Byla 1-1089-271/2019
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje ir susipažinęs su baudžiamosios bylos Nr. 1-1089-271/2019 medžiaga, kurioje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorės Olgos Šleiterienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje ir susipažinęs su baudžiamosios bylos Nr. 1-1089-271/2019 medžiaga, kurioje

2M. L. , a.k. ( - ), neteistas,

3kaltinamas nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje,

Nustatė

4M. L. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, o būtent:

5Jis 2018 m. gruodžio 21 d., 16:18 val., Vilniuje, Upės g., važiuodamas link Saltoniškių g., pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį Audi Q7, valstybinis numeris ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,39 promilės etilo alkoholio).

6Tokiais veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalyje.

7Kaltinamojo M. L. kaltė grindžiama jo paties prisipažinimu ir duotais parodymais, liudytojo D. B. parodymais, Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvada, kita bylos medžiaga.

8Kaltinamasis M. L. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas įtariamuoju parodė, kad 2018-12-21 apie 16.30 val. jis vairavo automobilį Audi Q7, valstybinis numeris ( - ) kuris priklauso UAB "( - ) ", kurioje dirba. Minėtą dieną važiavo iš Olimpiečių gatvės link savo namų ( - ) gatvėje. Prieš sėsdamas už minėto automobilio vairo vartojo alkoholinius gėrimus. Vartojo juos prieš 2-3 val. Išgėrė 0,7 l. talpos vyno butelį. Minėtu automobiliu, pagal įmonės UAB "( - ) " nustatytą vidinę tvarką, jo sulaikymo metu naudotis neturėjo teisės. Išvažiavęs iš Olimpiečių g., Vilniuje, jis važiavo link Upės g. Pravažiavęs Kalvarijų g. ir Upės g. sankryžą ir PC "VCUP" prie "Barclays" pastato, "kamštyje", pamatė, kad jį stabdo policijos pareigūnai. Stabdant policijos pareigūnams sustojo, pateikė dokumentus, automobilio Audi Q7 raktelius. Patikrinus jo blaivumą alkotesteriu, pareigūnų buvo išvežtas į Priklausomybės lygų centrą kraujo mėginiui duoti. Po to buvo nugabentas į Vilniaus m. 1 policijos komisariatą. Dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi (b.1.45-46).

9Liudytojas Vilniaus AVPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės 2 -os kuopos 2-ojo būrio vyriausiasis patrulis D. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-12-21 16.11 val. patruliuodamas su vyriausiuoju patruliu S. B. iš Vilniaus AVPK OVS budėtojo gavo pranešimą, kad Vilniuje, Latvių g., važiuoja automobilis AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) kurio vairuotojas yra neblaivus. Pareigūnai važiuodami Upės g. link Saltoniškių g. apie 16.18 val. ties Upės-Latvių-Saltoniškių g. sankryža pastebėjo stovintį automobilį AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) Susilyginus su minėtu automobiliu pamatė, kad automobilis pradėjo judėti. Įjungus raudonos ir mėlynos šviesos švyturėlius ir naudojant specialųjį garsinį signalą vairuotojas sustojo. Priėjęs prie vairuotojo pamatė, kad šis yra akivaizdžiai neblaivus. Jo judesiai buvo nekoordinuoti, kalba nerišli, rankoje jis laikė šampano taurę. Vairuotojo paprašius, šis pateikė savo vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), kuris buvo išduotas M. L., gim. ( - ). Maždaug po 15-25 minučių vairuotojas buvo patikrintas alkotesteriu ALCOTEST 6810 Nr. ARBL-0758, patikros sertifikato Nr. 0847426. Šiuo alkotesteriu M. L. buvo nustatytas 1,88 promilių girtumas. M. L. teigė, kad buvo naujametiniame darbo vakarėlyje ir po to važiavo namo. Su vairuotoju M. L. buvo ir keleivis T. M., gim. ( - ), kuris sėdėdamas šalia jo, miegojo. Automobilis AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) priverstinai buvo nuvežtas į Vilniuje, Minsko pi. 21 esančią, UAB "Sauda" automobilių saugojimo aikštelę. Su policijos ekipažo V-1833 pagalba, M. L. buvo nuvežtas į Priklausomybės ligų centrą, kuriame iš jo buvo paimtas kraujo mėginys (b.1. 28-29).

10Analogiškos aplinkybės yra nurodytos 2018-12-21 Vilniaus AVPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės 2 -os kuopos 2-ojo būrio vyriausiojo patrulio D. B. tarnybiniame pranešime (b.l. 8).

112018-12-21 Vilniaus AVPK KPV KPR 1 kuopos 3 būrio vyr. patrulio A. V. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2018-12-21 su vyr. patruliu R. M. apie 16.20 val. AP 1855 sulaikė neblaivų vairuotoją M. L., gim. ( - ), kuris pripūtė į alkotesterį 1,88 promilių. A. V. su porininku paėmė sulaikytą vairuotoją M. L., gim. ( - ), ir pristatė jį į PLC kraujo tyrimui. Po to vairuotoją pristatė į 1 PK. Spec. priemonių nenaudojo. Prie tarnybinio pranešimo pridėjo M. L. vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) ir siuntimą kraujo tyrimui (b.l. 9).

122018-12-21 16.15 val. Bendrojo pagalbos centro pranešime nurodyta, kad privatus fizinis asmuo, tel. ( - ), nurodė, kad automobilyje Audi Q7, valstybinis numeris ( - ) pilkos spalvos, sėdi 2 vyrai be sąmonės; ką tik važiavo, gali būti neblaivūs, nes vienas rankoje laiko alkoholį. Pranešėjo skambučio data ir laikas - 2018-12-21 16.11 val. (b.l. 6-7).

13Alkoholio kiekio matuoklio Alcotest 6810 Nr. ARBL-0758 rodmenyse nurodyta, kad 2018-12-21 16.21 val. M. L. nustatytas 1,88 promilių girtumas (b. 1.31-32).

14Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialistės D. Z. specialisto išvadoje Nr. T-A12602/2018 (01) nurodyta, kad M. L. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,39 promilės etilo alkoholio (b.l. 34).

15VĮ "Regitra" išraše nurodyta, kad AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) nuo 2015-11-27 valdytojas- savininkas - UAB "( - ) ", adr. ( - ) (b.l. 11).

16Automobilis AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) kurį be leidimo vairavo M. L., ir kuris nuo 2018-12-21 buvo priverstinai saugomas UAB "Sauda" automobilių saugojimo aikštelėje, 2019-01-07 grąžintas savininkui - UAB "( - )" (b.l. 18-26; 12-15).

17Všį „Emprekis“ duomenyse nurodyta, jog vidutinė automobilio AUDI Q7 (2007 m.) 4.2 TDI quattro tiptronic kaina Lietuvoje be PVM 10290 Eur; su PVM yra 12450 Eur. (b. 1. 16-17).

18Veikos kvalifikavimas

19Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalis numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio.

20Byloje surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad kaltinamasis M. L. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, jo kraujyje rasta 2,39 promilių etilo alkoholio. Pats kaltinamasis neneigia šių savo veiksmų, nurodo, kad prieš sėsdamas vairuoti vartojo alkoholį – išgėrė butelį vyno. Automobilio vairavimo faktą be kaltinamojo parodymų patvirtina liudytoju apklausto policijos pareigūno D. B. parodymai, kuris nurodė, jog su porininku sustabdę automobilį AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) iš karto įtarė, jog vairuotojas (kaip nustatė - M. L.) yra neblaivus. Kadangi vairuotojas tebelaikė rankoje alkoholio taurę, jo girtumas buvo tikrinamas po 15-25 minučių. Patikrinimas alkotesteriu parodė, jog pareigūnų įtarimas pagrįstas (nustatytas 1,88 promilių girtumas). Įtarimus, kad vairuotojas girtas, galutinai patvirtino teismo medicinos specialisto išvada. Atlikus M. L. kraujo tyrimą, jam nustatytas 2,39 promilių girtumas. Šių faktinių aplinkybių visuma patvirtina, jog M. L. transporto priemonę vairavo būdamas neblaivus, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio.

21M. L. veiksmai kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalį.

22Teismas, atsižvelgęs į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 straipsnio 1 dalies pagrindams, mano, jog procesas gali būti baigiamas priimant teismo baudžiamąjį įsakymą. Bylos aplinkybės aiškios. Pats kaltinamasis sutiko, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutiko su siūlomų bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonių rūšimis ir dydžiu (b.l. 67).

23Bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonių skyrimas

24Teismas, skirdamas bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, nusikaltimo stadiją, kaltės formą, veikos padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes.

25Kaltinamasis M. L. įvykdė tyčinį baigtą nesunkų nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK 11 straipsnio 3 dalis).

26Lengvina kaltinamojo atsakomybę tai, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą veiką, gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta. Neblaivumas yra jo veiką kvalifikuojantis požymis ir atsakomybės nesunkina. Neteistas (b.l. 50). Skiriant bausmę taikytinos BK 55 straipsnio nuostatos. Administracine tvarka 2015-08-31 buvo baustas už transporto priemonės vairavimą neblaiviam (ATPK 126 str. 1 d.) (b.l. 51). Dirba.

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes M. L. skirtina prokurorės siūloma bausmės rūšis – bauda. Teismo vertinimu, prokurorės siūlomas bausmės dydis yra proporcingas padarytai nusikalstamai veikai. LR BK 641 straipsnyje įtvirtinta, kad kai asmuo prisipažįsta kaltu bei baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skirta bausmė tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į šią įstatymo normą, taip pat į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad kaltinamajam skiriama bausmė mažintina vienu trečdaliu.

28Skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kadangi kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė naudodamasis minėta teise (BK 68 straipsnio 1 dalis). Praeityje M. L. jau buvo baustas už transporto priemonės vairavimą neblaiviam, jam buvo skirta bauda ir metams buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones. Nors administracinės nuobaudos galiojimas išnykęs, ši aplinkybė neigiamai charakterizuoja kaltinamąjį. Pakartotinis vairavimas neblaiviam rodo, jog administracinė nuobauda savo tikslų nepasiekė, tinkamų išvadų asmuo nepadarė, todėl specialioji teisė jam atimtina prokurorės siūlomam maksimaliam trejų metų terminui. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, šio pobūdžio bylose taikomos kardomosios priemonės (vairuotojo pažymėjimo paėmimo), dėl kurio asmuo realiai netenka galimybės vairuoti transporto priemones, turinys faktiškai atitinka baudžiamojo poveikio priemonės (teisės vairuoti transporto priemones atėmimo) turinį (nutartis byloje Nr. 2K-7-144-628/2018). Atsižvelgiant į šią praktiką baudžiamojo poveikio priemonės taikymo terminas kaltinamajam nustatytinas nuo vairuotojo pažymėjimo paėmimo, taikant šią kardomąją priemonę, dienos.

29Dėl automobilio vertės konfiskavimo

30Prokurorė siūlo konfiskuoti iš M. L. automobilio AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) vertę – 10290 Eur (be PVM). Automobilis AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) VĮ Regitra duomenimis, yra kaltinamojo darbdavio UAB „( - )“ nuosavybė.

31Pagal Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnio 2 dalį turi būti konfiskuojamas turtas, kuris buvo panaudotas darant nusikalstamą veiką kaip įrankis ar priemonė. Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytomis nusikalstamos veikos priemonėmis pripažįstami įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudoja tam, kad sudarytų sąlygas ar palengvintų nusikalstamos veikos padarymą. Pagal Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnio 5 dalį kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

32M. L. nusikalstamą veiką padarė naudodamasis kitam asmeniui priklausančia transporto priemone, todėl, iš M. L. išieškotina automobilio (konfiskuotino turto) AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) modelio vidutinę rinkos vertę atitinkanti pinigų suma, t.y. 10290 Eur.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

34M. L. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalyje, ir paskirti jam 120 MGL (6000 Eur) dydžio baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti 80 MGL (4000 Eur) dydžio baudą.

35Išaiškinti kaltinamajam, kad bauda turi būti sumokėta per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į bet kurią pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900; LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, banko kodas 40100; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, banko kodas 70440; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“; banko kodas 73000, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300. Įmokos kodas 6801.

36Paskirti M. L. baudžiamojo poveikio priemonę - trejiems metams uždrausti jam naudotis teise vairuoti transporto priemones (BK 68 straipsnis), šio termino pradžią skaičiuojant nuo 2019-01-07.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus iš M. L. išieškoti 10290 Eur kaip konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnio 5 dalis).

38M. L. skirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - )) paėmimą - palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti.

39Vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), saugomą voke baudžiamojoje byloje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, perduoti VĮ „Regitra“.

40Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo nuteistasis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Pagal BPK 425 straipsnio 4 dalį teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas.

41Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, išnagrinėjęs... 2. M. L. , a.k. ( - ), neteistas,... 3. kaltinamas nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 4. M. L. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, o... 5. Jis 2018 m. gruodžio 21 d., 16:18 val., Vilniuje, Upės g., važiuodamas link... 6. Tokiais veiksmais jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK... 7. Kaltinamojo M. L. kaltė grindžiama jo paties prisipažinimu ir duotais... 8. Kaltinamasis M. L. ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas įtariamuoju parodė,... 9. Liudytojas Vilniaus AVPK Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės... 10. Analogiškos aplinkybės yra nurodytos 2018-12-21 Vilniaus AVPK Kelių... 11. 2018-12-21 Vilniaus AVPK KPV KPR 1 kuopos 3 būrio vyr. patrulio A. V.... 12. 2018-12-21 16.15 val. Bendrojo pagalbos centro pranešime nurodyta, kad... 13. Alkoholio kiekio matuoklio Alcotest 6810 Nr. ARBL-0758 rodmenyse nurodyta, kad... 14. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos... 15. VĮ "Regitra" išraše nurodyta, kad AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) nuo... 16. Automobilis AUDI Q7, valstybinis numeris ( - ) kurį be leidimo vairavo M. L.,... 17. Všį „Emprekis“ duomenyse nurodyta, jog vidutinė automobilio AUDI Q7... 18. Veikos kvalifikavimas... 19. Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7 dalis numato baudžiamąją... 20. Byloje surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad kaltinamasis M. L. vairavo... 21. M. L. veiksmai kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 7... 22. Teismas, atsižvelgęs į bylos duomenis, esant Lietuvos Respublikos... 23. Bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonių skyrimas... 24. Teismas, skirdamas bausmę, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais... 25. Kaltinamasis M. L. įvykdė tyčinį baigtą nesunkų nusikaltimą (Lietuvos... 26. Lengvina kaltinamojo atsakomybę tai, kad jis pripažino padaręs nusikalstamą... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes M. L. skirtina prokurorės siūloma... 28. Skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto... 29. Dėl automobilio vertės konfiskavimo... 30. Prokurorė siūlo konfiskuoti iš M. L. automobilio AUDI Q7, valstybinis... 31. Pagal Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnio 2 dalį turi būti konfiskuojamas... 32. M. L. nusikalstamą veiką padarė naudodamasis kitam asmeniui priklausančia... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421... 34. M. L. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 35. Išaiškinti kaltinamajam, kad bauda turi būti sumokėta per du mėnesius nuo... 36. Paskirti M. L. baudžiamojo poveikio priemonę - trejiems metams uždrausti jam... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi,... 38. M. L. skirtą kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr.... 39. Vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), saugomą voke baudžiamojoje byloje, teismo... 40. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per... 41. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....