Byla 2-1234-838/2012
Dėl M. V. nuolatinio globėjo, gyvenamosios vietos ir turto administratoriaus pakeitimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, sekretoriaujant Vidai Pareigienei, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Irenai Šaulytei, suinteresuotiems asmenims V. L., M. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. L., D. O. D., M. V., institucijai, teikiančiai byloje išvadą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl M. V. nuolatinio globėjo, gyvenamosios vietos ir turto administratoriaus pakeitimo,

Nustatė

2teisme gautas pareiškėjo pareiškimas, kuriuo prašoma atleisti D. O. D., a.k. ( - ) gyv. Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. iš M. V., a.k. ( - ), globėjos (rūpintojos) pareigų bei piniginių lėšų tvarkytojos pareigų, paskirti M. V. rūpintoja, turto administratore V. L., a.k. ( - ) gyv. Vaidaugų g. 7-4, Klaipėda bei nustatyti gyvenamąją vietą pas V. L..

3Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje palaikė prašymą ir prašė jį tenkinti visiškai.

4Suinteresuotas asmuo V. L. teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko pareiškimą ir prašo jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad M. V. nesutaria su močiute D. O. D., todėl nuolat bėgo iš namų, jos šeimoje gyvena nuo 2011 metų spalio mėnesio. Močiutė yra silpnos sveikatos, todėl neprieštarauja, jog M. V. globotų jos dukra V. L.. Nurodė, jog turi septynis sūnus, kurie puikiai sutaria su M. V.. Sutinka atlikti globėjos pareigas.

5Suinteresuotas asmuo M. V. nurodė, kad palaiko pareiškimą ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog puikiai sutaria su teta V. L. ir sutinka, kad V. L. būtų jos globėja. Pažadėjo nebėgti iš namų.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Vaiko globos (rūpybos) tikslas - užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai, tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (Lietuvos Respublikos CK 3.248 str. 1 d.). Rūpyba nustatoma vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (Lietuvos Respublikos CK 3.251 str. 2 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar globos institucijai (Lietuvos Respublikos CK 3.256 str., 3.257 str. 3 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-30 įsakymu Nr. AV-1068 „Dėl laikinosios globos nustatymo M. V.“ nustatyta laikinoji globa M. V. ir globėja paskirta D. O. D. (b.l. 7). 2009-08-10 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu paskirta nuolatine globėja, turto administratore D. O. D. (b.l. 10). D. O. D. pensininkė, jai nustatytas vidutinis specialiųjų poreikių lygis (b.l.14-15).Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-24 įsakymu Nr. AV-1085 „Dėl laikinosios rūpybos nustatymo M. V.“ nustatyta laikinoji globa ir globėja paskirta Lapų pagrindinė mokykla (b.l. 8). Šis įsakymas pakeistas ir 2011-11-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2436 M. V. rūpintoja paskirta V. L. (b.l. 9,19-20). Į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skyrių 2012-05-31 kreipėsi D. O. D. prašydama dėl prastos sveikatos būklės atleisti ją iš M. V. globėjos pareigų ir nuolatinę globėją paskirti jos dukrą V. L. (b.l. 16-18 ) V. L. sutinka būti paskirta M. V., gim. 1996-08-04, rūpintoja ir piniginių lėšų administratore (b.l. 51), byloje esantys rašytiniai jos sutuoktinio L. L. ir vaikų sutikimai patvirtina, kad jie neprieštarauja, kad V. L. būtų paskirta M. V. rūpintoja (b.l. 28-31). V. L. pagal sveikatos būklę gali būti rūpintoja (b.l. 33), neigiamų duomenų apie ją ir jos sutuoktinį byloje nenustatyta (b.l. 35-41). Šeimoje yra pastovios pajamos (b.l. 24-26). M. V. sutinka, jog V. L. būtų paskirta jos rūpintoja (b.l. 43). Duomenų, kad kiti asmenys pageidautų būti M. V. rūpintojais byloje nėra. Įvertinant suinteresuoto asmens V. L. asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėja, jos santykius su M. V., į tai, kad mergaitė V. L. šeimoje gyvena jau daugiau kaip pusę metų, tuo tarpu globėjos D. O. D. sveikatos būklė prasta ir negali pasirūpinti globotine, atsižvelgiant į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus pateiktą išvadą (b.l. 52) ir siekiant užtikrinti M. V. interesus, yra pagrindas globėją D. O. D. atleisti iš globėjos pareigų ir M. V. rūpintoja bei turto administratore paskirti V. L. (Lietuvos Respublikos CK 3.246 str. 2 d., 3.264 str. 3 d.).

9M. V. nuolatinė rūpybos vieta nustatoma su rūpintoja V. L. (Lietuvos Respublikos CK 3.265 str. 1 d. 1 p., 2.14 str. 1d.).

10Išaiškinti rūpintojai V. L. rūpintojos teises ir pareigas (Lietuvos Respublikos CK 3.271-3.272 straipsniai), kad ji yra vaiko atstovė pagal įstatymą ir gina vaiko teises ir teisėtus interesus, turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai, privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdami klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, informuoti artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

11Nutartis vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 496 str.).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 504 straipsniu, teismas

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Atleisti D. O. D., a.k. ( - ) gyv. Mickų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. iš M. V., a.k. ( - ), globėjos (rūpintojos) bei piniginių lėšų tvarkytojos pareigų.

15M. V., a.k. ( - ), nustatyti nuolatinę rūpybą šeimoje.

16M. V., a.k. ( - ) rūpintoja paskirti V. L., a.k. ( - ) gyv. Vaidaugų g. 7-4, Klaipėda.

17V. L. paskirti M. V. turto administratore.

18Nustatyti M. V., a.k. ( - ), nuolatinės rūpybos vietą su rūpintoja V. L., a.k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje, įpareigojant V. L. informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių apie savo ir globotinės gyvenamosios vietos pasikeitimą.

19Nutartį vykdyti skubiai.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai