Byla 2-7835-713/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. R. ieškinį atsakovui M. V. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas J. R. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo M. V. 20000,00 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (3-4 b. l.).

3Ieškovas nurodo, kad 2008-08-04 šalys sudarė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį atsakovas įsipareigojo ieškovui iki 2008-08-10 grąžinti 20000,00 Lt skolą. Atsakovas skolos nesugrąžino.

4Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti įstatymo nustatyta tvarka šeimos nariui 2014-03-14 (CPK 123 str.) (12 b. l.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

5Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia pateikta medžiaga: 2008-08-04 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (6 b.l.).

8Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos atlyginimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

9Vekselis – vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d.). ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas, t. y. ieškovas, praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą. Tokiu atveju, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą. ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Iš to darytina išvada, kad vekselio turėtojas, norėdamas pasinaudoti vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, privalo griežtai laikytis jo realizavimo tvarkos ir terminų. Ieškovas, praleidęs ĮPV įstatyme nustatytus terminus ir nesikreipęs į notarą ĮVPĮ nustatyta tvarka, gali kreiptis į teismą tik bendraisiais pagrindais, privalėdamas įrodyti teisinio santykio atsiradimo pagrindą pagal vekselį ir nebegali reikalauti priteisti skolą remdamasis ĮPVĮ normomis. Ieškovas pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą, pareikšdamas ieškinį teisme ir prašydamas priteisti skolą bei palūkanas. Teismas sutinka su ieškinio argumentu, kad asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso ir kad asmuo ieškinio patenkinimą įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes.

10Ieškovas pagal vekselį perdavė atsakovui 20000,00 Lt, o pastarasis įsipareigojo iki 2008-08-10 šią sumą grąžinti, todėl šalių pasirašytas vekselis atitinka įstatyme numatytus paskolos sutarties formai keliamus reikalavimus, kadangi paskola – realinis sandoris, kuriam patvirtinti pakanka pakvitavimo (CK 6.871 str. 3 d.).

11Teismų praktikoje nustatyta, kad bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino arba jos negavo. Vekselio originalo buvimas pas ieškovą patvirtina, jog atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu, todėl yra pagrindas ieškinio pareiškimą tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 20000,00 Lt skolą (CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.154 str., 6.189 str.).

12Pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo iš atsakovo tenkintinas (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str. 1 d.).

13Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 600,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

14Valstybei pašto išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, kadangi yra mažesnės nei 10 Lt (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti J. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), naudai iš M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 20000,00 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 600,00 Lt (šešis šimtus litų) žyminio mokesčio.

18Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai