Byla 3K-3-43/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algio Norkūno ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. kasacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. sprendimo ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 23 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovų S. G. ir A. G. ieškinį atsakovams A. K., Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarei Ginai Drackienei, trečiajam asmeniui antstolei Elenai Miliauskienei dėl notaro vykdomųjų įrašų pagal pateiktus vekselius pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl notaro vykdomųjų įrašų išdavimo pagal kreditoriaus pateiktus paprastuosius neprotestuotinus vekselius.

6Ieškovai prašė teismo Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarės Ginos Drackienės 2008 m. balandžio 29 d. išduotus vykdomuosius įrašus pripažinti negaliojančiais.

7Ieškovas S. G. 2006 m. rugsėjo 6 d. ir 2006 m. rugsėjo 25 d. pasirašė du paprastuosius vekselius, kuriais įsipareigojo vekselių turėtojui A. K. sumokėti 45 000 ir 55 000 Lt. Ieškovas A. G. už šiuos vekselius laidavo. Abu vekseliai buvo neprotestuotini. Ieškovų teigimu, atsakovas A. K. nepranešė vekselio davėjui apie vekselio neapmokėjimą ir nepateikė jų apmokėti per vienerius metus nuo mokėjimo terminų pabaigos, dėl to 2008 m. balandžio 29 d. atsakovė notarė G. Drackienė pagal nurodytus vekselius įformino vykdomuosius įrašus, nors kreditorius buvo netekęs teisės pareikšti reikalavimus pagal nurodytus vekselius.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

9Plungės rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: teismas pripažino negaliojančiu nuo išdavimo momento Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarės 2008 m. balandžio 29 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr.4127, pagal kurį reikalaujama išieškoti iš vekselio davėjo S. G. ir vekselio laiduotojo A. G. solidariai vekselio turėtojo A. K. naudai 55 000 Lt su priklausančiomis 6 proc. metinėmis palūkanomis, priskaičiuotomis iki prievolės įvykdymo, taip pat 19 800 Lt delspinigių bei notaro atlyginimą 550 Lt, iš viso 75 350 Lt; teismas taip pat pripažino negaliojančiu nuo išdavimo momento Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarės 2008 m. balandžio 29 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 4130, pagal kurį reikalaujama išieškoti iš vekselio davėjo S. G. ir vekselio laiduotojo A. G. solidariai vekselio turėtojo A. K. naudai 45 000 Lt su priklausančiomis 6 proc. metinėmis palūkanomis, priskaičiuotomis iki prievolės įvykdymo, taip pat notaro atlyginimą 450 Lt, iš viso 45 450 Lt; teismas priteisė iš atsakovo po 123 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovams.

10Teismas kvalifikavo ginčą kaip neturtinį, nes ieškiniu remiamasi tik vekselio pateikimo vykdomajam įrašui ir šio įrašo atlikimo procedūros pažeidimais, tačiau nenurodoma vekselių negaliojimo pagrindų, taip pat aplinkybių, kad viena iš vykdomųjų įrašų neteisėtumo priežasčių yra tai, jog jie notaro padaryti pagal negaliojančius vekselius. 2006 m. rugsėjo 9 d. S. G. išdavė paprastąjį 45 000 Lt vekselį, o 2006 m. rugsėjo 25 d. – 55 000 Lt vekselį, kuriais įsipareigojo juose nurodytas sumas besąlygiškai sumokėti vekselių turėtojui A. K. atitinkamai iki 2006 m. gruodžio 30 d. ir 2007 m. sausio 30 d. Abu vekseliai neprotestuotini; taip pat laiduoti A. G. Pagal pateiktus vekselius 2008 m. balandžio 29 d. Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarė Gina Drackienė išdavė vykdomuosius įrašus.

11Ieškovai įsipareigojo vekseliuose nurodytas sumas sumokėti A. K. atitinkamai iki 2006 m. gruodžio 30 d. ir 2007 m. sausio 30 d.; šios dienos laikytinos paskutinėmis mokėjimo terminų dienomis. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalį vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį privalo pateikti apmokėti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai vekselio pateikimo vykdyti būdas konkrečiai nenurodytas, laikytina, kad vekselio turėtojas yra laisvas savo nuožiūra apsispręsti, kokiu būdu vekselį pateikti apmokėti. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 straipsnio 1 dalį vėliausias terminas pranešti apie neprotestuotino vekselio neapmokėjimą yra keturios darbo dienos po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988 patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 punktu reikalaujama, kad notaras, priėmęs prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, pareikalautų įrodymų, patvirtinančių, kad visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims yra pranešta, jog vekselis neapmokėtas. Rūpestingas vekselio turėtojas apie vekselio neapmokėjimą privalo pranešti tokiu būdu, kad turėtų tai patvirtinančius įrodymus, tačiau atsakovas tokių įrodymų nepateikė. Byloje nustatyta, kad tik 2008 m. balandžio 14 d. atsakovas A. K. ieškovams S. G. ir A. G. pateikė du reikalavimus dėl vekselio apmokėjimo, kuriais pranešė, kad vekseliai yra neapmokėti ir pareikalavo apmokėti vekseliuose nurodytą sumą, palūkanas ir delspinigius. Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 5 punkte nustatyta, kad prašymas dėl vykdomųjų įrašų atlikimo turi būti pateiktas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytu laiku. Pagal Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 punktą notaras, priimdamas prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, pareikalauja įrodymų, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas.

12Tai, ar vekselio turėtojas nepraleido termino reikalavimams pagal vekselį reikšti, nustatytina pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 straipsnį. Neprotestuotino vekselio turėtojas, remiantis šio įstatymo 72 straipsnio 2 dalimi, turi teisę pareikšti reikalavimus davėjui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Kaip byloje nustatyta, 2006 m. rugsėjo 6 d. ir 2006 m. rugsėjo 25 d. vekselių pateikimo apmokėti terminai baigėsi 2007 m. sausio 2 d. ir 2007 m. vasario 1 d., todėl senaties terminas reikalavimams į vekselių davėją ir laiduotoją pareikšti baigiasi 2008 m. sausio 2 d. ir vasario 1 d. Tai reiškia, kad prašymas dėl vykdomųjų įrašų atlikimo notarei buvo pateiktas praleidus vienerių metų senaties terminą. Atsakovų teigimu, reikalavimų pateikimo senaties terminas turi būti taikomas vadovaujantis šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, nustatančia trejų metų terminą nuo mokėjimo termino dienos. Tačiau, teismo vertinimu, šioje normoje nustatytas reikalavimų pateikimo senaties terminas yra taikomas vekselio akceptantui. Byloje nenustatyta, kad vekseliai pateikti ir yra akceptuoti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka. Teismas pažymėjo, kad vykdomųjų įrašų panaikinimas nereiškia skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimą ir kad šalių ginčas dėl prievolės gali būti sprendžiamas bendra ginčo teisenos tvarka.

13Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 23 d. nutartimi atsakovo A. K. apeliacinis skundas netenkintas ir nutarta Plungės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad vekselio turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalis). Tačiau neprotestuotino vekselio atveju neatleidžiamas vekselio turėtojas nuo pareigos pateikti vekselį nustatytu laiku, taip pat nuo pareigos įteikti vekselio davėjui Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 straipsnyje nustatytą pranešimą. Reikalavimai apmokėti vekselius buvo ieškovams pateikti 2008 m. balandžio 14 d., t. y. praleidus vekselių juose nurodytus pateikimo apmokėti terminus. Kai pasibaigia terminas pateikti apmokėti, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neprotestuotino vekselio turėtojas pareikšti reikalavimus turi per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos, nustatytos vekselyje. Vekseliai turėjo būti apmokėti iki 2006 m. gruodžio 30 d. ir iki 2007 m. sausio 30 d., vekselio turėtojas dėl vykdomųjų įrašų kreipėsi 2008 m. balandžio 14 d., t. y. praleidęs vienerių metų senaties terminą reikalavimams pareikšti. Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988 patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 5 punkte nustatyta, kad rašytinis prašymas notarui išieškoti pinigus iš skolininko turi būti pateiktas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytu laiku. Tai reiškia, kad prašymą, pateiktą praleidus aptartus terminus, notaras turi atsisakyti priimti.

15III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu atsakovas A. K. prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. sprendimą ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 23 d. nutartį bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

171. Byloje ginčijami notarės 2008 m. balandžio 29 d. vykdomieji įrašai pagal vekselius išduoti vykdant Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. L2-565-225/2008 taip, kaip ir nurodyta šioje nutartyje. Ieškovų ieškinys dėl vykdomųjų įrašų ir juose esančių nurodymų išieškoti atitinkamai 75 350 Lt ir 45 450 Lt nuginčijimo turėjo būti įvertintas kaip turtinis ginčas, apmokamas žyminiu mokesčiu proporcingai nuo ieškinio sumos dydžio pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pagal savo esmę ieškiniu ginčijamas vekselio, kaip vertybinio popieriaus, galiojimas vykdomųjų įrašų padarymo metu. Panaikinus vykdomuosius įrašus vekselio turėtojas nebegalės jo įgyvendinti, dėl to ieškinio reikalavimai yra turtinio pobūdžio. Ieškinio reikalavimus dėl vykdomųjų įrašų nuginčijimo kaip turtinius yra įvertinęs kitose apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 10 d. nutartyje byloje Nr. 2S-407-823/2009; 2009 m. liepos 9 d. nutartyje byloje Nr. 2S-776-516/2009. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, kad bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai bendrosios kompetencijos teismų praktikai. Pripažindami ginčą neturtiniu teismai pažeidė rūšinio teismingumo taisykles, nes turtinius ginčus, kurių ieškinio suma didesnė kaip 100 000 Lt, pagal CPK 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą pirmąja instancija nagrinėja apygardų teismai.

182. Teismai nepagrįstai netaikė Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 straipsnio 1 dalies, pagal kurią reikalavimams pagal vekselį pareikšti nustatytas trejų metų senaties terminas nuo mokėjimo termino dienos. Šio termino vekselio turėtojas nepraleido. Teismai neteisingai išaiškino, kad trejų metų terminas taikomas tik įsakomiesiems vekseliams. Byloje pateikti paprastieji vekseliai nebuvo pateikti akceptuoti vekselio davėjui. Nurodyto įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodyta, kad paprastajam vekseliui taikomos įsakomųjų vekselių nuostatos dėl reikalavimų pateikimo senaties terminų (72 ir 73 straipsniai). Dėl vekselių turėtojo reikalavimo pateikimo vekselio davėjui ir laiduotojui apmokėti vekselius kasatorius nurodo, kad ieškovai neįrodė, jog vekseliai jiems nebuvo pateikti apmokėti paskutinę vekselių mokėjimo dieną. Aptariamo įstatymo 47 straipsnio 4 dalyje reglamentuota, kad vekselio davėjui ir laiduotojui turi būti pranešta bet kuriuo būdu apie tai, jog vekselis neapmokėtas. Kasatoriaus teigimu, jis tiek tiesiogiai, tiek telefonu įspėjo ieškovus apie neapmokėtus vekselius. Įstatymo 47 straipsnio 6 dalyje taip pat nurodyta, kad laiku nepranešęs asmuo nepraranda savo teisių, t. y. nepraranda ir teisės daryti vykdomuosius įrašus. Dėl to, kasatoriaus teigimu, jis pagrįstai 2008 m. balandžio 14 d. išsiuntė rašytinius pranešimus ieškovams apie vekselių neapmokėjimą ir kreipėsi į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo.

19Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas A. G. prašo palikti nepakeistus Plungės rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. sprendimą ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 23 d. nutartį. Atsiliepime į kasacinį skundą išdėstyti tokie esminiai nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

201. Ieškinio reikalavimas yra neturtinis, nes ieškovai neginčijo nei vekselių teisėtumo, nei jų galiojimo, nei skolos pagal vekselį, o ginčijo tik vekselių turėtojo subjektinės turtinės teisės įgyvendinimo procedūrą. Dėl to šis reikalavimas apmokėtinas žyminiu mokesčiu pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punkto taisykles. Esant negalimumui išduoti vykdomuosius įrašus Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka kreditoriui išlieka galimybė išsiieškoti skolą bendra ginčo teisenos tvarka.

212. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatytas trejų metų terminas reikalavimams pagal vekselį pareikšti, nurodyta, kad visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui pateikiami per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos. Vekselių nepateikus akceptuoti vekselio davėjui nurodytas trejų metų terminas netaikytinas. Dėl to teismai pagrįstai taikė pirmiau nurodyto įstatymo 72 straipsnio 2 dalyje nustatytą vienerių metų terminą reikalavimui pareikšti nuo vekselio mokėjimo termino dienos. Be to, kasatorius byloje nepateikė nė vieno įrodymo, kad jis būtų pranešęs vekselio davėjui ir laiduotojui apie tai, jog vekseliai neapmokėti. Ieškovo teigimu, šio įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostata, kad laiku nepranešęs asmuo savo teisių nepraranda, reiškia tai, jog kreditorius neteko teisės į skolos išieškojimą aptariamo įstatymo nustatyta tvarka, tačiau jam išliko teisė išsiieškoti skolą bendra ginčo teisenos tvarka.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

24Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde ir atsiliepime į jį kasaciniais pagrindais keliami teisės normų, reglamentuojančių reikalavimo pagal vekselį pateikimo senaties terminus, tokio ginčo teisinį kvalifikavimą teisės klausimai, dėl kurių teisėjų kolegija pasisako.

25Dėl notaro vykdomojo įrašo išdavimo tvarkos pagal neprotestuotiną vekselį

26

27Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - ĮPVĮ) 81 straipsnio nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja 1999 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Tvarka). Šios Tvarkos 6 punkte nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo, ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus, ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų); vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (Tvarkos 8 punktas). Vykdomuoju įrašu notaras leidžia išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą ar jos dalį su priklausančiomis palūkanomis, vekselio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą. Tokia yra vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka, taip išaiškinta ir kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis H. P. v. V. R. ir kt. byloje Nr. 3K-3-477/2008).

28Nagrinėjamoje byloje ieškovai (paprastųjų neprotestuotinų vekselių davėjas ir laiduotojas) ginčija notaro padarytus vykdomuosius įrašus ir prašo juos pripažinti negaliojančiais dėl to, kad notaro vykdomieji įrašai yra išduoti, prieš tai neatlikus privalomų ir nustatytais terminais procedūrų. Ieškovai neginčija vekselių teisėtumo, jų galiojimo, skolų pagal vekselius dydžio, ieškinyje remiamasi vekselių pateikimo vykdomiesiems įrašams ir šių įrašų atlikimo procedūros pažeidimais. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų padarytai išvadai, kad nėra teisinio pagrindo pareikštą ieškinio reikalavimą pripažinti turtiniu, jis laikytinas neturtiniu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). ĮPVĮ 82 straipsnyje nustatyta, kad vykdomieji įrašai notarų užprotestuotinuose ir neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškinio teisenos tvarka, analogiška nuostata įtvirtinta Tvarkos 13 punkte. Teisėjų kolegija pažymi, kad ta aplinkybė, jog ginčas nagrinėtinas ieškinio teisenos tvarka, nenulemia jo pobūdžio (t. y. turtinis tai ar neturtinis ginčas). Teisėjų kolegija negali sutikti su kasacinio skundo argumentais, kad ginčo dėl notaro vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais turtinį pobūdį lemia tai, kad jeigu vekselio turėtojas negali įgyvendinti savo subjektinės teisės - išieškoti vekselyje nurodytą pinigų sumą, tai vekselis, kaip specifinis vertybinis popierius, tampa negaliojančiu, todėl laikytina, kad ginčas yra turtinis, nes vertinamas vekselio teisėtumas. Atsakydama į šį kasacinio skundo argumentą teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip pirmiau nurodyta, ieškovai neginčija vekselio teisėtumo, tik ginčija vekselių turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūros teisėtumą. Toks ginčas, teisėjų kolegijos vertinimu, pripažintinas ne ginču dėl tam tikro turto priteisimo ar turtinės (reikalavimo) teisės nuginčijimo, dėl to yra iš esmės neturtinis, taigi pareikštas ieškinys dėl notaro atliktų vykdomųjų įrašų pagal pateiktus vekselius pripažinimo negaliojančiais apmokestinamas žyminiu mokesčiu CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka kaip ieškinys, pareikštas ne už turtinius, o už kitus (t. y. neturtinio pobūdžio) reikalavimus.

29Teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįstas yra kasacinio skundo argumentas, kad šioje byloje, tęsiant nuoseklią teismų praktiką, ieškinio reikalavimai turėjo būti kvalifikuojami kaip turtiniai, nes taip jie buvo kvalifikuoti kitose apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 10 d. nutartyje byloje Nr. 2S-407-823/2009; 2009 m. liepos 9 d. nutartyje byloje Nr. 2S-776-516/2009. Atsakydama į šį argumentą kolegija pažymi, kad nurodytose bylose, skirtingai nei nagrinėjamoje, ieškovai ginčijo ne tik notaro vykdomojo įrašo, bet ir paties vekselio galiojimą įstatyme įtvirtintais vekselio negaliojimo pagrindais, t. y. ginčijo vekselio teisėtumą ir kartu skolos faktą. Tačiau nagrinėjamoje byloje nėra ginčijami nei vekselių, kaip vertybinių popierių, teisėtumas, nei skolos pagal juos dydis.

30Byloje ieškiniu prašoma panaikinti notaro vykdomuosius įrašus dėl šių įrašų atlikimo procedūros pažeidimų, notariniai įrašai atlikti Plungės rajono notaro, atsakovas gyvena šiame rajone, ieškinys pateiktas Plungės rajono apylinkės teismui, laikantis bylos teismingumo taisyklių, įtvirtintų CPK 29 straipsnyje. Remiantis tuo, kas aptarta, negalima sutikti su kasacinio skundo argumentais, kad buvo pažeistos rūšinio teismingumo taisyklės. Byla išnagrinėta teismų, kuriems ji buvo teisminga, ir byloje nenustatyta absoliučių sprendimo ir nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 6 punkte.

31Dėl vekselio pateikimo apmokėti

32Notarui įstatyme nustatyta pareiga įsitikinti, ar vekselio turėtojo iniciatyva buvo laiku pranešta pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas. Pranešta turi būti per keturias darbo dienas nuo vekselio pateikimo apmokėti, todėl notarui svarbu žinoti, kada vekselis buvo pateiktas apmokėti, kad jis galėtų įsitikinti, ar nepažeisti ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatyti pranešimo pateikimo apie neapmokėtą vekselį terminai. Tai lemia, kad vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti ir kada toks pateikimas buvo atliktas. Vekselis gali būti pateikiamas apmokėti, pateikiant vekselį mokėtojui, kuris vekselyje nurodo datą ir tai, kad vekselis buvo jam pateiktas, ir pasirašo vekselyje. Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintų Vekselių naudojimo taisyklių 44, 50 punktuose nustatyta, kad apmokėti vekselį galima pateikti inkasuoti bankui, o inkasuojančiojo banko raštiškas raginimas mokėtojui apmokėti vekselį prilygsta vekselio pateikimui mokėtojui. Taip pat tinkamu vekselio pateikimu apmokėti laikytinas pranešimo registruotu laišku išsiuntimas vekselio mokėtojui ir kitiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kuriame nurodomas raginimas apmokėti vekselį (ĮPVĮ 47 straipsnio 5 dalis).

33Kasatorius nurodo, kad jis, kaip vekselio turėtojas, pranešė vekselio davėjui ir vekselio laiduotojui (ieškovams) apie tai, kad vekseliai neapmokėti, kaip tai reikalaujama ĮPVĮ 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse. ĮPVĮ 47 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad įpareigotasis pranešti (vekselio turėtojas) turi įrodyti, kad jis tai padarė nustatytu laiku. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai konstatavo, kad atsakovas (vekselių turėtojas) neįrodė, jog buvo pranešta, kad vekseliai neapmokėti įstatymo nustatytu laiku. Vekselių davėjas ir vekselių laiduotojas vekseliais įsipareigojo sumokėti juose nurodytas sumas ir palūkanas iki 2006 m. gruodžio 30 d. ir 2007 m. sausio 30 d., teismai sprendė, kad šios dienos laikytinos paskutinėmis mokėjimo terminų dienomis (ĮPVĮ 35 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Pagal ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalį vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas, o pagal 47 straipsnio 1 dalį - vekselio turėtojas privalo pranešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neapmokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti, kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų konstatuota, kad prašymų išsiuntimas, jog vekseliai neapmokėti, kai vekselių pateikimo apmokėti terminas baigėsi, negali būti vertinamas kaip tinkamas ĮPVĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo vykdymas (vekselių pateikimo terminai baigėsi 2007 m. sausio 2 d. ir 2007 m. vasario 1 d., pranešimas dėl apmokėjimo išsiųstas tik 2008 m. balandžio 14 d.).

34Dėl teisės pareikšti reikalavimus vekselio davėjui ir laiduotojui senaties terminų

35ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai. Tuo atveju, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo pasibaigus įstatyme nustatytiems terminams, notaras turi atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą, o išduotas vykdomasis įrašas negali būti laikomas teisėtu (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 81 straipsnis). ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, yra vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (IPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas,72 straipsnio 2 dalis). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl vekselių turėtojo reikalavimų pareiškimo tvarkos, kuria išaiškinta, kad kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis J. B. v. R. M., Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarė L. Peštenienė byloje Nr. 3K-3-314/2010).

36Kasatorius nurodo, kad vekseliai notarei buvo pateikti ir vykdomieji įrašai padaryti nepraleidus senaties terminų, nes ginčo santykiams reglamentuoti taikytinos ĮPVĮ 72 straipsnio 1 dalies nuostatos, kuriose nustatyta, kad visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos. Su šiais argumentais teisėjų kolegija negali sutikti. Teisėjų kolegija pritaria atsiliepimo į kasacinį skundą argumentams aiškinant šią teisės normą. ĮPVĮ 2 straipsnyje apibrėžtos sąvokos: akceptantas – „akcepto įrašą vekselyje padaręs asmuo“, akceptas – „įrašas vekselyje, patvirtinantis, kad padaręs įrašą asmuo sutinka vekselį apmokėti laiku“. ĮPVĮ 23 straipsnyje vekselio turėtojui suteikta teisė pateikti vekselį iki sueis mokėjimo terminas, mokėtojui šio gyvenamojoje vietoje (buveinėje) akceptuoti. Akceptas įforminamas pagal ĮPVĮ 27 straipsnio reikalavimus. Kai vekselio turėtojas pateikia vekselį akceptuoti, o vekselio davėjas vekselį akceptuoja, jis tampa akceptantu, tokiu atveju visi reikalavimai pagal vekselį akceptantai gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos (ĮPVĮ 72 straipsnio 1 dalis). Kasatorius (atsakovas) duomenų apie tai, kad jis būtų pateikęs išrašytus vekselius akceptuoti įstatymo nustatyta tvarka, nenurodė. Dėl to bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai pagrįstai taikė ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalies nuostatas, spręsdami dėl reikalavimų pateikimo senaties terminų, t. y. taikydami vienerių metų senaties terminą nuo vekselio mokėjimo termino dienos suėjimo vekselio turėtojo reikalavimams pareikšti vekselio davėjui ir laiduotojui.

37Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo kasacinio skundo argumentais naikinti apskųstos apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria paliktas nepakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas, todėl byloje priimta apeliacinės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Iš atsakovo priteistina 72,20 Lt Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, Lietuvos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis).

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 96 straipsniu, 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

41Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš atsakovo A. K. valstybei 72,20 Lt ( septyniasdešimt du litus 20 ct) išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

43Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl notaro vykdomųjų... 6. Ieškovai prašė teismo Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarės Ginos... 7. Ieškovas S. G. 2006 m. rugsėjo 6 d. ir 2006 m. rugsėjo 25 d. pasirašė du... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 9. Plungės rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas kvalifikavo ginčą kaip neturtinį, nes ieškiniu remiamasi tik... 11. Ieškovai įsipareigojo vekseliuose nurodytas sumas sumokėti A. K. atitinkamai... 12. Tai, ar vekselio turėtojas nepraleido termino reikalavimams pagal vekselį... 13. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 14. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad vekselio turėtojas vekselį... 15. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu atsakovas A. K. prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės... 17. 1. Byloje ginčijami notarės 2008 m. balandžio 29 d. vykdomieji įrašai... 18. 2. Teismai nepagrįstai netaikė Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių... 19. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas A. G. prašo palikti nepakeistus... 20. 1. Ieškinio reikalavimas yra neturtinis, nes ieškovai neginčijo nei... 21. 2. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje,... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 24. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus... 25. Dėl notaro vykdomojo įrašo išdavimo tvarkos pagal neprotestuotiną... 26. ... 27. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - ĮPVĮ) 81... 28. Nagrinėjamoje byloje ieškovai (paprastųjų neprotestuotinų vekselių... 29. Teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįstas yra kasacinio skundo argumentas,... 30. Byloje ieškiniu prašoma panaikinti notaro vykdomuosius įrašus dėl šių... 31. Dėl vekselio pateikimo apmokėti ... 32. Notarui įstatyme nustatyta pareiga įsitikinti, ar vekselio turėtojo... 33. Kasatorius nurodo, kad jis, kaip vekselio turėtojas, pranešė vekselio... 34. Dėl teisės pareikšti reikalavimus vekselio davėjui ir laiduotojui... 35. ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti reikalavimų pateikimo senaties... 36. Kasatorius nurodo, kad vekseliai notarei buvo pateikti ir vykdomieji įrašai... 37. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 39. Iš atsakovo priteistina 72,20 Lt Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išlaidų,... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 42. Priteisti iš atsakovo A. K. valstybei 72,20 Lt ( septyniasdešimt du litus 20... 43. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...