Byla 2-438-838/2012
Dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo J. A. pareiškimo suinteresuotiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybei, VĮ Registro centro Klaipėdos filialui dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja teismui pateikė reikalavimą, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. A., įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į garažo-rūsio (svarstyklių) pastatą, kurio bendras tūris 170 kub.m., esantį ( - ).

3Nurodė, jog 1976 metais likviduojant Dumpių tarybinį ūkį, jo visas turtas perimtas naujai įregistruoto Lėbartų tarybinio ūkio. Pastatas su svarstyklėmis perduotas naudotis M. D., kuris šiame pastate įrengė garažą ir naudojosi nuo 1976 metų iki 1995 metų. 1991 metais Lėbartų tarybinis ūkis likviduotas, o nuo 1995 metų pastatą perėmė naudotis pareiškėjas, kuris pastate įrengė elektrą bei naudojosi pastatu kaip sandėliu ir garažu. Pastato perdavimas nebuvo tinkamai įformintas, pareiškėjas minimą turtą nepertraukiamai, sąžiningai ir atvirai valdo daugiau kaip 17 metų, savo iniciatyva ir lėšomis atliko kadastrinius matavimus byla, tačiau pastatas neįregistruotas nekilnojamojo turto registre.

4Apie iškeltą bylą buvo paskelbta specialiame interneto tinklalpyje www.teismai.lt, tačiau suinteresuotų asmenų, kurie pageidautų būti įtraukti į bylą, neatsirado (b.l. 47).

5Suinteresuotas asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nekilnojamas turtas dėl kurio pareiškėjas kreipėsi į teismą Klaipėdos rajono savivaldybės buhalterinėje apskaitoje nėra apskaitomas. Apie nekilnojamojo turto įgijimo būdą ir laiką duomenų neturi, todėl sprendimą palieka priimti teismo nuožiūra (b.l. 38).

6Suinteresuotas asmuo VĮ Registro centro Klaipėdos filialas teismui pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nekilnojamas turtas dėl kurio pareiškėjas kreipėsi į teismą yra įgytas pagal sandorį, todėl pareiškėjo pareiškimas neturėtų būti tenkinamas (b.l. 40-41).

7Pareiškėjas pareiškimui pagrįsti pateikė įrodymus, reikalingus sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo (Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str.).

8Pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 4.68 straipsnis).

9Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str. numatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Teismas gali nustatyti nuosavybės teisės įgijimo faktą pagal įgyjamąją senatį, tik tada kai yra visų sąlygų visetas, tai yra – asmuo nėra daikto savininkas, bet valdo jį kaip savo, jį yra sąžiningai užvaldęs, nenumano, jog gali būti kitas asmuo to daikto savininkas; asmuo pagrįstai turi būti įsitikinęs, jog niekas daugiau neturi teisių į užvaldomą daiktą ir nėra jokių kitokių kliūčių, trukdančių įgyti jam tą daiktą nuosavybėn; asmuo valdo šį daiktą teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai nekilnojamąjį turtą ne mažiau dešimties metų arba kilnojamąjį turtą nemažiau trijų metų..

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos apskrities archyvas nerado Klaipėdos rajono Dumpių tarybinio ūkio 1955-1965 metas archyviniuose dokumentuose, pastatų priėmimo aktų (b.l.27). Klaipėdos rajono savivaldybės turto valdymo skyrius 2011-07-15 rašte nurodė, kad Klaipėdos rajono savivaldybė nevaldo ir buhalterinėje apskaitoje minimo pastato (garažo-rūsio), esančio Dumpių k., Klaipėdos r. (b.l.28). 2011-07-13 užvesta nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla, registro Nr. ( - ). (b.l. 29-30). Iš pateiktos namų sutarties matyti, jog J. A. įsigijo garažą- rūsį iš M. D. (b.l. 34).

11Įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 532 str.) duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas negauta.

12Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, pripažintina, kad pareiškėjas J. A., a.k. ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į garažo-rūsio (svarstyklių) pastatą, kurio bendras tūris 170 kub.m., esantį ( - ), teisėtai, nepertraukiamai kaip savo nuosavybę valdė ne mažiau kaip dešimt metų (Lietuvos Respublikos CK 4.68 - 4.71 straipsniai).

13Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr. VIII-1864) 33 straipsniu, įgyjamąją senatį reglamentuojančios galiojančio civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, 270 straipsniu, 533 straipsniu, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti, kad J. A., a.k. ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į garažo-rūsio (svarstyklių) pastatą, kurio bendras tūris 170 kub.m., esantį ( - )r.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai