Byla II-10-904/2013
Dėl 2013-01-07 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos priimto nutarimo administracinėje byloje, panaikinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, Janinai Skuodienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. M., institucijos surašiusios nutarimą administracinėje teisės pažeidimo byloje atstovui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui Edgarui Kuturiui, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), skundą dėl 2013-01-07 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos priimto nutarimo administracinėje byloje, panaikinimo,

Nustatė

22013-01-29 buvo gautas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens A. M. prašymas, kuriuo prašoma panaikinti 2013-01-07 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos priimtą nutarimą administracinėje byloje Nr. N-3. Pareiškėjas nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad jo Kaukazo aviganių veislės šunys įkando nepilnamečiui į žastą. Pareiškėjas nurodė, kad jo šunys yra išdresuoti saugoti teritoriją, iš saugomos teritorijos negalėjo išeiti, nes ji yra užtverta. Be to, nurodė, kad šunys yra labai stiprūs, todėl jiems įkandus sužalojimai būtų sunkesni (3-4 b.l.).

3Teismo posėdžio metu A. M. patvirtino, kad jis Pipirų k., Klaipėdos r., savo ūkyje laiko Azijos aviganių veislės šunis. Šie šunys yra virš vieno metro aukščio ir sveria apie 60 kg., šie šunys nėra registruoti savivaldybėje bei jiems laikyti nėra gavęs leidimo. A. M. patvirtino, kad šie šunys yra laikomi aukšta tvora aptvertoje teritorijoje. Šunys negalėjo pabėgti iš teritorijos ir apkandžioti vaiką (63-64 b.l.).

4Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodė, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų, kurie patvirtina, jog A. M. padarė teisės pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 110 str. 6 d. (2 b.l.).

5Teismo posėdžio metu administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovas Edgaras Kuturys patvirtino, atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes (64 b.l.).

6Skundas netenkintinas.

72012-11-13 Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono PK tyrėjas S. B. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą A. M. už tai, kad 2012-10-18 apie 07.15 val., Pipirų k., Klaipėdos r., A. M. du šunys užpuolė bei įkando į dešinę ranką mokyklinio autobuso laukusiam nepilnamečiui M. S.. Tokiu būdu A. M. pažeidė Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajono taisyklių Nr.T11-88, 39 punktą bei padarė pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 110 str. 5 d.

82013-01-07 Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos priėmė nutarimą A. M. už padarytą teisės pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos 110 straipsnio 6 d. paskirti 1500 Lt baudą. Nutarime nurodyta, kad A. M. pažeidė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimu Nr.T11-88 patvirtintą Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajono taisyklių 39, 45.10, 45.13, 119 punktų reikalavimus. Taip pat nutarime nurodyta, kad A. M. anksčiau, tai yra 2012-01-18 buvo baustas pagal LR ATPK 110 str. 3d. Nutarime taip pat nurodyta, kad komisija vadovaudamasi LR ATPK 284 str. 2d., A. M. veiką perkvalifikavo į LR ATPK 110 str. 6 d., kadangi dėl suklydimo administracinio teisės pažeidimo protokole buvo nurodyta ne ta straipsnio dalis.

9Liudytoja L. S. patvirtino, kad ji yra M. S. mama, kuris 2012 m. rudenį, eidamas į mokyklą, 20 metrų atstumų nuo namų, Pipirų k., Klaipėdos r. buvo užpultas dviejų A. M. priklausančių šunų. Paties įvykio nematė, apie šias įvykio aplinkybes sužinojo iš savo sūnaus pasakojimo. Patvirtino, kad sūnui buvo sudraskyti rūbai bei perdrėksta rankos oda. Kokia ranka buvo sužalota, neatsimena. Liudytoja L. S. patvirtino, kad A. M. šunys yra didelį, stiprūs, dažnai būna palaidi, dėl ko užpuola kaimo gyventojus. L. S. nereikalauja atlyginti žalos, reikalauja užtikrinti tinkamą šių šunų laikymą (70-71 b.l.).

10Liudytojas M. S. patvirtino, kad 2012m. rudenį, ryte apie pusę septynių, jam einant į mokyklinio autobuso sustojimo aikštelę, jį užpuolė du A. M. šunys, kurie sudraskė jo megztinį, striukę bei perdrėskė rankos odą, dėl ko iš žaizdos bėgo kraujas. Šį įvykį pamatė kaimynai, kurie M. S. išgelbėjo nuo užpuolusių šunų. Kokią ranką sužalojo, M. S. neatsimena. Įvykio metu labai įsikando bei patvirtino, kad po įvykio ilgai jam skaudėjo ranką (71 b.l.).

11Liudytojas S. B., policijos pareigūnas patvirtino, kad jis yra Pipirų kaimo apylinkės inspektorius. Paaiškino, kad A. M. laiko keturis šunis, kurie dažnai iš jo laikomo aptvaro pabėga bei užpuola Pipirų kaimo gyventojus (64 b.l.).

12Klaipėdos rajono savivaldybės VĮ Kretingalės ambulatorijos pažyma patvirtina, kad M. S. į gydymo įstaigą kreipėsi 2012-10-19 dėl įkandimo. Jam buvo diagnozuotas įdrėskimas dešinio žąsto srityje. Nuo 2012-10-19 iki 2012-11-16 vakcinuotas nuo pasiutligės (15 b.l.).

13Byloje pateiktos A. M. laikomų šunų fotonuotraukų kopijos (36, 38 b.l.)

14Nustatyta, kad už netinkamą šunų priežiūrą A. M. buvo baustas: 2012-12-03 pagal LR ATPK 110 str. 4d., 600 Lt bauda; 2012-11-05 pagal LR ATPK 110 str. 4d., 400 Lt bauda; 2012-01-18 pagal LR ATPK 110 str. 3d., 400 Lt bauda (41, 28, 29 b.l.).

15Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta, jog surinkta pakankamai įrodymų, kurie patvirtina, kad A. M. du šunys būdami palaidi, viešoje vietoje, užpuolė nepilnametį M. S., sudraskė jo rūbus bei apkandžiojo nepilnametį M. S., pradrėksdami jam dešinės rankos žasto odą, tokiu būdu padarydami kraujuojančią žaizdą. Šias faktines aplinkybes patvirtino liudytojai M. S., L. S., S. B.. Taip pat liudytoju parodymus patvirtina VĮ Kretingalės ambulatorijos pažyma.

16Teismas pripažįstam kad A. M. veika įvertinta teisingai pagal Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 6 dalį (įstatymo redakcija 2004-10-28 įstatymu Nr. IX-2511, Žin., 2004, Nr. 166-6060), tai yra gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimas, padaręs žalos asmens sveikatai ar turtui, padarytas asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus. Už šį teisės pažeidimą numatyta bauda nuo 1000 Lt iki 2000 Lt su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo. Teismas atkreipia dėmesį, kad įstatymo leidėjas 2012-10-03 įstatymu Nr. XI-2272 pakeitė Lietuvos Respublikos ATPK str. 110 straipsnį, kurio nuostatos įsigaliojo nuo 2013-01-01. Atsižvelgiant į tai, kad nauja įstatymo redakcija nešvelnina administracinėn atsakomybėn traukiamo A. M. teisinės atsakomybės, todėl taikytina teisės norma galiojusi teisės pažeidimo padarymo metu.

17Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnis yra blanketinė teisės norma, nukreipianti į kitus teisės aktus, šiuo atveju į 2012-02-28 sprendimu Nr.T11-88 patvirtintą Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajono taisykles. Teismas pripažįsta, jog A. M. pažeidė šių taisyklių 39 punkto reikalavimus, tai yra A. M. neužtikrino, kad šunų laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų. Taip pat pažeidė šių taisyklių 45.10.; 45.13.; 119. punktų reikalavimus.

18Atsižvelgiant į aukščiau teismo išdėstytas visas aplinkybes A. M. skundas netenkintinas.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 straipsnio 1 dalie 1 punktu, teismas

Nutarė

202013-01-07 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos priimto nutarimo administracinėje byloje palikti nepakeistą ir A. M. skundo netenkinti.

21Nutartį per 20 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant... 2. 2013-01-29 buvo gautas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens A. M.... 3. Teismo posėdžio metu A. M. patvirtino, kad jis Pipirų k., Klaipėdos r.,... 4. Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos pateikė... 5. Teismo posėdžio metu administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono... 6. Skundas netenkintinas.... 7. 2012-11-13 Klaipėdos AVPK Klaipėdos rajono PK tyrėjas S. B. surašė... 8. 2013-01-07 Administracinė komisija prie Klaipėdos rajono savivaldybės... 9. Liudytoja L. S. patvirtino, kad ji yra M. S. mama, kuris 2012 m. rudenį,... 10. Liudytojas M. S. patvirtino, kad 2012m. rudenį, ryte apie pusę septynių, jam... 11. Liudytojas S. B., policijos pareigūnas patvirtino, kad jis yra Pipirų kaimo... 12. Klaipėdos rajono savivaldybės VĮ Kretingalės ambulatorijos pažyma... 13. Byloje pateiktos A. M. laikomų šunų fotonuotraukų kopijos (36, 38 b.l.)... 14. Nustatyta, kad už netinkamą šunų priežiūrą A. M. buvo baustas:... 15. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta, jog surinkta... 16. Teismas pripažįstam kad A. M. veika įvertinta teisingai pagal Lietuvos... 17. Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnis yra blanketinė teisės norma,... 18. Atsižvelgiant į aukščiau teismo išdėstytas visas aplinkybes A. M. skundas... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 20. 2013-01-07 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės... 21. Nutartį per 20 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...