo vienasmeniu bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų valdytojas, 2015-10-09 buvo sušauktas darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo nurodyta, kad vadovu nebėra atsakovas, o juo tapo ieškovo pažįstamas asmuo V. O.. 2015-10-10 dalyvaujant ieškovui, atsakovui ir V. O., ieškovas atsakovui nurodė, jog jeigu jis nori likti bendrovės vadovu, turi pasirašyti trečią vekselį. Atsakovas pasirašė 2015-10-10 vekselį, tikėdamasis, kad įranga bus perleista UAB „Tomerta“, tačiau ji nebuvo perleista. Nuo lapkričio mėn. įrengimai buvo pervežti į UAB „Barduva“ patalpas, atsakovui susirgus ir turint nedarbingumo pažymėjimą, bendrovei UAB „Barduva“ naudingi darbuotojai buvo pervesti iš UAB „Tomerta“ į UAB „Barduva“ be atsakovo žinios, be to, UAB „Barduva“ perėmė iš UAB „Tomerta“ visus užsakovus ir akivaizdžiai perėmė verslą, o atsakovas visko neteko. Tokio verslo parėmimo atsakovas nesitikėjo pasirašydamas vekselius.

18Ieškinys ir priešieškinis atmestini.

19Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

20Byloje nustatyta, kad atsakovas M. L. 2014-09-03 pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo 2014-12-25 sumokėti ieškovui A. B. 80000 Lt (23169,60 Eur). 2014-11-03 atsakovas pasirašė dar vieną paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo 2015-11-03 sumokėti ieškovui 80080 Lt (23192,77 Eur), o 2015-10-10 atsakovas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo 2016-02-29 sumokėti ieškovui 65878 Eur. Suėjus visų trijų vekselių apmokėjimo terminams, atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Tačiau ieškovas su šiais vekseliais nesikreipė į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo.

21Dėl ieškinio.

22Ieškovas A. B. ieškiniu prašo priteiti iš atsakovo M. L. skolą pagal du vekselius, t. y. 23188,41 Eur skolos pagal 2014-09-03 vekselį ir 23211,59 Eur skolos pagal 2014-11-03 vekselį. Pažymėtina, kad ieškovas netaisyklingai konvertavo vekseliuose nurodytas sumas iš litų į eurus, t. y. 80000 Lt atitinka 23169,60 Eur (80000 Lt / 3,4528), o 80080 Lt atitinka 23192,77 Eur (80080 Lt / 3,4528). Toks valiutų santykis galiojo ir vekselių išdavimo metu.

23Vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2 str. 1 d.). Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad vekselis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti); taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014 ir kt.). Svarbi vekselio savybė yra ta, kad reikalavimai pagal vekselį gali būti tenkinami ne ginčo tvarka. Siekiant pasinaudoti šia vekselio savybe, būtina laikytis įstatyme nustatytos tvarkos. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Pasibaigus nustatytiems terminams pateikti neprotestuotiną vekselį apmokėti, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas ĮPVĮ normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad vekselio turėtojo teisė „pareikšti reikalavimus“ reiškia kreipimąsi į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, notarui išduodant vykdomąjį įrašą (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 punktas, 72 str. 2 d., 81 str.). Taigi įstatyme nustatytų terminų pateikti vekselį apmokėti laikymasis yra būtina sąlyga vekselio turėtojui įgyti teisę reikalauti vekselį apmokėti ne ginčo tvarka. Pagal teismų praktiką, kai vekselio turėtojas netenka teisės kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo kaip rašytiniu įrodymu tvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2013 ir kt.).

24Atsakovas 2014-09-03 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo sumokėti ieškovui 80000 Lt (23169,60 Eur) iki 2014-12-25, o 2014-11-03 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo sumokėti ieškovui 80080 Lt (23192,77 Eur) iki 2015-11-03. Ieškovui su šiais vekseliais laiku nesikreipus į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo, pagal aukščiau nurodytą kasacinio teismo praktiką, šie vekseliai tapo paprastais skolos rašteliais, todėl pareiga įrodyti tai, kad atsakovas yra skolingas, tenka ieškovui. Taigi, ieškovas šioje byloje turėjo įrodyti, kad atsakovas, išrašydamas vekselius, įsipareigojo pagal juos atsakyti ir pasibaigus vekselių pateikimo apmokėti terminams, t. y. jog atsakovo prievolė nėra pasibaigusi ir yra vykdytina. Tai pažymėjo ir Lietuvos apeliacinis teismas, nurodydamas, jog išrašant vekselį sukuriama nauja prievolė, nepriklausanti nuo teisinių santykių, kurių pagrindu buvo išduotas vekselis. Todėl vekselis kaip skolos dokumentas per se nepatvirtina, kad jo davėjas visais atvejais privalo sumokėti vekselio turėtojui vekselyje įrašytą sumą, kitaip tariant, vekselio turėtojas kreipdamasis į teismą su reikalavimu priteisti skolą iš vekselio davėjo tais atvejais, kai netenkama galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka, turi pagrįsti, kad vekselio turėtojo prievolė yra vykdytina (CPK 12, 178 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-355-943/2015). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-396/2011 ir kt.).

25Nagrinėjamu atveju tiek ieškovas, tiek atsakovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, jog visi vekseliai buvo išrašyti ne užtikrinti suteiktos paskolos grąžinimą, o siekiant užtikrinti ieškovo investicijas į UAB „Tomerta“. Dėl to ginčo byloje nėra. Taigi, vekseliai buvo išduoti ne kaip skolos dokumentas, o kaip investicijų užtikrinimo priemonė. Byloje nustatyta, kad į bendrovę UAB „Tomerta“ investavo kita bendrovė, t. y. UAB „Barduva“, o ne ieškovas. Ieškovas atsakovui nepervedė jokių piniginių lėšų, o šis atitinkamai asmeniškai jų nėra gavęs. Iš šalių pateiktų procesinių dokumentų nustatyta, kad abi šalys patvirtino, jog ieškovas darys investicijas, o atsakovas išrašys vekselį esant tam tikroms sąlygoms, t. y.: ieškovas investuos į bendrovę UAB „Tomerta“ asmeniškai arba per ieškovui priklausančią UAB „Barduva“; bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ vadovu liks atsakovas ir savarankiškai vykdys šių bendrovių veiklą; ieškovo investicijų užtikrinimui atsakovas perleis ieškovui didžiąją dalį bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų bei išduos asmeninį vekselį; ieškovo investicijoms grįžus, ieškovas grąžins atsakovui vekselį ir dalį bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų. 2014-11-03 ieškovas su atsakovu sudarė akcijų pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurias ieškovas įgijo po 70 vnt. bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ akcijų po 40040 Lt, t. y. iš viso už 80080 Lt. Ieškovas šią sumą pervedė iš savo asmeninių lėšų į UAB „Tomerta“ sąskaitą. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovas, įgijęs minėtų bendrovių akcijas, jas gavo ir jomis disponavo, o atsakovas pasirašė 2014-11-03 vekselį kaip užtikrinimą, kad ieškovui grąžinus šias sumas iš bendrovės uždirbamo pelno, atsakovas atgaus ieškovui parduotas bendrovių akcijas. Ieškovo teiginys, kad akcijų kaina buvo padidinta yra vertintina kaip neįrodyta. Taigi, nustatyta, jog šalys susitarė, kad ieškovo investicijos į UAB „Tomerta“ bus grąžintos iš UAB „Tomerta“ uždirbamo pelno, o ne iš atsakovo asmeninių lėšų. 2016-10-17 vykusio teismo posėdžio metu apklausta liudytoja V. O. patvirtino, kad šalys susitarė, jog investicijos bus grąžintos ne anksčiau kaip po 2 metų. Teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad investicijos ieškovui grįš po kelerių metų. Byloje nustatyta, jog ieškovas savo veiksmais pažeidė tarp šalių sudarytą susitarimą, t. y. susitarimo dėl investicijų sąlygas. Minėta, kad viena iš šalių sudaryto susitarimo sąlygų buvo „bendrovių UAB „Mprintas“ ir UAB „Tomerta“ vadovu liks atsakovas ir savarankiškai vykdys šių bendrovių veiklą“, tačiau ieškovas nušalino atsakovą nuo vadovavimo bendrovėms ir savarankiško šių bendrovių veiklos vykdymo, tiek ieškovas, tiek atsakovas, tiek teismo posėdžio metu apklausta liudytoja V. O. patvirtino, kad iš atsakovo buvo atimta teisė valdyti bendrovės sąskaitas, iš jo buvo atimtas generatorius, dar daugiau, ieškovas išvežė UAB „Tomerta“ įrangą, būtiną vykdyti pagrindinę šios bendrovės veiklą, dėl ko bendrovė negalėjo vykdyti savo veiklos ir atitinkamai gauti pelno, iš kurio ieškovui grįžtų investicijos. Be to, tiek atsakovas, tiek 2016-09-12 teismo posėdžio metu apklausta liudytoja I. G. patvirtino, kad sąskaitos už darbus, kuriuos atlikdavo UAB „Tomerta“, buvo išrašinėjamos UAB „Barduva“ vardu, taip pat tiek ši liudytoja, tiek 2016-11-16 teismo posėdžio metu apklausti liudytojai A. J. ir V. K. patvirtino, kad jiems buvo liepta pereiti dirbti iš UAB „Tomerta“ į UAB „Barduva“ arba jie negaus darbo užmokesčio. Ieškovas atsakovo skolą įrodinėja rašteliu, kuriame nurodyta data 2015-08-04. Pažymėtina, kad išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, todėl teismas turi įvertinti įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2015-08-04 raštelį spausdintomis raidėmis surašė ieškovas, taip pat jame yra jo rašyti prierašai, nurodė, kad raštelyje yra preliminarūs skaičiavimai dėl bendrovei darytų investicijų. Taigi, įvertinus faktinių duomenų visumą, konstatuotina, kad byloje neįrodyta, jog 2015-08-04 raštelis yra atsakovo skolos raštelis, ar kitas atsakovo skolą ieškovui patvirtinantis dokumentas. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovo prievolė nėra pasibaigusi ir yra vykdytina, todėl priteisus skolą iš atsakovo pagal jo išrašytus vekselius, ieškovas nepagrįstai praturtėtų atsakovo sąskaita. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo ieškinys atmestinas.

26Dėl priešieškinio.

27Atsakovas priešieškiniu prašo 2014-09-03 ir 2014-11-03 jo pasirašytus paprastuosius neprotestuotinus vekselius pripažinti negaliojančiais dėl suklydimo CK 1.90 straipsnio pagrindu, o 2015-10-10 jo pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį pripažinti negaliojančiu dviem pagrindais, t. y. dėl apgaulės CK 1.91 straipsnio pagrindu ir dėl įstatymų reikalaujamos sandorio notarinės formos nesilaikymo CK 1.93 straipsnio 3 dalies pagrindu.

28Vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas. Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris. Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį, remdamasis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo. CK 1.90 straipsnyje nustatyta galimybė pripažinti sandorį negaliojančiu iš esmės suklydus. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus. Šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo padarinius. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, nerūpestingumo, neatidumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo ir kitas svarbias aplinkybes. Suklydimą galima konstatuoti buvus tik tuo atveju, jeigu suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009, ir kt.).

29Nagrinėjamojoje byloje atsakovas pripažįsta, kad norėjo suteikti ieškovui jo investicijų užtikrinimą. Tokia užtikrinimo priemonė yra galima ir teisės aktams neprieštarauja. Minėta, jog abi šalys byloje patvirtino, kad tarp jų buvo susitarimas dėl investicijų į bendrovę UAB „Tomerta“, šalys susitarė dėl tam tikrų sąlygų. Atsakovas byloje neteigia, kad šių sąlygų nesuprato, tik nurodo, jog nesitikėjo, kad ieškovas kenks bendrovei UAB „Tomerta“. Konstatuotina, jog atsakovas, veikdamas rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, sudarydamas su ieškovu susitarimą dėl investavimo, galėjo susitarti su ieškovu ir dėl kitų papildomų susitarimo sąlygų. Tačiau to nepadarė. Atsakovo nurodomos aplinkybės, kad šis pasitikėjo ieškovu, teismo vertinimu, patvirtina ne atsakovo suklydimą, o jo neapdairumą ir nerūpestingumą. Atsakovas, suvokdamas susitarimo sąlygas, negali teigti, jog suklydo pasirašydamas vekselius. Taigi, atsakovas suprato savo veiksmų ir sudaromo sandorio esmę ir jo suklydimui konstatuoti nėra pagrindo, nes atsakovo valia ir šios valios išraiška sutapo – atsakovas išdavė vekselius tikslu užtikrinti papildomas investicijas į UAB „Tomerta“. Todėl atmestini atsakovo argumentai, jog pasirašydamas vekselius jis suklydo dėl sandorio esmės ir sąlygų. Atsakovas neįrodė, jog sandorio dėl investicijų sudarymo metu ir vekselių pasirašymo metu, ieškovas suklaidino atsakovą ir nuslėpė nuo jo savo tikruosius ketinimus. Ieškovo tolimesni veiksmai dėl UAB „Tomerta“ ir ieškovo šalių susitarimo nesilaikymas atsirado jau po sandorio sudarymo. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, suklydimą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu suklysta dėl esminių sandorio elementų, kurie egzistavo sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, kurios atsirado jau jo po sudarymo. Įvertinus teismų formuojamą praktiką bei byloje esančius įrodymus, pripažintina, jog pagrindo taikyti CK 1.90 straipsnyje įtvirtintą sandorio negaliojimo pagrindą atsakovas neįrodė. Įvertinus tai, kad šalių susitarimo dėl investavimo metu ir pirmo vekselio pasirašymo metu atsakovas buvo kelių bendrovių akcininkas ir direktorius, jis turi ilgalaikę verslininko patirtį, pripažintina, jog jam taikytini aukštesni apdairaus, atidaus žmogaus elgesio standartai. Atsakovas yra verslininkas ir jam buvo žinoma arba turėjo būti žinoma vekselio teisinė reikšmė, jis privalėjo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis, prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, apsvarstyti galimus jo teisinius padarinius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, negalima teigti, jog atsakovas suklydo dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu. Dėl nurodyto, atmestinas atsakovo reikalavimas 2014-09-03 ir 2014-11-03 paprastuosius neprotestuotinus vekselius pripažinti negaliojančiais dėl suklydimo CK 1.90 straipsnio pagrindu.

30CK 1.91 straipsnio 1 dalyje, kurioje, inter alia, nustatyta, kad sandoris gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu jis sudarytas dėl apgaulės, nedetalizuojama apgaulės sampratos ir sandorio pripažinimo negaliojančiu šiuo pagrindu sąlygų, tačiau šios normos aiškinimo ir taikymo klausimais plačiai pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Vadovaujantis CK 1.91 straipsniu, apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015).

31Tiek teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. O., tiek ieškovas ir atsakovas patvirtino, kad 2015-10-10 vekselis išrašytas dėl įrangos. Byloje nustatyta, kad bendrovė UAB „Barduva“ nusipirko įrangą (stakles), o atsakovas pasirašė vekselį, kuriame yra nurodyta įrangos kaina. Taigi, konstatuotina, kad 2015-10-10 vekselis išrašytas UAB „Barduva“ sumokėtų pinigų už įrangą, kuri turėjo būti perleista UAB „Tomerta“ veiklai vykdyti, užtikrinimui. Tačiau ši įranga taip ir nebuvo perduota UAB „Tomerta“. Šią aplinkybę patvirtino pats ieškovas 2016-11-16 vykusio teismo posėdžio metu, nurodydamas, kad įranga yra UAB „Barduva“ nuosavybė, o ne UAB „Tomerta“, ji niekada nebuvo perleista UAB „Tomerta“. Dėl nurodyto darytina išvada, kad 2015-10-10 vekselio turėtojo prievolė nėra vykdytina, bet tai nesudaro pagrindo pripažinti vekselį negaliojančiu CK 1.91 straipsnio pagrindu. Atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aktyvius ieškovo veiksmus, kuriais šis būtų siekęs jį suklaidinti, klaidingai aiškinant vekselio turinį, nuslepiant jo sudarymo tikslus, sąlygas ar iš jo kylančias ieškovui teises bei pareigas. Be to, įvertinus faktą, jog pats atsakovas buvo verslininkas, darytina išvada, kad bet kuris jo vietoje tokiomis pačiomis aplinkybėmis atsidūręs apdairus ir atidus asmuo, būdamas tokio paties amžiaus bei turėdamas tokią pačią patirtį verslo santykiuose, būtų supratęs savo veiksmus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo 2015-10-10 paprastąjį neprotestuotiną vekselį pripažinti negaliojančiu CK 1.91 straipsnio pagrindu.

32Atsakovo teigimu, 2015-10-10 jo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis pripažintinas negaliojančiu dar ir CK 1.93 straipsnio 3 dalies pagrindu, nes jį sudarant nebuvo laikytasi privalomos notarinės formos.

33Pagal CK 1.105 straipsnio 5 dalį ir ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalį nuo 2015-01-01 paprastasis vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles. 2015-10-10 išduoto paprastojo vekselio suma yra 65878 Eur, o vekselio davėjas yra fizinis asmuo, t. y. atsakovas. Todėl vadovaujantis ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalimi, šis vekselis turėjo būti notarinės formos. Tai reiškia, kad šis vekselis pasirašytas nesilaikant specialaus įstatymo reikalavimų, todėl neturi paprastojo vekselio galios (ĮPVĮ 78 str. 1 d.) ir ieškovas negali realizuoti jį ĮPVĮ nustatyta tvarka, neturi teisės kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka. Tačiau tai nereiškia, kad vekselio turėtojas negali ginti savo teisių teismo tvarka, pateikdamas vekselį kaip paprastą skolos raštelį, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, tvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Pagal kasacinio teismo praktiką pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010). Dėl nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog nėra pagrindo 2015-10-10 vekselį pripažinti negaliojančiu CK 1.93 straipsnio 3 dalies pagrindu.

34Ieškinį ir priešieškinį atmetus bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies nepriteisiamos.

35Tretieji asmenys atlyginti bylinėjimosi išlaidų neprašė.

36Už priešieškinį mokėtinas 1710 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Atsakovas yra sumokėjęs 374 Eur žyminio mokesčio, o likusi žyminio mokesčio dalis, t. y. 1336 Eur, 2016-03-07 nutartimi atsakovui atidėta iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo. Dėl nurodyto, iš atsakovo valstybei priteisima 1336 Eur žyminio mokesčio.

37Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

38Teismas, vadovaudamasis CPK 260 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

39ieškovo A. B. ieškinį ir atsakovo M. L. priešieškinį atmesti.

40Priteisti iš atsakovo M. L., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 1336 Eur žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė,... 2. sekretoriaujant Julijai Taraškevič,... 3. dalyvaujant ieškovui A. B., ieškovo atstovui advokatui Povilui Eigminui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2014-09-03 pasirašė paprastąjį vekselį,... 7. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2014-11-03 pasirašė paprastąjį vekselį,... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimus į ieškinį ir patikslintus ieškinius,... 9. Atsakovas M. L. pateikė priešieškinį ir patikslintą priešieškinį,... 10. Atsakovas nurodė, kad ieškovas buvo ilgametis atsakovo bičiulis, todėl 2014... 11. Ieškovas pateikė atsiliepimus į priešieškinį ir patikslintą... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo... 13. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo... 14. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis atsakovą pažįsta apie 15... 15. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį, prašė jį... 16. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pažįsta ieškovą apie 15... 17. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, o... 18. Ieškinys ir priešieškinis atmestini. ... 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės. ... 20. Byloje nustatyta, kad atsakovas M. L. 2014-09-03 pasirašė paprastąjį... 21. Dėl ieškinio. ... 22. Ieškovas A. B. ieškiniu prašo priteiti iš atsakovo M. L. skolą pagal du... 23. Vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų... 24. Atsakovas 2014-09-03 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo... 25. Nagrinėjamu atveju tiek ieškovas, tiek atsakovas savo procesiniuose... 26. Dėl priešieškinio. ... 27. Atsakovas priešieškiniu prašo 2014-09-03 ir 2014-11-03 jo pasirašytus... 28. Vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos... 29. Nagrinėjamojoje byloje atsakovas pripažįsta, kad norėjo suteikti ieškovui... 30. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje, kurioje, inter alia, nustatyta, kad sandoris gali... 31. Tiek teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. O., tiek ieškovas ir... 32. Atsakovo teigimu, 2015-10-10 jo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas... 33. Pagal CK 1.105 straipsnio 5 dalį ir ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalį nuo... 34. Ieškinį ir priešieškinį atmetus bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies... 35. Tretieji asmenys atlyginti bylinėjimosi išlaidų neprašė.... 36. Už priešieškinį mokėtinas 1710 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1... 37. Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos... 38. Teismas, vadovaudamasis CPK 260 str., 270 str., 279 str.,... 39. ieškovo A. B. ieškinį ir atsakovo M. L. priešieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš atsakovo M. L., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 1336 Eur... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...