Byla e2-5828-522/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Dangyrai Kanapienytei, dalyvaujant ieškovo Č. P. atstovui advokatui Sauliui Šukiui, atsakovo A. J. atstovui advokatui Arūnui Bertuliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo Č. P. ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 13 381,10 eurų skolą, 403,27 eurų palūkanas, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. vasario 15 d. su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 95 864,23 eurų (331 000 Lt), kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2007 m. birželio 6 d. Atsakovui iki sutarto termino skolos negrąžinus, šalys sutarties pakeitimų nesudarė. Atsakovas atlikdavo dalinius mokėjimus ieškovui ir likusiai skolos daliai išduodavo ieškovui vekselius. Paskutinis vekselis buvo išduotas 2017 m. rugpjūčio 10 d., pagal kurį likusią skolos dalį (14 850 eurų) atsakovas įsipareigojo sumokėti iki 2017 m. rugsėjo 10 d. Tačiau atsakovas grąžino tik nedidelę dalį iš minėtos sumos ir liko skolingas ieškovui 13 381,10 eurų. 2018 m. kovo 19 d. atsakovui buvo pateikta pretenzija dėl skolos, tačiau atsakovas į pretenziją neatsakė ir skolos negrąžino.

5Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. gegužės 3 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkino visiškai ir priteisė ieškovui iš atsakovo 13 381,10 eurų skolą, 403,27 eurų palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 18 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 755 eurų bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas 2018 m. gegužės 25 d. pateikė teismui prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad nesutinka su priimtu preliminariu sprendimu ir prašo pakeisti priimtą preliminarų sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Mano, kad dėl skolos priteisimo pagal 2007 m. vasario 15 d. paskolos sutartį ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Taip pat teigia, kad 2017 m. rugpjūčio 10 d. vekselis nėra paskolos dokumentas, todėl ieškovui neįrodžius ir nepagrindus paskolos pagal šį vekselį suteikimo (pinigų perdavimo) fakto yra pagrindas teismui pripažinti paskolos sutartį nesudaryta ex officio. Ieškovas paskolą suteikė vieną kartą 2007 m., ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. vekselyje esantis įrašas apie tariamą atsakovo pinigų (14 850 eurų) gavimą neatitinka tikrovės.

7Ieškovas atsiliepime su atsakovo prieštaravimais nesutinka. Nurodė, kad atsakovas nenurodo, nei kada, nei kokią paskolos dalį yra grąžinęs ieškovui, nepateikė jokių paskolos ar jos dalies grąžinimą patvirtinančių įrodymų. Jokie atsakovo prieštaravimų argumentai nepaneigia rašytiniais įrodymais (vekseliais ir jų kopijomis) ieškovo pagrįstų ieškinio teiginių apie tai, kad iki 2007 m. vasario 15 d. paskolos sutartyje nurodyto termino (2007 m. birželio 6 d.) atsakovas ieškovui grąžino tik dalį paskolos, o toliau paskolos grąžinimas vyko ieškinyje nurodyta tvarka (po dalinio mokėjimo atsakovas išduodavo vekselį vis mažesnei sumai). Mano, kad atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį yra nepagrįstas, nes ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs, kadangi atsakovas po 2007 m. birželio 6 d. (termino, su kuriuo atsakovas prieštaravimuose sieja ieškinio senaties termino pradžią) ne kartą atliko veiksmus, kurie liudija, kad atsakovas prievolę pripažįsta. Prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė savo atsiliepime į prieštaravimus nurodytus motyvus ir prašė palikti preliminarų sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad byloje nėra įrodymų, jog paimtą paskolą atsakovas grąžino ieškovui.

9Atsakovo atstovas teismo posėdyje nesutiko su preliminariu sprendimu; prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Palaikė savo prieštaravimuose nurodytus motyvus. Prašė taikyti 10 metų ieškinio senaties terminą reikalavimams pagal paskolos sutartį. Pažymėjo, kad vekselis yra vertybinis popierius, neturintis sąsajų su paskola. Mano, kad bylos duomenys nepatvirtina, kad vekselio išdavimas atitiko paskolinių santykių pratęsimą. Jokie pinigai surašant vekselį nebuvo mokami. Atsakovo atstovo žiniomis, ieškovas ir atsakovas yra turėję bendrų komercinių reikalų. Negali nurodyti dėl paskolos sutarties, ar pinigai pagal ją buvo grąžinti.

10Teismas

konstatuoja:

11Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

12Byloje nustatyta, kad ieškovas 2007 m. vasario 15 d. su atsakovu sudarė sutartį, kurią patvirtino notaras, pagal kurią ieškovas atsakovui paskolino 95 864,23 eurų (331 000 Lt), kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2007 m. birželio 6 d. (el. b. l. 3). Atsakovui iki sutarto termino skolos negrąžinus, šalys sutarties pakeitimų nesudarė, o atsakovas atlikdavo dalinius mokėjimus ieškovui, likusiai skolos daliai išduodamas vekselius (2014 m. rugsėjo 27 d., 2014 m. gruodžio 27 d., 2015 m. vasario 27 d. (el. b. l. 17, 15, 4). Paskutinis vekselis buvo išduotas 2017 m. rugpjūčio 10 d., pagal kurį likusią skolos dalį (14 850 eurų) atsakovas įsipareigojo sumokėti iki 2017 m. rugsėjo 10 d. (el. b. l. 14). Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, ir liko skolingas ieškovui 13 381,10 eurų. 2018 m. kovo 19 d. atsakovui buvo pateikta pretenzija dėl skolos (el. b. l. 5-7, 18).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-314/2010, Nr. 3K-3-716/2013).

14Nagrinėjamu atveju, atsakovas nesutikdamas su ieškovo reikalavimais, reikalavimams dėl paskolos sutarties prašė taikyti ieškinio senatį bei nurodė, kad vekselis kaip vertybinis popierius, neturi sąsajų su paskola, ir jokie pinigai surašant vekselį nebuvo mokami.

15Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 12, 178 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

16Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, aukščiau nurodytas teisės normas ir teismų praktiką, laiko, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. 2007 m. vasario 15 d. su atsakovu sudaryta sutartis patvirtina, kad ieškovas atsakovui paskolino 95 864,23 eurų (331 000 Lt), kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2007 m. birželio 6 d. Byloje pateikti vekseliai įrodo, kad atsakovas atlikdavo dalinius mokėjimus ieškovui, išduodamas vekselius (2014 m. rugsėjo 27 d., 2014 m. gruodžio 27 d., 2015 m. vasario 27 d., 2017 m. rugpjūčio 10 d.), pagal paskutinį vekselį likusią skolos dalį (14 850 eurų) įsipareigodamas sumokėti iki 2017 m. rugsėjo 10 d. Ieškovas nurodo, kad atsakovas jam liko skolingas 13 381,10 eurų. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas visgi neginčijo skolos ieškovui fakto. Atsakovo atliekami daliniai mokėjimai ieškovui taip pat patvirtina ir patį skolos faktą, ir tai, kad atsakovas tą skolą pripažino. Pagal CK 1.130 straipsnio 2 dalį, ieškinio senaties terminą nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Taigi, nagrinėjamu atveju, atsakovo atlikti daliniai mokėjimai pagal vekselius, kurie laikytini paskolos grąžinimu, liudija, kad jis pripažino prievolę, dėl ko šiuo atveju negali būti taikoma ir ieškinio senatis. Teismo vertinimu, ieškovas byloje pateiktais vekseliais įrodė, kad skola ieškovui nebuvo grąžinta. O atsakovas, pripažinęs skolos faktą, atlikdamas dalinius mokėjimus, visgi nepateikė įrodymų, pagrindžiančių skolos ieškovui nebuvimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir aptartas teisės normas, atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų ieškovui, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 13 381,10 eurų skola.

17CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nagrinėjamu atveju, atsakovas praleido pagrindinės prievolės mokėjo terminą, todėl vadovaujantis pirmiau aptartomis teisės normomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo prašomos 5 procentų dydžio palūkanos (403,27 eurų), paskaičiuotos už 220 dienų nuo 2017 m. rugsėjo 10 d., bei 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas, pateikdamas ieškinį sumokėjo 155 eurus žyminio mokesčio (el. b. l. 16), patyrė iš viso 1 050 eurų išlaidų už teisinę pagalbą (600 eurų pateikiant ieškinį, ir dar 450 eurų už atsiliepimo į atsakovo prieštaravimus parengimą ir atstovavimą byloje (el. b. l. 9-13, 58, 61), todėl iš viso ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 1 205 eurų bylinėjimosi išlaidos.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti ieškovui Č. P. iš atsakovo A. J. iš viso 1 205 eurus bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. gegužės 3 d. preliminariu... 6. Atsakovas 2018 m. gegužės 25 d. pateikė teismui prieštaravimus, kuriuose... 7. Ieškovas atsiliepime su atsakovo prieštaravimais nesutinka. Nurodė, kad... 8. Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė savo atsiliepime į prieštaravimus... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdyje nesutiko su preliminariu sprendimu; prašė... 10. Teismas... 11. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2007 m. vasario 15 d. su atsakovu sudarė... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1... 14. Nagrinėjamu atveju, atsakovas nesutikdamas su ieškovo reikalavimais,... 15. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys... 16. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, aukščiau nurodytas teisės normas ir... 17. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 18. CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430... 20. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. preliminarų... 21. Priteisti ieškovui Č. P. iš atsakovo A. J. iš viso 1 205 eurus... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...