Byla e2-1123-435/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant Rozalinai Batiuškinaitei ir Ingai Dvareckaitei dalyvaujant ieškovui G. G., atsakovės atstovui advokatui S. B., nedalyvaujant atsakovei I. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovei I. A. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 32 000 Eur skolą, 298,08 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (popierinės b. l. 24-29).

5Ieškovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad su atsakove Bulgarijoje įsteigė įmonę, pasiskolino iš draugų 35 000 Eur ir už šią sumą įmonės vardu Bulgarijoje nupirko butą. Paaiškino, kad įmonė buvo įkurta tam, kad galėtų įsigyti nekilnojamąjį turtą ir vėlia jį parduoti brangiau, tačiau Bulgarijoje prasidėjo krizė ir butą teko parduoti už 32 000 Eur. Nurodė, jog pardavęs butą uždarė įmonę Bulgarijoje ir pinigus parvežė į Lietuvą, 32 000 Eur sumą grynais atidavė atsakovei, kadangi ji buvo buhalterė ir tvarkė visus finansinius reikalus, ieškovas ja pasitikėjo. Nurodė, kad su atsakove susitarė, jog pinigai bus pas ją ir ji įneš juos į bendrą jų įmonę Lietuvoje. Minėtai sumai atsakovė 2010-09-20 išdavė ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį. 32 000 Eur sumą atsakovė ieškovui turėjo grąžinti 2016-11-20, tačiau pinigų negrąžino. Anksčiau iš atsakovės minėtos sumos nereikalavo, nes laukė kol sueis vekselyje nurodytas terminas. Paaiškino, kad vekselis atitinka visus vekseliui taikomus reikalavimus, nurodyti ir užpildyti visi privalomi vekselio rekvizitai, būtini užpildyti sudarant vekselį tam, kad jis įgytų teisinę galią. Nors ieškovas praleido terminą pateikti apmokėti vekselį iki 2016-11-20, ieškovui išlieka teisė reikalavimą dėl skolos priteisimo 2016-11-20 vekselio pagrindu pateikti atsakovei ginčo teisenos tvarka. Kadangi atsakovė ieškinio pateikimo dienai nėra įvykdžiusi savo prievolės, ieškovas turi reikalavimo teisę dėl 32 000 Eur skolos priteisimo iš atsakovės, pagal neapmokėtą 2016-11-20 vekselį.

6Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 79–84), nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Bylos nagrinėjimo metu atsakovė, jo atstovas paaiškino, jog atsakovė nepasirašė vekselio, todėl jai nėra žinomos ir šio dokumento sudarymo aplinkybės bei priežastys. Nurodė, kad ieškovas nei deklaracijoje apie suteiktas paskolas, nei santuokos nutraukimo byloje nepateikė informacijos apie tai, kad atsakovė jam yra skolinga 32 000 Eur. Be to, ieškovas nepateikė jokių duomenų apie pinigų išėmimą iš Belgijos įmonės bei jų pervežimą per Lietuvos sieną, nors vežant daugiau nei 10 000 Eur, tokią sumą reikia deklaruoti. Nurodė, kad vekselis nebuvo pateiktas apmokėti, todėl yra praradęs vertybinio popieriaus galią. Šiuo atveju teismui pateiktas vekselis negali būti laikomas ne tik vertybiniu popieriumi, bet ir paskolos rašteliu, prilyginamu paskolos sutarčiai, nes jame nėra užfiksuotas 32 000 Eur perdavimo ieškovui faktas, t. y. šis dokumentas neatitinka CK 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Taigi vekselis gali būti vertinamas tik kaip vienas iš rašytinių įrodymų, ieškovo pateiktų siekiant įrodyti atsakovės 32 000 Eur dydžio skolą ieškovui. Paaiškino, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė jam yra skolinga 32 000 Eur, todėl ieškinys turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

8Teismas konstatuoja:

9ieškinys atmetamas.

10Byloje nustatyta, kad 2010-09-20 atsakovės vardu yra ieškovui išduotas paprastasis neprotestuotinas vekselis 32 000 Eur sumai (1 t., b. l. 11, 48, 90). 2011-05-19 ieškovas su atsakove sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (1 t., b. l. 158). 2015-02-09 antstolė N. B. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš ieškovo darbo užmokesčio (1 t., b. l. 53). 2016-01-17 Kauno apylinkės teismas sprendimu nutraukė ieškovo ir G. G. santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės (1 t., b. l. 56–66). 2017-02-01 antstolis R. B. priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, pagal nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (1 t., b. l. 38–39). Byloje pateiktas išrašas iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos apie ieškovą (1 t., b. l. 159–161). 2018-02-02 atlikta atsakovės parašo ekspertizė (1 t., b. l. 185–186).

11Lietuvos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.105 straipsnio 1 dalis nustato, kad vekselis yra vertybinis popierius, kuris išrašomas ĮPVĮ nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba pats įsako tai padaryti kitam asmeniui. Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, 2013-12-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2013-12-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013). Vekselis, kuris neturi paprastojo vekselio galios, kad būtų pripažintas paskolos rašteliu, turi atitikti CK) 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus, t. y. turi būti vertinama: 1) ar toks dokumentas gali būti laikomas paskolos gavėjo pasirašytu paskolos rašteliu (pvz., ar yra pasirašytas vekselį išrašiusio asmens, ar nurodyta pinigų suma ir pan.); 2) ar šio dokumento turinys patvirtina paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Esminės paskolos sutarties sąlygos – paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms teismų praktikoje laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Tais atvejais, kai dokumentas, įvardytas kaip vekselis, pagal įstatymą neturi vekselio galios, tai aplinkybes, kokio sandorio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas ir kad skolininkas yra skolingas kreditoriui, turi įrodyti taip teigiantis kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015).

12Byloje kilo ginčas dėl to ar atsakovė ieškovui yra skolinga 32 000 Eur. Ieškovas reikalavimą grindžia 2010-09-20 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu minėtai sumai, atsakovė su tuo nesutinka ir nurodo, kad vekselio ji nepasirašė, todėl jai nėra žinomos jo sudarymo aplinkybės bei priežastys.

13Iš byloje esančių duomenų matyti, kad vekselis buvo išrašytas 2010-09-20, pagal jį atsakovė, neva tai ieškovui įsipareigojo iki 2016-11-20 sumokėti 32 000 Eur (1 t., b. l. 11, 48, 90). Taigi ieškovas vekselį apmokėti turėjo atsakovei pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną (2016-11-20) arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų tai padaręs, be to, pats ieškovas pripažino, kad praleido terminą pateikti apmokėti vekselį jame numatytu terminu. Šiuo atveju vekselis turėtų tapti paprastu skolos rašteliu, prilyginamu paskolos sutarčiai, tačiau tik tuo atveju, jeigu jame užfiksuotas pinigų perdavimo gavėjui faktas. Kadangi šiuo konkrečiu atveju vekselyje paskolos dalyko perdavimo faktas nėra užfiksuotas, įrodinėjimo pareiga dėl pinigų perdavimo fakto tenka ieškovui.

14Kaip minėta, ieškovas nurodė, kad su atsakove Bulgarijoje buvo įkūręs įmonę ir už 35 000 Eur įsigijo butą, kurį ketino parduoti už didesnę kainą, minėtą pinigų sumą ieškovas pasiskolino iš kelių savo draugų. Tačiau prasidėjus krizei nekilnojamąjį turtą pardavė už 32 000 Eur ir uždaręs įmonę Bulgarijoje grįžo į Lietuvą, o 32 000 Eur sumą grynais atidavė atsakovei. Kokiu tikslu pinigus, kuriuos jam skolino draugai, jis atidavė atsakovei, o negrąžino savo kreditoriams, ieškovas paaiškinti negalėjo. Reikalavimą ieškovas dėl 32 000 Eur atsakovės skolos grindė tik 2010-09-20 vekseliu, pinigų perdavimo fakto jokiais kitais būdais neįrodinėjo. Byloje nėra duomenų, iš ko ieškovas skolinosi 35 000 Eur, nepateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad Bulgarijoje už 35 000 Eur buvo įsigytas, o už 32 000 Eur parduotas butas. Ieškovas nurodė, kad pinigus iš Bulgarijos parvežė į Lietuvą, tačiau nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų grynųjų pinigų įvežimą į Lietuvą, nors vežant tokią pinigų sumą per sieną yra privaloma jos deklaracija. Kaip matyti iš pateikto vekselio, jis buvo išrašytas 2010-09-20, tačiau ieškovas 2015-03-01 savivaldybių tarybų rinkimų anketoje nurodė, kad niekam nėra suteikęs paskolų (1 t., b. l. 161). Ieškovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad pildydamas anketą nurodė klaidingus duomenis apie tai, kad niekam nėra suteikęs paskolos, tačiau nepaaiškino, kodėl taip pasielgė. Be to, 2016-01-17 santuokos nutraukimo byloje ieškovas nenurodė, kad turi kreditorių, kuriems yra skolingas 35 000 Eur, ar kad turi skolininkę, kuri jam skolinga 32 000 Eur.

15Pažymėtina, jog 2018-02-02 buvo atlikta rašysenos ekspertizė, kurios metus įvertinus vekselyje ir lyginamojoje medžiagoje esančių parašų bendrųjų požymių sutapimus ir specialiųjų požymių sutapimus bei skirtumus, nustatyta, kad nei vieni, nei kiti nesudaro požymių visumos, pakankamos teigiamai ar neigiamai išvadai. Nustatyti daugiau sutapimų ir skirtumų nebuvo galima, nes parašai trumpi, sudaryti iš paprastos sandaros rašmenų, kurie teikia per mažai informacijos. Dėl šių priežasčių nustatyti, ar 2010-09-20 neprotestuotiname paprastajame vekselyje Nr. 1 pasirašė I. A., nebuvo galima. Tokia ekspertų išvada nei patvirtina, nei paneigia šalių nurodytas aplinkybes.

16Įvertinus byloje surinktus įrodymus -rašysenos ekspertizės išvadą, rašytinių įrodymų visumą, dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė apskritai būtų pasirašiusi 2010-09-20 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, o ir pats vekselio turinys neleidžia daryti pagrįstos išvados dėl 32 000 Eur sumos perdavimo atsakovei. Šiuo atveju ieškovas neįrodė, jog minėta pinigų suma atsakovei buvo realiai perduota, o pastaroji įsipareigojo šią sumą grąžinti. Vien abstraktūs ieškovo žodiniai paaiškinimai apie paskolos dalyko perdavimą, realaus paskolos dalyko perdavimo atsakovei neįrodžius kitomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, nėra pakankami ir nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad tarp šalių yra susiklostę paskolos santykiai, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

17Atmetus pagrindinį reikalavimą, netenkintini ir išvestiniai reikalavimas dėl 298,08 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškinys atmestas, iš ieškovo atsakovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

20CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

21Susipažinus su atsakovės advokato pateiktu bylinėjimosi išlaidų paskaičiavimu nustatyta, jog atsakovė advokatui už suteiktas teisines paslaugas sumokėjo 2 050 Eur.

22Pagal 2017-02-09 sąskaitą atsakovė advokato padėjėjai sumokėjo 150 Eur už konsultacijas bei prieštaravimų parengimą. Vadovaujantis Rekomendacijų 5., 8.7. ir 8.19. punktais minėta suma neviršija maksimalaus nurodyto dydžio, todėl iš ieškovo atsakovei priteistina 150 Eur.

23Pagal 2017-03-29 sąskaitą atsakovė advokato padėjėjai sumokėjo 800 Eur už atsiliepimo parengimą. Vadovaujantis Rekomendacijų 5. ir 8.2. punktais minėta suma neviršija maksimalaus nurodyto dydžio, todėl iš ieškovo atsakovei priteistina 800 Eur.

24Pagal 2017-11-20 sąskaitą atsakovė advokatui sumokėjo 400 Eur už konsultacijas ir dalyvavimą posėdžiuose 2017-07-24, 2017-10-16 bei 2017-11-21. Rekomendacijoje nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis, minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas ir iki 30 minučių atmetama. 2017-07-24 posėdis truko 11 min. 49 s, o 2017-11-21 – 7 min. 16 s, todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktais, už dalyvavimą minėtuose teismo posėdžiuose bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. 2017-10-16 posėdis truko 1 val. 9 min., todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktais, už dalyvavimą šiame posėdyje atsakovei priteistina 83,87 Eur suma. Kadangi atsakovės atstovas sąskaitoje nedetalizuoja kiek konkrečiai laiko užtruko teikdamas teisines konsultacijas, o pagal rekomendacijas išlaidos už konsultacijas suteikiamos už vieną teisinių konsultacijų valandą (Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktai), todėl iš ieškovo atsakovei priteistina 83,87 Eur už suteiktas konsultacijas. Bendra priteistina suma sudaro 164,74 Eur.

25Pagal 2018-04-05 sąskaitą atsakovė advokatui sumokėjo 500 Eur už konsultacijas, prašymus dėl įrodymų prijungimo, ekspertizės akto analizę ir dalyvavimą posėdyje 2018-04-17. Šis posėdis truko 5 min. 26 s, todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktais, už dalyvavimą 2018-04-17 teismo posėdyje bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Kadangi atsakovės atstovas sąskaitoje nedetalizuoja kiek konkrečiai laiko užtruko teikdamas teisines konsultacijas, o pagal rekomendacijas išlaidos už konsultacijas suteikiamos už vieną teisinių konsultacijų valandą (Rekomendacijų 8.19. ir 9. punktai), todėl iš ieškovo atsakovei priteistina 83,87 Eur už suteiktas konsultacijas. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.17. ir 8.19. punktais, už prašymus dėl įrodymų prijungimo ir ekspertizės akto analizę iš ieškovo atsakovei priteistina 336,69 Eur. Bendra priteistina suma sudaro 420,56 Eur.

26Pagal 2018-06-26 sąskaitą atsakovė advokatui sumokėjo 200 Eur už konsultacijas, pasiruošimą baigiamosioms kalboms ir dalyvavimą posėdyje 2018-06-28. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.17., 8.19. ir 9. punktais minėta suma neviršija maksimalaus nurodyto dydžio, todėl iš ieškovo atsakovei priteistina 200 Eur. Iš viso atsakovei iš ieškovo priteistina 1 735,30 Eur bylinėjimosi išlaidų.

27Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 90 straipsnio 1 dalis numato, jog šalis, kuri pateikė prašymą iškviesti liudytojus ar ekspertus, atlikti ekspertizę, apžiūrėti įvykio vietą, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Avansas sumokamas į teismo sąskaitą (CPK 90 straipsnio 3 dalis).

28Atsakovė į teismo depozitinę sąskaitą yra sumokėjusi 500 Eur už ekspertizės atlikimą. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos teismo ekspertizės centrui už rašytinę ekspertizę buvo sumokėta 308,40 Eur, likusi nepanaudota 191,60 Eur suma grąžintina ją sumokėjusiai atsakovei.

29Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, atsakovei iš ieškovo priteistina 308,40 Eur, kuriuos ji sumokėjo už rašysenos ekspertizės atlikimą.

30Ieškovui 2017-03-29 nutartimi buvo atidėtas 526 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo. Kadangi ieškovas iki sprendimo byloje priėmimo teismui nepateikė duomenų, jog minėtą žyminio mokesčio dalį sumokėjo, valstybei iš ieškovo priteistina 526 Eur žyminio mokesčio.

31Valstybė šioje byloje patyrė 7,86 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu. Atmestu ieškovo ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

33ieškinį atmesti.

34Priteisti atsakovei I. A., asmens kodas ( - ) iš ieškovo G. G., asmens kodas ( - ) 1 735,30 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt penkių eurų 30 ct) bylinėjimosi išlaidas.

35Priteisti atsakovei I. A., asmens kodas ( - ) iš ieškovo G. G., asmens kodas ( - ) 308,40 Eur (tris šimtus aštuonis eurus 40 ct) už rašysenos ekspertizės atlikimą.

36Grąžinti atsakovei I. A., asmens kodas ( - ) 191,60 Eur (vieno šimto devyniasdešimt vieno euro 60 ct) sumą, kurią ji yra sumokėjo į teismo depozitinę sąskaitą.

37Priteisti iš ieškovo G. G., asmens kodas ( - ) valstybei 526 Eur (penkių šimtų dvidešimt šešių eurų) žyminio mokesčio dalį bei 7,86 Eur (septynių eurų 86 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu. Šios sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad su atsakove Bulgarijoje... 6. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l.... 7. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė, jo atstovas paaiškino, jog atsakovė... 8. Teismas konstatuoja:... 9. ieškinys atmetamas.... 10. Byloje nustatyta, kad 2010-09-20 atsakovės vardu yra ieškovui išduotas... 11. Lietuvos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2... 12. Byloje kilo ginčas dėl to ar atsakovė ieškovui yra skolinga 32 000 Eur.... 13. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad vekselis buvo išrašytas 2010-09-20,... 14. Kaip minėta, ieškovas nurodė, kad su atsakove Bulgarijoje buvo įkūręs... 15. Pažymėtina, jog 2018-02-02 buvo atlikta rašysenos ekspertizė, kurios metus... 16. Įvertinus byloje surinktus įrodymus -rašysenos ekspertizės išvadą,... 17. Atmetus pagrindinį reikalavimą, netenkintini ir išvestiniai reikalavimas... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 21. Susipažinus su atsakovės advokato pateiktu bylinėjimosi išlaidų... 22. Pagal 2017-02-09 sąskaitą atsakovė advokato padėjėjai sumokėjo 150 Eur... 23. Pagal 2017-03-29 sąskaitą atsakovė advokato padėjėjai sumokėjo 800 Eur... 24. Pagal 2017-11-20 sąskaitą atsakovė advokatui sumokėjo 400 Eur už... 25. Pagal 2018-04-05 sąskaitą atsakovė advokatui sumokėjo 500 Eur už... 26. Pagal 2018-06-26 sąskaitą atsakovė advokatui sumokėjo 200 Eur už... 27. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 90 straipsnio 1 dalis numato,... 28. Atsakovė į teismo depozitinę sąskaitą yra sumokėjusi 500 Eur už... 29. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, atsakovei iš ieškovo priteistina 308,40... 30. Ieškovui 2017-03-29 nutartimi buvo atidėtas 526 Eur žyminio mokesčio... 31. Valstybė šioje byloje patyrė 7,86 Eur išlaidas, susijusias su procesinių... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 33. ieškinį atmesti.... 34. Priteisti atsakovei I. A., asmens kodas ( - ) iš ieškovo G. G., asmens kodas... 35. Priteisti atsakovei I. A., asmens kodas ( - ) iš ieškovo G. G., asmens kodas... 36. Grąžinti atsakovei I. A., asmens kodas ( - ) 191,60 Eur (vieno šimto... 37. Priteisti iš ieškovo G. G., asmens kodas ( - ) valstybei 526 Eur (penkių... 38. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...