Byla e2-11400-907/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. N. ieškinį atsakovams G. N. ir A. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

31.

4Ieškovas V. N. prašo priteisti solidariai iš atsakovų G. N. ir A. V. 2999,00 Eur skolą, 42,23 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 68,00 Eur žyminį mokestį ir 100,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

52.

6Atsakovui G. N. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies pagrindu, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nustatytu laiku nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovei prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

73.

8Atsakovui A. V. procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. spalio 4 d. CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (b. l. 26), jame išaiškinant atsakovui teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 straipsnio reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

94.

10Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

11Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.

125.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. balandžio 30 d. atsakovas G. N. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo iki 2019 m. gegužės 15 d. sumokėti ieškovui V. N. 2999,00 Eur sumą (b. l. 5). Pagal išrašytą vekselį už atsakovo prievolės įvykdymą laidavo atsakovas A. V., kuris 2019 m. balandžio 30 d. pasirašė su ieškovu V. N. laidavimo sutartį, kuria įsipareigojo atsakyti ieškovui visu savo turtu, jeigu G. N. tinkamai ir laiku neįvykdys visos savo prievolės ar jo dalies, ir grąžinti ieškovui visą skolininko skolą ar jos dalį, atsiradusią dėl 2999,00 Eur paprastojo vekselio (b. l. 6). Atsakovas G. N., suėjus įsipareigojimo grąžinti pagal vekselį gautą 2999,00 Eur sumą, pinigų ieškovui negrąžino. Duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs pinigus po termino suėjimo, byloje nėra.

146.

15Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 str., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – Įstatymas) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia Įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus. Ieškovas praleido terminą kreiptis į notarų biurą, per kurį notaras galėjo padaryti vykdomąjį įrašą, todėl atsakovo pasirašytas vekselis vertinamas kaip paskolos raštelis.

167.

17Pagal ĮPVĮ 32 straipsnio 2 dalį laiduoti gali trečiasis asmuo arba pagal vekselį įsipareigojęs asmuo, o tai suponuoja trečiųjų asmenų – laiduotojų ir įsipareigojusių pagal vekselį asmenų – laiduotojų teisinio statuso ypatumus. Pirmiau nurodyta teisės taikymo (interpretavimo) taisyklė yra reikšminga tuo, jog, aiškinant ĮPVĮ 19 straipsnio nuostatas skolininkams pagal vekselį, taigi ir laiduotojams nepriklausomai nuo to, ar jie yra tretieji asmenys, ar įsipareigoję pagal vekselį, pripažįstama teisė reikšti tokius prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį. Civilinės atsakomybės taikymo požiūriu laiduotojas yra įpareigotas lygiai taip pat kaip ir asmuo, už kurį jis laidavo (ĮPVĮ 34 straipsnio 1 dalis), t. y. laiduotojo atsakomybė pagal ĮPVĮ 34 straipsnio 1 dalį yra tik solidarioji ir kitoks susitarimas, priešingai nei nustatyta CK 6.81 straipsnio 1 dalyje, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, negalimas.

188.

19Pagal CK 6.81 straipsnio 2 dalį laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Šalių sudaryta 2019 m. balandžio 30 d. laidavimo sutartis taip pat numato skolininko ir laiduotojo solidariąją atsakomybę (laidavimo sutarties 3.1 punktas). Pažymėtina ir tai, kad laiduotojo prievolės akcesoriškumas turi esminių skirtumų nuo bendrųjų akcesorinių prievolių pasibaigimo bei negaliojimo pagrindų – pagrindinei prievolei pasibaigus ar ją pripažinus negaliojančia, pasibaigia ir papildoma prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis); pagal ĮPVĮ 34 straipsnio 2 dalį laiduotojo įsipareigojimas galioja ir tada, kai ta prievolė, už kurią jis laidavo, dėl kurios nors priežasties negalioja, išskyrus vekselio formos trūkumus. Tokie laiduotojo teisinės padėties ypatumai suponuoja laiduotojo, kaip ir vekselį išrašiusio asmens, teisę ginčyti vekselį remiantis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl vekselio davėjo valios ydingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2007). Šiuo atveju taikytina bendroji laidavimo pasibaigimo taisyklė – laidavimas galioja tol, kol neįvykdyta juo užtikrinta prievolė (CK 6.87 straipsnio 1 dalis). Paskolos gavėjui neįvykdžius įsipareigojimų pagal vekselį, laiduotojui kyla atsakomybė vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

209.

21CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl solidariai iš atsakovų ieškovo naudai yra priteistina 2999,00 Eur skola pagal 2019 m. balandžio 30 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį.

2210.

23Vadovaudamasis CK 6.210 straipsniu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 42,23 Eur palūkanų, paskaičiuotų laikotarpiu nuo 2019-05-16 iki 2019-08-27 taikant 5 procentų metinę palūkanų normą. Pagal CK 6.261 straipsnį praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, ieškovo paskaičiuotos ir prašomos priteisti 42,23 Eur palūkanos yra pagrįstos, todėl priteistinos solidariai iš atsakovų ieškovui.

2411.

25CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, jog už termino praleidimą mokamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Atsakovai, neįvykdė savo piniginės prievolės atsiskaityti laiku ir tinkamai su ieškovu, todėl solidariai turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą (3041,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. rugpjūčio 28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2612.

27Ieškinį tenkinus visiškai, solidariai iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 68,00 Eur žyminis mokestis ir 100,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

2813.

29Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra 6,64 Eur, t. y. didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies lygiomis dalimis valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

3014.

31Atsakovo A. V. gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinomos, todėl sprendimas už akių atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną (CPK 130 str.).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

33ieškinį tenkinti visiškai.

34Priteisti solidariai iš atsakovų G. N., a. k. ( - ) ir A. V., a. k. ( - ) ieškovui V. N., a. k. ( - ) 2999,00 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų, 00 ct) skolą, 42,23 Eur (keturiasdešimt dviejų eurų, 23 ct) palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3041,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 168,00 Eur (vieno šimto šešiasdešimt aštuonių eurų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

35Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų G. N., a. k. ( - ) ir A. V., a. k. ( - ) 6,64 Eur (šešių eurų, 64 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. po 3,32 Eur (tris eurus, 32 ct) iš kiekvieno, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

36Atsakovui A. V. sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti viešo paskelbimo būdu, o ieškovui – išsiųsti sprendimo už akių patvirtintą kopiją.

37Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti šio turinio pranešimą:

38„Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. lapkričio 19 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-11400-907/2019, iškeltoje pagal ieškovo V. N. ieškinį atsakovams G. N. ir A. V. dėl skolos priteisimo. Atsakovo A. V., gim. ( - ), gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas jam įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. (8-41) 500 931.“.

39Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

40Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. N.... 3. 1.... 4. Ieškovas V. N. prašo priteisti solidariai iš atsakovų G. N. ir A. V.... 5. 2.... 6. Atsakovui G. N. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – Lietuvos... 7. 3.... 8. Atsakovui A. V. procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. spalio 4 d. CPK 130... 9. 4.... 10. Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.... 12. 5.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. balandžio 30 d. atsakovas G. N.... 14. 6.... 15. Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo... 16. 7.... 17. Pagal ĮPVĮ 32 straipsnio 2 dalį laiduoti gali trečiasis asmuo arba pagal... 18. 8.... 19. Pagal CK 6.81 straipsnio 2 dalį laiduotojas atsako tiek pat kaip ir... 20. 9.... 21. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 22. 10.... 23. Vadovaudamasis CK 6.210 straipsniu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo... 24. 11.... 25. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 26. 12.... 27. Ieškinį tenkinus visiškai, solidariai iš atsakovų ieškovui priteistinos... 28. 13.... 29. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra 6,64 Eur, t. y.... 30. 14.... 31. Atsakovo A. V. gyvenamoji ir darbo vieta yra nežinomos, todėl sprendimas už... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130... 33. ieškinį tenkinti visiškai.... 34. Priteisti solidariai iš atsakovų G. N., a. k. ( - ) ir A. V., a. k. ( - )... 35. Priteisti valstybei lygiomis dalimis iš atsakovų G. N., a. k. ( - ) ir A. V.,... 36. Atsakovui A. V. sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos... 37. Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių... 38. „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. lapkričio 19 d.... 39. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 40. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...