Byla 2-6388-994/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. M. ieškinį atsakovui E. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė E. M. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 1 000,00 Eur skolą, 18,80 Eur palūkanas, 3,76 proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos skolos sumos nuo 2017-01-02 iki visiško paskolos sumos apmokėjimo, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo 1 000,00 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2016-06-21 paskolos sutarties pagrindu buvo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis 1 000,00 Eur sumai. Pagal minėtą vekselį atsakovas iki 2016-08-01 besąlygiškai įsipareigojo sumokėti 1 000,00 Eur sumą ieškovei, tačiau šios pareigos neįvykdė ir pagal vekselį liko skolingas minėtą sumą.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui 2017-02-24 viešo paskelbimo būdu (2017-02-24 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus procesinių dokumentų įteikti žinomais atsakovo buvimo vietos adresais.

5Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-06-21 atsakovas pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo sumokėti ieškovei vekselyje nurodytą sumą (1 000,00 Eur) iki 2016-08-01 (vekselio originalas, b. l. 17). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs vekselyje nurodytą sumą (CPK 178 str., 185 str.).

9Vekselio turėtoja (ieškovė) nepateikė vekselio vykdymui priverstine ne ginčo tvarka kaip tą numato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnio 2 dalis – vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus notaro užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose. Tokiu būdu vekselio turėtoja prarado teisę į reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka. Netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-314/2010 ir kt.), ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-04-14 nutartis c. b. Nr. 2A-253/2008). Ieškovė nurodo, kad ieškovę ir atsakovą sieja paskoliniai teisiniai santykiai, o pasirašytas vekselis laikytinas paskolos rašteliu. Tam, kad šis dokumentas būtų pripažintas paskolos rašteliu, jis turi atitikti CK 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus, t. y. turi būti vertinama: 1) ar toks dokumentas gali būti laikomas paskolos gavėjo pasirašytu paskolos rašteliu (pvz., ar yra pasirašytas vekselį išrašiusio asmens, ar nurodyta pinigų suma ir pan.); 2) ar šio dokumento turinys patvirtina paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.

10Remiantis byloje esančiais įrodymais, konstatuotina, kad ieškovė paskolino atsakovui 1000,00 Eur sumą, o paskolos faktą įformino 2016-06-21 neprotestuotinu paprastuoju vekseliu (pastarasis pasirašytas jį išrašiusio asmens, jame nurodyta pinigų suma). Atsakovas, pasirašydamas vekselį 1 000,00 Eur sumai, ieškovei įsipareigojo grąžinti minėtą sumą iki 2016-08-01, jo rankraštinis įrašas „gavau 1 000,00 Eur“ (b. l. 17) patvirtina paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Taigi 2016-06-21 neprotestuotinas paprastasis vekselis pripažintinas paskolos rašteliu, atitinkančiu CK 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Atsakovui kyla prievolė įvykdyti įsipareigojimą ieškovei, kilusį vekselio pagrindu, kuris buvo pasirašytas kaip prievolės, kilusios iš paskolos santykių, įvykdymą užtikrinantis vertybinis popierius. Duomenų apie vekselio nuginčijimą į bylą pateikta nėra. CK 6.65 str. nustato, kad kreditorius, priimdamas visą skolos įvykdymą, grąžina skolininkui skolos dokumentą arba skolos dokumente daromas atitinkamas įrašas. Byloje nustatyta, kad skolos dokumentas – vekselis – yra pas ieškovę. Jokio įrašo apie skolos grąžinimą vekselyje nėra, byloje tokių duomenų nepateikė ir atsakovas (CPK 178 str.). Todėl konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 000,00 Eur skolą yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 3,76 procentų dydžio sutartines metines palūkanas nuo 1 000,00 Eur kredito sumos nuo 2016-06-21 iki 2017-01-02, iš viso – 18,80 Eur bei tęsiant palūkanų mokėjimą iki visiško prievolės įvykdymo. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Iš šalių 2016-06-21 pasirašyto neprotestuotino paprastojo vekselio (b. l. 17) matyti, kad šalys dėl palūkanų normos nėra susitariusios, todėl palūkanoms taikytina atsakovo gyvenamosios vietos komercinių bankų vidutinė metinė palūkanų norma, galiojusi paskolos sutarties sudarymo metu (2016-06-21) – 3,76 proc. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 18,80 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2016-06-21 iki 2017-01-02 bei 3,76 procento dydžio palūkanos nuo 2017-01-02 iki paskolos grąžinimo dienos pagrįstos ir iš atsakovo priteistinos ieškovei (CK 6.872 str.).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už 1 018,80 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 30,56 Eur žyminis mokestis (b. l. 6) bei 300,00 Eur atstovavimo išlaidos (rengiant ieškinį bei pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo c. b. L2-43033-541/2016, b. l. 7-9, 15). Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovo priteistinos ieškovei (CPK 80 str. 1 d., 1 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) – 8,28 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 92 str., 96 str.).

15Atsakovui išaiškintina, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jis privalo sumokėti pavedimu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovei E. M., a. k. ( - ) iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) skolą, 18,80 Eur (aštuoniolikos eurų 80 ct) palūkanas už laikotarpį nuo 2016-06-21 iki 2017-01-02, 3,76 proc. palūkanas nuo 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) nuo 2017-01-02 iki visiško paskolos įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (1 018,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 330,56 Eur (trijų šimtų trisdešimt eurų 56 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Priteisti iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 8,28 Eur (aštuonių eurų 28 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai