Byla e2-2998-1067/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė,

2sekretoriaujant Gretai Gaudiešiūtei,

3dalyvaujant ieškovo N. D. atstovui advokatui V. Ž.,

4atsakovui S. J.,

5viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. D. ieškinį atsakovui S. J. dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas N. D. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo S. J. 16500,00 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas S. J. (vekselio davėjas) 2016-02-21 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu įsipareigojo iki 2016-02-29 besąlygiškai sumokėti ieškovui N. D. (vekselio gavėjas) 200,00 Eur. 2016-02-25 ši suma buvo padidinta iki 500,00 Eur. 2016-02-26 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu atsakovas S. J. (vekselio davėjas) įsipareigojo iki 2016-03-01 besąlygiškai sumokėti ieškovui N. D. (vekselio gavėjas) 1000,00 Eur. 2016-11-11 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas N. D. perdavė atsakovui 15000,00 Eur, o atsakovas pinigus priėmė ir įsipareigojo iki 2016-12-31 pasiskolintus 15000,00 Eur grąžinti ieškovui. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju vekselių ir paskolos sutarties buvimas pas ieškovą liudija, kad atsakovas savo turtinės prievolės neįvykdė ir jam atsirado prievolė grąžinti ieškovui 16500,00 Eur paskolos.

82018-02-23 Klaipėdos apylinkės teisme gautas atsakovo atsiliepimas į pareikštą ieškinį, kuriuo atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodo, jog savo prievolių tinkamai vykdyti negalėjo dėl 2016-12-05 atsakovui taikyto suėmimo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ). Teigia, kad šiuo metu su ieškovu atsiskaityti negali, nes neturi lėšų ir turto. Pažymi, jog atsiskaitys su ieškovu pasibaigus suėmimo terminui. Taip pat nurodo, kad byloje yra galimybė sudaryti taikos sutartį.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas V. Ž. palaikė ieškovo ieškinį, prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad ieškovas nepageidauja sudaryti taikos sutarties.

10Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį pripažino iš dalies, sutiko, kad yra skolingas 1000,00 Eur pagal vieną iš pasirašytų vekselių, su kita ieškinio dalimi nesutinka. Nurodė, jog ateityje gali atsisakyti su ieškovu, įvykdyti savo prievolę. Teigė, jog neturėjo sąlygų sudaryti taikos sutartį. Teismo posėdžio metu patvirtino, jog notarų biure pasirašė sutartį dėl 15000,00 Eur paskolos, tačiau teigia, kad jam nebuvo perduoti pinigai. Nurodo, jog pasirašė į bylą pateiktą 2016-02-21 vekselį, tačiau ne tokio turinio. pažymi, kad neaišku kas atliko prierašą nurodytame vekselyje. Taip pat teigia, kad 2016-02-21 vekselyje nurodyta 500,00 Eur suma yra paskolos palūkanos. Prašė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti ieškovui 1000,00 Eur sumą ir jos mokėjimą išdėstyti dalimis dviejų metų laikotarpiui, kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

11Teismas

konstatuoja:

12remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad tarp atsakovo S. J. ir ieškovo N. D. 2016-02-21 pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekslelis 200,00 Eur sumai, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2016-02-29. 2016-02-21 tarp šalių pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekslelis 2016-02-25 papildytas nurodant, kad atsakovas papildomai gavo 300,00 Eur sumą, iš viso 2016-02-21 paprastojo neprotestuotino vekslelio pagrindu atsakovas gavo 500,00 Eur sumą (el. b. 8 psl.). 2016-02-26 ieškovas ir atsakovas pasirašė vekselį 1000,00 Eur sumai, pagal kurį atsakovas savo skolinius įsipareigojimus turėjo įvykdyti iki 2016-03-01 (el. b. 7 psl.). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pasirašytų dviejų vekselių pagrindu atsakovas gavo ir įsipareigojo ieškovui sumokėti 1500,00 Eur, prievolių įvykdymo terminai pasibaigę.

13Taip pat byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas S. J. ir ieškovas N. D. 2016-11-11 Klaipėdos miesto 8-ajame notarų biure sudarė sutartį, patvirtintą notarės B. V., pagal kurią S. J. iš N. D. pasiskolino 15000,00 Eur sumą ir įsipareigojo skolą grąžinti iki 2016-12-31 (el. b. 6 psl.). Byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų įvykdęs savo skolinius įsipareigojimus ieškovui.

14Dėl skolos pagal vekselius

15Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ar daiktų ar gavo jų mažiau, būtent jis, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo išduoti vekselį. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad vertybinio popieriaus turėtojas laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių tol, kol neįrodyta priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2014).

16Bylos duomenimis nustatyta, kad pasirašytų 2016-02-21 (su 2016-02-25 papildomu įrašu) ir 2016-02-26 vekselių pagrindu atsakovas besalygiškai įsipareigojo vekselio turėtojui sumokėti viso 1500,00 Eur. Atsakovas teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus patvirtino, kad pasirašė nurodytus vekselius, aiškino jų atsiradimo priežastis: pripažino prievolę sumokėti ieškovui 1000,00 Eur pagal 2016-02-26 vekselį, tačiau ginčijo 2016-02-21 vekselį. Paaiškino, kad 2016-02-21 vekselyje nurodyta 500,00 Eur suma yra paskolos palūkanos, tačiau byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, sutarčių, paaiškinančių šiuos atsakovo teiginius bei paneigiančius prievolės buvimą sumokėti ieškovui 500,00 Eur. Atsakovas taip pat nurodė, jog pasirašant 2016-02-21 vekselį nebuvo įrašo, kad vekselis yra neprotestuotinas, t.y. ginčijo įrašą „šis paprastasis vekselis yra neprotestuotinas“, todėl nurodė, kad neturi prievolės sumokėti pagal 2016-02-21 vekselį 500,00 Eur ieškovui.

17ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios normos, vadovaujantis ĮPVĮ 79 straipsniu, taikomos ir paprastiesiems vekseliams. Tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Tačiau pripažinimas, kad atitinkamas dokumentas, įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių (šiuo atveju paskolinių) egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-430/2013). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas nepasinaudojo ĮPVĮ nustatyta tvarka pareiškti reikalavimus vekselio davėjui, todėl nagrinėjamoje byloje pažeistas teises gina 2016-02-21 ir 2016-02-26 vekselius pateikdamas kaip paskolos raštelius. Nagrinėjamoje byloje neturi reikšmės 2016-02-21 vekselyje padaryto įrašo „šis paprastasis vekselis yra neprotestuotinas“ ginčijimas, nes nagrinėjamoje byloje pateikti rašytiniai įrodymai laikytini praradusiais vertybinių popierių statusą, tačiau tokie pateikti įrodymai nepaneigia atsakovo prievolės buvimo grąžinti ieškovui paskolą. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi atsakovas kaip paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, o jam nevykdant šios pareigos paskolos suma, nurodyta vekseliuose priteistina ieškovui teismo sprendimu. Atsižvelgiant į tai, kad 1000,00 Eur prievolę atsakovas pripažino, o dėl 500,00 Eur prievolės nepateikti ją nuginčijantys ar įvykdymą patvirtinantys įrodymai, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl 1500,00 Eur skolos, kilusios iš vekselių pasirašymo, yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

18Dėl skolos pagal notarinę paskolos sutartį

19Lietuvos Respublikos civlinio kodekso 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, jog paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. Jeigu įrodoma, kad pinigai ar daiktai iš tikrųjų nebuvo paskolos gavėjui perduoti, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta (CK 6.875 straipsnio 1 ir 3 dalys, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-916/2017).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas ginčija 2016-11-11 paskolos sutartį, tuo pagrindu, kad faktiškai negavo pinigų, kurie nurodyti paskolos sutartyje. Iš ieškovo byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog atsakovas S. J. ir ieškovas N. D. 2016-11-11 Klaipėdos miesto 8-ajame notarų biure sudarė sutartį pagal kurią S. J. iš N. D. pasiskolino 15000,00 Eur sumą ir įsipareigojo skolą grąžinti iki 2016-12-31. Paskolos sutarties 1 punkte numatyta, jog pasiskolintą sumą paskolos gavėjas (S. J.) gavo prieš paskolos sutarties sudarymą. Sutartį, pasirašytą S. J. ir N. D., patvirtino notarė B. V. (el. b. 6 psl.). Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovas turi pareigą įrodyti faktą, jog nurodyta paskolos suma jam nebuvo perduota, bei į tai kad byloje nėra pateikta jokių duomenų apie notarinės paskolos sutarties nuginčijimą, įrodymų, patvirtinančių pinigų neperdavimo aplinkybes, bei nesant įrodymų apie prievolės įvykdymą, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl 15000,00 Eur skolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

21Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnio nuostatas šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovas pateikė į bylą pagrįstus rašytinius įrodymus suteikiančius teisę iš atsakovo reikalauti 1500,00 Eur skolos, kilusios iš vekselių pasirašymo ir 15000,00 Eur skolos pagal notarinę paskolos sutartį, t.y. viso 16500,00 Eur. Atsakovas nepateikė į bylą ieškovo nurodytas aplinkybes ir duomenis nuginčijančių įrodymų, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai. Teismas sprendimą priima įvertinęs byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių išnagrinėjimu ir vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Atkreiptinas dėmesys, jog teismas bylos nagrinėjimo metu užtikrino šalims vienodas galimybes įrodyti savo tiesą. Ieškovas turi įrodyti ieškinio pagrindą, o atsakovas privalo įrodyti nesutikimo su ieškiniu pagrindą, tai yra turi įrodyti savo atsikirtimus į ieškinį. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos teisinės pasekmės – tokios aplinkybės pripažįstamos neįrodytomis, o šalies reikalavimai netenkinami. Teismo vaidmuo renkant įrodymus apibrėžtas CPK 160 straipsnyje: teisėjas gali įpareigoti dalyvaujančius byloje asmenis pateikti įrodymus, kuriuos jie turi ir kuriais remiasi (CPK 160 straipsnio 1 dalies 5 punktas), be to, remiantis CPK 160 straipsnio 1 dalies 6 punktu, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus CPK numatytais atvejais, pavyzdžiui, šeimos bylose (CPK 376 straipsnio 1 dalis), darbo bylose (CPK 414 straipsnio 1 dalis), viešųjų pirkimų bylose (CPK 4231 straipsnio 1 dalis), ypatingosios teisenos bylose (CPK 443 straipsnio 8 dalis) ir kt. Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos pobūdį, CPK nenumato teismo teisės ir pareigos rinkti įrodymus savo iniciatyva. Pažymėtina ir tai, kad teismas viso bylos nagrinėjimo metu aktyviai siūlė atsakovui teikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius atsiliepimo atsikirtimus, sudarė sąlygas atsakovui būti etapuojamam į teismo posėdį, asmeniškai teikti paaiškinimus, priėmė visus iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos šalių pateiktus įrodymus turinčius reikšmės bylos nagrinėjimui ir leido šalims neribotai naudotis teise įrodinėti savo nurodomas aplinkybes.

22Dėl palūkanų priteisimo

23Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Įstatymas numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Dėl skolos išdėstymo

25Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Prieš priimant sprendimą dėl vykdymo išdėstymo teismui svarbu įsitikinti, ar pakeitus teismo sprendimo įvykdymo tvarką nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai, ar skolos grąžinimo išdėstymas dalimis nesukels pernelyg didelių neigiamų pasekmių išieškotojui.

26Ieškovo ieškinį tenkinant pilnai iš atsakovo priteistina 16500,00 Eur skola ieškovui N. D.. Atsakovas teismo posėdžio metu prašė išdėstyti jo pripažintą dalį ieškinio, t.y. 1000,00 Eur., dvejiems metams. Byloje nesant duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, t.y. turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas, atsakovui teismo posėdžio metu nepateikus argumentų, kokiu pagrindu turėtų būti išdėstytas priteistos skolos mokėjimas dalimis, teismas pripažįsta, kad atsakovo prašymas išdėstyti skolos mokėjimą dalimis nepagrįstas, todėl netenkintinas (CPK 284 straipsnio 1 dalis).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovas už ieškinio pateikimą sumokėjo dalį žyminio mokesčio – 93,00 Eur, taip pat patyrė 800,00 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 893,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Ieškovas 2018-01-23 teismo nutartimi buvo atleistas nuo dalies žyminio mokesčio (278,00 Eur) sumokėjimo už ieškinio pateikimą teismui (CPK 83 straipsnio 3 dalis). Įvertinus atsakovui pareikštų reikalavimų dydį, iš atsakovo S. J. į valstybės biudžetą priteistina 278,00 Eur žyminio mokesčio dalis.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30Ieškovo N. D. ieškinį atsakovui S. J. dėl skolos priteisimo tenkinti visiškai.

31Priteisti iš atsakovo S. J. 16500,00 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 16500,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. sausio 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 893,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovui N. D..

32Priteisti iš atsakovo S. J. 278,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

33Atsakovo S. J. prašymo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo netenkinti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. sekretoriaujant Gretai Gaudiešiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo N. D. atstovui advokatui V. Ž.,... 4. atsakovui S. J.,... 5. viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. D.... 6. Teismas... 7. ieškovas N. D. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo S. J.... 8. 2018-02-23 Klaipėdos apylinkės teisme gautas atsakovo atsiliepimas į... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas V. Ž. palaikė ieškovo... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį pripažino iš dalies, sutiko, kad... 11. Teismas... 12. remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad tarp... 13. Taip pat byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovas S. J. ir... 14. Dėl skolos pagal vekselius... 15. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad pasirašytų 2016-02-21 (su 2016-02-25... 17. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas... 18. Dėl skolos pagal notarinę paskolos sutartį... 19. Lietuvos Respublikos civlinio kodekso 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalyse... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas ginčija 2016-11-11 paskolos... 21. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178... 22. Dėl palūkanų priteisimo... 23. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo... 24. Dėl skolos išdėstymo... 25. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje... 26. Ieškovo ieškinį tenkinant pilnai iš atsakovo priteistina 16500,00 Eur skola... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 268, 270... 30. Ieškovo N. D. ieškinį atsakovui S. J. dėl skolos priteisimo tenkinti... 31. Priteisti iš atsakovo S. J. 16500,00 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines... 32. Priteisti iš atsakovo S. J. 278,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės... 33. Atsakovo S. J. prašymo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo netenkinti.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...