Byla 1A-130-511-2013
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nuosprendžio, kuriuo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Eligijaus Gladučio (kolegijos pirmininkas), Artūro Ridiko ir Evaldo Vanago,

2sekretoriaujant Jolitai Žukauskienei, Astai Railaitei, dalyvaujant: prokurorui Kęstučiui Greiciūnui, gynėjui Grigorijui Leonovui, civilinio ieškovo atstovui advokatui Mindaugui Vadapalui, nuteistajam R.R.,

3teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. R. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nuosprendžio, kuriuo

4R. R. nuteistas pagal BK 300 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams ir 6 mėnesiams, pagal BK 182 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 metams 10 mėnesių.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d. 5 d. 1 p., 2 p., paskirtąsias bausmes subendrinus apėmimo būdu paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams 10 mėnesių atlikti pataisos namuose.

6Iš R. R. priteista civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialui 252198,77 Lt turtinei žalai atlyginti ir 6897 Lt atstovavimo išlaidų.

7Išnagrinėjusi bylą teisėjų kolegija

Nustatė

8Nuteistasis R. R. 2010 m. vasario mėn. 9-10 dienomis panaudojo suklastotus dokumentus, pateikdamas antstolei V. Ž., adresu ( - ), 2010-02-09 dienos garantinį raštą apie užstatomą turtą, kuriame buvo įrašyti neteisingi duomenys, kad „UAB „Jungtinis duonos centras“ už turimą savo kreditinį įsiskolinimą DS S. P. S.A. Vilniaus filialui užstato ilgalaikį turtą-betarę miltų talpyklą, kurios likutinė vertė yra 300000 Lt bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą dėl šio turto, kurioje įrašyti neteisingi duomenys, kad „UAB „Jungtinis duonos centras“ priklausančio ilgalaikio turto-betarės miltų talpyklos (inv. Nr. 0607) buhalterinė likutinė vertė–300000 Lt.

9Nuteistasis R. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti naują nuosprendį: apeliantą išteisinti nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialas civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą. Skunde nurodoma, jog nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas išsamiai, visapusiškai ir tinkamai; t.y. tiesiogiai, neištyrus visų bylai reikšmingų įrodymų, jame padarytos išvados neatitinka baudžiamosios bylos duomenų bei teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų turinio, taip pat yra prieštaringos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, bei pagrįstos prielaidomis ir spėlionėmis (BPK 20 str., 305 str. 1 d.). Skunde teigiama, kad teismo išvados, kad apeliantas suklastojo 2010-02-09 garantinį raštą apie užstatomą turtą bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą dėl turimo ilgalaikio turto ir šiuos pagamintus netikrus dokumentus pateikęs antstolei siekė UAB „Jungtinis duonos centras" (vėliau UAB „Adreka") naudai išvengti bendrovei priklausančio turto arešto bei tuo pačiu apgaule išvengti didelės vertės - 206.020,00 Lt turtinės prievolės civiliniam ieškovui DS S. P. S.A. Vilniaus filialui, iš esmės grindžiamos į bylą pateiktų bendrovės balansų ir byloje aptariamos betarės miltų talpyklos apžiūrų duomenimis, taip pat teisiamajame posėdyje apklaustų liudytojų, tarp jų G. J., parodymais. Tačiau nuosprendyje neatsižvelgta, į kitus teisiamajam posėdyje ištirtų ir neteisėtai neištirtų įrodymų, kurie ne tik paneigia aukščiau nurodytus duomenis, kuriais teismas grindė savo išvadas, bet ir aiškiai patvirtina, kad nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas neapklausė liudytoju H. V.. Neiškvietęs ir neapklausęs policijos pareigūno D. B., teismas padarė bylos duomenų neatitinkančią išvadą, jog apeliantas versiją apie betarės talpyklos pirkimą iš Lenkijos Respublikoje gyvenančios A. P., trūkstamų dalių sukomplektavimą Lietuvoje, nurodė ne nuo ikiteismino tyrimo pradžios, bet vėliau. Betarės talpykos pirkimą patvirtina teismui pateikta 2009-04-17 sutartis. 2010-01-08 pirkimo - pardavimo sutartis patvirtina, jog apeliantas šią talpyklą pardavė įmonei UAB „Jungtinis duonos centras" už 300 000 Lt. Į. K. apygardos teismo nutarčiai dėl bankroto bylos UAB „Jungtinis duonos centras" iškėlimo, aptariama betarė miltų talpykla 2011-06-10 pagal priėmimo - perdavimo aktą buvo perduota teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras" įgaliotam asmeniui G. A., kuris 2011-08-01 su UAB „AR Maistas" sudarė šios įrangos nuomos sutartį, pagal kurią iki šiol gaunamas nuomos mokestis. Šie objektyvūs bylos duomenys patvirtina, kad antstolės areštuota betarė miltų talpykla yra ir šiuo metu. Būtent ši apelianto įsigyta, sukomplektuota ir UAB „Jungtinis duonos centras" parduota, betarė miltų talpykla ir buvo nurodyta antstolei V. Ž. pateiktuose dokumentuose. Šių dokumentų turinys visiškai atitinka tikrovę, dėl to jie negali būti laikomi suklastotais. Teisiamajame posėdyje duodamas parodymus liudytojas G. J. nurodė, kad jo nuomone, ikiteisminio tyrimo metu apžiūrėta BUAB „Jungtinis duonos centras" bankroto administratoriaus UAB „AR Maistas" išnuomota betarė miltų talpykla yra ta pati, kurią jis prieš 5-7 metus sumontavo Klaipėdos g. 79, Panevėžyje, tačiau liudytojas nurodė, kad jo montuotos įrangos talpos buvo 3,2 m. aukščio, o iš teismui pateiktos specialisto 2012-12-05 konsultacinės išvados matyti, kad UAB „AR Maistas" patalpose, esančiose Kniaudiškių g. 149, Panevėžyje, sumontuotos betaręs miltų talpyklos aukštis 2,6 m,t.y., kitoks nei prieš 5-7 metus montuotos liudytojo G. J.; aptariama betarė miltų talpykla, t.y. visi jos elementai, visos sudedamosios dalys ir mazgai, ar atskiri jos elementai, sudedamosios dalys ir mazgai pagaminti pramoniniu būdu, kurių komplektuojančios dalys yra iš įvairių Europos šalių ir gamintoj; teigti, kad viso sąstato gamintojas CEPI nėra pakankamai įrodymų; betarės miltų talpyklos elementai, sudedamosios dalys ar mazgai, kurie pagaminti pramoniniu būdu, nėra kaip nors perdayti, nors liudytojas G. J. nurodė, kad jo montuotoje įrangoje buvo perdarytas dozatoriaus laikiklis. Minėtos konsultacinės specialisto išvados duomenys ne tik aiškiai paneigia liudytojo G. J. parodymus, bet ir patvirtina, kad BUAB „Jungtinis duonos centras" bankroto administratoriaus UAB „AR Maistas" išnuomota bentarė miltų talpykla yra apelianto savarankiškai sumontuota ir UAB „Jungtinis duonos centras" 2010-01-08 parduota įranga, kuri niekaip nesusijusi su, kaip aiškiai nepagrįstai teigiama „Swedbank lizingas" priklausiusia analogiška įranga. Netyręs ir nevertinęs šių duomenų teismas grubiai pažeidė BPK 242 str. nuostatas. Pirmos instancijos teismas išvadą, kad UAB „AR Maistas", esančios Kniaudiškių g. 149, Panevėžyje, patalpose sumontuota ta pati įranga (betarė miltų talpykla), kuri bylai aktualiu laikotarpiu priklausė UAB „Swedbank lizingas", o ne UAB „Jungtinis duonos centras", grindė byloje užfiksuotais betarės miltų talpyklos apžiūros UAB „AR Maistas" patalpose duomenimis bei prie „Svvedbank lizingas" UAB pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su UAB „Kartagina" ir UAB „Didriestė" pateiktose fotonuotraukose užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad aptariamos įrangos vieno iš elektrinio variklių numeris sutampa. Tačiau minimą betarę miltų talpyklą sudaro didžiulis kiekis įvairių sudedamųjų dalių, sumontuotų net 200 kv.m. plote. Variklių, kurių vieno vertė galimai nesiekia 1000 Lt, jos sudėtyje yra taip pat ne vienas. Taigi tai, kad vieno iš elektrinių variklių numeriai sutampa dar nepatvirtina ir negali patvirtinti, kad absoliučiai visa aptariama įranga yra ta pati. Trūkstamas įrangos dalis apeliantas susikomplektavo Lietuvoje, ir vienas variklis, kurio numeriai sutampa, galėjo būti ta trūkstama dalis. Nuosprendyje aprašyti UAB „Jungtinis duonos centras" balansai, pagal kuriuos, anot pirmos instancijos teismo, UAB „Jungtinis duonos centras", bylai aktualiu laikotarpiu, betaręs miltų talpyklos neturėjo, nepatvirtina ir negali patvirtinti išvados, kad taip ir buvo. Teisiamajame posėdyje apklausta UAB „Jungtinis duonos centras" buvusi vyriausioji buhalterė V. S. nurodė, kad bendrovėje viso dirbo 7 buhalterės, betarė miltų talpykla balanse gali būti priskirta prie ilgalaiko turto grafos arba prie įrengimų, atskira eilute ji nenurodoma. Bendrovės, kurios apyvarta siekė apie 16 mln. litų, kurios apskaitą tvarkė net 7 buhalterės, kurioje buvo labai daug įvairių įrengimų, balanse sužiūrėti ir sutikrinti kiekvieną apeliantui pasirašant balansą neįmanoma. Jokių bendrovės dokumentų, taip pat ir balansų duomenys objektyviai negali paneigti ir nepaneigia objektyvių duomenų, iš kurių aiškiai matyti, kad antstolės patvarkymu areštuota betarė miltų talpykla yra ir šiuo metu. 2012-09-10 teisiamajame posėdyje apklaustas išieškojimą civilinio ieškovo naudai vykdęs antstolis A. B. nurodė, jog turto neradimo akto šitoje vykdomojoje byloje jis nerašė, todėl teigti, kad bendrovė neturėjo betarės miltų talpyklos negalima. Šių bylai reikšmingų teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų pirmos instancijos teismas taip pat neteisėtai nevertino ir dėl jų nepasisakė (BPK 20 str., 242 str.). Tinkamam veiksmų kvalifikavimui, teisingo bei pagrįsto nuosprendžio priėmimui svarbus ir į bylą pateiktas apelianto išduotas civiliniam ieškovui paprastasis vekselis 150.000,00 Lt sumai, tačiau dėl šio įrodymo reikšmės pirmos instancijos teismas aiškiai nepasisakė. Šis dokumentas ne tik aiškiai patvirtina, kad apeliantas niekuomet ir niekaip nesiekė išvengti UAB "Jungtinis duonos centras" turtinės prievolės civiliniam ieškovui įvykdymo, bet darė viską, kad jos įvykdymas būtu užtikrintas, o prievolė įvykdyta. Atkurti savo galimai pažeistą teisę civilinis ieškovas civilinio proceso tvarka nekliudomai galėjo ne tik minėto vekselio galiojimo laiku, bet be jokių apribojimų ar kliūčių gali ir šiuo metu pagal CK 6.53 str. 2 d. nuostatas. Teisiamajame posėdyje nebuvo išsiaiškinta dėl kokių priežasčių civilinis ieškovas nereikalavo apelianto įvykdyti vekselyje nurodytą prievolę vekselio galiojimo metu ir nereikalauja to padaryti šiuo metu. Šioje byloje visiškai patenkinus civilinį ieškinį, civilinis ieškovas, ta pačią sumą pakartotinai gali išsiieškoti ir pagal aukščiau nurodytą vekselį, bei kaip BUAB „Jungtinis duonos centras" kreditorius, bankroto byloje. BUAB „Jungtinis duonos centras" bankroto procesas šiuo metu dar vyksta, liudytoju apklausiamas bankroto administratorius G. A. teismui nurodė, kad civilinis ieškovas yra kreditorių sąraše, jo reikalavimas virš 100.000,00 Lt, šiuo metu teisme ginčijami kreditoriniai reikalavimai, kuriuos nuginčijus atsirastų pinigų daliai kreditorinių reikalavimų patenkinti. Esant tokiai situacijai, civilinis ieškinys, šioje byloje, siekiant išvengti net trigubo tų pačių pinigų galimo išieškojimo objektyviai negalėjo ir negali būti tenkinamas. Civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialas civilinis ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas, išaiškinant civiliniam ieškovui teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

10Skunde nurodoma, jog sprendžiant, ar byloje aptariami apelianto veiksmai sudaro kokio nors nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo, o ypač sukčiavimo siekiant apgaule išvengti turtinės prievolės, sudėtį turėjo būti atsižvelgiama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, Nr. 2K-81/2011, 2K-133/2010, 2K-78/2009, 2K-224/2008, 2K-7-198/2008, 2K-7-388/2007, 2K-23/2004, 2K-549/2003, 2K-293/2002, 2K-851/2001 ir t.). Negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Aptariamas nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia, t.y. kaltininkui suvokiant pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatant, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai ir jų siekiant. Tai reiškia, kad kaltu padarius aptariamą nusikalstamą asmuo gali būti pripažintas tik tuo atveju, kai neginčijamai nustatoma, kad: 1) padaryta didelės vertės žala, kuri 2) priežastiniu ryšiu susijusi būtent su kaltininko tyčiniais neteisėtais veiksmais, turinčiais apgaulės elementą ir 3) kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės. Iš aukščiau išdėstytų argumentų bei juos patvirtinančių aplinkybių matyti, jog žala, jeigu ji kilo, priežastiniu ryšiu susijusi tik apelianto vadovautos bendrovės bankrotu, o ne su kokiais nors jo veiksmais, nes jis niekuomet, tuo labiau apgaule, nesiekė išvengti turtinės prievolės, o priešingai, vekseliu dar 2009-01-28 bendrovės prievolę prisiėmė sau asmeniškai. Ir šiuo metu savo galimai pažeistą teisę civilinis ieškovas be jokių kliūčių ar apribojimų, gali atkurti civilinio proceso tvarka, tiek bankroto byloje, tiek remdamasis apelianto išduotu vekseliu. Tai patvirtina, kad šiuo atveju nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. atsižvelgdamas į tai, kad civilinis ieškovas, remdamasis minėtu vekseliu, net nemėgino atkurti savo šioje byloje galimai pažeistos teisės civilinio proceso tvarka, nors tokią galimybę turėjo ir tebeturi, šia byla yra siekiama ne baudžiamojo proceso tikslų, numatytų BPK 1 str.

11Atsikirtimuose į apeliacinį skundą civilinis ieškovas nurodė, jog R. R. pateikdamas antstolei V. Ž. suklastotus dokumentus išvengė didelės vertės turtinės prievolės civiliniam ieškovui. Suklastotus dokumentus nuteistasis panaudojo 2010-02-09 ir 10 dienomis. Jeigu nuteistasis nebūtų atlikęs nusikalstamos veikos, civilinis ieškovas būtų turėjęs galimybę išsiieškoti skolą iš UAB „Adreka", kadangi įmonė tuo metu turėjo neįkeisto turto, piniginių lėšų, faktiškai vykdė veiklą: metų pirmojo ketvirčio UAB „Adreka" finansinių ataskaitų rinkinys (2010-03-31 pelno (nuostolių) ataskaita, 2010-03-31 balansas) UAB „Adreka" veikė pelningai (grynasis pelnas - 226 274 Lt), turėjo tiek ilgalaikio (4 537 663 Lt), tiek trumpalaikio (7 032 651 Lt) turto taip pat grynųjų pinigų kasoje (banke) (58 140 Lt). Pažymėtina, kad įmonės veiklos bendrosios ir administracinės sąnaudos (įskaitant atlyginimą pvz. direktoriui) 2010 metų pirmąjį ketvirtį (kaip ir 2008, 2009 metai) sudarė didelę dalį visų įmonės veiklos sąnaudų, t.y. - 1 223 758 Lt. Pardavimo sąnaudos yra dešimt ir daugiau kartų mažesnės nei bendrosios ir administracinės. PVM sąskaitų-faktūrų sąrašas patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2010-09-21 iki 2010-09-30 UAB „Adreka" išrašė UAB „AR Maistas" PVM sąskaitų-faktūrų daugiau kaip už 160 000 Lt, o viso per laikotarpį nuo 2010-08-30 iki 2010-09-30 virš 800 000 Lt. T. M. bei pats R. R. nagrinėjant bylą pirmoje instancijoje, posėdžio metu patvirtino, kad šios PVM sąskaitos-faktūros yra apmokėtos. N. R. R. nei T. M. (UAB „AR Maistas" direktorius) nevykdė antstolio reikalavimų ir neteikė antstoliui jokios informacijos. 2010 metų vasario mėnesį (garantinio rašto bei buhalterinės pažymos pateikimo metu) nebuvo įkeistas visas bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas (pvz. nekilnojamais turtas unikalus Nr. 6698-8000-7011, unikalus Nr. 2789-7000-1166:0003 įkeisti nebuvo). Antstolio A. B. 2010-05-11 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuota aplinkybė, kad UAB „Adreka" faktiškai vykdė veiklą - veikė firminės UAB „Jungtinis duonos centras" parduotuvės, kuriose buvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais. 2010 metų pradžioje UAB „Adreka" buvo sudarius ir vykdė didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Palink". Teises ir pareigas pagal šią sutartį UAB „Adreka" perleido tik 2010-04-21. Todėl 2010 metų vasario mėnesį, nesant R. R. sukčiavimo veikos, antstolė būtų turėjusi realias galimybes ieškinio užtikrinimui areštuoti pas trečiuosius asmenis (UAB „Palink") esantį UAB „Adreka" turtą - pinigines lėšas. Atsižvelgiant į visus šiuos rašytinius įrodymus, pagrįstai galima konstatuoti, kad 2010 metų vasario mėnesį UAB „Adreka" buvo moki, t.y. turėjo kilnojamojo bei nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, vykdė veiklą. R. R. pateikus melagingus dokumentus - garantinį raštą bei buhalterinę pažymą antstolė V. Ž. civilinio ieškovo reikalavimą užtikrino betarės miltų talpyklos areštu. Kadangi nurodytos turto vertės pakako teismo sprendimo užtikrinimui, antstolė nesiėmė kitų vykdymo procedūrų. Tokiu būdu R. R. apgaule išvengė didelės turtinės prievolės. Dėl nuteistojo atliktų nusikalstamų veiksmų susidarė tokia situacija, kai civilinis ieškovas negalėjo ir negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės. Nuteistasis ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad civilinis atsakovas negalėtų išieškoti skolos iš UAB „Adreka". 2010-06-21 antstolis A. B. pateikė reikalavimą UAB „Jungtinis duonos centras" direktoriui per 3 dienas pateikti kasos knygą, duomenis apie turtą esantį pas trečiuosius asmenis, debitorinius reikalavimus, tikslius įmonių duomenis, kurioms pateikiama skolininko gaminama produkcija, 2009-2010 metų ilgalaikio bei trumpalaikio turto balansą, lėšas kredito įstaigose (pareiškimo Priedas Nr. 24). R. R. antstolio patvarkymo nevykdė. 2010-07-23 antstolio A. B. patvarkymu buvo areštuotos UAB „Adreka" priklausančios piniginės lėšos, esančios UAB „Palink" sąskaitose (pareiškimo Priedas Nr. 12). 2010-08-25 buvo gautas UAB „Palink" atsakymas į antstolio 2010-07-23 patvarkymą, kuriame UAB „Palink" nurodė, kad 2010-04-21 tarp UAB „Palink", UAB „Adreka" ir UAB „AR Maistas", buvo sudarytas susitarimas dėl teisių ir pareigų pagal didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutartį perėmimo. Vadovaujantis šiuo susitarimu, UAB „Adreka" perdavė, o UAB „AR Maistas" perėmė visas teises ir pareigas, kylančias iš 2009-01-01 didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutarties. R. R., siekdamas, kad civilinis ieškovas neturėtų galimybės išieškoti skolos, UAB „Adreka" veiklą perleido susijusiai UAB „AR Maistas", kadangi UAB „AR Maistas" įsteigta ir valdoma R. R. pusbrolio T. M.. Pagal 2010-09-20 antstolio A. B. patvarkymą Nr. 0025/10/02840, buvo areštuotos UAB „Adreka" lėšos, esančios UAB „AR Maistas" žinioje. UAB „AR Maistas" nevykdė antstolio nurodymų ir areštuotų lėšų į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą nepervedė. UAB „AR Maistas" taip pat nevykdė antstolio A. B. 2010-09-21 reikalavimo pateikti duomenis, kokiomis aplinkybėmis UAB „AR Maistas" perėmė UAB „Adreka" teises ir pareigas pagal didmeninio prekių pirkimo- pardavimo sutartis, taip pat duomenis, ar UAB „AR Maistas" turi piniginių lėšų, priklausančių UAB „Adreka". Tai, kad R. R. pateikė melagingus dokumentus, paaiškėjo 2010-10-21. 2010-10-31 R. R., pateikė nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Skolos išieškojimo procesas buvo sustabdytas. 2011 -04-12 UAB „Adreka" iškelta bankroto byla. Šios aplinkybės patvirtina tendencingą ir tyčinį R. R. siekį užkirsti kelią civiliniam ieškovui išsiieškoti skolą iš UAB „Adreka". Dokumentų suklastojimas ir panaudojimas buvo tik pirmas nuteistojo veiksmas, siekiant išvengti didelės vertės turtinės prievolės. Net ir po nusikalstamos veikos padarymo, nuteistasis ir toliau trukdė civiliniams ieškovui atgauti skolą civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Priešingai nei skunde nurodo nuteistasis, civilinis ieškovas negali reikalauti skolos iš nuteistojo vekselio pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisinių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (LAT 2010-07-02 nutartis c.b. Nr. 3K-3-314/2010). R. R. 2009-01-28 išduotas vekselis turėjo būti pateiktas apmokėjimui vekselyje nurodytą mokėjimo dieną - 2009-02-28 arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 str. 1 d.). Kadangi vekselis buvo išduotas kaip UAB „Adreka" prievolės užtikrinimo priemonė, UAB „Adreka" tinkamai įvykdžius prievolę, civilinis ieškovas nepateikė R. R. vekselio apmokėjimui. Sutinkamai su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, vekselio negaliojimas dėl formos ar praleistų terminų nedaro negaliojančia mokėjimo prievolės prisiimtos pagal vekselį. Tokiu atveju vekselis laikomas paprastu susitarimu dėl skolos (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-583/2006). Kadangi kaip nurodo ir pats nuteistasis vekselis buvo išrašytas kaip prievolės užtikrinimo priemonė, civilinis ieškovas faktiškai jokių piniginių lėšų R. R. neperdavė, todėl paskoliniai santykiai tarp šalių neatsirado. Civilinis ieškovas neturi galimybės reikšti reikalavimų nei 2009-01-28 vekselio kaip vertybinio popieriaus pagrindu, nei vekselio kaip paskolos sutarties pagrindu. Be to, 1 metų senaties terminas reikalavimams pagal vekselį pareikšti suėjo 2010-02-28 (ĮPVĮ 72 str.).

12Civilinis ieškovas atsiliepime taip pat nurodo, jog neturi realių galimybių skolos sumą atgauti iš bankrutuojančios bendrovės UAB „Adreka", nes UAB „Adreka" bankroto byloje pareikštų kreditorinių reikalavimų suma - 10 452 913,67 Lt. Įkaito turėtojai - 4 911 101,22 Lt, pirmos eilės kreditoriai - 319 318,46 Lt, antros eilės kreditoriai - 3 375 868,86 Lt, trečios eilės kreditoriai - 961 695,98 Lt. UAB „Adreka" ilgalaikio turto vertė (įskaitant betarę miltų talpyklą - 300 000 Lt) - 3 979 986,85 Lt. Didžioji dalis ilgalaikio turto (visas nekilnojamasis turtas, registruotinas turtas, t.y. transporto priemonės) - įkeistas. Sutinkamai su Įmonių bankroto įstatymo 34 str., įkeitimu užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia tenkinami iš įkeisto turto. UAB „Adreka" neturi piniginių lėšų nei kasoje, nei banke. Bendrovės bankroto proceso metu patiriamos išlaidos viršija gaunamas pajamas. Visų, tiek ginčijamų, tiek neginčijamų debitorinių įsiskolinimų suma sudaro apie 1,5 mln. litų. Pirmos ir antros eilės kreditorinių reikalavimų dydis taip pat įkeitimu užtikrintų kreditorinių reikalavimų dydis sudaro beveik 9 mln. litų, t.y. 90 proc. visų kreditorinių reikalavimų, o įmonės turtas bei debitoriniai įsiskolinimai (tuo atveju jei jie bus realiai išieškoti, dalies jų debitoriai nepripažįsta) sudarytų apie 5,5 mln. litų. Trečios eilės kreditorių reikalavimai neužtikrinti įkeitimu ar hipoteka bankroto proceso metu nebus patenkinti, nes bankrutuojanti bendrovė neturi tiek lėšų. Civilinis ieškovas yra trečios eilės kreditorius, kurio reikalavimas nėra užtikrintas nei įkeitimu, nei hipoteka. Atsižvelgiant į bankroto byloje esančius duomenis, kuriuos savo ataskaitoje už laikotarpį nuo 2011-06-02 iki 2012-01-31 pateikia bankroto administratorius, galima daryti pagrįstą išvadą, kad realių galimybių, kad bankroto procese civilinis ieškovas atgaus bent dalį skolos – nėra.

13Atsiliepime nurodoma, jog Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-12-19 nuosprendis yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas išsamiai, visapusiškai ir tinkamai ištyrus visas bylai reikšmingas aplinkybes bei įrodymus, todėl nėra nuosprendžio panaikinimo pagrindų (BPK 327 str.). Nuteistojo apeliacinį skundą prašoma atmesti ir priteisti civilinio ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

14Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. Dėl veikos, numatytos BK 300 str. 1d.

15Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog R. R. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 1d., kadangi byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma yra įrodyta, jog jis 2010 m. vasario mėn. 9-10 dienomis panaudojo suklastotus dokumentus, pateikdamas antstolei V. Ž., adresu ( - ), 2010-02-09 garantinį raštą apie užstatomą turtą, kuriame buvo įrašyti neteisingi duomenys, kad „UAB „Jungtinis duonos centras“ už turimą savo kreditinį įsiskolinimą DS S. P. S.A. Vilniaus filialui užstato ilgalaikį turtą-betarę miltų talpyklą, kurios likutinė vertė yra 300000 Lt bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą dėl šio turto, kurioje įrašyti neteisingi duomenys, kad „UAB „Jungtinis duonos centras“ priklausančio ilgalaikio turto-betarės miltų talpyklos (inv. Nr. 0607) buhalterinė likutinė vertė–300000 Lt

16Įrodymai, patvirtinantys teismo išvadą dėl dokumentų suklastojimo yra išdėstyti skundžiamame nuosprendyje. Pažymėtina, jog nuosprendyje išdėstyti ir tie duomenys, kuriais apeliantas ginčija teismo išvadas. Tai, kad teismas pastaraisiais duomenimis nesivadovavo, arba įvertino juos kitaip, nei pageidautų apeliantas, dar nereiškia jog pažeisti BPK 20 str. ir BPK 242 str. reikalavimai.

17Be to, apeliacinės instancijos teismas, apklausė teismo posėdyje liudytojus H. V., D. B., ko prašė apeliantas ir jo atstovas, o taip pat pakartotinai ir liudytoją V. Ž..

18Liudytojas H. V. parodė, jog 2009 metais jis Šilagalyje surinkinėjo miltų talpyklas. Dėl šio darbo tarėsi su R. R., kuris ir pats padėjo jam šias talpyklas montuoti. Maždaug prieš du mėnesius iki surinkimo darbų pagal bendrą vaizdą tuos pačius įrengimus liudytojas matė Klaipėdos g. Įrengimų montavimo darbų Šilagalio k. nebaigė.

19Liudytojas D. B. parodė, jog jis šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. R. R. parodymai užfiksuoti apklausos protokoluose. Apie betarę miltų talpyklą R. R. nurodė, kad ją UAB „Jungtinis duonos centras“ įsigijo iš R. R. kaip iš fizinio asmens už 300 000 Lt. Iš kur R. R. talpyklą įsigijo – neaiškino. Apie tai, kad pirko detales Lenkijoje, nebuvo jokios kalbos, R. R. kalbėjo, kad gamino. Ikiteisminio tyrimo metu R. R. talpyklos įsigijimo dokumentų lyg tai nepateikė.

20Liudytoja V. Ž. parodė, jog vykdomojoje byloje dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo UAB „Jungtinis duonos centras“ turtui, areštavo kilnojamąjį turtą, nurodytą 2010-02-09 garantiniame rašte ir 2010-02-10 pažymoje skolininko prašymu. Įvertinusi vykdomojoje byloje surinktas aplinkybes, kad nekilnojamas turtas ir kiti skolininko daiktai jau buvo areštuoti kitose bylose, areštavo pažymoje nurodytą turą, kurio pagal nurodytą vertę pakako ieškiniui užtikrinti. Kur tas turtas buvo, negali pasakyti, nes arešto aktą surašė kontoroje. Kokia buvo to turto vertė nežino. Netikėti pažyma, pasirašyta įmonės vadovo, nebuvo pagrindo. Įmonės ilgalaikio turto sąrašas jai pateiktas nebuvo. Areštavus pažymoje nurodytą turtą, ji panaikino areštą vienai skolininko sąskaitai AB „Swedbank“. Garantinis raštas ir pažyma laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-02-10 pagaminti negalėjo būti, nes buvo pateikti iki 2010-02-10.

21Naujai gauti įrodymai nepaneigia išvadų, jog R. R. padarė veiką, numatytą BK 300 str. 1 d.

22Kad R, R. panaudojo minėtus 2010-02-09 dienos garantinį raštą apie užstatomą turtą bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą, patvirtina liudytojos antstolės V. Ž. parodymai, jog vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turtui abu šiuos dokumentus jai pateikė UAB „Jungtinis duonos centras“ direktorius R. R.. Šios aplinkybės neneigia ir pats nuteistasis.

23Kad šie dokumentai yra suklastoti, t.y., juose nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, patvirtina šių įrodymų visuma.

24R. R. parodė, jog minėtą 300 000 litų buhalterinės likutinės vertės betarę miltų talpyklą UAB "Jungtinis duonos centras" iš jo įgijo 2010-02-08. Tačiau šiuos apelianto teiginius paneigia bylos duomenys. Liudytoja V. S. parodė, jog aptariamu laiku ji dirbo UAB „Jungtinis duonos centras“ vyr. buhaltere, sudarydavo įmonės balansus, tačiau 2010-02-10 buhalterinės pažymos bei 2010-02-09 garantinio rašto apie užstatomą turtą ji įmonės buhalterinėje apskaitoje nėra mačiusi, talpyklos vertę balanse būtų nurodžiusi grafoje II. 5 p. Todėl, jei UAB "Jungtinis duonos centras" būtų aptariamu laiku turėjusi minėtą 300000 litų buhalterinės vertės betarę miltų talpyklą, tai būtų atsispindėję būtent šioje grafoje. Tačiau iš UAB „Adreka“ 2010-09-30 balanso matyti, kad grafoje A. I. turtas, II.5. „Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai“ finansiniais metais vertė litais nurodyta 6902 Lt (civil. byla Nr. B2-3451-173/2010, b.l. 93-94, t. 1). Be to, R. R. parodė, jog UAB „Jungtinis duonos centras“, iš jo 2010-01-08 įgijęs betarę talpyklą, iš sutartos 300000 Lt sumos sumokėjo apie 40 000 Lt, o likusi dalis liko nesumokėta. Ši skola matytųsi buhalterinėje apskaitoje, tačiau iš UAB „Adreka“ kreditorių sąrašo, sudaryto remiantis 2010 m. rugsėjo mėnesio duomenimis, matyti, kad tarp UAB „Adreka“ kreditorių R. R. nėra (civil. byla Nr. B2-3451-173/2010, b.l. 25-28, t. 1), priešingai - pagal debitorių sąrašą R. R. bendrovei 2010-09-30 buvo skolingas 310 312 Lt (civil. byla Nr. B2-3451-173/2010, b.l. 47-48, t. 1). Ši aplinkybė taip pat patvirtina, jog UAB „Jungtinis duonos centras“ buhalterinėje apskaitoje betarės talpyklos iš R. R. įgijimas nebuvo fiksuotas.

25Liudytojas A. B. parodė, jog jam atliekant vykdymo veiksmus, t.y., po 2010-05-31, areštuotos betarės talpyklos dokumentų UAB "Jungtinis duonos centras " (UAB Adreka") atsakingi darbuotojai jam negalėjo pateikti, nors antstolis šių dokumentų reikalavo.

26Pažymėtina, jog vėliau, tiksliai nenustatytu laiku, tačiau jau po minėtų suklastotų dokumentų - garantinio rašto ir pažymos pateikimo antstolei, UAB "Jungtinis duonos centras" įgijo betarę miltų talpyklą, ką atspindi UAB „Adreka“ 2011-06-02 balanso duomenys. Be to, betarė miltų talpykla 2011-06-10 pagal priėmimo - perdavimo aktą iš UAB "Adreka" buvo perduota teismo paskirto bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui G. A., kuris 2011-08-01 su UAB „AR Maistas" sudarė šios įrangos nuomos sutartį, už ją iki šiol gaunamas nuomos mokestis, minėta betarė miltų talpykla yra naudojama ir šiuo metu. Tačiau šie įrodymai nepaneigia bylos duomenų, jog UAB "Jungtinis duonos centras" ( UAB "Adreka") pastarąją betarę miltų talpyklą įgijo ir sukomplektavo vėliau, nei antstolei buvo pateikta 2010-02-10 pažyma ir 2010-02-09 garantinis raštas, ką patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai. Byloje nustatyta, jog apeliaciniame skunde nurodoma minėta UAB „Jungtinis duonos centras“ ( BUAB "Adreka") talpykla, kuri 2011-06-10 perduota bankroto administratoriui, buvo sukomplektuota su individualius požymius turinčiomis dalimis - varikliu „3 PHASE BLOWER“, „Type MEDIO JET/350“, variklio Nr. „s/n FE146523“, ką pripažįsta ir apeliantas, originaliu pultu ir kt. dalimis iš AB „Swedban lizingas“ priklausiusios talpyklos. Tą patvirtina nuosprendyje aptarti įrodymai - liudytojo G. J. parodymai, priedų prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. LT078746/PPS duomenys (b.l. 55, t. 2). Prieduose prie 2010-11-24 kilnojamo turto vertinimo ataskaitos Nr. 10-211-94, minėtos AB „Swedban lizingas“ betarės miltų talpyklos fotonuotraukose užfiskuotas tas pats variklis „3 PHASE BLOWER“, „Type MEDIO JET/350“, variklio Nr. „s/n FE146523“, o tai rodo, jog UAB „Jungtinis duonos centras“ ( BUAB "Adreka") betarė miltų talpykla, kuriai panaudotos AB „Swedbank lizingas“ dalys, buvo sukomplektuota po 2010-11-24. Šie duomenys paneigia apeliaciniame skunde nurodytos ir nuosprendyje aptartos pirkimo-pardavimo sutarties duomenis, jog apeliantas šią talpyklą, neva, pardavė įmonei UAB „Jungtinis duonos centras" už 300 000 Lt 2010-01-08.

27Pažymėtina ir tai, jog pagal 2010-11-24 kilnojamo turto vertinimo ataskaitą Nr. 10-211-94, UAB „Swedbank lizingas“ priklausančios betarės miltų talpyklos su priedais, esančios Klaipėdos g. 79 A, Panevėžyje, vertė tik 36900 Lt (b.l. 35-48, t. 2). Pastaroji talpykla bei BUAB "Adreka" betarė miltų talpykla pagal liudytojų G. J. , H. V. parodymus yra analogiškas įrenginys. Šis įrenginys analogiškai sudarytas iš 3 bunkerių, turi tą pačią talpą - 21 t., dalį tų pačių mazgų - variklį, pultą ir kt. Todėl nurodyta minėtoje 2010-02-10 pažymoje tokio turto likutinė vertė 300 000 Lt aiškiai negalėjo būti.

28Kadangi 300 000 litų buhalterinės likutinės vertės betarės miltų talpyklos „UAB „Jungtinis duonos centras“ 2010-02-09 ir 2010-02-10 neturėjo, todėl antstolei pateiktų garantinio rašto ir 2010-02-10 pažymos duomenys, kad „UAB „Jungtinis duonos centras“ priklausančio ilgalaikio turto-betarės miltų talpyklos (inv. Nr. 0607) buhalterinė likutinė vertė – 300000 Lt, yra neteisingi, o pateiktieji duomenys suklastoti. Šiuo požiūriu apeliacinio skundo argumentai, jog pateikiant dokumentus antstolei, talpykla į įmonės buhalterinę apskaitą galėjo būti neįtraukta dėl didelio turimų įrengimų kiekio ir neapsižiūrėjimo, nėra reikšmingi, nes kaltinime nurodytuose suklastotuose dokumentuose, pateiktuose anstolei, buvo nurodyti aiškiai netikri buhalteriniai duomenys. R. R. tai buvo žinoma, nes šiuos dokumentus būtent jis pats savo iniciatyva ir be vyr. buhalterės V. S. žinios pateikė anstolei, tuo siekdamas suklaidinti antstolę dėl UAB „Jungtinis duonos centras“ turimo areštuotino turto, taip elgtis norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia.

29Kadangi iš liudytojos V. Ž. parodymų matyti, jog teismo antstolė, 2010-02-10 areštuodama ir aprašydama betarę miltų talpyklą, nei paties daikto, nei turto balanso neapžiūrėjo, o talpyklos individualių duomenų, kurie leistų teigti, jog minėtuose suklastotuose 2010-02-10 pažymoje ir 2010-02-09 garantiniame rašte nurodoma būtent UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teisėmis tuo metu priklausiusi betarė miltų talpykla, nėra, iš kaltinimo pastaroji aplinkybė pašalinama. Taip pat nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog BUAB "Adreka" (buvusi „UAB „Jungtinis duonos centras“ ) perduota įmonei "AR Maistas" betarė miltų talpykla yra ta pati UAB "Swedbank lizingas" priklausiusi talpykla, nes tiek skunde minimos specialisto 2012-12-05 konsultacinės išvados, tiek liudytojo G. J. parodymai patvirtina, kad atskiros talpyklų detalės skyrėsi. Neabejotinai įrodyta tai, jog sukomplektuojant BUAB "Adreka" talpyklą buvo panaudotos UAB "Swedbank lizingas" priklausiusios betarės miltų talpyklos dalys. Tačiau pastaroji aplinkybė suklastotų dokumentų - 2010-02-10 pažymos ir 2010-02-09 garantinio rašto panaudojimo fakto, juos pateikiant antstoliui, bei R. R. veikos kvalifikavimo pagal BK 300 str. 1 d. nekeičia.

30R. R. pagal BK 300 str. 1d. kaltintas ir nuteistas taip pat dėl šių dokumentų pagaminimo laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-02-10. Veikos padarymo laikas yra esminė kaltinimo aplinkybė. Kadangi šie dokumentai buvo pateikti anstolei V. Ž. laikotarpiu nuo 2010-02-09 iki 2010-02-10, jie negalėjo būti pagaminti kaltinime nurodytu laikotarpiu 2011 metais, todėl šių netikrų dokumentų pagaminimas iš kaltinimo R. R. pašalinamas, paliekant tik kaltinime nurodytą suklastotų dokumentų panaudojimą. Pastaroji aplinkybė R. R. veikos kvalifikavimo pagal BK 300 str. 1 d. nekeičia, nes tiek suklastoto dokumento pagaminimas, tiek pateikimas, yra alternatyvios veikos, atitinkančios aptariamo nusikaltimo sudėtį.

31Dėl kaltinimų pagal BK 182 str. 2d.

32R. R. pagal BK 181 str. 2 d. buvo nuteistas už, kad jis, pateikęs netikrus dokumentus: 2010-02-09 dienos garantinį raštą apie užstatomą turtą, jame įrašydamas neteisingus duomenis, kad „UAB „Jungtinis duonos centras“ už turimą savo kreditinį įsiskolinimą DS S. P. S.A. Vilniaus filialui užstato ilgalaikį turtą-betarę miltų talpyklą, kurios likutinė vertė yra 300000 Lt bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą dėl turimo ilgalaikio turto, joje įrašant neteisingus duomenis, kad „UAB „Jungtinis duonos centras“ priklausančio ilgalaikio turto-betarės miltų talpyklos (inv. Nr. 0607) buhalterinė likutinė vertė–300000 Lt, UAB „Jungtinis duonos centras“ naudai išvengė bendrovei priklausančio turto arešto bei tuo pačiu apgaule išvengė didelės vertės-206020 Lt turtinės prievolės DS S. P. S.A. Vilniaus filialas pagal Panevėžio apygardos teismo 2010-02-22 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-454-544/2010, kadangi 2010-05-31, perdavus sprendimą antstolių vykdymui (antstolis A. B.), buvo nustatyta, kad betarė miltų talpykla UAB „Jungtinis duonos centras“ nepriklauso.

33Atsakomybė pagal BK 182 str. 2 d. kyla tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje.

34Teismų praktikoje pripažįstama, jog turtinės prievolės išvengimas gali pasireikšti, kuomet neteisėtai atsisakant vykdyti savo pareigą kreditoriui, sudaroma situacija, kai kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas yra apsunkintas. Apgaulė – tai asmens, turinčio teisę į turtą, suklaidinimas dėl kaltininko turimos pareigos ir jos apimties ir taip „privertimas“ jo atsisakyti teisėtų teisių į turtą. Esminės apgaulės kertinis momentas tas, kad prarandama prievolės reikalavimo teisė apskritai arba jos įvykdymas itin apsunkinamas. Apgaulei pripažintinos sąlygos: 1) objektyvios tiesos iškraipymas; 2) tikslas – suklaidinti nukentėjusįjį (lemti nukentėjusiojo klaidą); 3) tyčia, t. y. kaltininko suvokimas, jog jis sąmoningai pateikia objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją (kasacinė byla Nr. 2K-335/2010). Tais atvejais, kai vertinama veika susijusi su turtinės prievolės nevykdymu, svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis baudžiamąjį teisinį pažeidimo pobūdį, laikoma tai, kad kaltinamo asmens naudota apgaulė buvo esminė, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų apsunkintas ( kasacinė byla Nr. 2K-226/2012 ).

35Teismų praktikoje sukčiavimu išvengiant prievolės paprastai pripažįstami kaltininko veiksmai, nukreipti išvengti mokesčių į valstybės biudžetą sumokėjimo ir pan. t.y., kai kaltininkas apgaule asmenį ( mokesčių išvengimo atveju - valstybę), turintį teisę gauti turtą, suklaidina dėl pačios kaltininko pareigos perduoti turtą kito nuosavybėn. ( Baudžiamosios bylos Nr. 2K–384/2011, Nr. 2K-335/2010 ir kt.). Pažymėtina, jog tuomet, kai kaltininkas apgaule vengia atsiskaityti už gautas prekes ( tai akcentuota civilinio ieškovo atsiliepime į skundą), veika atitinka ne sukčiavimą išvengiant prievolės, numatytą BK 182 str., bet BK 186 str. numatytą nusikaltimą. Tačiau, kadangi kaltinimų pagal BK 186 str. R. R. pareikšta nebuvo, o byla nagrinėjama tik nuteistojo apeliacinio skundo ribose, teisėjų kolegija R. R. atsakomybės klausimo pagal skirtingą faktinėmis aplinkybėmis kaltinimą, atitinkantį BK 186 str. numatytos veikos požymius, svarstyti neturi pagrindo.

36Šioje byloje nėra duomenų, jog R. R., būdamas įmonės vadovu, būtų atlikęs veiksmus, kuriais būtų ką nors suklaidinęs dėl UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) pareigos atsiskaityti su DS S. P. S.A. Vilniaus filialu ar įmonės UAB "Adreka" prievolės įmonei DS S. P. S.A. apimties ir tokiu būdu „privertęs “ ieškovą atsisakyti teisėtų teisių į turtą dėl to, kad nebegalima įgyvendinti savo teisių civilinėmis teisinėmis priemonėmis ar tokia galimybė yra iš esmės apsunkinta. Jis ir nebuvo tuo kaltinamas. UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) prievolė sumokėti įsiskolinimą DS S. P. S.A. buvo patvirtinta teismo sprendimu, nesudarius tam apsunkinimų, o priimtas teismo sprendimas sudarė sąlygas priverstiniam prievolės vykdymui per teismo antstolį.

37R. R. sukčiavimas inkriminuotas ne kaip prievolės išvengimas, suklaidinant dėl pačios kaltininko pareigos perduoti turtą kito asmens nuosavybėn, tačiau kaip išvengimas apgaule ieškinio užtikrinimo priemonės - jo vadovaujamos įmonės UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) turto arešto, tą nepagrįstai sutapatinant su didelės vertės 206020 Lt turtinės prievolės - atsiskaityti už prekes su įmone DS S. P. S.A. išvengimu.

38Teisėjų kolegija tos nuomonės, jog kai skolininkas neneigia prievolės ir neklaidina dėl skolininko turimos pareigos ir jos apimties, kaltininko veiksmai, kuriais kliudoma antstoliui užtikrinti ieškinį ar įvykdyti teismo sprendimą, nelaikytini sukčiavimu, numatytu BK 182 str. Atsižvelgus į veiksmų pobūdį, skolininkui ar jo atstovui tokiu atveju gali būti taikomos CPK ar ATPK numatytos priemonės, o jei kaltininko padaryti veiksmai kliudant įvykdyti prievolę atitinka kurios nors kitos BK numatytos veikos požymius, tai kaltininkas dėl to ir turėtų būti traukiamas atsakomybėn pagal atitinkamą BK straipsnį. Šioje byloje nustatyta, jog R. R. teismo antstolei pateikė jam žinomai suklastotą pažymą su netikrais duomenimis apie įmonės UAB „Jungtinis duonos centras“, neva, turimą betarę talpyklą, kurią teismo antstolė areštavo ieškiniui užtikrinti, todėl nuteistasis atsako pagal BK 300 str.

39Nusikaltimo sudėties požymių visuma (objektyvieji požymiai – veika, padariniai, priežastinis ryšys ir subjektyvieji požymiai – kaltė, motyvas, tikslas) yra būtinas teisinis pagrindas asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kad neteisėta kaltininko veika būtų pripažinta sukčiavimu, būtina įrodyti joje minėtų požymių visumą. Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje taip pat nėra įrodytas priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių.

40Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog dėl UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) neatsiskaitymo už prekes įmonė DS S. P. S.A. patyrė žalą. Tačiau priimtą teismo sprendimą vykdant priverstinai - per teismo antstolį, išieškojimo realus įvykdymas priklauso ne tik nuo skolininko veiksmų, tačiau ir nuo faktinės jo turtinės - finansinės padėties, priverstinio išieškojimo vykdymo efektyvumo ir kt.

41Byloje nustatyta, jog R. R. pateikė antstolei V. Ž. tikrovės neatitinkančius duomenis apie betarę miltų talpyklą. Pripažintina, jog šie duomenys galėjo klaidinti kreditorių bei antstolį dėl galimybės nukreipti išieškojimą į šį turtą. Byloje taip pat nustatyta, jog R. R. pateikus suklastotus garantinį raštą ir buhalterinę pažymą, antstolė V. Ž., netikrinusi įmonės balansų ir betarės talpyklos, panaikino areštą vienai iš UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) banko sąskaitų AB "Swedbank" ( vykd b. Nr. 113/09/1957, l. 63). Tačiau byloje nesurinkta ir nepateikta pakankamai įrodymų, jog civilinis ieškovas patyrė turtinę žalą būtent dėl to, kad R. R. antstoliui pateikė šiuos suklastotus dokumentus.

42Liudytojas A. B. parodė, kad turėjo ne vieną vykdomąją bylą, susijusią su UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“). Tą patį parodė ir antstolė V. Ž.. Iš vykdomosios bylos Nr. 113/09/1957 taip pat matyti, jog ieškinio užtikrinimo metu visas UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) nekilnojamasis turtas buvo įkeistas arba areštuotas. Civilinio ieškovo atsiliepimuose nurodytas turtas - UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) kontora, ofisas, kurio unikalus Nr. 2789-7000-1166:0003 buvo areštuotas dar 2008 m., o pastatas, kurio unikalus Nr. 6698-8000-7044, areštuotas nuo 2009-01-20 (vykd. b. Nr. 113/09/1957, l. 45, 51). Tai rodo, jog UAB „Jungtinis duonos centras“ (UAB „Adreka“) turėjo neįvykdytų prievolių ir kitų kreditorių atžvilgiu, tarp jų ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (UAB „Jungtinis duonos centras“ nekilnojamojo turto, kurio unikalus Nr. 2796-0000-8018:0027 areštas Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos naudai 2009-05-29, vykd. b. Nr. 113/09/1957, l. 19 ). Iš bylos duomenų, kuriuos atsiliepimuose nurodo ir civilinis ieškovas, matyti, jog 2011 -04-12 UAB „Adreka" iškelta bankroto byla, o bankroto byloje pareikštų kreditorinių reikalavimų suma 10 452 913,67 Lt. Civilinis ieškovas yra tik trečios eilės išieškotojas. Baudžiamojoje byloje pateikti įrodymai sudaro tik tikimybinę prielaidą, kad ieškiniui užtikrinti areštavus UAB „Adreka“ (UAB „Jungtinis duonos centras“) sąskaitas ar kitą turtą ir efektyviai vykdant išieškojimą, būtų patenkinti būtent kreditoriaus DS S. P. S.A., o ne kitų kitų kreditorių, tarp jų aukštesnės eilės išieškotojų, kaip pvz., kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimai.

43Be to, byloje yra duomenys, tarp jų pateikti paties civilinio ieškovo, keliantys abejonių, jog civiliniam ieškovui DS S. P. S.A. 2010-05-31 pateikus teismo sprendimą vykdyti antstoliui, išieškojimas iki antstolio 2011-06-16 patvarkymo užbaigti bylą dėl įmonės bankroto buvo vykdomas pakankamai efektyviai. ( vykd. b. Nr. 0025/10/02840). Teismo antstolis A. B. 2010-05-11 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatavo, jog UAB „Adreka" faktiškai vykdė veiklą - veikė firminės UAB „Jungtinis duonos centras" parduotuvės, kuriose buvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Be to, ieškovo pateiktais duomenimis laikotarpiu nuo 2010-08-30 iki 2010-09-30, t. y., kai teismo sprendimas buvo perduotas vykdyti, UAB „Adreka" išrašė UAB „AR Maistas" PVM sąskaitų-faktūrų daugiau kaip už 800 000 Lt. Liudytojas UAB „Adreka“ vadovas T. M. patvirtino, kad šios PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokėtos. Iš vykdomosios bylos matyti, jog nebuvo išreikalauti visi duomenys apie 2009-2010 metų UAB „Adreka“ (UAB „Jungtinis duonos centras“) ilgalaikio bei trumpalaikio turto balansą, lėšas kredito įstaigose. Pagal 2010-09-20 antstolio patvarkymą Nr. 0025/10/02840 buvo areštuotos UAB „Adreka" lėšos, esančios UAB „AR Maistas" žinioje, tačiau į antstolio depozitinę sąskaitą jos nepervestos, o duomenų apie antstolio taikytas įstatymų numatytas priemones, geruoju nevykdant šių jo reikalavimų, nėra. Visuma aptartų taip pat kelia abejonių priverstinio išieškojimo vykdymo efektyvumu.

44Civilinio ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą pateikiami argumentai, jog R. R. sprendimo vykdymo procese sudarė įvairias kliūtis sprendimui įvykdyti, kad civilinis atsakovas negalėtų išsiieškoti skolos iš UAB „Adreka": nevykdė 2010-06-21 antstolio A. B. reikalavimo per 3 dienas pateikti kasos knygą, buhalterinius balansus, duomenis apie turtą ir kt; UAB „Adreka" veiklą perleido susijusiai UAB „AR Maistas", kuri taip pat nevykdė antstolio nurodymų; pateikė nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tačiau toks kompleksas veiksmų, kurių esmė yra vengti atsiskaitymų, kaltinime nenurodyti ir, vadovaujantis BPK 255 str., apibrėžiančiu teisme nagrinėtino kaltinimo ribas, bei BPK 320 str., apibrėžiančiu apeliacinio skundo nagrinėjimo ribas, nėra šios bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje dalykas. Pažymėtina, jog dėl kaltininko veiksmų, sudarančių kliūtis sprendimui įvykdyti, galėjo būti taikomos atitinkamos CPK 645 str. ar kt. normos, numatančios atsakomybę už teismo antstolio reikalavimų nevykdymą. Teisėjų kolegijos nuomone neįrodyta, jog esminė aplinkybė, nulėmusi (UAB „Jungtinis duonos centras“) įsiskolinimo kreditoriui DS S. P. S.A. neišieškojimą, buvo suklastotų garantinio rašto ir pažymos pateikimas anstoliui.

45Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo išvados, kad R. R. pateikęs antstoliui 2010-02-09 garantinį raštą bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą UAB „Jungtinis duonos centras“ naudai išvengė išvengė didelės vertės 206020 Lt turtinės prievolės DS S. P. S.A., neatitinka bylos aplinkybių bei neteisingai pritaikytas baudžiamasis įstatymas – BK 182 str. 2 d.

46Teismo nuosprendis dalyje dėl R. R. nuteisimo pagal BK 182 str. 2 d. panaikintinas ir priimtinas naujas nuosprendis - R. R. pagal BK 182 str. išteisinti, šio nusikaltimo nepadarius ( BPK 329 str. 1 p).

47Kadangi aptarti motyvai pakankami išteisinamajam nuoprendžiui dėl šios veikos priimti, kitų apeliacinio skundo argumentų dėl R. R. nepagrįsto nuteisimio pagal BK 182 str 2d. teisėjų kolegija plačiau nebeanalizuoja.

48Dėl civilinio ieškinio ir proceso išlaidų.

49Teismas civilinis ieškovui DS S. P. S.A. Vilniaus filialui iš nuteistojo R. R. priteisė 252198,77 Lt turinės žalos atlyginimo. Civilinis ieškinys buvo pareikštas dėl turtinės žalos, padarytos R. R. neteisėtais veiksmais, siekiant išvengti skolos civiliniam ieškovui.

50Kadangi R. R. pagal kaltinimą sukčiavimu pagal BK 182 str. 2 d. išteisinamas, šios veikos nepadaręs, o pripažinti priežastinį ryšį tarp dokumentų klastojimo, už kurį R. R. nuteistas pagal BK 300 str. 1 d. ir turtinės žalos atsiradimo nėra pakankamo pagrindo, civilinis ieškinys pagal BPK 115 str. 3 d. 2 p. paliekamas nenagrinėtas, išaiškinant civiliniam ieškovui, kad jis turi teisę reikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

51Netenkinus civilinio ieškinio, panaikinamas sprendimas dėl 6897 Lt atstovavimo išlaidų išieškojimo iš R. R. DS S. P. S.A. Vilniaus filialo naudai.

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p., 4 d.,

Nutarė

53Panevėžio m. apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d.nuosprendį pakeisti:

54R. R. pagal BK 182 str. 2 d. išteisinti, nepadarius šios veikos.

55R. R. pagal BK 300 str. paskirtą laisvės atėmimo 1 metams ir 6 mėnesiams bausmę pakeisti į 60 MGL ( 7800 litų) baudą.

56Panaikinti bausmių subendrinimą pagal BK 63 str.

57DS S. P. S.A. Vilniaus filialo civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

58Panaikinti sprendimą dėl 6897 Lt atstovavimo išlaidų išieškojimo iš R. R. DS S. P. S.A. Vilniaus filialo naudai.

59Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų... 2. sekretoriaujant Jolitai Žukauskienei, Astai... 3. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 4. R. R. nuteistas pagal BK 300 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams ir 6... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d. 5 d. 1 p., 2 p.,... 6. Iš R. R. priteista civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialui... 7. Išnagrinėjusi bylą teisėjų kolegija... 8. Nuteistasis R. R. 2010 m. vasario mėn. 9-10 dienomis panaudojo suklastotus... 9. Nuteistasis R. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti apkaltinamąjį... 10. Skunde nurodoma, jog sprendžiant, ar byloje aptariami apelianto veiksmai... 11. Atsikirtimuose į apeliacinį skundą civilinis ieškovas nurodė, jog R. R.... 12. Civilinis ieškovas atsiliepime taip pat nurodo, jog neturi realių galimybių... 13. Atsiliepime nurodoma, jog Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-12-19... 14. Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. Dėl veikos, numatytos BK... 15. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog R. R.... 16. Įrodymai, patvirtinantys teismo išvadą dėl dokumentų suklastojimo yra... 17. Be to, apeliacinės instancijos teismas, apklausė teismo posėdyje liudytojus... 18. Liudytojas H. V. parodė, jog 2009 metais jis Šilagalyje surinkinėjo miltų... 19. Liudytojas D. B. parodė, jog jis šioje byloje atliko ikiteisminį tyrimą. R.... 20. Liudytoja V. Ž. parodė, jog vykdomojoje byloje dėl laikinų apsaugos... 21. Naujai gauti įrodymai nepaneigia išvadų, jog R. R. padarė veiką, numatytą... 22. Kad R, R. panaudojo minėtus 2010-02-09 dienos garantinį raštą apie... 23. Kad šie dokumentai yra suklastoti, t.y., juose nurodyti tikrovės... 24. R. R. parodė, jog minėtą 300 000 litų buhalterinės likutinės vertės... 25. Liudytojas A. B. parodė, jog jam atliekant vykdymo veiksmus, t.y., po... 26. Pažymėtina, jog vėliau, tiksliai nenustatytu laiku, tačiau jau po minėtų... 27. Pažymėtina ir tai, jog pagal 2010-11-24 kilnojamo turto vertinimo ataskaitą... 28. Kadangi 300 000 litų buhalterinės likutinės vertės betarės miltų... 29. Kadangi iš liudytojos V. Ž. parodymų matyti, jog teismo antstolė,... 30. R. R. pagal BK 300 str. 1d. kaltintas ir nuteistas taip pat dėl šių... 31. Dėl kaltinimų pagal BK 182 str. 2d.... 32. R. R. pagal BK 181 str. 2 d. buvo nuteistas už, kad jis, pateikęs netikrus... 33. Atsakomybė pagal BK 182 str. 2 d. kyla tam, kas apgaule savo ar kitų naudai... 34. Teismų praktikoje pripažįstama, jog turtinės prievolės išvengimas gali... 35. Teismų praktikoje sukčiavimu išvengiant prievolės paprastai pripažįstami... 36. Šioje byloje nėra duomenų, jog R. R., būdamas įmonės vadovu, būtų... 37. R. R. sukčiavimas inkriminuotas ne kaip prievolės išvengimas, suklaidinant... 38. Teisėjų kolegija tos nuomonės, jog kai skolininkas neneigia prievolės ir... 39. Nusikaltimo sudėties požymių visuma (objektyvieji požymiai – veika,... 40. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog dėl UAB „Jungtinis duonos... 41. Byloje nustatyta, jog R. R. pateikė antstolei V. Ž. tikrovės... 42. Liudytojas A. B. parodė, kad turėjo ne vieną vykdomąją bylą, susijusią... 43. Be to, byloje yra duomenys, tarp jų pateikti paties civilinio ieškovo,... 44. Civilinio ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą pateikiami argumentai,... 45. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo išvados, kad R. R. pateikęs... 46. Teismo nuosprendis dalyje dėl R. R. nuteisimo pagal BK 182 str. 2 d.... 47. Kadangi aptarti motyvai pakankami išteisinamajam nuoprendžiui dėl šios... 48. Dėl civilinio ieškinio ir proceso išlaidų.... 49. Teismas civilinis ieškovui DS S. P. S.A. Vilniaus filialui iš nuteistojo R.... 50. Kadangi R. R. pagal kaltinimą sukčiavimu pagal BK 182 str. 2 d.... 51. Netenkinus civilinio ieškinio, panaikinamas sprendimas dėl 6897 Lt... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p., 4 d.,... 53. Panevėžio m. apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d.nuosprendį pakeisti:... 54. R. R. pagal BK 182 str. 2 d. išteisinti, nepadarius šios veikos.... 55. R. R. pagal BK 300 str. paskirtą laisvės atėmimo 1 metams ir 6 mėnesiams... 56. Panaikinti bausmių subendrinimą pagal BK 63 str.... 57. DS S. P. S.A. Vilniaus filialo civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 58. Panaikinti sprendimą dėl 6897 Lt atstovavimo išlaidų išieškojimo iš R.... 59. Likusioje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą....