Byla 1-234-348/2018
Dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. S. spėjo iš įvykio vietos nuvažiuoti

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana Jurgaitienė, sekretoriaujant Evelinai Dzenytei, Indrei Vitkutei, Dianai Vorvul, Gitai Rimdžiūtei, dalyvaujant prokurorams Gintautui Tamulioniui, Valentinui Aleknai, kaltinamajam M. G., jo gynėjui advokatui Stanislovui Liutkevičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. G., a. k. ( - ) gimęs ( - ); Lietuvos Respublikos pilietis; išsituokęs; turintis aukštąjį išsislavinimą, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), faktinė gyvenamoji vieta – ( - ), dirba vadybininku UAB „( - )“, taip pat pagal verslo liudijimą; neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4M. G. pasikėsino nužudyti kitą žmogų bei visuotinai pavojingu būdu sugadino svetimą turtą, o būtent: 2015 m. kovo 1 d. apie 22:35 val. aikštelėje, esančioje apie 500 metrų atstumu nuo namo adresu ( - ), „Glock 19“ modelio šaunamuoju ginklu ne mažiau kaip 3 kartus šovė į L. S., tuo metu vairuojantį automobilį „Audi A6“, valst. Nr. ( - ), tačiau savo nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. S. spėjo iš įvykio vietos nuvažiuoti.

5Tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje ir tuo pačiu būdu M. G. sugadino L. S. vairuotą automobilį „Audi A6“, valst. Nr. ( - ), padarydamas šio automobilio kairiųjų priekinių durelių, kairiųjų galinių durelių stiklo, priekinio stiklo, stogo ir galinio stiklo sujungimo srities, priekinės keleivio sėdynės ir dešiniųjų priekinių durelių vidinės veidrodėlio apdailos šautinius pažeidimus, dėl ko ADB „( - )“ patyrė 3 352,36 eurų dydžio turtinę žalą.

6Šiais veiksmais M. G. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 129 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje.

7Kaltinamasis M. G. kaltu neprisipažino ir parodė, kad S. G. pažįsta daug metų. Jų santykiai draugiški ir artimi. Nukentėjusįjį L. S. pažįsta, tačiau su juo nebendravo. Tikslaus laiko ir aplinkybių neatsimena, bet galėjo būti 2017m. kovo 1d. Su S. G. susitiko pasikalbėti, nusipirko kavos ir norėjo kur nors išgerti, nutarė nuvažiuoti į L.. Jis savo automobilį pasiliko degalinėje ( - ). Su S. G. automobiliu "BMW X3", atvažiavo į miško aikštelę L., netoli gyvenvietės, vairavo ji. Atvažiavę abu persėdo į automobilio galą, kur bendravo, vakarojo. Atrodo, kad į aikštelę būdavo atvažiuojančių, išvažiuojančių automobilių, dėmesio į tai neatkreipė. Po kiek laiko pastebėjo, kad ilgomis įjungtomis šviesomis tyčia aplinkui jų automobilį pradėjo važinėti kitas automobilis. Koks tai automobilis, būnant viduje, nesimatė. Pradžioje į tai nekreipė dėmesio, bet tai nesiliovė. Išgirdo aplink jų automobilį kažką traškant, lyg vaikščiojant. Nutarė, kad reikia apsirengti, išlipti ir pasižiūrėti kas darosi. Apsirengė ir pro dešinės pusės galines keleivio dureles išlipo. Išlipant matė, kad šalia ir priešais jam šviečia automobilio ilgos šviesos, stipriai akino. Tuo pačiu automobilis pradėjo greitai artėti link jo. Automobilio ratai nuo greičio prasisukinėjo, riaumojo variklis. Bandydamas išvengti atvažiuojančio automobilio, atšoko atgal ir susipainiojus kojoms nukrito nugara ant žemės. Automobilis pralėkė, išvengė susidūrimo, nes ir pats pasitraukė. Automobilis dideliu greičiu iš aikštelės išvažiavo. Atsikėlė nuo žemės ir atsisėdo atgal į automobilį pas S. G.. Abiem buvo šokas, atrodė, kad kažkas persekioja, pradėjo apie tai mąstyti. S. pradėjo pasakoti, kad anksčiau turėjo draugą, kuris ją sekiojo. Pagalvojo, kad galėjo būti jis. S. G. jo neprašė atkeršyti L. S.. Po įvykio S. G. jį atvežė iki jo automobilio ir jie išsiskyrė. Jam buvo išduoti leidimai ginklams ir turėjo įgijęs šaunamuosius ginklus „Kevin“ ir „Glock 19“. Neigia, kad 2015-03-01 vakarą su savimi turėjo ginklus. Juos nešiodavosi retai ir ginklai buvo laikomi seife. Kas pasikėsino nužudyti L. S. ir sužalojo jo turtą nežino. Kategoriškai neigia šaudęs iš turėtų pistoletų. Tikslo nužudyti L. S. neturėjo, nes jų nesiejo jokie bendri reikalai. Pažinojo L. S. kaip sportininką.

8Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, tačiau jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų parodymais bei rašytine bylos medžiaga.

9Nukentėjusysis L. S. parodė, kad 2015-03-01 apie 22 val. 25 min. vienas išvažiavo iš savo namų, esančių adresu ( - ). Maždaug už 10 minučių atvažiavo į L. gyvenvietės teritoriją, K.. Įvažiavo į aikštelę, kurioje pastebėjo stovintį savo buvusios draugės S. G. mėlynos spalvos automobilį "BMW X3", kurio valstybiniai Nr. ( - ). Ar kažkas sėdėjo viduje nepastebėjo. Pats sėdėjo automobilyje, jam pasirodė keista ir jis surinko jos telefono numerį norėdamas pasikalbėti. Staiga pamatė, kaip iš automobilio galo, iš dešinės, išlipo vyras. Jis nuo S. G. automobilio stovėjo maždaug 20 – 30 metrų atstumu. Aikštelėje daugiau automobilių nebuvo. Pašalinių asmenų jis nematė. Jo automobilis stovėjo su įjungtomis šviesomis, o S. G. - su išjungtomis. Kas sėdėjo S. automobilio viduje, jis nematė. Vyriškis, išlipęs iš S. automobilio, judėjo link jo. Jis išsigando ir nuvažiavo. Kai išvažinėjo, tai girdėjo šūvius. Nors šūvių neskaičiavo, bet jų galėjo būti penki. Jei būtų greitai važiavęs, galbūt būtų išvengęs šūvių. Tris kulkos pataikė į jo automobilį. Buvo šauta į vairuotojo duris, keleivių galinį stiklą bei į galinį automobilio stiklą. Kas šaudė, jis nematė. Šūvių metu pajautė, kad dužo automobilio kairės pusės galinių durelių stiklas. Kai jis išvažiavo iš aikštelės, jo niekas nesivijo. S. G. automobilis ir tas vyras liko aikštelėje. Išvažiavęs paskambino savo draugui L., paprašė susitikti prie L. garažo ( - ), kad galėtų ten palikti savo automobilį. Maždaug 23 val., atvažiavo prie L. garažo. Paliko automobilį garaže ir nuvyko į policijos komisariatą, kur pranešė apie įvykį. Būnant policijos įstaigoje jam galbūt paskambino S. G., bet jis atmetė skambutį. Atmetęs parašė, kažką jai parašė, šiuo metu nepamena. Dėl automobilio sugadinimo draudimo bendrovė išmokėjo piniginę išmoką, jis automobilį sutaisė ir vėliau pardavė. Pats turėjo daugiau išlaidų, nei draudimo bendrovė atlygino žalą. Įvykio metu jam buvo sugadinta striukė. Civilinio ieškinio nereiškia.

10Nukentėjusysis parodė, kad automobilis „AUDI A6“, kurio valst. Nr. ( - ), buvo jo, tik užregistruotas tėvo J. R. S. vardu.

11Pagarsinus nukentėjusiojo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis juos patvirtino. Nukentėjęs prisiminė, kad siuntė S. G. SMS žinutes ir sulaukė iš jos žinučių. Taip pat pripažino, kad 2016-04-25 iš jo paimtame mobiliojo ryšio telefone „Apple Iphone 5“ buvo rastos 6 nuotraukos. Šias fotonuotraukas jis atliko pats savo minėtu mobiliojo ryšio telefonu 2015-03-01 nurodytu laiku 22 val. 34 min., nurodytoje vietoje – L. miško parke. Fotonuotraukose yra automobilis "BMW X3", kurio valstybiniai Nr. "( - )", juo naudojosi S. G.. Fotonuotraukas padarė tam, kad galėtų nusiųsti S. G., nes žinojo, kad ji tuo laiku turėjo būti namuose, o jos mašina aikštelėje stovėjo be vairuotojo, galvojo galbūt automobilis iš jos pavogtas, todėl ir padarė nuotraukas.

12Iš 2016-04-25 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad L. S. atpažino fotonuotrauką Nr. 1, kaip vyro vardu M., apie kurį 2016-04-25 davė parodymus ir paaiškino, kad tai yra asmuo, kuris 2016-03-01 išlipo iš automobilio BMW X3, kurio valstybinis Nr. ( - ) ir apšaudė jo automobilį. M. atpažino pagal amžių, bei iš plaukų, bendrų veido bruožų: formos, akių, nosies, lūpų (t. 2, b. l. 36 - 40).

13Iš 2016-06-28 L. S. parodymų patikrinimo protokolo matyti, kad parodymų patikrinimo vietoje metu, L. gyvenvietės teritorijoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, L. S. parodė vietą, kurioje 2015-03-01 buvo apšaudytas jo automobilis, parodė vietą, kurioje įvykio metu stovėjo S. G. automobilis, parodė vietą, kurioje atvažiavęs sustojo su savo automobiliu AUDI A6, nurodė kryptį, kuria pradėjo važiuoti, kai pamatė išlipantį vyrą, parodė konkrečią vietą, kurioje važiuodamas išgirdo iš galo pirmą šūvį, parodė vietą, kurioje išgirdo antrą šūvį, parodė vietą, kurioje išgirdo trečią šūvį, kurio metu dužo galinis automobilio lango stiklas, parodė vietą, kurioje išgirdo ketvirtą šūvį, kurio metu išdužo automobilio kairės pusės galinis lango stiklas, parodė vietą, kurioje išgirdo 5-ą šūvį, kuris pataikė į automobilio kairės pusės priekines dureles (t. 2, b. l. 41 - 50).

14Liudytoja S. G. parodė, kad 2015 m. pavasarį, tikslios datos neatsimena, ji su draugu M. G. jos automobiliu "BMW X5“, kurio valst. Nr. ( - ) atvažiavo į L., sustojo aikštelėje, esančioje nuo ( - ). Tuo metu buvo vakaras, tamsu, galėjo būti apie 22 val.-23 val. 30 min. Ji su M. G. atsisėdo į jos automobilį ant galinės sėdynės, kalbėjosi. Daugiau aikštelėje automobilių nebuvo. Tuo metu prie jų automobilio dideliu greičiu privažiavo kitas automobilis, šviesdamas žibintais į jų automobilį. Ji buvo išsigandusi, gerai nepamena, ar M. buvo išlipęs iš automobilio, ar ne. Pradėjo cypti automobilio padangos ir tas automobilis greitai išvažiavo. Garsus, kuriuos girdėjo, negali įvardinti kaip šūvius. Tai ne šūvių garsai. Ji spėjo pamatyti, kad nuvažiuojančio automobilio valstybinis Nr. yra „( - )“. Suprato, kad tas automobilis jos buvusio sugyventinio L. S., su kuriuo pragyveno 6 metus ir nuo 2011 m. kartu nebegyvena. Jokio ginklo pas M. G. nematė ir šūvių negirdėjo. Po to ji M. G. pavežė iki jo automobilio, jis išlipo, o ji išvažiavo namo. Ji M. G. pasakė, kad tai buvo jos buvusio sugyventinio L. S. automobilis.

15Liudytoja S. G. parodė, kad su M. G. susipažino prieš 9-10 metų, jie yra tik draugai, ne partneriai. M. po skyrybų gyvena pas draugą J.. L. S. buvo jos sugyventinis apie 5-6 metus. Nuo įvykio – 2015 m. kovo mėn. beveik visiškai nebendravo. Susitikę nebuvo, kelis kartus bendravo telefonu. M. G. ir L. S. yra nepažįstami. Po įvykio S. G. skambino L. S., bet jis nekėlė ragelio, ar jam rašė žinutes neatsimena. Po įvykio su M. G. bendravo, bet ne pastoviai, susitikę išgeria kavos, pasidalina rūpesčiais. Po įvykio M. G. įlipo į automobilį, jis buvo susinervinęs. Sėdo šalia jos ir pasakė „nuvežk mane iki mašinos“. Ji nuvežė jį iki jo automobilio „Renault Megane“. Jis išlipo ir ten jie išsiskyrė. Pas M. G. ginklo nematė nei tą kartą, nei anksčiau. Įvykio metu girdėjo vieną garsą, kaip pokštelėjimą, daugiau tokių garsų negirdėjo. Įvykio metu buvo didelis važiuojančio automobilio ratų cypimas. Mano, kad įvykis įvyko dėl L. S. norėjimo sužinoti apie ją. Jis buvo įkyrus ir kerštingas žmogus. Girdėjo, kažkokius garsus, kurie buvo susiję su automobiliu, ji sėdėjo automobilyje, negalėjo nustatyti, ar tai buvo šūvis. Nuo pat pradžių sakė, kad negirdėjo šūvio, gal jos parodymai buvo kitokie, arba surašė kitaip, nes ji neskaitė protokolo, skubėjo namo, nes mažametė duktė namie buvo viena. Negirdėjo garsų, kurie būtų buvę panašūs į šūvius. Šūvių nebuvo. Jokio ginklo nematė. Pokštelėjimas, kurį minėjo, buvo nuvažiuojančio automobilio garsas, galima sakyti, automobilio cypimas. Ikiteisminio tyrimo metu pirmoje apklausoje pasakė, kad M. G. buvo išlipęs iš automobilio, pakėlė ranką į viršų, ar rankoje buvo ginklas nematė, bet po to išgirdo šūvį. Apklausos protokolą pasirašė neskaičiusi, nes skubėjo namo, laukė duktė, ji buvo išsigandusi ir pasimetusi. Policijos pareigūnai sakė, kad ją uždarys, todėl buvo neatidi.

16Po įvykio su L. S. nebendrauja, gal anksčiau jis buvo parašęs jai kelias trumpąsias žinutes, tačiau ji neatsakė. Po įvykio ji pati jam skambino, tačiau jam nepakėlus ji nebebandė jam prisiskambinti. Neatsimena, koks įvykio metu buvo paros metas, bet buvo tamsu, aikštelė buvo tuščia. Kitame jos automobilyje "Golf" buvo rasta sekimo įranga, todėl spėja, kad L. S. ją sekė pagal jos telefoną, visą laiką matydavo, kur ji yra, todėl mano, kad L. S. juos rado aikštelėje būtent dėl sekimo įrangos. L. S. parodymai kaltinantys M. G. gali būti iš pavydo arba iš užslėpto keršto, nes jis labai kerštingas žmogus, su juo gyveno 5 m. Pas M. G. nėra mačiusi ginklo. Kol gyveno pas L. S. taip pat nematė ginklo.

17Liudytojas L. M. parodė, kad L. S. yra jo pažįstamas. 2015 m. pavasarį, tikslios datos neatsimena, vėlai vakare jam paskambino L. S.. Jis tuo metu ėjo iš nuomojamo garažo, adresu ( - ). Paskambinęs paklausė, kur jis yra, paprašė grįžti prie garažo ir jie susitarė ten susitikti. Kuomet grįžo prie garažo, pamatė L. S. su automobiliu "Audi A6", kurio valst. Nr. "( - )". Automobilio korpusas buvo gerokai skylėtas, buvo aišku, kad apšaudytas. L. S. pasakė, kad jį buvo užpuolę, daugiau nieko neaiškino, bei paprašė leisti jo apgadintą automobilį pastatyti garaže. Jis sutiko. Po kažkurio laiko atvyko policijos pareigūnai, kurie ilgai apžiūrinėjo automobilį. Po įvykio L. S. paprašė, kad automobilis keletą dienų pastovėtų garaže. Jis sutiko ir davė jam garažo raktą. Po kelių dienų automobilį išgabeno. Kas tai padarė jis nematė.

18Liudytojas R. V. parodė, kad dirba ( - ). Jam žinoma tai, kad 2015 m. lygtais kovo mėn. buvo gautas pranešimas apie įvykį, jog buvo apšaudytas automobilis, tačiau automobilyje sėdėjęs vairuotojas nenukentėjo. Tyrimas buvo paskirtas ONTV jo vadovaujamam skyriui. Pirmos įvykio aplinkybės buvo tokios, kad prie ( - ) garažo masyvo nukentėjusysis sustojo, lygtais, nusišlapinti ir kažkas pribėgęs prie jo ėmė į jį sušaudyti. Atlikdami tyrimą, nustatė labai daug nesutapimų. Išanalizavę pokalbių išklotines, jose pamatė labai daug veiksmo, apie kurį žino iš patirties, dėl to pastebėjo, kad įvykis neatitinka laiko tarpo, kuriuo jis tariamai įvyko. Tyrimo metu buvo atliekamas ir kitas veiksmas – mobiliųjų telefonų kontrolė. Užfiksuoti nukentėjusiojo pokalbiai buvo įdomūs. Vienas iš tokių momentų buvo tai, kad iš pokalbių nesimatė tai, kas jau buvo žinoma ir kitas momentas, tai, kad nukentėjusysis skambino merginai, vardu S. ir jos buvo prašoma duoti „to“ telefono numerį. Ji atsakė, kad jis ramintųsi ir tuo viskas baigėsi. Tada jie suprato, kad visa tai vyksta apie vienaip ar kitaip susijusius asmenis, pažįstamus, o ne taip kaip buvo iš pradžių pasakyta. Dėl šių aplinkybių nukentėjusysis dar sykį buvo iškviestas į policijos skyrių ir jie jam išdėstė savo nuogąstavimus. Nukentėjusysis nurodė, kad jis bijojo kaltinamojo, kadangi jis buvo už jį stipresnis ir neadekvačiai elgėsi, todėl jis jiems iš karto nepasakė tiesos. Nukentėjusysis pasakė, kad įvykis buvo prie L., kad į jį šaudė kaltinamasis, kurio žinojo tik vardą. Tuo tarpu policijos pareigūnams nurodė visai kitas įvykio aplinkybes. Jie buvo nuvykę apsižiūrėti tikslios įvykio vietos, nors buvo praėjęs nemažas laiko tarpas. Nukentėjusysis labai aiškiai atkūrė įvykio aplinkybes. Išanalizavę turimus duomenis, jie pamatė, kad viskas atitinka apie tai, ką jiems pasakojo nukentėjusysis. Išanalizavo visų telefonų pokalbių suvestines. Pastebėjo, kad yra tam tikri telefonų numeriai, kurie policijos pareigūnams kėlė įtarimus. Asmens elgesys ir braižas buvo kaip nusikaltėlio, o tai jų darbe yra labai lengva pastebėti. Asmuo, kuris nieko neslepia, būna atviras. Jis gali slėpti tekstą, bet ne pačias priemones. Išanalizavę telefonų išklotines pagal įvykio vietą, suprato, kad viskas susiję su tais asmenimis, apie kuriuos kalbėjo nukentėjusysis. Kontrolės bei analizės metu policijos pareigūnai nustatė, kad tas žmogus buvo M. G.. Vėliau sekė M. G. sulaikymas ir kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuriuos vykdė kitas policijos komisariato skyrius. Kadangi nukentėjusysis L. S. neteisingai nurodė įvykio vietą, atlikus proceso veiksmus nepasitvirtino jo teiginiai, tai buvo nutarta jį iškviesti į policijos komisariatą ir išsiaiškinti tiesą. Tada L. S. prisipažino, kad jį apšaudė L. ir nurodė tikslią įvykio vietą. L. S. psichologinis spaudimas nebuvo daromas, jam buvo paaiškinta, kad jis melavo. Tada jis viską papasakojo atvirai ir jo teiginiai vėliau pasitvirtino.

19Teisiamajame posėdyje apklausti specialistai E. J. ir J. B. patvirtino savo duotas išvadas.

202015-03-02 Kauno AVPK KP ONTV, gavus duomenų apie tai, kad 2015-03-01 apie 22 val. 30 min., ( - ), apšaudant L. S. automobilį "Audi A6", valst. Nr. "( - )" buvo sugadintas šis jam priklausantis turtas, pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-12540-15 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 187 str. 2 d., dėl svetimo turto sugadinimo (t. 1, b. l. 1–5).

212015-03-02 Kauno AVPK Kriminalistinių tyrimų valdybos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus tyrėjo M. G. nutarimu L. S., gim. ( - ) m., ikiteisminiame tyrime Nr. 01-1-12540-15 pripažintas nukentėjusiuoju dėl jam padarytos turtinės ir moralinės žalos (t. 2, b. l. 10).

222016-10-26 toje pačioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustačius, kad 2015-03-01, apie 22 val. 35 min., aikštelėje, esančioje ( - ), 500 m atstumu nuo namo Nr. ( - ), iššaunant ne mažiau dviejų šūvių iš 9 mm kalibro šaunamojo ginklo buvo pasikėsinta nužudyti L. S., Kauno AVPK KPONTV 4-ojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. B. tarnybiniu pranešimu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 22 str. 1 d., 129 str. 2 d. 7 p., dėl pasikėsinimo nužudyti (t. 1, b. l. 18–21).

232016-10-27 toje pačioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustačius, kad 2016-10-26 atliekant kratą name, esančiame adresu ( - ), buvo rastas ir paimtas šaunamasis ginklas bei didelis kiekis - ne mažiau kaip 409 vnt. įvairaus kalibro šovinių, Kauno AVPK KP ONTV 4-ojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. B. tarnybiniu pranešimu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 253 str. 2 d., dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir dideliu kiekiu šaudmenimis (t. 1, b. l. 22–24).

24Iš 2015-03-02 apžiūros protokolo matyti, kad automobilio „Audi A6“, kurio valstybinis Nr. „( - )“ apžiūros metu nustatyta, jog automobilio priekiniame stikle iš salono pusės matomas įtrūkimas išsišakojantis per visą stiklą. Automobilio vairuotojo pusės galinių durelių stikle matoma 5 cm dydžio apvali, užlenktais kraštais į salono vidų skylė. Automobilio galinio stiklo viršutinėje dalyje, kur stiklas jungiasi su stogu, taip pat matoma 1 cm dydžio skylė, kurios kraštai tęsiasi į automobilio saloną. Automobilio vairuotojo durelių viduryje matoma 2 cm dydžio skylė. Virš galinės sėdynės esančioje stogo apdailoje matoma apie 1 cm skersmens skylė į automobilio salono vidų iš galinio stiklo ir stogo susijungimo pusės. Automobilio keleivio sėdynės viršutinėje dalyje matomas apie 1 cm dydžio pažeidimas. Keleivio durelių vidinė veidrodėlių apdailos dalis padengta baltos spalvos dėme, apdailos detalė atsilupusi. Ant keleivio priekinės sėdynės sėdimosios dalies matoma gulinti gelsvos spalvos kulkos apvalkalo dalis. Automobilio viduje matoma daug baltos spalvos pūkų nuo striukės. Automobilio bagažinėje matoma padėtą vyriškos spalvos striukę su keturiomis apie 1 cm dydžio skylėmis. Apžiūrint automobilio priekinį lango stiklą iš vidaus matomas įmušimas. Tarp priekinių sėdynių esančioje daiktų laikymo dėžutėje po porankiu rasta metalinė skeveldra, galimai kulkos dalis. Nuėmus priekinių vairuotojo durelių vidinę apdailos dalį ant kolonėlės išorės matoma prilipusi metalinė kulkos dalis. Apžiūros metu rasta ir paimta: juodos spalvos vyriška striukė su pažeidimais, metalinė kulka iš priekinių durelių vidinės dalies, kulkos dalis iš daiktų dėžės esančios tarp priekinių sėdynių, kulkos apdangalas, rastas ant priekinės keleivio sėdynės sėdimos dalies (t. 1, b. l. 97–100; 101–116).

25Iš 2015-03-25 specialisto išvados Nr. 140-(1965)-IS1-2023 matyti, kad ant tyrimui pateiktos striukės, paimtos 2015-03-02 iš automobilio „AUDI A6“, kurio valstybinis Nr. „( - )“ bagažinės, pažeidimų vietose rastos šūvio pėdsakų dalelės (t. 1, b. l. 189).

26Iš 2015-11-04 specialisto išvados Nr. 140-(1587)-IS1-7225 matyti, kad tirti pateikta kulka ir kulkos apvalkalo bei šerdies fragmentai yra pramoninės gamybos 9 mm kalibro LUGER (9x19) šovinių dalys. Pateikti kulkos apvalkalo ir šerdies fragmentai yra vienos kulkos dalys. Tirti pateikta kulka ir kulka, kurios apvalkalo ir šerdies fragmentai pateikti tyrimui, galėjo būti iššautos iš 9 mm kalibro ginklo, kuris galėtų būti GLOCK 19 modelio (t. 1, b. l. 128–130, 131–132).

27Iš 2015-11-09 specialisto išvados Nr. 140-(1966)-IS1-7273 matyti, kad tirti pateiktoje striukėje esantys pažeidimai yra šautiniai, padaryti mažiausiai 4 sviediniais (kulkomis ar jų fragmentais) (t. 1, b. l. 164–166, 167–169).

28Iš 2015-06-23 UAB „TELE2“ pateiktos informacijos matyti, kad telefono abonentinis numeris ( - ) nuo 2014-04-04 yra registruotas S. G. vardu ir yra veikiantis (t. 4, b. l. 59).

29Iš 2016-04-22 Kauno AVPK KPONTV 2-ojo skyriaus vyr. specialisto T. K. tarnybinio pranešimo matyti, kad tyrimo metu buvo gauta telefoninių pokalbių įeinančių bei išeinančių skambučių ir SMS žinučių išklotinės. Analizuojant L. S., gim. ( - ), mobilaus ryšio telefono (toliau – MRT) abonento Nr. ( - ), pokalbių bei SMS žinučių išklotines, nustatyta: 2015-03-01 laikotarpiu nuo 22:28:02 val. iki 22:36:45 val. jungėsi prie telekomunikacijos bokšto Nr. ( - ), kuris yra adresu ( - ); 22:37:49 val., jungėsi prie telekomunikacijos bokšto Nr. ( - ), kuris yra adresu, ( - ); 22:39:45 val., jungėsi prie telekomunikacijos bokšto Nr. ( - ), kuris yra adresu ( - ). Taip pat tyrimo metu buvo analizuojamos liudytojos S. G., gim. ( - ), telefoninių pokalbių įeinančių bei išeinančių skambučių ir SMS žinučių išklotinės MRT abonento Nr. ( - ), bei nustatyta: 2015-03-01 laikotarpiu nuo 20:29:24 val. iki 22:45:56 val. jungėsi prie telekomunikacijos bokšto Nr. ( - ), kuris yra adresu ( - ); 22:45:56 val. jungėsi prie telekomunikacijos bokšto Nr. ( - ), kuris yra adresu ( - ). Bandyta prisiskambinti į MRT abonento Nr. ( - ); 22:55:46 val. ir 22:56:13 val., jungėsi prie telekomunikacijos bokšto Nr. ( - ), kuris yra adresu ( - ). Bandyta prisiskambinti į MRT abonento Nr. ( - ); 22:58:03 val. jungėsi prie telekomunikacijos bokšto Nr. ( - ), kuris yra adresu ( - ). Bandyta prisiskambinti į MRT abonento Nr. ( - ) (naudotojas L. S.). Darytina išvada kad tiriamo nusikaltimo metu S. G. bei L. S. galėjo būti toje pačioje vietoje bei būti susiję su nusikaltimu, kadangi nusikaltimas galėjo būti įvykdytas L. karjero teritorijoje arba Raudondvario pl. link L. (t. 4, b. l. 69).

30Iš 2016-04-25 savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad nukentėjusysis L. S. pateikė savo mobiliojo ryšio telefoną "Apple Iphone 5" (t. 2, b. l. 20–23).

31Iš 2016-04-25 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas mobiliojo ryšio telefonas "Apple Iphone 5", iš kurio išskaitytos aštuonios fotonuotraukos, šešiose iš jų užfiksuotas vaizdas, kuriame yra matomas šonu stovintis liudytojos S. G. tamsios spalvos lengvasis automobilis. Kas jo viduje neįžiūrima. Likusiose dviejose fotonuotraukose yra užfiksuota stikle esantys apgadinimai. (t. 2, b. l. 24–26, 27–34).

32Iš 2016-05-02 Kauno AVPK KP ONTV 2-ojo skyriaus vyr. specialisto T. K. tarnybinio pranešimo matyti, kad tyrimo metu išanalizavus mobiliojo ryšio telefono numeriu ( - ), kuriuo naudojasi įtariamasis M. G., išklotinę laikotarpiu nuo 2015-01-09 iki 2015-12-22 matoma, kad šiuo telefono numeriu bendraujama su mobiliojo ryšio telefono numeriu ( - ), kuriuo naudojasi liudytoja S. G. (t. 4, b. l. 91).

33Iš 2016-06-28 apžiūros protokolo matyti, kad atvykus į L. gyvenvietėje, ( - ) esančią nepaženklintą automobilių stovėjimo aikštelę yra matoma, kad aikštelė yra miškingoje vietovėje. Aikštelės kairėje pusėje matoma upė, kitoje pusėje aplink augalija. Aikštelė neaptverta ir yra išgrįsta cementine danga (t. 2, b. l. 55–58).

34Iš 2016-08-01 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad klausantis nukentėjusiojo L. S. telefoninių pokalbių jo naudojamu mobiliojo ryšio abonentiniu Nr. ( - ) užfiksuota informacija apie tai, kad 2015-06-19 13:48:45 val. iš telefono Nr. ( - ) į telefoną Nr. ( - ) (naudojosi liudytoja S. G.) parašyta trumpoji žinutė „Duok man numerį to saudytojo“. 2015-06-19 13:52:58 val. iš telefono numeriu ( - ) į telefoną numeriu ( - ) gauta trumpoji žinutė „Tu viena karta gal gali pagyventi ramiai ar tai vis norisi nuotykiu, yvikiu, turi zmona tai ir gyvenk ramiai“ (t. 4, b. l. 49–50).

35Iš 2016-10-10 Kauno AVPK KP ONTV 2-ojo skyriaus vyr. specialisto T. K. tarnybinio pranešimo matyti, kad tyrimo metu nustatyta, jog įtariamasis M. G. naudojasi MRT abonentu Nr. ( - ) (UAB „Tele2“ išankstinės apmokėjimo paslaugos) (t. 4, b. l. 128, 135).

36Iš 2016-10-26 savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad S. G. pateikė savo mobiliojo ryšio telefoną „Apple Iphone 4“ su "Tele2" tinklo SIM kortele. (t. 2, b. l. 89-91)

37Iš 2016-10-27 apžiūros protokolo matyti, kad S. G. pateikto MRT apžiūros metu, nustatyta, kad šio telefono IMEI 012938004387194, jame esančios „Tele2“ SIM kortelės Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 92–95).

38Iš 2017-04-20 apžiūros protokolo matyti, kad peržiūrėjus iš minėtų telefono ir SIM kortelės nukopijuotus duomenis nustatyta, kad užrašų knygelėje rastas MRT Nr. ( - ), kuris pavadintas „M.“. Atidarius SMS aplanką rastas SMS susirašinėjimas su šiuo numeriu 2016 m. rugsėjo - spalio mėnesių laikotarpiu (t. 2, b. l. 96–97).

39Iš 2017-04-21 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta informacija, kuri buvo nuskaityta iš įtariamojo M. G. mobiliojo ryšio telefonų su SIM kortelėmis rastų ir paimtų asmens kratos metu ir įrašyta kompaktiniame diske Nr. 20-7/1LA246. Apžiūros metu analizuota failuose esanti minėta informacija. Atidarius failą „Nokia 108 Dual“ rasta informacija, kad pranešimuose bendraujama su telefono Nr. ( - ). Trumpųjų žinučių turinys ikiteisminiai tyrimui nereikšmingas. Atidarius failą „Nokia 108 Dual_SIM“ adresų knygelėje matyti, kad įvestas kontaktas vardu „Nik Nauj“, telefono Nr. ( - ) (t. 5, b. l. 156–159).

40Iš 2016-10-26 apžiūros protokolo matyti, kad S. G. pateikto automobilio apžiūros metu nustatyta, jog tai yra tamsiai mėlynos spalvos automobilis "BMW X3", kurio valstybinis Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 99–102).

41Iš 2016-10-26 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros metu įtariamojo M. G. gyvenamojoje vietoje, esančioje adresu Ežero g. 36, Kaunas, rasta ir paimta: šaunamasis ginklas bei didelis kiekis, ne mažiau, kaip 409 vnt. įvairaus kalibro šovinių, kurių tarpe 6 šoviniai – 9 mm LUGER 9x19 (t. 3, b. l. 24–68).

42Iš 2016-10-26 kratos protokolo matyti, kad įtariamojo M. G. gyvenamojoje vietoje adresu ( - ), rasta ir paimta 19 vnt. LUGER tipo kulkų. Įtariamasis M. G. savanoriškai pateikė plastmasinę juodos spalvos dėžutę šaunamajam ginklui „GLOCK“ laikyti, bei 6 vnt. šovinių 9 mm LUGER 9X19 (t. 3, b. l. 76–84).

43Iš 2016-11-30 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 6 vnt. šovinių 9 mm LUGER 9x19 19, kurie paimti 2016-10-26 kratos metu įtariamojo M. G. gyvenamojoje vietoje adresu, ( - ), kuriuos pateikė pats įtariamasis M. G.. Nustatyta, kad šie šoviniai sudaryti iš kulkos, sprogstamojo užtaiso ir tūtelės su kapsule, ant jų yra žymenys 9 mm LUGER (t. 3, b. l. 112–113).

44Iš 2016-10-26 asmens kratos protokolo matyti, kad įtariamojo M. G. asmens kratos metu rastas ir paimtas šaunamasis ginklas – pistoletas GLOCK 19 Nr. ( - ) su dėtuve, kurioje buvo 12 vnt. šovinių, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus Nr. L1-0008366, ginklo pažymėjimas Nr. L1-0005366-87977 pistoletui GLOCK 19, 9 mm Para, Nr. ( - ), mobiliojo ryšio telefonas "NOKIA C2" su "Tele2" tinklo SIM kortele ir mobiliojo ryšio telefonas "NOKIA 108" su "PILDYK" tinklo SIM kortele (t. 5, b. l. 58–60).

45Iš 2016-11-30 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas asmens kratos metu pas įtariamąjį M. G. rastas ir paimtas šaunamasis ginklas – pistoletas GLOCK 19 su dėtuve, kurioje 12 vnt. šovinių. Apžiūros metu nustatyta, kad pistoletas GLOCK 19, Nr. ( - ), yra Austrijos pramoninės gamybos graižtvinis, trumpavamzdis, 9 mm (9x19) kalibro, pusiau automatinis B kategorijos šaunamasis ginklas, skirtas šaudyti centrinio įskėlimo, 9 mm (9x19) kalibro, LUGER tipo šoviniais. Dėtuvėje esantys 12 vnt. šovinių su žymenimis 9 mm LUGER yra 9 mm kalibro LUGER tipo šaudmenys. Jie tinka šiam pistoletui (t. 5, b. l. 147–148).

46Iš 2016-11-18 Kauno AVPK Viešosios tvarkos valdybos viršininko R. S. rašto matyti, kad Kauno AVPK Viešosios tvarkos valdybos sprendimu nuspręsta paimti iš įtariamojo M. G. jam priklausantį šaunamąjį ginklą, šaudmenis, leidimą laikyti (nešiotis) ginklą (t. 5, b. l. 143).

47Iš 2016-11-28 Policijos Licencijuojamos veiklos posistemio duomenų matyti, kad įtariamajam M. G. nuo 2008-01-09 buvo išduotas leidimas nešiotis šaunamąjį ginklą – pistoletą GLOCK 19 Nr. ( - ) (t. 5, b. l. 142).

48Iš 2017-01-25 specialisto išvados Nr. 20-IS1-114(10.1) matyti, kad C5 formato voke tirti pateikta tarp skirtingų kulkų ir jų dalių yra 19 vnt. pramoninės gamybos centrinio įskėlimo LUGER tipo šovinių, skirtų 9x19 mm kalibro pistoletams ir pistoletams – kulkosvaidžiams, A ir B kategorijų šaunamiesiems ginklams, kulkos. Jos iššautos iš ginklų, turinčių dešinės krypties graižtvų vamzdžius (t. 3, b. l. 122–127).

49Iš 2017-02-01 specialisto išvados Nr. 140-(5982)-IS1-683 matyti, kad kulka, rasta 2015-03-02 apžiūros metu automobilyje "AUDI A6", kurio valstybinis Nr. ( - ), yra dalis tos pačios rūšies šovinio (9 mm LUGER, 9x19), kaip ir tirti pateikti 8 šoviniai (paketas Nr. 262591), buvę įtariamojo M. G. pistoleto GLOCK 19 Nr. ( - ) dėtuvėje. Kulka, rasta 2015-03-02 apžiūros metu automobilyje "AUDI A6", kurio valstybinis Nr. ( - ), yra dalis tos pačios rūšies šovinio (9 mm LUGER, 9x19), kaip ir tirti pateikti 6 šoviniai (vokas Nr. 1), paimti 2016-10-26 kratos metu įtariamojo M. G. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ) (t. 1, b. l. 138 - 141, 142 - 143).

50Iš 2017-11-07 specialisto išvados Nr. 140-(4470)-IS1-6873 matyti, kad tirti pateiktoje striukėje esantys pažeidimai tikimiausiai buvo padaryti šią striukę asmeniui būnant užsivilkus. Pažeidimai padaryti ne mažiau kaip 4 sviediniais (kulkomis, jų fragmentais), sviedinių judėjimo trajektorija striukės atžvilgiu – iš užpakalio į priekį. Tirti pateiktą striukę vilkėjęs asmuo pažeidimų padarymo momentu tikimiausiai sėdėjo automobilio AUDI A6 valst. Nr. ( - ) vairuotojo sėdynėje. Apžiūros metu užfiksuoti automobilio AUDI A6 valst. Nr. ( - ) išorėje esantys pažeidimai padaryti ne mažiau kaip trimis kulkomis. Viena kulka pataikė į vairuotojo dureles ir įstrigo jų viduje, šios kulkos judėjimo trajektorija buvo iš užpakalio į priekį, iš kairės į dešinę nenustatytu kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu ir iš viršaus į apačią nenustatytu kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu. Antra kulka pataikė vairuotojo pusės galinių durelių stiklą, tikėtina, kad dėl kontakto su stiklu arba dėl kitos priežasties, kuri iš tyrimui pateiktos medžiagos nežinoma, kulka suskilo į fragmentus, kurie tikimiausiai padarė pažeidimus vairuotojo striukės gobtuvo kairiajame šone ir kairiojo peties srityje (tiriant striukę viename iš pažeidimų buvo aptiktas kulkos apvalkalo fragmentas su prie jo prikibusiomis į sutrupintą stiklą panašios medžiagos dalelėmis) bei automobilio priekiniame stikle iš salono pusės. Šios kulkos ir jos fragmentų judėjimo trajektorija buvo iš užpakalio į priekį, iš kairės į dešinę nenustatytu kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu ir nenustatytu kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu. Trečia kulka pataikė į stogo ir galinio stiklo susijungimo sritį, įėjo į saloną, padarė pažeidimus priekinės keleivio sėdynės viršutinėje dalyje ir keleivio durelių vidinėje veidrodėlio apdailoje. Šios kulkos judėjimo trajektorija buvo iš užpakalio į priekį, iš kairės į dešinę nenustatytu kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu ir iš viršaus į apačią nenustatytu kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu. Tikimiausiai šios kulkos dalys buvo rastos ant keleivio priekinės sėdynės sėdimosios dalies bei tarp automobilio priekinių sėdynių esančioje daiktų laikymo dėžutėje po porankiu (t. 1, b. l. 180–183).

51Iš 2017-12-07 specialisto išvados Nr. 20-IS1-1566 matyti, kad iš tirti pateiktų 98 vnt. kulkų yra 19 vnt. 9 mm kalibro kulkos, kurių kalibras atitinka pistoleto "GLOCK 19" Nr. ( - ) kalibrą. Iš jų 9 vnt. kulkų, tikėtina, iššautos iš pistoleto GLOCK 19 Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 152–156).

52Iš 2018-02-09 specialisto išvados Nr. 20-IS1-227 matyti, kad 2015-03-02 įvykio vietos apžiūros metu rasti kulkos apvalkalo ir šerdies fragmentai yra dalis tos pačios rūšies šovinio, kaip ir šoviniai, pateikti įtariamojo M. G. pistoleto GLOCK 19 Nr. ( - ) šovinių dėtuvėje. 2015-03-02 įvykio vietos apžiūros metu rasti kulkos apvalkalo ir šerdies fragmentai yra dalis tos pačios rūšies šovinio, kaip ir šoviniai, paimti 2016-10-26 kratos metu įtariamojo M. G. gyvenamoje vietoje adresu Ežero g. 36, Kaunas (t. 1, b. l. 159 - 160).

53Iš 2018-02-19 Kauno AVPK KP ONTV 4-ojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. A. nutarimo matyti, kad nutarta pistoletą GLOCK 19 Nr. ( - ) su dėtuve, kurioje 7 vnt. 9 mm kalibro LUGER tipo šoviniais (tiek iš paimtų 12 vnt. yra likę po balistinių tyrimų), kurie buvo paimti 2016-10-26 įtariamojo M. G. asmens kratos metu, bei 5 Luger tipo kulkas ir 5 Luger tipo tūteles (esantys po balistinių tyrimų) perduoti saugoti į Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Licencijavimo skyrių (t. 5, b. l. 149).

54Motyvai

55Surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetas rodo, kad kaltinamasis M. G. pasikėsino nužudyti nukentėjusįjį L. S. bei visuotinai pavojingu būdu sugadino svetimą turtą.

56Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 20 straipsnio 2 dalį, byloje surinktus duomenis pripažinti įrodymais kiekvienu atveju gali tik teismas, kurio žinioje yra byla. Įrodymais gali būti pripažįstami tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Įrodymus teismas privalo tirti ir tikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3, 4 dalių nuostatose įtvirtintų sąsajumo ir leistinumo principų bei 5 dalyje nurodytų įrodymų vertinimo taisyklių. Išvadas apie nusikalstamos veikos faktines aplinkybes teismas daro įvertinęs byloje surinktų, tiesiogiai ištirtų ir patikrintų duomenų visumą. BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra teismo, priimančio baigiamąjį aktą, prerogatyva.

57Pagal BK 22 straipsnio 1 dalį pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką yra tyčinė veika, kuria tiesiogiai pradedamas daryti nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas, jeigu veika nebuvo baigta dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių. Aplinkybės, nepriklausančios nuo kaltininko valios, dėl kurių nebaigta veika – įvairaus pobūdžio aplinkybės, neleidžiančios sėkmingai pabaigti pradėtos nusikalstamos veikos, būtent, šios aplinkybės, o ne pats kaltininkas sustabdo nusikalstamą veiką. Pasikėsinimas – kryptinga, tikslinga veika, todėl padaromas tik tiesiogine apibrėžta tyčia, kuri gali būti iš anksto apgalvota ar staiga kilusi, konkreti arba alternatyvi. Baudžiamoji atsakomybė už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką iškyla tada, kai veika, atitinkančia BK 22 straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus požymius, pradedama, bet dėl nuo kaltininko nepriklausančių aplinkybių nepabaigiama vykdyti tyčinio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtis (paprastai sudėties objektyvioji pusė), numatyta konkrečiame Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje. Veika gali būti kvalifikuojama kaip pasikėsinimas nužudyti asmenį, tik esant tiesioginei apibrėžtai tyčiai atimti gyvybę. Esant apibrėžtai tyčiai, asmuo, darydamas pavojingą veiką, suvokia pavojingą jos pobūdį, numato, kokios rūšies pavojingų padarinių gali sukelti veika, ir nori griežtai kiekybiškai apibrėžtų padarinių. Tokiu atveju veika kvalifikuojama pagal kaltininko tyčios kryptingumą. Sprendžiant apie kaltininko tyčios turinį, būtina atsižvelgti į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes, į nusikaltimo įrankius, būdą, sužalojimų pobūdį, sunkumą, lokalizaciją, nusikalstamos veikos intensyvumą, neužbaigimo priežastis, kaltininko ir nukentėjusiojo elgesį įvykio metu, prieš nusikaltimą ir po jo padarymo.

58Kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje kategoriškai neigė padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo L. S. parodymais, iš dalies liudytojos S. G. parodymais bei rašytine bylos medžiaga.

59Bylos medžiaga nustatyta, kad M. G., turėdamas tikslą nužudyti L. S., šaudė į jo vairuojamą automobilį. Kaltinamasis išlipęs iš S. G. priklausančio automobilio šaudė į nukentėjusiojo L. S. vairuojamą, judantį automobilį. Apžiūrėjus L. S. automobilį AUDI A6, nustatyta, kad išorėje esantys pažeidimai padaryti ne mažiau kaip trimis kulkomis. Viena kulka pataikė į vairuotojo dureles, antra kulka pataikė į vairuotojo pusės galinių durelių stiklą, trečia kulka pataikė į stogo ir galinio stiklo susijungimo sritį. Taigi, iš to seka, kad šaudyta buvo kryptingai, taikant į vairuotoją ir automobilio saloną. Pažymima, kad nei viena kulka nebuvo pataikyta į ratus ar kitą mažiau pavojingą gyvybei ir sveikatai vietą. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad visų kulkų judėjimo trajektorija buvo iš užpakalio į priekį, iš kairės į dešinę. Vadinasi, buvo taikyta į vairuotoją. L. S. pateiktoje striukėje, kurią jis vilkėjo įvykio dieną, buvo rasti pažeidimai tikimiausiai buvo padaryti šią striukę asmeniui būnant užsivilkus. Pažeidimai padaryti ne mažiau kaip 4 sviediniais (kulkomis, jų fragmentais), sviedinių judėjimo trajektorija striukės atžvilgiu – iš užpakalio į priekį.

60Atkreipiamas dėmesys ir į nenuoseklius nukentėjusiojo parodymus dėl nusikaltimo padarymo vietos. Pranešdamas policijos pareigūnams apie jo atžvilgiu padarytą nusikaltimą, jis dėl tam tikrų priežasčių nurodė visiškai kitą įvykio vietą bei nutylėjo visą eilę svarbių aplinkybių, kurios jam tuo metu buvo žinomos. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, ikiteisminio tyrimo metu buvo ištirta, o teisminio bylos nagrinėjimo metu pasitvirtino, kad nukentėjusysis neteisingus parodymus dėl įvykio vietos davė patyręs šoką ir bijodamas M. G.. Vėliau nukentėjusiojo V. S. parodymai buvo nuoseklūs ir atitiko kitą rašytinę bylos medžiagą. Kaip matyti iš liudytojo R. V. parodymų, tai nuvykus į nukentėjusiojo nurodytą įvykio vietą, į Šilainius prie garažų, buvo atlikta eilė procesinių veiksmų. Policijos pareigūnai kruopščiai apžiūrėjo įvykio vietą, apklausė daugelį gyventojų, tačiau nepavyko nustatyti nusikaltimo pėdsakų. Tada buvo panaudotos žvalgybinio pobūdžio priemonės, klausytasi telefoninių pokalbių, jie išanalizuoti ir nustatyta, kad nukentėjęs dėl įvykio vietos nesako tiesos. L. S. buvo iškviestas į policijos komisariatą pokalbiui. Jis asmeniškai kalbėjo su nukentėjusiuoju, prašė nemeluoti ir tiksliai nurodyti įvykio vietą. Nukentėjęs supratęs savo pareigą, pasakė tiesą. Jis buvo vėl apklaustas. Pažymima, kad nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu, duodamas 2016-04-25 parodymus, juos visiškai patvirtino 2016- 06-28 atlikto parodymų patikrinimo įvykio vietoje metu. Be to, 2016-04-25 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu jis atpažino M. G. kaip asmenį vardu M., kurį savo tos pačios dienos parodymuose buvo nurodęs kaip asmenį, įvykio vietoje išlipusį iš S. G. automobilio ir apšaudžiusį jo nuvažiuojantį automobilį.

61Kaltinamasis M. G. savo kaltę neigė tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu. M. G. kategoriškai neigė įvykio vietoje turėjęs šaunamąjį ginklą, taip pat neigė iš jo šaudęs į L. S., savo automobiliu nuvažiuojantį iš įvykio vietos. Nors liudytoja S. G. teisminio nagrinėjimo metu nepatvirtino tos aplinkybės, kad M. G. šaudė, tačiau ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad matė, kaip M. pakėlė dešinę ranką į viršų ir po to ji išgirdo šūvį. Teisminio bylos nagrinėjimo metu S. G. parodė, kad tai buvo ne šūvio garsas, o automobilio ratų prasukimas, pokštelėjimas. Teismui suprantama, kad ji siekia padėti M. G. išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes jie artimi draugai. Be to, S. G. pakeisdama parodymus kaltinamojo naudai neįtikino teismo, kad nebuvo šaudyta. Atvirkščiai, byloje surinkta pakankamai duomenų, kad į L. S. vairuojamą automobilį šaudė M. G.. S. G. parodymus paneigia ne tik L. S. parodymai, jų patvirtinimas parodymų patikrinimo vietoje metu, kaltinamojo atpažinimas kaip asmens, kuris į jį šaudė, bet ir kiti rašytiniai bylos duomenys. 2015-03-02 apžiūros protokole užfiksuoti duomenys patvirtina aplinkybę, kad nukentėjusiojo L. S. vairuojamas automobilis ne vėliau kaip 2015-03-01 buvo apšaudytas, jame padaryta visa eilė šautinių sužalojimų, automobilio bagažinėje rasta vyriška pūkinė striukė su padarytais galimai šautiniais sugadinimais, daug šios striukės pūkų rasta ir automobilio salone. Iš 2015-03-25 specialisto išvados matyti, kad ant aukščiau nurodytų striukės pažeidimų rasta šūvio pėdsakų. Iš 2015-11-04 specialisto išvados matyti, kad apžiūros metu automobilyje rasta ir pateikta kulka ir kulkos apvalkalo bei šerdies fragmentai yra pramoninės gamybos 9 mm kalibro LUGER (9x19) šovinių dalys bei galėjo būti iššautos iš GLOCK 19 modelio pistoleto. 2016-10-26 asmens kratos protokolu nustatyta, kad M. G. asmens kratos metu rastas ir paimtas šaunamasis ginklas - pistoletas GLOCK 19 Nr. ( - ) su dėtuve, kurioje buvo 12 vnt. šovinių, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimas pistoletui Glock 19, Nr. ( - ). 2016-11-28 Policijos Licencijuojamos veiklos posistemio duomenys patvirtina, kad M. G. nuo 2008-01-09 buvo išduotas leidimas nešiotis šaunamąjį ginklą - pistoletą GLOCK 19 Nr. ( - ). 2015-11-04 specialisto išvada nustatyta, kad nukentėjusiojo automobilyje apžiūros metu rasta kulka yra pramoninės gamybos 9 mm kalibro LUGER (9x19) šovinio dalis. Be to, nustatyta, kad kiti šios apžiūros metu rasti kulkos apvalkalo ir šerdies fragmentai yra taip pat 9 mm kalibro LUGER (9x19) šovinio kulkos dalys. Iš 2017-02-01 specialisto išvados matyti, kad aukščiau minėta nukentėjusiojo automobilyje apžiūros metu rasta kulka galėjo būti iššauta iš M. G. priklausančio pistoleto GLOCK 19 Nr. ( - ), kuriame per laikotarpį nuo įvykio (2015-03-01) iki ginklo paėmimo (2016-10-26) įvyko negrįžtami vamzdžio kanalo individualių požymių pokyčiai. 2017-12-07 specialisto išvada patvirtina, kad iš tirti pateiktų M. G. gyvenamojoje vietoje savadarbėje šaudykloje rastų iššautų kulkų 19 vnt. yra 9 mm kalibro kulkos, kurių kalibras atitinka pistoleto GLOCK 19 Nr. ( - ) kalibrą. Iš jų 9 vnt. kulkų, tikėtina, iššautos iš pistoleto GLOCK 19 Nr. ( - ). Iš 2017-11-07 specialisto išvados matyti, kad tirti pateiktoje striukėje esantys pažeidimai tikimiausiai buvo padaryti šią striukę asmeniui būnant užsivilkus. Pažeidimai padaryti ne mažiau kaip 4 sviediniais (kulkomis, jų fragmentais), sviedinių judėjimo trajektorija striukės atžvilgiu - iš užpakalio į priekį. Tirti pateiktą striukę vilkėjęs asmuo pažeidimų padarymo momentu tikimiausiai sėdėjo automobilio AUDI A6 valst. Nr. ( - ) vairuotojo sėdynėje. Apžiūros metu užfiksuoti automobilio AUDI A6 valst. Nr. ( - ) išorėje esantys pažeidimai padaryti ne mažiau kaip trimis kulkomis. Viena kulka pataikė į vairuotojo dureles ir įstrigo jų viduje, šios kulkos judėjimo trajektorija buvo iš užpakalio į priekį, iš kairės į dešinę nenustatytu kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu ir iš viršaus į apačią nenustatytu kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu. Antra kulka pataikė vairuotojo pusės galinių durelių stiklą, tikėtina, kad dėl kontakto su stiklu arba dėl kitos priežasties, kuri iš tyrimui pateiktos medžiagos nežinoma, kulka suskilo į fragmentus, kurie tikimiausiai padarė pažeidimus vairuotojo striukės gobtuvo kairiajame šone ir kairiojo peties srityje (tiriant striukę viename iš pažeidimų buvo aptiktas kulkos apvalkalo fragmentas su priėjo prikibusiomis į sutrupintą stiklą panašios medžiagos dalelėmis) bei automobilio priekiniame stikle iš salono pusės. Šios kulkos ir jos fragmentų judėjimo trajektorija buvo iš užpakalio į priekį, iš kairės į dešinę nenustatytu kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu ir nenustatytu kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu. Trečia kulka pataikė į stogo ir galinio stiklo susijungimo sritį, įėjo į saloną, padarė pažeidimus priekinės keleivio sėdynės viršutinėje dalyje ir keleivio durelių vidinėje veidrodėlio apdailoje. Šios kulkos judėjimo trajektorija buvo iš užpakalio į priekį, iš kairės į dešinę nenustatytu kampu vertikalios plokštumos atžvilgiu ir iš viršaus į apačią nenustatytu kampu horizontalios plokštumos atžvilgiu. Tikimiausiai šios kulkos dalys buvo rastos ant keleivio priekinės sėdynės sėdimosios dalies bei tarp automobilio priekinių sėdynių esančioje daiktų laikymo dėžutėje po porankiu.

62Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu nustatyta, kad klausantis nukentėjusiojo L. S. telefoninių pokalbių jo naudojamu mobiliojo ryšio abonentiniu Nr. ( - ) užfiksuota informacija apie tai, kad 2015-06-19 13:48:45 val. iš telefono Nr. ( - ) į telefoną Nr. ( - ) (naudojosi liudytoja S. G.) parašyta trumpoji žinutė „Duok man numerį to šaudytojo“. 2015-06-19 13:52:58 val. iš telefono numeriu ( - ) į telefoną numeriu ( - ) gauta trumpoji žinutė „Tu vieną kartą gal gali pagyventi ramiai, ar tai vis norisi nuotykiu, įvykių, turi žmoną tai ir gyvenk ramiai“.

63Nors byloje ir nėra kategoriškos specialisto išvados, kad automobilyje rasta kulka ir dar dviejų kulkų dalys buvo iššautos iš M. G. legaliai turėto pistoleto, tačiau aukščiau aptartų tikėtinų specialistų išvadų visuma, kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, kylančiais iš nukentėjusiojo parodymų, liudytojos S. G. pirminių parodymų bei jos 2015-06-19 atsakymo trumpąja žinute į nukentėjusiojo L. S. paklausimą apie „šaudytoją“, užfiksuotos slapta kontroliuojant pastarojo telefoninių ryšių tinklais perduodamą informaciją turinio, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad kaltinamasis M. G. įvykio vietoje turėjo legaliai jam išduotą pistoletą GLOCK 19 bei iš jo šaudė. Pažymima, jog ta aplinkybė, kad M. G. gyvenamojoje vietoje įrengtoje šaudykloje buvo surastas nemažas kiekis kulkų, iššautų, labai tikėtina būtent iš M. G. pistoleto, tik patvirtina specialisto išvadoje išsakytą teiginį, jog laikotarpiu nuo tiriamo nusikaltimo datos iki datos, kai pistoletas buvo iš M. G. paimtas, iš jo buvo pakankamai daug šaudoma, kas ir tapo, kaip nurodo specialistas, „negrįžtamų vamzdžio kanalo individualių požymių pokyčių“ priežastimi.

64Ištyręs bylos duomenis, teismas daro išvadą, kad M. G. pasikėsino nužudyti L. S.. Apie kaltinamojo tyčios turinį teismas sprendžia atsižvelgdamas į visas padaryto nusikaltimo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, būdą, sužalojimų kiekį, jų pobūdį, vietą, nusikalstamų veiksmų intensyvumą ir jų nutraukimo priežastis, į kaltinamojo ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu, taip pat prieš nusikaltimą ir po jo padarymo ir kt.

65M. G. veikė tiesiogine tyčia, nes darydamas nusikaltimą, jis suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Šioje situacijoje panaudodamas nusikaltimo priemonę – ginklą, eilę kartų šaudydamas būtent į vairuotojo pusę bei automobilio saloną, kai tam nebuvo jokios būtinybės, nes pats sėdėjo kitame automobilyje, pavojaus jo gyvybei nebuvo, jis suvokė, kad gali nušauti kitą žmogų ir to norėjo. Ginklo panaudojimas sukėlė pavojų nukentėjusiojo gyvybei, nes visi paleisti tris šūviai pataikė į automobilio saloną, kuriame buvo vairuotojas. Šūvių kryptingumas, pataikytų kulkų trajektorijos, jų kiekis, nukentėjusiojo nurodytos aplinkybės apie jį šaudžiusio asmens buvimo vietą jo automobilio atžvilgiu ( buvo šaudoma į nuvažiuojantį automobilį) rodo, kad buvo šaudoma ne šiaip sau, o tikslingai siekiama pataikyti būtent į už vairo sėdintį asmenį. Nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes nukentėjusysis iš įvykio vietos spėjo nuvažiuoti. Esant tokioms aplinkybėms, kaltinamojo M. G. nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1dalį.

66Taip pat nustatyta, kad tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje ir tuo pačiu būdu M. G. sugadino L. S. vairuotą automobilį „Audi A6“, valst. Nr. ( - ), padarydamas šio automobilio kairiųjų priekinių durelių, kairiųjų galinių durelių stiklo, priekinio stiklo, stogo ir galinio stiklo sujungimo srities, priekinės keleivio sėdynės ir dešiniųjų priekinių durelių vidinės veidrodėlio apdailos šautinius pažeidimus, dėl ko ADB „( - )“ patyrė 3 352,36 eurų dydžio turtinę žalą. Teismo motyvai ir išvados dėl ginklo panaudojimo jau išdėstyti, analizuojant kitą nusikalstamą veiką. Byloje surinkti ir ištirti duomenis rodo, kad į nukentėjusiojo automobilį šaudė būtent kaltinamasis M. G. iš šaunamojo ginklo pistoleto „GLOCK 19“. Šis ginklas priklausė M. G.. Taigi M. G. visuotinai pavojingu būdu sugadino svetimą turtą, todėl jo nusikalstama veika kvalifikuojama pagal BK 187 straipsnio 2 dalį.

67Bausmės skyrimas

68BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

69Bausmė yra prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

70Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus BK 54 str.: į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nusikalstamų veikų motyvus, stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

71M. G. padarė du tyčinius nusikaltimus. Vienas nusikaltimas priskiriamas labai sunkių nusikaltimų kategorijai, kitas nusikaltimas – apysunkis. Labai sunkus nusikaltimas padarytas pasikėsinimo stadijoje. Sunkių pasekmių nėra. Teismas atsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad nukentėjusysis elgėsi labai neapdariai, neįvertindamas aplinkybės, jog toks drastiškas pasimatymo sutrukdymas, neturint duomenų apie vieną iš pasimatymo dalyvių, gali sukelti jam labai rimtų neigiamų pasekmių.

72Kaltinamasis nusikalto pirmą kartą. Baustas administracine tvarka, tačiau galiojančių nuobaudų neturi. Psichiatrinis ir priklausomybės ligų gydymas netaikytas. Dirba.

73Sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad nusikalstama veika, numatyta BK 22 str. 1d. 129 str.1d. padaryta naudojant šaunamąjį ginklą (BK 60 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad nusikalstamų veikų padarymui turėjo įtakos provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo elgesys (BK 59 straipsnio1 dalies 6 punktas).

74Tačiau už nusikalstamos veikos, numatytos BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 129 straipsnio 1 dalyje padarymą, įstatymo leidėjas numatęs gana griežtą laisvės atėmimo bausmę. Teismas, atsižvelgė į situaciją, susiklosčiusią tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo, į jų tarpusavio santykius, nukentėjusiojo norą būti su liudytoja S. G.. Nors buvo sukūręs šeimą, tačiau nenustojo persekioti S. G., su kuria anksčiau buvo artimose santykiuose. Tai suvokęs, kaltinamasis negalėjo suvaldyti emocijų, tinkamai neįvertino aplinkybių ir padarė nusikaltimus. Individualizuojant bausmę visoms BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytoms aplinkybėms turi būti skiriama vienoda teisinė reikšmė, nė vienai iš jų neturi būti suteikiama išskirtinai mažesnė reikšmė.

75Sprendžiant, ar šiuo konkrečiu atveju galima taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, būtina įvertinti ir kaltinamojo asmenybę: jis neteistas; dirba. Byloje nustatyta baudžiamąją atsakomybę lengvinantis aplinkybė – veikų padarymui įtakos turėjo provokuojantis ir rizikingas nukentėjusiojo elgesys (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Nusikalstama veika pasibaigė pasikėsinimo stadijoje, sunkių pasekmių nėra.

76Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo M. G. izoliavimas nuo visuomenės nors ir minimaliam BK 129 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytam terminui – septyneriems metams, itin neigiamai paveiktų jo turimus socialinius ryšius bei tolesnes resocializacijos galimybes. Nagrinėjamu atveju pirmenybė turi būti teikiama bausmės prevencinei, socialinei paskirčiai, o ne nubaudimo funkcijai. Bausmės tikslai šiuo atveju bus pasiekti ir teisingumo principo įgyvendinimas užtikrintas pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskyrus kaltinamajam M. G. švelnesnę laisvės atėmimo bausmę, nei numato BK 129 straipsnio 1 dalies sankcija.

77Dėl civilinio ieškinio

78Byloje pareikštas UAB ADB „( - )“ civilinis ieškinys 3352,36 Eur dydžio. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp UAB ADB „( - )“ ir J. R. S. buvo sudaryta draudimo sutartis 247372AC, kuria apdraustas automobilis „AUDI A6“, kurio valstybinis numeris „( - )“. Remiantis žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, UAB ADB „( - )“ išmokėjo 3352,36 Eur draudimo išmoką už 2015-03-01 įvykio metu padarytą žalą. Civilinis ieškinys įrodytas byloje surinktais duomenimis, todėl tenkinamas, priteisiant jį iš kalto asmens.

79Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-308 straipsniais,

Nutarė

80M. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 129 straipsnio 1 dalyje ir 187 straipsnio 2 dalyje ir pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį nuteisti:

81pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį- laisvės atėmimu 3 (trims) metams;

82pagal BK 187 straipsnio 2 dalį – areštu 50 parų.

83Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę ir subendrintą galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 3 (trims) metams.

84Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

85Į bausmės laiką įskaityti suėmime išbūtą laiką nuo 2016 m. spalio 26 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d.

86Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo pradžios.

87Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą (asmens pasą ir asmens tapatybės kortelę) panaikinti.

88Civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš nuteistojo M. G. civiliniam ieškovui UAB ADB „( - )“ – 3352,36 Eur turtinės žalos atlyginimui.

89Palikti laikiną nuosavybės teisių apribojimą M. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ) nuosavybės teise priklausančiam automobiliui „AUDI A6“, valst. Nr. ( - ), identifikacinis numeris (VIN): ( - ) (transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. ( - ), išduotas Latvijos Respublikoje), uždraudžiant savininkui šiuo turtu disponuoti, turto saugotoju paliekant M. G., piniginėms lėšoms - 1871,80 eurų grynų pinigų, uždraudžiant savininkui šį turtą valdyti, juo naudotis ir disponuoti, turto saugotoju paliekant Kauno AVPK, buveinės adresas Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas, į. k. 191008196, iki priteistos žalos pagal civilinį ieškinį atlyginimo.

90Daiktus, turėjusios reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

911) nukentėjusiajam L. S. priklausančią striukę, perduotą (supakuota dėžėje) saugoti į UAB „Aleksoto prekyba“, sunaikinti kaip menkavertį daiktą (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

922) kulką, kulkos apvalkalą ir šerdį, paimtus 2015-03-02 iš automobilio "AUDI A6", kurie perduoti saugoti į LPKTC (t. 1, b. l. 161-162), perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui;

933) šaunamojo ginklo „GLOCK“ dėžutę, kuri perduota saugoti į Kauno AVPK VTV Licencijavimo skyrių (t. 3, b. l. 118-119), sunaikinti kaip menkavertę (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

944) 6 vnt. 9 mm kalibro „LUGER“ 9x19 šovinių, paimtų 2016-10-26 kratos metu, saugomus ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 03-2-00060-18, saugomus Kauno AVPK VTV Licencijavimo skyriuje, perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui;

955) pistoletą GLOCK 19 Nr. ( - ) su dėtuve, kurioje 7 vnt. 9 mm kalibro LUGER tipo šoviniai (likę po balistinių tyrimų iš paimtų 12 vnt.), kurie buvo paimti 2016-10-26 asmens kratos metu, bei 5 Luger tipo kulkas ir 5 Luger tipo tūteles (esančias po balistinių tyrimų), kurie 2018-02-19 perduoti saugoti į Kauno AVPK VTV Licencijavimo skyrių (t. 5, b. l. 150-151) perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui;

966) 9 vnt. kulkų, rastų ir paimtų 2016-10-26 M. G. gyvenamojoje vietoje adresu Ežero g. 36, Kaune saugomi ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 03-2-00060-18, kurie saugomi Kauno AVPK VTV Licencijavimo skyriuje perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui;

977) kompaktinę plokštelę DVD-R Nr. 20-7/1-98 (2018 m.), kurioje yra telefono numerio ( - ) telefoninių pokalbių, trumpųjų žinučių informacija, gauta vykdant minėto telefono numerio pokalbių kontrolę, laikotarpiu nuo 2015-06-05 iki 2015-09-05, atsiųstą į teismą kartu su ikiteisminio tyrimo medžiaga pridėtame voke – sunaikinti, kaip negalimą sunaudoti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);.

988) kompaktinę plokštelę, kurioje yra nukentėjusiojo L. S. telefono numeriu ( - ) telefoninių pokalbių įeinančių ir išeinančių skambučių ir SMS žinučių išklotinė nuo 2014-10-01 iki 2015-03-03, atsiųstą į teismą kartu su ikiteisminio tyrimo medžiaga pridėtame voke –sunaikinti kaip negalimą sunaudoti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

999) kompaktinę plokštelę, kurioje yra liudytojos S. G. telefono numerio ( - ) telefoninių pokalbių įeinančių ir išeinančių skambučių ir SMS žinučių išklotinė nuo 2015-01-09 iki 2015-03-09, taip pat M. G. telefono numerio ( - ) telefoninių pokalbių įeinančių ir išeinančių skambučių ir SMS žinučių išklotinė nuo 2015-01-09 iki 2015-12-22, atsiųstą į teismą kartu su ikiteisminio tyrimo medžiaga pridėtame voke – sunaikinti kaip negalimą sunaudoti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

10010) kompaktinę plokštelę Nr. 20-7/1LA246, kurioje yra informacija, nuskaityta iš M. G. mobiliojo ryšio telefonų su SIM kortelėmis, rastų ir paimtų 2016-10-26 asmens kratos metu, atsiųstą į teismą kartu su ikiteisminio tyrimo medžiaga pridėtame voke - sunaikinti kaip negalimą sunaudoti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

10111) kompaktinę plokštelę Nr. 20-7/1 LA-251, kompaktinę plokštelę Nr. 20-7/1 LA-252, kuriose yra informacija, išskaityta iš liudytojos S. G. mobiliojo ryšio telefono „Apple Iphone 4“ ir „Tele2“ tinklo SIM kortelės atsiųstą į teismą kartu su ikiteisminio tyrimo medžiaga pridėtame voke - sunaikinti kaip negalimą sunaudoti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

10212) M. G. išduotus dokumentus: leidimą laikyti (nešiotis) ginklus Nr. L1-0008366, ginklo pažymėjimą Nr. L1-0005366-87977 pistoletui Glock 19, 9 mm Para, Nr. ( - ), perduoti į Kauno AVPK VTV Licencijavimo skyriui;

10313) kompaktinę plokštelę Nr. 20-7/1LA246, kurioje yra iš M. G. mobiliojo ryšio telefonų „NOKIA C2“, „NOKIA 108“, SIM kortelių nuskaityta informacija, atsiųstą į teismą kartu su ikiteisminio tyrimo medžiaga pridėtame voke - sunaikinti kaip negalimą sunaudoti (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas);

10414) M. G. asmens dokumentus: asmens pasą Nr. 22896909, išduotą Kauno AVPK Migracijos skyriuje (20) 2011-08-08, asmens tapatybės kortelę Nr. 14221279 išduotą Kauno AVPK Migracijos skyriuje (20) 2016-01-20, atsiųstą į teismą atskirame voke, esančiame proceso dalyvių asmens duomenų segtuve – M. G. pradėjus atlikti jam paskirtą bausmę persiųsti bausmės atlikimo įstaigai;

10515) pas M. G., 2016-10-26 asmens kratos metu rastus ir paimtus pinigus bendroje sumoje – 1871,80 eurų, 2016-11-23 Kauno AVPK KP ONTV 4-ojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. A. nutarimu perduotus saugoti į Kauno AVPK depozitinę sąskaitą ir kuriems taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, perduoti civilinio ieškinio atlyginimui;

10616) šūvio pėdsakus bei M. G. seilių pavyzdžius (2 vnt. vokų) 2018-02-19 perduotus saugoti į UAB „Aleksoto prekyba“ - sunaikinti kaip menkaverčius (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

107Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliacine tvarka.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Svetlana... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M.... 3. Teismas... 4. M. G. pasikėsino nužudyti kitą žmogų bei visuotinai pavojingu būdu... 5. Tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje ir tuo pačiu būdu M. G. sugadino L.... 6. Šiais veiksmais M. G. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 22 straipsnio... 7. Kaltinamasis M. G. kaltu neprisipažino ir parodė, kad S. G. pažįsta daug... 8. Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, tačiau jo kaltė įrodyta... 9. Nukentėjusysis L. S. parodė, kad 2015-03-01 apie 22 val. 25 min. vienas... 10. Nukentėjusysis parodė, kad automobilis „AUDI A6“, kurio valst. Nr. ( - ),... 11. Pagarsinus nukentėjusiojo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, jis juos... 12. Iš 2016-04-25 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 13. Iš 2016-06-28 L. S. parodymų patikrinimo protokolo matyti, kad parodymų... 14. Liudytoja S. G. parodė, kad 2015 m. pavasarį, tikslios datos neatsimena, ji... 15. Liudytoja S. G. parodė, kad su M. G. susipažino prieš 9-10 metų, jie yra... 16. Po įvykio su L. S. nebendrauja, gal anksčiau jis buvo parašęs jai kelias... 17. Liudytojas L. M. parodė, kad L. S. yra jo pažįstamas. 2015 m. pavasarį,... 18. Liudytojas R. V. parodė, kad dirba ( - ). Jam žinoma tai, kad 2015 m. lygtais... 19. Teisiamajame posėdyje apklausti specialistai E. J. ir J. B. patvirtino savo... 20. 2015-03-02 Kauno AVPK KP ONTV, gavus duomenų apie tai, kad 2015-03-01 apie 22... 21. 2015-03-02 Kauno AVPK Kriminalistinių tyrimų valdybos nusikalstamų veikų... 22. 2016-10-26 toje pačioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustačius, kad... 23. 2016-10-27 toje pačioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje nustačius, kad... 24. Iš 2015-03-02 apžiūros protokolo matyti, kad automobilio „Audi A6“,... 25. Iš 2015-03-25 specialisto išvados Nr. 140-(1965)-IS1-2023 matyti, kad ant... 26. Iš 2015-11-04 specialisto išvados Nr. 140-(1587)-IS1-7225 matyti, kad tirti... 27. Iš 2015-11-09 specialisto išvados Nr. 140-(1966)-IS1-7273 matyti, kad tirti... 28. Iš 2015-06-23 UAB „TELE2“ pateiktos informacijos matyti, kad telefono... 29. Iš 2016-04-22 Kauno AVPK KPONTV 2-ojo skyriaus vyr. specialisto T. K.... 30. Iš 2016-04-25 savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad... 31. Iš 2016-04-25 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas mobiliojo ryšio... 32. Iš 2016-05-02 Kauno AVPK KP ONTV 2-ojo skyriaus vyr. specialisto T. K.... 33. Iš 2016-06-28 apžiūros protokolo matyti, kad atvykus į L. gyvenvietėje, (... 34. Iš 2016-08-01 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 35. Iš 2016-10-10 Kauno AVPK KP ONTV 2-ojo skyriaus vyr. specialisto T. K.... 36. Iš 2016-10-26 savanoriško daiktų pateikimo protokolo matyti, kad S. G.... 37. Iš 2016-10-27 apžiūros protokolo matyti, kad S. G. pateikto MRT apžiūros... 38. Iš 2017-04-20 apžiūros protokolo matyti, kad peržiūrėjus iš minėtų... 39. Iš 2017-04-21 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta informacija,... 40. Iš 2016-10-26 apžiūros protokolo matyti, kad S. G. pateikto automobilio... 41. Iš 2016-10-26 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūros metu įtariamojo M.... 42. Iš 2016-10-26 kratos protokolo matyti, kad įtariamojo M. G. gyvenamojoje... 43. Iš 2016-11-30 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti 6 vnt. šovinių 9... 44. Iš 2016-10-26 asmens kratos protokolo matyti, kad įtariamojo M. G. asmens... 45. Iš 2016-11-30 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas asmens kratos... 46. Iš 2016-11-18 Kauno AVPK Viešosios tvarkos valdybos viršininko R. S. rašto... 47. Iš 2016-11-28 Policijos Licencijuojamos veiklos posistemio duomenų matyti,... 48. Iš 2017-01-25 specialisto išvados Nr. 20-IS1-114(10.1) matyti, kad C5 formato... 49. Iš 2017-02-01 specialisto išvados Nr. 140-(5982)-IS1-683 matyti, kad kulka,... 50. Iš 2017-11-07 specialisto išvados Nr. 140-(4470)-IS1-6873 matyti, kad tirti... 51. Iš 2017-12-07 specialisto išvados Nr. 20-IS1-1566 matyti, kad iš tirti... 52. Iš 2018-02-09 specialisto išvados Nr. 20-IS1-227 matyti, kad 2015-03-02... 53. Iš 2018-02-19 Kauno AVPK KP ONTV 4-ojo skyriaus vyriausiosios tyrėjos J. A.... 54. Motyvai... 55. Surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetas rodo, kad... 56. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 20... 57. Pagal BK 22 straipsnio 1 dalį pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką yra... 58. Kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje... 59. Bylos medžiaga nustatyta, kad M. G., turėdamas tikslą nužudyti L. S.,... 60. Atkreipiamas dėmesys ir į nenuoseklius nukentėjusiojo parodymus dėl... 61. Kaltinamasis M. G. savo kaltę neigė tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek... 62. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 63. Nors byloje ir nėra kategoriškos specialisto išvados, kad automobilyje rasta... 64. Ištyręs bylos duomenis, teismas daro išvadą, kad M. G. pasikėsino... 65. M. G. veikė tiesiogine tyčia, nes darydamas nusikaltimą, jis suvokė... 66. Taip pat nustatyta, kad tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje ir tuo pačiu... 67. Bausmės skyrimas... 68. BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 69. Bausmė yra prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu... 70. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo... 71. M. G. padarė du tyčinius nusikaltimus. Vienas nusikaltimas priskiriamas labai... 72. Kaltinamasis nusikalto pirmą kartą. Baustas administracine tvarka, tačiau... 73. Sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad nusikalstama veika, numatyta BK 22 str.... 74. Tačiau už nusikalstamos veikos, numatytos BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 129... 75. Sprendžiant, ar šiuo konkrečiu atveju galima taikyti BK 54 straipsnio 3... 76. Įvertinus aptartas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo M. G.... 77. Dėl civilinio ieškinio... 78. Byloje pareikštas UAB ADB „( - )“ civilinis ieškinys 3352,36 Eur dydžio.... 79. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 80. M. G. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 22... 81. pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 1 dalį, pritaikius BK 54... 82. pagal BK 187 straipsnio 2 dalį – areštu 50 parų.... 83. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes... 84. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 85. Į bausmės laiką įskaityti suėmime išbūtą laiką nuo 2016 m. spalio 26... 86. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio vykdymo pradžios.... 87. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų... 88. Civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš nuteistojo M. G. civiliniam... 89. Palikti laikiną nuosavybės teisių apribojimą M. G., a. k. ( - ) gyv. ( - )... 90. Daiktus, turėjusios reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 91. 1) nukentėjusiajam L. S. priklausančią striukę, perduotą (supakuota... 92. 2) kulką, kulkos apvalkalą ir šerdį, paimtus 2015-03-02 iš automobilio... 93. 3) šaunamojo ginklo „GLOCK“ dėžutę, kuri perduota saugoti į Kauno AVPK... 94. 4) 6 vnt. 9 mm kalibro „LUGER“ 9x19 šovinių, paimtų 2016-10-26 kratos... 95. 5) pistoletą GLOCK 19 Nr. ( - ) su dėtuve, kurioje 7 vnt. 9 mm kalibro LUGER... 96. 6) 9 vnt. kulkų, rastų ir paimtų 2016-10-26 M. G. gyvenamojoje vietoje... 97. 7) kompaktinę plokštelę DVD-R Nr. 20-7/1-98 (2018 m.), kurioje yra telefono... 98. 8) kompaktinę plokštelę, kurioje yra nukentėjusiojo L. S. telefono numeriu... 99. 9) kompaktinę plokštelę, kurioje yra liudytojos S. G. telefono numerio ( - )... 100. 10) kompaktinę plokštelę Nr. 20-7/1LA246, kurioje yra informacija,... 101. 11) kompaktinę plokštelę Nr. 20-7/1 LA-251, kompaktinę plokštelę Nr.... 102. 12) M. G. išduotus dokumentus: leidimą laikyti (nešiotis) ginklus Nr.... 103. 13) kompaktinę plokštelę Nr. 20-7/1LA246, kurioje yra iš M. G. mobiliojo... 104. 14) M. G. asmens dokumentus: asmens pasą Nr. 22896909, išduotą Kauno AVPK... 105. 15) pas M. G., 2016-10-26 asmens kratos metu rastus ir paimtus pinigus bendroje... 106. 16) šūvio pėdsakus bei M. G. seilių pavyzdžius (2 vnt. vokų) 2018-02-19... 107. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...