Byla 2-11009-996/2018
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Stanislovaitienė, sekretoriaujant Onai Virmauskienei, dalyvaujant ieškovui Ž. L., jo atstovui advokatui Algaudui Kiršai, atsakovės Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atstovams advokatui Tomui Šedbarui, E. Č., V. S. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. L. ieškinį atsakovei Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ž. L. (toliau – ieškovas, darbuotojas) kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. I, b. l. 2–5) Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai (toliau – atsakovė, darbdavė, mokykla), prašydamas pripažinti jo 2017 m. lapkričio 24 d. atleidimą iš darbo pas atsakovę neteisėtu, grąžinti jį į darbą, priteisti jam iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

5Ieškovas paaiškino, kad mokykloje dirbo dainavimo vyr. mokytoju, 2017 m. lapkričio 24 d. buvo atleistas iš darbo pagal mokyklos direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymą Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, su kuo jis nesutinka, mano, kad jo atleidimas iš darbo yra neteisėtas. Nurodė, kad 2017 m. balandžio 20 d. pranešime (toliau – 2017 m. balandžio 20 d. pranešimas) jam buvo nustatytas darbo apmokėjimas pagal pakeistą darbo krūvį, kurio dydis 3 kontaktinės darbo valandos per savaitę; 2017 m. rugpjūčio 24 d. pranešime (toliau – 2017 m. rugpjūčio 24 d. pranešimas) buvo nurodyta, kad jis atleistas iš darbo jam nesutikus su 2017 m. balandžio 20 d. pranešimu. Teigė, kad lapelis jam buvo įteiktas ne normaliomis aplinkybėmis, bet darant akivaizdų psichologinį spaudimą, neduodant laiko ir nesudarant sąlygų ramiai įvertinti situaciją, nes jis buvo netikėtai iškviestas į komisiją, jo neinformavus dėl ko jis kviečiamas, jo buvo pareikalauta arba pasirašyti lapelį, arba jis bus susitarimu atleistas iš darbo, nebuvo leista pasitarti su teisininku, todėl psichologiškai spaudžiamas jis pasirašė pranešimą apie sumažintą krūvį, kurio apačioje buvo atspausdintas tik vienas pasirinkimo variantas „Nesutinku“, nors ankstesniais metais analogiškuose pranešimuose būdavo įrašomas tik vienas variantas „Sutinku“. Teigė, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. jis vis tik gavo mokinius ir dirbo pagal sumažintą darbo krūvį, 2017 m. lapkričio 20 d. buvo iškviestas į atestacinę komisiją, todėl manė, kad ginčas išsisprendė.

6Teismo posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad 2017 m. balandžio 20 d. pranešimas pirmą kartą jam buvo įteiktas 2017 m. balandžio mėnesį; 2017 m. rugpjūčio 23 d. išreiškė nesutikimą su 3 kontaktinėmis darbo valandomis per savaitę, pageidavo 5–6 valandų; 2017 m. rugpjūčio 24 d. pranešimą gavo lyg tai 1 diena vėliau; jam buvo sukurta sunki psichologinė aplinka, pastoviai buvo jaučiamas spaudimas; mano, kad jis baudžiamas už gerą darbą.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad ieškovo krūvis nuosekliai mažėjo, jam buvo sudaromos netinkamos darbo sąlygos, atsakovė darė psichologinį spaudimą mokiniams ir jų tėvams, iš prašymų turinio mano, kad prašymus surašė ne vaikai ar jų tėvai.

8Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti jai iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (t. II, b. l. 1–10).

9Atsakovė paaiškino, kad 2001 m. rugsėjo 1 d. su ieškovu buvo sudaryta darbo sutartis, mokyklos direktoriaus įsakymas dėl ieškovo atleidimo priimtas 2017 m. lapkričio 22 d., darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2017 m. lapkričio 24 d. DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, ieškovas praleido pareiškimo pateikimo terminą, mano, kad vien tai jau yra pagrindas ieškinį atmesti, be to, atsakovės įsitikinimu, darbo sutartis su ieškovu yra nutraukta pagrįstai, teisėtai ir tinkamai. Nurodė, kad ieškovas 2017 m. balandžio 20 d. pranešimu buvo informuotas, jog jo darbo užmokestis bus skaičiuojamas už 3 savaitinių kontaktinių valandų pamokų krūvį, ieškovas prašė laiko pagalvoti, jis jam buvo suteiktas, tačiau ieškovas delsė išreikšti savo poziciją dėl siūlomo darbo krūvio, todėl mokyklos komisija priartėjus mokslo metų pradžiai dar kartą informavo ir išaiškino ieškovui nesutikimo su 2017 m. balandžio 20 d. pranešimu pasekmes ir tai įformino 2017 m. rugpjūčio 23 d. protokolu Nr. 1, tuomet ieškovas aiškiai nurodė, kad pageidauja lapelyje išreikšti nesutikimo poziciją, jis pasirašė ant 2017 m. balandžio 20 d. pranešimo, išreikšdamas nesutikimą, į kurį atsižvelgusi mokykla informavo ieškovą 2017 m. rugpjūčio 24 d. pranešimu apie darbo sutarties nutraukimą ir jo atleidimą iš pareigų 2017 m. lapkričio 24 d., nuo šio pranešimo momento nebuvo sulaukta iš ieškovo jokių pretenzijų, nusiskundimų ar pasiūlymų, darbo sutarties nutraukimo įrašą pasirašė pats ieškovas. Teigė, kad po darbo sutarties su ieškovu nutraukimo ieškovo likęs darbo krūvis (vienas mokinys) buvo paskirtas kitam pedagogui atitinkamai pakeičiant mokyklos tarifikacijos planus, todėl mokykla šiai dienai neturėtų iš ko suformuoti ieškovui bent kažkokį darbo krūvį. Pažymėjo, kad ieškovui 2016–2017 mokslo metams suplanuotas darbo krūvis buvo 3 savaitinės kontaktinės valandos, su kuo ieškovas sutiko, tačiau faktinis ieškovo darbo krūvis buvo 2 savaitinės kontaktinės valandos, nes vienas mokinys pakeitė specialybę ir iš chorinio dirigavimo perėjo į mušamuosius, o dainavimo disciplina yra tik chorinio dirigavimo specialybės mokiniams; 2017–2018 mokslo metams ieškovui buvo siūlytas 3 savaitinių kontaktinių valandų darbo krūvis, tačiau su tuo ieškovas nesutiko, todėl mokyklai nebeliko jokios kitos alternatyvos, kaip nutraukti darbo sutartį su ieškovu. Pabrėžė, kad mokykla objektyviai neturėjo galimybės numatyti ir siūlyti ieškovui didesnio darbo krūvio, nes mokytojų darbo krūvis skirstomas atsižvelgiant į tėvų/mokinių prašymus bei mokyklos vidaus darbo tvarką. Teigė, kad buvo gauti tėvų/mokinių prašymai pakeisti mokytoją (ieškovą), kurie buvo patenkinti, be to, ieškovas ignoravo pamokų stebėjimo metu nurodytas tobulintinas sritis, netobulino savo pedagoginės veiklos, 2016 m. gruodžio mėnesį buvo užfiksuotas jo neetiškas elgesys dėl atsiskaitymo protokolo užpildymo, įvertinimo, neįvykus atsiskaitymui, ieškovas turi 65 procentų netektą darbingumą. Nurodė, kad iš ieškovo ieškinio turinio suprato, jog ieškovas norėjo 5–6 kontaktinių valandų darbo krūvio 2017–2018 mokslo metams, tačiau mokykla neturėjo teisinio ir faktinio pagrindo ieškovui padidinti darbo krūvį, mokykla buvo skyrusi 2017–2018 mokslo metams ieškovui 2 naujus mokinius, tačiau jie pateikė prašymus dėl mokytojo pakeitimo dėl ieškovo netinkamo pedagoginio darbo.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad išvykusio mokytojo 2 mokiniai buvo priskirti ieškovui; ieškovui nebuvo daromas joks spaudimas, su juo buvo elgiamasi pagarbiai; mokykloje bendra tvarka mokytojams balandžio mėnesį teikiami pranešimai dėl krūvio kitiems mokslo metams, ieškovas gavęs tokį pranešimą paprašė pagalvoti; per eilę metų pastabos ieškovui kartojosi, ieškovas nesikeitė, jo darbo kokybės lygis nuosekliai prastėjo, ieškovas į tai nereagavo, taip pat mažėjo mokinių skaičius, mokiniai rašė prašymus pakeisti mokytoją (ieškovą), ieškovas nesutiko su skirtu krūviu, todėl buvo atleistas iš darbo.

11Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė E. Č. papildomai paaiškino, kad ji tik priiminėja mokinių ir jų tėvų prašymus, nenurodinėja ką jiems rašyti; ieškovui visada stengdavosi papildomai skirti neformalaus švietimo 2 valandas be jokių prašymų; per 4 metus ieškovo darbo kokybė prastėjo, ieškovas nedarė jokių išvadų.

12Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė V. S. K. papildomai paaiškino, kad perspektyvų, jog ieškovo darbo metodai pagerės, nebuvo matyti; ieškovas nesutiko su mokyklos programa, pagal kurią jis turėjo dirbti.

13Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta I. V. parodė, kad nuo 2016 m. birželio mėnesio iki 2017 m. gruodžio 28 d. dirbo mokyklos personalo vadove; 2017 m. balandžio 20 d. pranešimą ji asmeniškai į rankas ieškovui įteikė 2017 m. balandžio pabaigoje, paaiškino ieškovui, kad jei jis su krūviu nesutiks bus atleistas, ieškovas paprašė laiko pagalvoti kelias dienas, tačiau jis išreikšti savo pozicijos neatėjo, 2017 m. rugpjūčio mėnesį ieškovas nurodė, kad 2017 m. balandžio 20 d. pranešimo nepasirašys, todėl buvo sudaryta komisija, jos metu ieškovas nurodė, kad su 2017 m. balandžio 20 d. pranešime nurodytu krūviu nesutinka, ieškovui prašant buvo perspausdintas lapelis įrašant „Nesutinku“, joks poveikis ieškovui nebuvo daromas; kada tiksliai įteikė 2017 m. rugpjūčio 24 d. pranešimą ieškovui neprisiminė, tačiau skaičiavo, kad atleidimas būtų pagal įstatymą su įspėjimo terminu.

14Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta K. B. parodė, kad nuo 2013 m. ar 2014 m. dirba mokykloje sekretore; ieškovas 2017 m. balandžio 20 d. pranešimą pasirašyti atsisakė, todėl buvo sudaryta komisija, ieškovas su krūvio sąlygomis nesutiko, spaudimas jam nebuvo daromas, į komisiją ieškovas atėjo apsisprendęs, kad su nurodytu krūviu nesutinka.

15Ieškinys atmetamas.

16Byloje ginčas kilo dėl atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas su atsakove 2001 m. rugsėjo 1 d. sudarytos darbo sutarties Nr. 290 pagrindu nuo 2001 m. rugsėjo 3 d. dirbo pas atsakovę muzikos skyriaus mokytoju, iš darbo atleistas 2017 m. lapkričio 24 d. DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu (t. I, b. l. 56–59, 60).

18DK 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.

19Pagal DK 45 straipsnio 1 dalį, pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu; pagal DK 45 straipsnio 2 dalį, darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos rūšies darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu penkios darbo dienos. Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės šio kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka. Darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį.

20Pagal DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punktą, darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą, jei darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę; pagal DK 57 straipsnio 6 dalį, darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, kai darbdavio siūlymas keisti darbo sąlygas yra pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo priežastimis; pagal DK 57 straipsnio 7 dalį, darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai; pagal DK 57 straipsnio 8 dalį, atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2001 m. rugsėjo 1 d. sudarytos darbo sutarties Nr. 290 pagrindu nuo 2001 m. rugsėjo 3 d. dirbo pas atsakovę muzikos skyriaus mokytoju, iš darbo buvo atleistas 2017 m. lapkričio 24 d. DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu ieškovui nesutikus su 2017 m. balandžio 20 d. pranešime numatytu 3 savaitinių kontaktinių valandų pamokų krūviu (t. I, b. l. 56–59, 60, 63). Ieškovo įsitikinimu, jo išreikštas nesutikimas nereikšmingas, nes atsakovė 2017–2018 mokslo metais jam skyrė mokinius ir jis dirbo pagal sumažintą krūvį, tikroji jo atleidimo iš darbo priežastis yra tai, kad jo atliekama darbo funkcija darbdavei tapo perteklinė, todėl jis negalėjo būti atleistas DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

22Byloje nėra ginčo, kad pagal nusistovėjusią praktiką mokykloje kiekvienais metais prieš vasaros atostogas visiems mokyklos pedagogams (tame tarpe ir ieškovui) buvo įteikiami pranešimai apie planuojamą darbo krūvį kitiems mokslo metams, tokį poreikį lemia mokyklos veiklos specifika. Pažymėtina, kad pedagoginio darbo krūvio paskirstymą mokykloje reglamentuoja mokyklos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. VĮ-12 patvirtintos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojų pedagoginio darbo krūvio paskirstymo rekomendacijos (kriterijai, gairės) (toliau – Rekomendacijos) (t. I, b. l. 117–118) bei mokyklos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. VĮ-12 patvirtintas Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos neformaliojo švietimo valandų skyrimo tvarkos aprašas (t. I, b. l. 133–134). Pagal Rekomendacijų 4 punktą, mokytojas su planuojamu krūviu (kontaktinėmis valandomis) supažindinamas pasirašytinai, pagal Rekomendacijų 5 punktą, valandos skirstomos atsižvelgus į stebėtų pamokų įvertinimo rezultatus (5.2 punktas), mokinių skaičių (5.3 punktas), mokinių tėvų ar globėjų prašymus (5.8 punktas), mokytojo turimas kompetencijas (5.14 punktas) ir kitus kriterijus.

23Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė, įvertinusi turimą ieškovo darbą charakterizuojančią medžiagą, t. y. jos ieškovui reikštas pastabas ir siūlymus jo pamokų stebėjimo metu (t. I, b. l. 75–98), gautus tėvų/mokinių prašymus dėl mokytojo (ieškovo) keitimo ir juose nurodytas aplinkybes (t. I, b. l. 68–74), įrodymų, kad aukščiau minėti prašymai surašyti mokyklos administracijos nurodymu, byloje nėra, 2016 m. fiksuotą ieškovo neetišką elgesį (t. I, b. l. 107–111), atsižvelgusi į mažėjantį mokinių skaičių, su kuo ieškovas sutiko, nesant tėvų/mokinių prašymų mokytis pas ieškovą, sprendė ieškovui 2017–2018 mokslo metais skirti 3 savaitinių kontaktinių valandų pamokų krūvį (skirdama ieškovui 2 naujus mokinius), apie savo sprendimą ieškovą informavo 2017 m. balandžio 20 d. pranešimu, kuris, kaip teismo posėdžio metu parodė liudytoja I. V., ieškovui pirmą kartą buvo įteiktas 2017 m. balandžio pabaigoje, tą patvirtino ir pats ieškovas teismo posėdžio metu, liudytoja I. V. parodė išaiškinusi ieškovui nesutikimo su krūviu pasekmes, ieškovas ilgą laiką delsė išreikšti poziciją dėl jam skiriamo krūvio ir tik 2017 m. rugpjūčio 23 d. sudarytos komisijos posėdyje ieškovas išreiškė nesutikimo poziciją, to neginčijo ir pats ieškovas, šias aplinkybes patvirtina ir bylos medžiaga (t. I, b. l. 61–62).

24Ieškovo argumentai, kad 2017 m. balandžio 20 d. pranešimas jam buvo įteiktas nenormaliomis sąlygomis, darant akivaizdų psichologinį spaudimą, neduodant laiko ir nesudarant sąlygų ramiai įvertinti situacijos, atmetami kaip nepagrįsti – teismo posėdžio metu liudytoja apklausta I. V. parodė, jog 2017 m. balandžio 20 d. pranešimas ieškovui buvo įteiktas 2017 m. balandžio pabaigoje, ji išaiškino jam nesutikimo su krūviu pasekmes, tačiau jis pranešimo nepasirašė, prašė laiko pagalvoti, to neneigė ir pats ieškovas, todėl artėjant mokslo metų pradžiai ir ieškovui delsiant išreikšti savo sutikimą/nesutikimą su darbdavės jam nustatytu darbo krūviu 2017–2018 mokslo metams akivaizdu, kad atsakovė, būdama rūpestinga ir atidi, turėjo imtis priemonių tam, kad išsiaiškintų, sutinka ar ne ieškovas su 2017 m. balandžio 20 d. pranešime nustatytomis darbo sąlygomis 2017–2018 mokslo metams, tam ir buvo sudaryta komisija, kuri, kaip patvirtina komisijos protokolas (t. I, b. l. 62), darbuotojui dar kartą paaiškino jo nesutikimo su darbo krūviu galimas pasekmes, mokytojų krūvių skirstymo tvarką, taip pat ieškovas buvo informuotas, jog galimybės jam skirti didesnį darbo krūvį (daugiau valandų) nėra, jo prašymas pasitarti su teisininku nebuvo patenkintas dėl to, kad, kaip jau teismas nustatė anksčiau, ieškovas jau 2017 m. balandžio pabaigoje sužinojo apie jam nustatytą darbo krūvį 2017–2018 mokslo metams, taigi, akivaizdu, turėjo pakankamai laiko (4 mėnesius) sprendimo priėmimui. Tai, kad 2017 m. rugpjūčio 23 d. įvykusio pokalbio metu buvo atkreiptas dėmesys į ieškovo darbo trūkumus, sąlygojusius jo mokinių ir jų tėvų atsakovei teikiamus prašymus keisti mokytoją, savaime nėra ir negali būti vertinamas kaip psichologinis spaudimas ieškovui, nes tokiu atveju darbdavė niekada negalėtų išsakyti pastabų savo darbuotojui dėl jo atliekamo darbo. Taigi, ieškovui buvo paaiškinta visa reikšminga informacija, tam, kad jis priimtų sprendimą, todėl teismas konstatuoja, kad savo parašu patvirtindamas, kad su darbdavės siūlymu dėl jo darbo apmokėjimo sąlygų nesutinka, ieškovas suprato tokio savo nesutikimo pasekmes ir jų siekė.

25Bylos medžiaga patvirtina, kad 2017 m. rugpjūčio 23 d. ieškovui išreiškus nesutikimą su 2017 m. balandžio 20 d. pranešime nurodytomis darbo sutarties sąlygomis, 2017 m. rugpjūčio 24 d. ieškovui buvo surašytas pranešimas dėl darbo sutarties nutraukimo (ieškovas tiksliai negalėjo prisiminti, kada šis pranešimas jam buvo įteiktas, teismo posėdžio metu nurodydamas, kad šis pranešimas jam buvo įteiktas lyg tai 1 diena vėliau, liudytoja I. V. rengusi šį pranešimą nurodė, kad ieškovui jis buvo įteiktas pagal DK nuostatas, tiksliai laikantis įspėjimo terminų), kuriame ieškovas įspėjamas, jog 2017 m. lapkričio 24 d. bus atleistas iš darbo DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu (t. I, b. l. 63). Šio pranešimo turinys aiškus ir konkretus, todėl ieškovas, nesutikdamas su atleidimo pagrindu ar tikėdamasis/norėdamas darbo santykius su atsakove nutraukti šalių susitarimu, ar priešingai, pakeitęs savo nuomonę dėl jam nustatyto darbo krūvio 2017–2018 mokslo metams, su kuriuo jis nesutiko, galėjo su pretenzijomis, nusiskundimais ar pasiūlymais dėl to kreiptis į darbdavę, tačiau to nedarė, taigi, tokiu savo pasyviu elgesiu dar kartą patvirtino, kad su atleidimu iš darbo DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu sutinka ir to siekia. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. įspėjime dėl darbo sutarties nutraukimo ieškovui aiškiai ir konkrečiai buvo nurodyta jo atleidimo iš darbo data, pats ieškovas pasirašė darbo sutartyje ties darbo sutarties nutraukimo grafa (t. I, b. l. 56–59), todėl tai, kad prasidėjus naujiems mokslo metams ieškovui buvo paskirti mokiniai ir jis su jais dirbo, savaime nereiškia, kad ieškovo išreikštas nesutikimas su 2017 m. balandžio 20 d. pranešime nurodytomis darbo sutarties sąlygomis ir/ar 2017 m. rugpjūčio 24 d. ieškovui įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo nesukuria teisinių pasekmių ir/ar yra negaliojantis, šie ieškovo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

26Ieškovo argumentai, jog tikroji jo atleidimo iš darbo priežastis yra tai, kad jo atliekama darbo funkcija darbdavei tapo perteklinė, teisiškai nepagrįsti – iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui 2016–2017 mokslo metais buvo nustatytas 3 savaitinių kontaktinių valandų pamokų krūvis, jis su tokiu krūviu sutiko (t. I, b. l. 64), tačiau faktiškai, tenkinus mokinio prašymą dėl specialybės keitimo iš chorinio dirigavimo į mušamųjų (t. I, b. l. 66), o dainavimo disciplina, kurios mokė ieškovas, yra tik chorinio dirigavimo specialybės programoje, to ieškovas neginčijo, 2016–2017 mokslo metais ieškovas dirbo 2 savaitines kontaktines valandas (t. I, b. l. 65, 66), atsakovė, ieškovui nustatydama 3 savaitinių kontaktinių valandų pamokų krūvį 2017–2018 mokslo metams, iš esmės nesumažino, kaip kad nepagrįstai teigia ieškovas, kas iš esmės akivaizdžiai patvirtina, jog planuojant mokyklos pedagogų darbo krūvius ieškovo atliekamos funkcijos nebuvo perteklinės. Tai, kad 2017–2018 mokslo metais 2 iš ieškovui paskirtų mokinių 2017 m. spalio mėnesį pateikė prašymus dėl mokytojo (ieškovo) keitimo ir buvo patenkinti (t. I, b. l. 73–74) aukščiau teismo padarytos išvados nekeičia – šios aplinkybės nustatant ieškovo savaitinių kontaktinių valandų pamokų krūvį 2017–2018 mokslo metams atsakovei nebuvo žinomos, sprendimą atleisti ieškovą DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu atsakovė priėmė 2017 m. rugpjūčio 24 d., t. y. tuomet, kai ieškovui išreiškus nesutikimą su 2017 m. balandžio 20 d. pranešime nurodytomis darbo sutarties sąlygomis jam įteikė pranešimą dėl darbo sutarties nutraukimo (t. I, b. l. 63), kuriuo, be kita ko, įvertinusi ieškovo sveikatos būklę (t. I, b. l. 113), nustatė 3 mėnesių įspėjimo terminą, tokį, koks nustatytas DK 57 straipsnio 7 dalyje. Taigi, aukščiau nurodytos aplinkybės sudarė pagrindą atsakovei darbo santykius su ieškovu nutraukti DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, pagrindo darbo santykius nutraukti ieškovo nurodomu DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu nagrinėjamu atveju nebuvo.

27Vadovaudamasis aukščiau padarytomis išvadomis teismas konstatuoja, kad ieškovas iš darbo atleistas teisėtai ir pagrįstai – darbdavės siūlymas keisti darbo sąlygas 2017–2018 mokslo metams nustatant darbuotojui 3 savaitinių kontaktinių valandų pamokų krūvį buvo pagrįstas reikšmingomis ekonominio ir organizacinio būtinumo priežastimis, darbuotojas su pakeistomis darbo sutarties sąlygomis nesutiko, todėl pagrindas ieškovą atleisti DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu egzistavo, atsakovė, atleisdama ieškovą DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, procedūrinių pažeidimų nepadarė, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti jo 2017 m. lapkričio 24 d. atleidimą iš darbo pas atsakovę neteisėtu atmetamas, taip pat atmetami išvestiniai ieškovo reikalavimai grąžinti jį į buvusį darbą bei priteisti jam iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

28Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko, jog jie nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išsprendimui, nekeičiantys teismo padarytų išvadų.

29Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, vidiniu įsitikinimu, teismas daro išvadą, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl jį tenkinti, vadovaujantis ieškovo nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

30Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

31Kadangi teismo sprendimas priimtas atsakovės naudai, todėl atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu.

32Atsakovė teismo prašė priteisti jai iš ieškovo ją atstovavusiam advokatui Tomui Šedbarui sumokėtas jos patirtas 1 633,50 Eur išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (t. I, b. l. 178–180, t. II, b. l. 118–122). Teismas, įvertinęs CPK, Rekomendacijų nuostatas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumo laipsnį, spręstų teisinių klausimų pobūdį, atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkina ir priteisia jai iš ieškovo 1 633,50 Eur bylinėjimosi išlaidas, laikydamas, kad tokia suma yra adekvati nagrinėjamai bylai.

33Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo nepriteisiamos, kadangi jis nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra atleistas.

34Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

35ieškovo Ž. L. ieškinį atmesti.

36Priteisti atsakovei Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai (j. a. k. 111966952) iš ieškovo Ž. L. (a. k. ( - )) 1 633,50 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų trisdešimt trijų eurų ir penkiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ž. L. (toliau – ieškovas, darbuotojas) kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Ieškovas paaiškino, kad mokykloje dirbo dainavimo vyr. mokytoju, 2017 m.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad 2017 m. balandžio... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad... 8. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti jai iš... 9. Atsakovė paaiškino, kad 2001 m. rugsėjo 1 d. su ieškovu buvo sudaryta darbo... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė E. Č. papildomai paaiškino, kad ji... 12. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė V. S. K. papildomai paaiškino, kad... 13. Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta I. V. parodė, kad nuo 2016 m.... 14. Teismo posėdžio metu liudytoja apklausta K. B. parodė, kad nuo 2013 m. ar... 15. Ieškinys atmetamas.... 16. Byloje ginčas kilo dėl atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo.... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas su atsakove 2001 m. rugsėjo 1 d.... 18. DK 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyvendindami savo teises ir... 19. Pagal DK 45 straipsnio 1 dalį, pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas,... 20. Pagal DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punktą, darbdavys turi teisę nutraukti... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2001 m. rugsėjo 1 d.... 22. Byloje nėra ginčo, kad pagal nusistovėjusią praktiką mokykloje kiekvienais... 23. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė, įvertinusi turimą ieškovo darbą... 24. Ieškovo argumentai, kad 2017 m. balandžio 20 d. pranešimas jam buvo... 25. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2017 m. rugpjūčio 23 d. ieškovui išreiškus... 26. Ieškovo argumentai, jog tikroji jo atleidimo iš darbo priežastis yra tai,... 27. Vadovaudamasis aukščiau padarytomis išvadomis teismas konstatuoja, kad... 28. Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko,... 29. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų... 30. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1... 31. Kadangi teismo sprendimas priimtas atsakovės naudai, todėl atsakovė turi... 32. Atsakovė teismo prašė priteisti jai iš ieškovo ją atstovavusiam advokatui... 33. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš... 34. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 35. ieškovo Ž. L. ieškinį atmesti.... 36. Priteisti atsakovei Nacionalinei Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...