Byla 2-2883-199/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo vykdymo procese

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, dalyvaujant pareiškėjui Henrikui A. P., jo atstovei advokatei Zitai Ragauskaitei, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims antstolei Sonatai Vaicekauskienei, F. P., L. P., J. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo H. A. P. prašymą ir patikslintą prašymą, suinteresuoti asmenys antstolė Sonata Vaicekauskienė, F. P., L. P., J. P., dėl skolininko turto dalies nustatymo, naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo vykdymo procese

Nustatė

2Pareiškėjas prašo:

31.Nustatyti skolininko F. P. turto dalis bendrosios jungtinės nuosavybės teise turte su sutuoktine L. P., esančiame ( - ): 32/100 dalys gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); 1/3 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); 1/2 dalis pastato ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); 1/2 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - );1/2 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); 32/100 dalys kitų statinių - kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ). 2. Nustatyti naudojimosi tvarką gyvenamuoju namu, esančiu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), pagal VĮ Registrų centras Kauno filialas 2015 m. gegužės 11 d. projektą Nr. KADP-62 ir paskirti F. P. naudotis patalpas, kurios sudaro 316/1000 dalių bendrame turte: 1/4 1-4/6,50; 1-3/16,06; 1-5/11.71; 1-6/3,94, iš viso 33,34 kv m ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėjas ir jo atstovė nurodė, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontorai pateikė vykdyti Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr 2-507-199/2013 dėl 12 836 Lt, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos išieškojimo, Kauno apylinkės teismo išduotą vykd. dokumentą Nr. 2-865-877/2014 dėl 32 200Lt, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos išieškojimo iš skolininko P. F. pareiškėjo H. A. P. naudai. Patikrinusi F. P. turtinę padėtį, antstolė konstatavo, kad F. P. nekilnojamam turtui taikomi apribojimai, tai yra areštai, transporto priemonių jis neturi, SODRA duomenimis jis neturi darbo santykių ir darbinių pajamų. Antstolė yra areštavusi suinteresuotiems asmenims F. P. ir jo sutuoktinei L. P. priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ): 64/100 dalis gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ); 2/3 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); pastatą- ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ); pastatą- ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ); pastatą-ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ); 64/100 dalys kitų .statinių, kurių unikalus Nr. ( - ). Nekilnojamasis turtas viešame registre įregistruotas suinteresuoto asmens F. P. vardu, nenurodant, kad tai yra bendroji jungtinė nuosavybė, tačiau neabejotina, kad areštuotas turtas priklauso abiems sutuoktiniams jų valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, nes nekilnojamasis turtas įgytas jų santuokos metu. Pagal CK 87 str.1 d. ir 3.88 str. 2 d. turtas, kurį įgijo vienas ar abu sutuoktiniai po santuokos sudarymo, laikomas jų bendrąja jungtine nuosavybe, kol įstatyme nustatytu pagrindu nėra įrodyta priešingai. Pagrindų, paneigiančių šią prezumpciją, sąrašas nustatytas CK 3.89 str. 1 d. Šis sąrašas yra baigtinis ir negali būti aiškinamas plečiamai. Dėl to, turtas, kurį vienas sutuoktinis nusipirko santuokos metu, aiškiai neišreikšdamas valios įsigyti šį turtą asmeninės nuosavybės teise, priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise abiem sutuoktiniams, nepriklausomai nuo panaudotų lėšų. Sutinkamai su CK 3.117 straipsnio 1 dalies nuostata, preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Šia prezumpcija vadovaujamasi ir nustatant skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje. Kadangi vykdymo proceso metu paaiškėjo, kad bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta skolininko turto dalis ir naudojimosi turtu tvarka, o iš kito skolininko turto nėra galimybės patenkinti išieškotojo reikalavimų, kreipiamasi į teismą dėl skolininko turto dalies ir naudojimosi tvarkos turtu nustatymo. Valstybės įmonė Registrų centras Pastato dalių apskaičiavimo projektą parengė atsižvelgiant į tai, kad F. P. ir jo sutuoktinei L. P. 64/100 dalys gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise /CK 3.87 str.1d/, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Prašo naudojimosi tvarką šiuo turtu nustatyti pagal VĮ Registrų centras Kauno filialas 2015-05-11 projektą Nr. KADP-62 ir paskirti F. P. naudotis patalpas gyvenamajame name, kurios sudaro 316/1000 dalių bendrame turte: 1/4 (1-4/6,50); 1-3/16,06; 1-5/11.71; 1-6//3,94, iš viso 33,34 kv. m..

5Suinteresuoti asmenys F. P., L. P., J. P. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta, prašymų, atsiliepimų iki teismo posėdžio pradžios negauta.

6Suinteresuotas asmuo antstolė Sonata Vaicekauskienė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir datą pranešta, gautas atsiliepimas, kuriame antstolė nurodė, kad nustatant skolininko nekilnojamame turte dalį reikalinga nustatyti turto naudojimosi tvarką./ b.l. 27/.

7Prašymas ir papildomas prašymas tenkintinas

8Antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoroje vykdomojoje bylojee Nr 0114/14/00315 vykdomas išieškojimas pagal 2014-02-18 Kauno apylinkės teismo, išduotą vykdomąjį raštą Nr 2-9507-119/2013 dėl 10000lt negrąžintos paskolos, 1200lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų, 1300lt išlaidų už advokato išlaidas išieškojimo iš skolininko F. P. ir vykdomojoje byloje 0114/14/00851 vykdomas išieškojimas pagal Kauno apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-865-877/2014 dėl 30000lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, 2200lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko F. P.. Skolininkas F. P. gera valia neatsiskaito. 2014-04-07 patvarkymu antstolė areštavo skolininko F. P. pinigines lėšas, kurių neužtenka išieškoti pagal vykdomuosius raštus priteistoms piniginėms lėšoms/ bylos priedas, vykdomoji byla Nr 0114/14/00315,b.l1,2,4,6,vykdomoji byla Nr0114/14/00851/. 2014-12-12 antstolė S. Vaicekauskienė pasiūlymu Nr S-11081788 pasiūlė kreditoriui H.A. P., skolininkams F. P. ir jo sutuoktinei L. P. nustatyti skolininko turto dalį sutuoktinės L. P. gaunamose pajamose. 2014-12-12 pasiūlyme antstolė S. Vaicekausjienė nurodė, kad skolininko F. P. nekilnojamajam turtui taikyti areštai, todėl išieškojimas nukreipiamas į F. P. sutuoktinei L. P. priklausantį turtą darbo užmokestį/ b.l. 13/. Santuokos sudarymo akto įrašas 1980-12-03 Nr 4089 patvirtina tas aplinkybes, kad L. P. yra skolininko F. P. sutuoktinė/b.l.28,29/.Iš pažymos apie asmens įdarbinimus, antstolės gautos informacijos matyti, kad L. P. dirba UAB „Saldoga‘/ b. l 36, vykdomoji byla Nr 0114/14/00315, l. 29/. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas patvirtina tas aplinkybes, kad skolininko F. P. vardu nuosavybės teise įregistruotos: 64/100 dalys pastato gyvenamojo namo, pažymėto plane indeksu 1A2žp, kurio unikalus Nr ( - ), 2/3 dalys pastato-ūkinio pastato, pažymėto indeksu plane 211p, kurio unikalus Nr ( - ) pastatas- ūkinis pastatas, pažymėtas plane indeksu 311m, kurio unikalus Nr ( - ) pastatas- ūkinis pastatas, pažymėtas plane indeksu 511m, kurio unikalus Nr ( - ), pastatas-ūkinis pastatas, pažymėtas plane indeksu 711m, kurio unikalus Nr ( - ), 64/100 dalys kitų statinių, kurių unikalus ( - ), adresu ( - ) pagrindas nurodytas pirkimo-pardavimo sutartis 1992-09-07 Nr 11-5458, o 9/25 dalys gyvenamojo namo, pažymėto plane indeksu 1A2žp, kurio unikalus Nr ( - ) 1/3 dalis pastato-ūkinio pastato, pažymėto indeksu plane 211p, kurio unikalus Nr ( - ), pastatas-ūkinis pastatas, pažymėtas plane indeksu 411m, kurio unikalus ( - ), 9/25 dalys kitų statinių, kurių unikalus ( - ), adresu ( - ) nuosavybės teise įregistruotos J. P. vardu, pagrindas nurodytas dovanojimo sutartis 1992-09-25 Nr 8-2983. LR CK 3.88str.1d nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama: 1) turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu;2) pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; 3) pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; 4) įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas; 5) pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita). Šio straipsnio 2dalyje nustatyta, kad preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Tokiu būdu, 64/100 dalys gyvenamojo namo, 2/3 dalys pastato-ūkinio pastato, paž. indeksu plane 211p, pastatas- ūkinis pastatas, pažymėtas indeksu plane 311m, pastatas ūkinis pastatas, pažymėtas indeksu plane 511m, pastatas-ūkinis pastatas, pažymėtas indeksu plane 711m, 64/100 dalys kitų statinių, adresu ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso skolininkui F. P. ir jo sutuoktinei L. P., kurie yra bendraturčiai su J. P., nes kitų duomenų paneigiančių šias aplinkybes, nepateikta. Skolininko F. P. vardu įregistruotam nekilnojamajam turtui adresu ( - ) įregistruoti areštai. LR CPK 667str. 1d. nustatyta, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr 0114/14/00315 ir vykdomosios bylos Nr 0114/14/00851 medžiagos ir civilinės bylos medžiagos, antstolė pasiūlė kreiptis į teismą dėl skolininko F. P. turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine L. P. jos gaunamose pajamose- darbo užmokestyje, o ne nekilnojamame turte, esančiame Akacijų g.13, Kaune, kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso skolininkui F. P., r jo sutuoktinei L. P. ir bendraturčiui J. P.. Pareiškėjas neprašo nustatyti skolininko turto dalies antstolės pasiūlyme nurodytam turtui, t.y. L. P. gaunamose pajamose. Tačiau LR CPK 667str.4 nustatyta, kad išieškotojas turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto skolininko dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką. LR CPK 663str. 3d nustatyta, kad . išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija 2030EUR, o kaip matyti iš bylos medžiagos, išieškoma suma vykdomosiose bylose 0114/14/00315, Nr 0114/14/00851 viršija šią sumą. LR CK 1.117str.1d nustatyta, kad preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Duomenų, kad nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima būtų nukrypti šio kodekso numatytais atvejais, byloje nėra.

9Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015-05-13 nutartyje , civilinėje byloje Nr 3k-3-280-916/2015 konstatavo, kad CPK 667 straipsnio paskirtis – ne padalyti bendrąja nuosavybe esantį turtą, o tik nustatyti skolininko dalį jame tam, kad iš jos būtų galima išieškoti, ir taip vykdymo procese patenkinti kreditoriaus reikalavimą (CPK 667 straipsnio 4 dalis). Tai reiškia, kad prašymui, pareikštam CPK 667 straipsnio pagrindu, tenkinti reikšminga nustatyti skolininkui bendrosios nuosavybės teise priklausančią turto dalį, kurios vertė būtų pakankama vykdomojoje byloje išieškomai skolai padengti ir iš kurios būtų galima realiai išieškoti. Jeigu teismas nustato, kad bendrosios dalinės nuosavybės dalyviams priklauso daugiau nei vienas nuosavybės teisės objektas, tai skolininko turto dalis turi būti nustatyta tame iš jų, kurio vertė (atsižvelgiant į bendraturčiui, kuris yra skolininkas, tenkančią dalį) bus pakankama kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus, į tą aplinkybę, kad išieškotojas, šioje byloje pareiškėjas, pagal LR CPK 667str.4d turi teisę reikalauti nustatyti skolininko turto dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti, nurodant konkretų turtą. Tokiu būdu, teismas tenkina pareiškėjo prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame skolininkui F. P. su jo sutuoktine L. P. nekilnojamame turte, esančiame Akacijų g.13, Kaune ir nustato, kad skolininkui F. P. priklauso: 32/100 dalys gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); 1/3 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); 1/2 dalis pastato ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); 1/2 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - );1/2 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - );32/100 dalys kitų statinių - kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ). Be to, pareiškėjas prašo nustatyti naudojimosi skolininkui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką gyvenamajame name, esančiame ( - ) pagal VĮ Registrų Centro Kauno filialo pastato dalių apskaičiavimo projektą 2015-05-11 Nr KADR-62/ b.l. 63/, paskiriant skolininkui F. P. naudotis 316/1000 dalis bendrame turte: 1/4 (1-4/6,50); 1-3/16,06; 1-5/11.71; 1-6/3,94, kas sudaro 33,34 kv.m ir kas atitinka skolininko daliai nustatytai bendrosios jungtinės nuosavybės teise su sutuoktine L. P., kuriai atitenka 325/1000 dalis, kuriai paliekamos naudotis patalpos:1/4 /1-4/6,50/, 1-1/1,38, 2a/1,18, 1-2/16,21, 1-7/1,64, 1-8/0,99, 1-9/7,86, 1-10/3,45, kas sudaro 34.33kv.m/ b.l. 63/. Bendraturčiui J. P. paliekamos naudotis 359/1000 dalys, kuriam atitenka patalpos ½ /1-4/6,50/,1-11/3,40,1-12/8,68, 1-13/22,51, kas sudaro 37,84kv.m., kas atitinka naudojimosi tvarkai nustatytai 1992-09-25 dovanojimo sutartyje Nr 8-2983, ir bendraturčių nuosavybės dalims/b.l. 9-12, bylos priedas, namų valdos Akacijų g.13, Kaune nekilnojamojo turto byla, l.2,3,

10` 23/. Suinteresuoti asmenys F. P., L. P., J. P. į teismo posėdžius neatvyko, atsiliepimų nepateikė, teismui nutarus atlikti gyvenamojo namo ( - ) vietos apžiūrą, suinteresuoti asmenys L. P., F. P., J. P. neužtikrino patekimą į gyvenamąjį namą / b .l. 96, 111,114,115,124 /, dėl to vietos apžiūra nebuvo atlikta Tokiu būdu, suinteresuoti asmenys prieštaravimų dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pagal pateiktą pareiškėjo projektą nepateikė, J. P., kuris nėra skolininkas, naudojimosi gyvenamuoju namu tvarka paliekama tokia kokia buvo nustatyta 1992-09-25 dovanojimo sutartyje Nr 8-2983, todėl jo teisės ir teisėti interesai nėra pažeidžiami / LR CK4.37str, 4.81str.,. 4.98str/. Teismų praktikoje nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės Apžvalgoje 2010-02-18 dėl naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo, išaiškintos naudojimosi nekilnojamaisiais daiktais tvarkos nustatymo bendrosios taisyklės ir taikytini nekilnojamųjų daiktų naudojimosi tvarkos nustatymo kriterijai. Visu pirma, taikytinas teisėtumo kriterijus. Teisėtumo reikalavimas nebus šiuo nagrinėjamu atveju pažeidžiamas, nes suinteresuoto asmens J. P. teisės nėra pažeidžiamos. Antra, taikytinas faktinių nuosavybės teisinių santykių stabilumo kriterijus. Vienas iš svarbesnių civilinių santykių stabilumo nustatant bendrosios nuosavybės naudojimo tvarką garantų – teismų praktikoje nusistovėjęs reikalavimas atsižvelgti į susiklosčiusius faktinius bendro daikto naudojimo santykius, kas yra atsižvelgta, kadangi nustatyta naudojimosi tvarka dovanojimo sutartyje 1992-09-25 nėra pažeidžiama, o išieškotojas sutinkamai su CPK 667str.4d turi teisę reikalauti nustatyti skolininko turto dalį ir naudojimosi tvarką taip, kad iš jos galima būtų išieškoti. Tokiu būdu, atsižvelgiant į išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus įrodymus, esančius byloje ir jos prieduose, pareiškėjo prašymas ir papildomas prašymas tenkintinas, nustatytina nekilnojamame turte, priklausančiame bendrosios jungtinės nuosavybės teise skolininkui F. P. ir jo sutuoktinei L. P. skolininko F. P. dalis ir nustatytina skolininkui priklausančios gyvenamojo namo dalies naudojimosi tvarka LR CPK 593str,663str.3d,667str, LR CK 3.88str., 3.117str, 4.81str2d./.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

12Patenkinus pareiškėjo prašymą ir papildomą prašymą, iš suinteresuoto asmens F. P. priteistinos pareiškėjo turėtos išlaidos už pastato dalių apskaičiavimo projekto rengimą70EUR sumoje/b.l.87,88/, už advokatės teisinę pagalbą pagal pateiktus kvitus/ b.l. 85,86/, 203EUR sumoje, kas atitinka įdėtam darbui šioje civilinėje byloje ir atitinka „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą/ paslaugas/ maksimalaus dydžio patv“, LR Teisingumo ministerijos įsakymu 2004-04-02 Nr IR-85 nustatytiems dydžiams, be to, priteistinos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu /CPK 88str.1d.3p, 6p,8p, 93 str., 96str., 98str., /.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 7str.,42str., 178str.,185str., 290str, 291str,178str, CPK 593str., 667str.

Nutarė

14Pareiškėjo H.A. P. prašymą ir papildomą prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo ir naudojimosi tvarkos turtu nustatymo, tenkinti.

15Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui - skolininkui F. P., a.k. ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame turte priklauso: 32/100 dalys gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); 1/3 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); 1/2 dalis pastato ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ); 1/2 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - );1/2 dalis pastato- ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - );32/100 dalys kitų statinių - kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - )

16Nustatyti suinteresuotam asmeniui - skolininkui F. P. priklausančios gyvenamojo namo, esančio ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), dalies naudojimosi tvarką pagal VĮ Registrų centro Kauno filialo 2015 m. gegužės 11 d. projektą Nr. KADP-62, paskiriant suinteresuotam asmeniui - skolininkui F. P., a.k. ( - ) naudotis patalpas: 1/4 /1-4/6,50/; 1-3/16,06; 1-5/11.71; 1-6/3,94, iš viso 33,34 kv m.

17Priteisti iš suinteresuoto asmens F. P., a.k. ( - ) pareiškėjo H. A. P., a.k. ( - ) naudai 203EUR už advokatės teisinę pagalbą, 70 EUR būtinų išlaidų už pastato dalių apskaičiavimo projekto rengimą.

18Priteisti iš suinteresuoto asmens F. P., a.k. ( - ) valstybei 13,34EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant išieškotojai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM į .k. 188659752, surenkamąją sąskaitą Nr LT 24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, į. k. 5660.

19Nutartis per 7 dienas atskirtuoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą

Ryšiai