Byla 2A-1279/2013
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1652-555/2012 pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“, trečiajam asmeniui Kauno miesto 22 - ojo notarų biuro notarei Z. R. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje sprendžiamas ginčas dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu kaip išrašyto esant esminiam vekselio davėjo suklydimui.

62010 m. lapkričio 22 d. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“, atstovaujamas ieškovo G. M., ir atsakovas UAB „Šebsta“ 2010 m. lapkričio 22 d. sudarė Jungtinės veiklos sutartį Nr. MFF 2010-11-22/01 (toliau tekste ir Jungtinės veiklos sutartis). Tą pačią dieną ieškovas ir atsakovas sudarė Laidavimo sutartį, kuria ieškovas laidavo už UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ prievoles pagal Jungtinės veiklos sutartį. 2011 m. sausio 21 d. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ ir atsakovas sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau tekste ir Papildomas susitarimas), kuriuo buvo nustatyta UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ prievolės atlyginti atsakovui 1 310 000 Lt žalą, kilusią dėl netinkamo Jungtinės veiklos sutarties vykdymo, vykdymo tvarka bei sąlygos. Tą pačią dieną ieškovas išrašė neprotestuotiną vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo atsakovui sumokėti 1 310 000 Lt. Tenkindama atsakovo prašymą notarė Z. R. 2011 m. kovo 28 d. išdavė vykdomąjį įrašą dėl 764 078 Lt skolos išieškojimo iš ieškovo.

7Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašė 2011 m. sausio 21 d. išduotą vekselį pripažinti negaliojančiu, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą pripažinti vekselį negaliojančiu ieškovas grindė tuo, jog vekselis buvo išrašytas dėl esminio suklydimo. Anot ieškovo, jo suklydimas pasireiškė tuo, jog vekselio išrašymo metu nebuvo žinomas atsakovo realiai patirtų nuostolių dydis, kuris yra ženkliai mažesnis nei ginčo vekselio suma. Atsakovas yra nesąžiningas, kadangi žinojo, jog nėra pagrindo išrašyti vekselį jame nurodytai sumai.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nurodė, kad vekselio turinys, kiti dokumentai, ieškovo veiksmai prieš ir po vekselio pasirašymo patvirtina, jog vekselio išrašymas buvo susijęs su atsakovui padaryta žala vykdant Jungtinės veiklos sutartį. Atsižvelgęs į ieškovo, kaip verslininko, patirtį, jo buvimą UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ vadovu ir pagrindiniu akcininku, ginčijamo vekselio turinio glaustumą ir aiškumą, faktą, jog šalys derėjosi dėl padarytos žalos atlyginimo, teismas konstatavo, jog nėra pagrindo išvadai dėl ieškovo suklydimo išrašant vekselį. Teismas svarbia ieškinio nepagrįstumą patvirtinančia aplinkybe laikė ta, jog nutraukiant Jungtinės veiklos sutartį buvo įvardinta, kad iš atsakovo gautos piniginės lėšos, kurias atsakovas gavo pardavęs savo nekilnojamąjį turtą, buvo panaudotos ne pagal paskirtį, o galimai ieškovo šeimyniniams poreikiams patenkinti.

11Teismas pažymėjo, jog, ginčydamas vekselį kaip sudarytą dėl suklydimo, ieškovas turėjo pareigą įrodyti, kad jis suklydo iš esmės (CK 1.90 straipsnio 4 dalis). Teismas sprendė, kad byloje nėra pagrindo konstatuoti suklydimo fakto, nes suklydimas dėl sudaromo sandorio motyvų nėra pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu. Anot teismo, ieškovas, UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ ir atsakovui sudarius Papildomą susitarimą, 2011 m. vasario 3 d. Skolų suderinimo aktą Nr. 2011-02 (toliau tekste ir Skolų suderinimo aktas), iš esmės pripažino atsakovui Jungtinės veiklos sutarties nutraukimu padarytos tiesioginės žalos dydį. Teismas atkreipė dėmesį, jog ieškovas bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo, kad pretenzijos, kurių pagrindu atsakovas grindžia žalos dydį yra nepagrįstos ar nesusijusios su Jungtinės veikos sutartimi. Anot teismo, ieškovas yra pakankamai išsilavinęs verslininkas, turintis galimybę konsultuotis su specialistais, todėl ginčo situacijoje jo suklydimo nebuvo.

12Teismas pabrėžė, kad ieškovas ne tik neįrodė tokių veiksmų buvimo, bet iš esmės pripažindamas, jog dėl UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ netinkamo prievolės įvykdymo atsakovas patyrė žalą, nenurodė, kuo pasireiškė atsakovo nesąžiningumas, ar apgaulė. Atsakovo sąžiningumą, anot teismo, patvirtina ir ta aplinkybė, jog atsakovas kreipėsi dėl vykdomojo rašto išdavimo ne visai vekselio sumai t. y. tik dėl sumos, įvertinęs ieškovo sumokėtas sumas ir UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ padarytos žalos dydį.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovas G. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškovas teigia, jog ginčijamas vekselis buvo išduotas tarp šalių sudarytų Jungtinės veiklos ir Laidavimo sutarčių pagrindu, todėl atsakovui, kaip vekselio įgijėjui, viešo patikimumo taisyklė negalioja visa apimtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007). Faktą, jog nebuvo pagrindo išduoti vekselį jame nurodytai sumai patvirtina 2011 m. sausio 25 d. susitarimas „Dėl Jungtinės veiklos sutarties ir jos priedų nutraukimo“; įrodymų, jog atsakovas dėl Jungtinės veiklos sutarties ir jos priedų nutraukimo būtų patyręs žalą, nebuvimas; teismo išvada, kad atsakovas patyrė 51 645 Lt nuostolių; 1 010 000 Lt dydžio žalos padarymas dėl neva 300 000 Lt negrąžinimo per du mėnesius prieštarauja sąžiningo verslo taisyklėms. Anot ieškovo, ginčo vekselyje nurodant nuostolių sumą jis iš esmės suklydo. Atsakovas pripažino, jog vekselio išdavimo metu nebuvo žinomas tikslus žalos dydis, o šią aplinkybę patvirtina žalos dydžio tikslinimas keletą kartų. Akivaizdu, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai siekdamas nepagrįstai praturtėti. Ieškovas pažymi, kad teismas nepagrįstai jam perkėlė nuostolių paneigimo įrodinėjimo naštą.

16Atsakovas UAB „Šebsta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Atsakovas paaiškina, jog ieškovas išduodamas ginčijamą vekselį laidavo už UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ įsipareigojimus. Vekselį ieškovas išdavė siekdamas išvengti UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ atsakomybės ar ją sumažinti už atsakovui sukeltą žalą bei išvengti asmeninės baudžiamosios atsakomybės. Ieškovas pats siekė vekselio išrašymo, o dėl savo profesinės patirties, užimtų pareigų, amžiaus bei išsilavinimo turėjo suvokti prisiimamų įsipareigojimų pobūdį bei mastą. Net ir laikant, jog ieškovas suklydo išduodamas vekselį, toks suklydimas įvyko dėl paties ieškovo kaltės, todėl, anot atsakovo, pripažinti dėl šios priežasties ginčo vekselį negaliojančiu negalima. Atsakovas pabrėžia, kad vekselį realizavo tik tada, kai ieškovas ir jo valdoma UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ pažeidė susitarimus dėl skolos grąžinimo, ir paaiškėjo, jog UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ neturi jokio turto.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina apskųstą pirmosios instancijos teismo sprendimą teisės taikymo bei faktų vertinimo aspektais. Šios bylos apeliacinio nagrinėjimo dalyką sudaro patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas apskųstame sprendime pagrįstai konstatavo, jog ginčo vekselis į apyvartą pateko teisėtai.

20Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu.

21Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau tekste ir ĮPVĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką ta linkme, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Kasacinis teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. B. v. M. M., bylos Nr. 3K-3-8/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas ir kt., bylos Nr. 3K-3-311/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010). Vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Kita vertus, vekselio abstraktumo savybė negali būti suabsoliutinta. Vekselio abstraktumo savybė nereiškia, kad vekselis gali patekti į apyvartą visiškai be jokio pagrindo arba visais atvejais likti apyvartoje po to, kai teismas konstatuoja jo išdavimo pagrindo negaliojimą, arba kai tas pagrindas išnyksta dėl kitų priežasčių (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007). Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo. Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tai lemia, kad vekselio davėjas, reikšdamas pirmajam vekselio turėtojui prieštaravimus, grindžiamus jų asmeniniais santykiais, privalo įrodyti, jog nebuvo prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindo arba kad jis negalioja (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. ir kt. v. G. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2011; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-605/2012). Taigi tuo atveju, kai teisinis santykis atsiranda iš vekselio, skolininkas (vekselio davėjas) privalo įrodyti, jog nėra jokio prievolės pagal vekselį atsiradimo teisinio santykio arba kad jis negalioja (CPK 12, 178 straipsniai). Kai teisinio santykio, iš kurio atsirado vekselis, negaliojimas yra grindžiamas apgaulės ar suklydimo išrašant vekselį faktu, teismas turi išsiaiškinti, ar vekselio davėjas suvokė tikrąją sandorio esmę, ar sprendimą jį išrašyti priėmė savarankiškai. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas įprastai negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo (CK 1.90 straipsnio 5 dalis).

23Dėl vekselio išdavimo aplinkybių, įrodymų vertinimo.

24Byloje nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 22 d. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“, atstovaujamas ieškovo, ir atsakovas UAB „Šebsta“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį Nr. MFF 2010-11-22/01 (t. 1, b. l. 15-21), kuria įmonės susitarė kooperuodamos savo turtą, darbą, patirtį ir žinias per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo įgyvendinti projektą „Finansavimo organizavimas“ – investicinių projektų finansavimui skiriamų piniginių lėšų kaupiamojo fondo sukūrimas siekiant statyti gyvenamuosius namus ir komercinės paskirties pastatus (Jungtinės veiklos sutarties 2.1. punktas). Tą pačią dieną ieškovas ir atsakovas sudarė Laidavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakyti atsakovui, jeigu UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal Jungtinės veiklos sutartį (t. 1, b. l. 22-23). UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ neįvykdžius Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, jis ir atsakovas 2011 m. sausio 21 d. sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. MFF 2010-11-22/01, kuriuo susitarė, kad UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ padarė atsakovui 1 310 000 Lt nuostolių. Papildomo susitarimo įvykdymo užtikrinimui ieškovas atsakovui išrašė vekselį, kuriuo prisiėmė prievolę atsakovui iki 2011 m. kovo 8 d. sumokėti 1 310 000 Lt (t. 1 , b. l. 14). Vekselio išpirkimo tvarka ir terminai buvo nustatyti Papildomu susitarimu.

252011 m. sausio 25 d. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ ir atsakovas pasirašė Susitarimą dėl Jungtinės veiklos sutarties Nr. MFF 2010-11-22/01 ir jos priedų nutraukimo (t. 1, b. l. 25-26), kuriuo UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ įsipareigojo atsakovui iki 2011 m. sausio 31 d. grąžinti jo sumokėtą 300 000 Lt įnašą, padengti 100 000 Lt administravimo mokestį ir 500 Lt baudą. Susitarimu šalys taipogi sulygo iki 2011 m. sausio 31 d. nustatyti atsakovo dėl Jungtinės veiklos sutarties neįvykdymo realiai patirtos žalos dydį. 2011 m. vasario 3 d. tarp atsakovo ir UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ buvo sudarytas Skolų suderinimo aktas Nr. 2011-02, kuriame nurodyta, jog atsakovas dėl UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ kaltės patyrė nuostolius, lygius 50 000 Lt papildomo turto atpirkimo mokesčio sumai ir 1 645 Lt notaro išlaidoms. Skolų suderinimo aktu UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ taip pat įsipareigojo padengti atsakovo turėtas 15 000 Lt dydžio išlaidas teisinėms konsultacijoms. Atkreiptinas dėmesys, jog Skolų suderinimo akto 3. punkte nurodyta, kad iš UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ pateiktų dokumentų neįmanoma objektyviai nustatyti, kokie nuostoliai atsakovui gali atsirasti ateityje, todėl UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ įsipareigojo atsakovui atlyginti visus nuostolius, atsirasiančius ateityje, kaip netinkamo Jungtinės veiklos sutarties vykdymo pasekmes. Tokia sąlyga reiškia, jog Skolų suderinimo akto pasirašymo metu jo šalys sutarė, kad atsakovo patirtų nuostolių dėl Jungtinės veiklos sutarties neįvykdymo dydis nėra galutinis.

26Faktą, jog UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ pažeidė Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtas prievoles (be pirmiau minėtų įrodymų) ir atsakovas dėl to patyrė žalą, taipogi patvirtina UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ ir ieškovo atsakovui atlikti mokėjimai (t. 1, b. l. 160-161, 163), ieškovo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai bei pripažinimas dėl atsakovo sumokėtų lėšų pagal Jungtinės veiklos sutartį panaudojimo ne pagal paskirtį (t. 1, b. l. 164-168), ieškovo (t. 1, b. l. 171), liudytojų A. K. (t. 2, b. l. 14) ir V. K. (t. 2, b. l. 16) paaiškinimai. Iš paminėtų faktinių aplinkybių viseto akivaizdu, kad ieškovas ginčijamą vekselį išrašė siekdamas garantuoti atsakovo patirtų nuostolių - UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ pažeidus Jungtinės veiklos sutartimi prisiimtas prievoles, atlyginimą. Įrodymų, kad ieškovas (įmonės vadovas, turintis patirties įvairių sandorių sudaryme) nesuprato išrašomo vekselio bei Papildomo susitarimo lakoniškų ir nedviprasmiškų sąlygų turinio, jų sukeliamų pasekmių, atsakovas jo atžvilgiu atliko aktyvius veiksmus, kurie pasireiškė suklaidinimu dėl sudaromų sandorių esmės, nėra pateikta. Vekselio išrašymo aplinkybės, vėlesni šalių veiksmai suponuoja, jog ieškovas ne tik suvokė išrašomo vekselio prasmę ir pasekmes, bet pats jų siekė, kadangi tokiu būdu užtikrino atsakovo patirtų nuostolių atlyginimą. Teisėjų kolegija pastebi, jog ieškovas atsakovui išrašyto vekselio nelaikė pažeidžiančiu jo teises. Tokį vertinimą suponuoja visetas aplinkybių. Minėta, kad vekselį ieškovas išrašė 2011 m. sausio 21 d., o vykdomasis įrašas atsakovui buvo išduotas 2011 m. kovo 28 d. (t. 1, b. l. 13). Antstolis 2011 m. balandžio 13 d. priėmė raginimą ieškovui įvykdyti sprendimą (t. 1, b. l. 12) bei pradėjo priverstinį skolos išieškojimą iš ieškovo turto (t. 1, b. l. 156-158). Byloje dėl jo santuokos nutraukimo prievolę pagal ginčo vekselį ieškovas įvardino asmenine (t. 1, b. l. 81-82). Tuo tarpu šioje byloje pareikštas ieškinys teismui buvo išsiųstas tik 2012 m. vasario 14 d. (t. 1, b. l. 59), t.y. praėjus daugiau nei vieneriems metams po vekselio išrašymo, jau esant išieškotai daliai skolos. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad tais atvejais, kai vekselio pasirašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto jį ginčyti (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. ir kt. v. G. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-181/2011). Taigi vekselio išrašymo aplinkybės, dalinis vekselyje nurodytos sumos sumokėjimas, vekselio ginčijimas praėjus daugiau nei vieneriems metams po jo išrašymo paneigia ieškovo dėstomus argumentus, kad jis išrašė vekselį dėl esminio suklydimo (CPK 185 straipsnis).

27Remdamasi paminėtais argumentais bei nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisėjų kolegija nurodo, kad bylos medžiaga ir apskųsto pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys teikia pagrindą išvadai, kad teismas šią bylą išnagrinėjo visa apimtimi, tyrė ir vertino visas jai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas, o teismo išvados atitinka bylos faktinį pagrindą. Apeliacinio skundo argumentai nepatvirtina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai būtų paskirstęs šalims įrodinėjimo naštą ar nenustatęs visų teisingam ginčo kvalifikavimui reikšmingų faktinių aplinkybių. Dėl to teisėjų kolegija, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 328, 330 straipsniai).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje sprendžiamas ginčas dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu kaip... 6. 2010 m. lapkričio 22 d. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“,... 7. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašė 2011 m. sausio 21 d. išduotą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Teismas nurodė, kad vekselio turinys, kiti dokumentai, ieškovo veiksmai... 11. Teismas pažymėjo, jog, ginčydamas vekselį kaip sudarytą dėl suklydimo,... 12. Teismas pabrėžė, kad ieškovas ne tik neįrodė tokių veiksmų buvimo, bet... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovas G. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 15. Ieškovas teigia, jog ginčijamas vekselis buvo išduotas tarp šalių... 16. Atsakovas UAB „Šebsta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 17. Atsakovas paaiškina, jog ieškovas išduodamas ginčijamą vekselį laidavo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį apeliacinės instancijos teismas,... 20. Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu. ... 21. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau tekste ir ĮPVĮ) 2... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 23. Dėl vekselio išdavimo aplinkybių, įrodymų vertinimo. ... 24. Byloje nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 22 d. UAB „Modernizacijos... 25. 2011 m. sausio 25 d. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ ir atsakovas... 26. Faktą, jog UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ pažeidė Jungtinės... 27. Remdamasi paminėtais argumentais bei nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis,... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą....