Byla e2-60-731/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo S. Č

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėja Liudmila Kuzmickienė, sekretoriaujant Solvitai Zajančkauskienei, dalyvaujant atsakovei N. P., jos atstovui advokatui Egidijui Labuckui, trečiajam asmeniui S. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Legal Balance“ ieškinį N. P. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo S. Č..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės N. P., a. k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta( - ), 31800 Eur skolos; 251.04 Eur palūkanų; 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos pinigų sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 705 Eur žyminio mokesčio; 48,40 Eur UAB Legal Balance, patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2017 m. sausio 3 d. skolos rašteliu Atsakovė iš pradinio kreditoriaus S. Č. pasiskolino 31800 eur dydžio sumą ir įsipareigojo ją grąžinti iki 2018 m. sausio 30 d.

62017 m. gruodžio 1 d. reikalavimo teisę į Atsakovės skolą pagal skolos raštelį Pradinis kreditorius perleido Ieškovui. Apie pasikeitusį kreditorių Atsakovė buvo informuota tiek registruotu paštu, tiek telefonu. Sutartu laiku (2018 m. sausio 30 d.) Atsakovė nei su Pradiniu kreditoriumi, nei su Ieškovu neatsiskaitė, nurodė, kad šiuo metu neturi lėšų, tačiau jas renka, prašė palaukti. Vėliau ir iki šios dienos Atsakovė į Ieškovo skambučius nebeatsiliepia, susidariusio įsiskolinimo nepadengia.

7Atsakovė piktybiškai nevykdo savo prievolės ir vengia atsiskaityti. Atsakovė nėra atlikusi nei vieno mokėjimo, su Ieškovu nebendrauja. Toks Atsakovo neveikimas traktuotinas kaip įstatymu numatytų pareigų nevykdymas, sukeliantis teisines pasekmes.

8Ieškovas, vykdydamas CK 6.109 str. 1 d. numatytą reikalavimą, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas arba gavo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą, 2017 m. gruodžio 4 d. išsiuntė Atsakovui Pranešimą dėl kreditoriaus pasikeitimo registruotu laišku Atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, taip pat adresu, kurį Atsakovė nurodė skolos raštelyje. Pažymėtina tai, kad su Atsakove Ieškovas ne kartą bendravo telefonu.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, remiantis CK 6.101 str. bei Reikalavimo perleidimo sutartimi, Ieškovas tinkamai perėmė Pradinio kreditoriaus teisę reikalauti iš Atsakovo įvykdyti prisiimtą įsipareigojimą ir su šia teise susijusias aksesorines teises.

10Atsakovė pateikė atsiliepimus, kuriuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog ji iš Č. pinigų neskolino. Pripažino, kad 2017-01-03 vekselį pasirašė ji, tačiau jis buvo surašytas ne gavus paskolą iš S. Č., o kaip skolos J. T. patvirtinimas, iš kurios ji 2012 metais pasiskolino 20000 litų. Naujus vekselius J. T. jai liepdavo pasirašyti, aiškindama, jog tai tik formalumas, kad užtikrintų jai negrąžintos paskolos dalį. J. T. nurodymu vekseliai buvo pasirašomi ir su kitais asmenimis- R. D., V. A. ir S. Č.. Vekselį S. Č. vardu pasirašė J. T. bute, jo bute nebuvo. Nei J. T., nei S. Č. jai jokių pinigų neperdavė. Ji buvo apgauta dėl ko atliekamas ikiteisminis tyrimas. Vekselis negaliojantis, nesudarytas pas notarą kaip to reikalauja įstatymas. Jeigu vekselį laikyti skolos rašteliu, jame nėra duomenų apie pinigų perdavimo ir jų gavimo fakto. Ar apskritai S. Č. turėjo tokią pinigų sumą ir ją galėjo paskolinti. Teismo posėdyje atsakovė parodė, jog ji anksčiau skolinosi iš S. Č. pinigus, tai formino per notarą, jis tuomet turėjo kitą pavardę Ž. Teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.

11Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovui pranešta tinkamai. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą teisme iki posėdžio negauta, ieškinyje yra pateiktas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. Ieškovas pateikė papildomus paaiškinimus, susipažinęs su atsakovės atsiliepimais. Pateikė garso įrašo kopiją, patvirtinančią, jog telefonu buvo bendrauta su atsakove, pateikė duomenis apie tai, jog atsakovei raštu buvo pranešta apie skolos perleidimą. Atsakovė ir jos atstovas neprašė nustatyti ieškovo dalyvavimą būtinu, todėl byla išnagrinėta ieškovui nedalyvaujant.

12Trečiasis asmuo S. Č. atsiliepimuose nurodė, jog ieškinys pagrįstas, nes N. P. jam skolinga vekselyje įrašytą pinigų sumą. Nurodė, kad 2017m. N. P. prašė paskolinti pinigų jos vystomam sraigių verslui. Kadangi prieš tai 2016 m. buvo skolinęs atsakovei pinigų ir ji jam juos grąžino su palūkanomis, sutiko ir šį kartą. 2017-01-03 paskolino atsakovei 25100 Eur , atsakovė įsipareigoji mokėti 2 procentų mėnesio ir savo ranka surašė vekselį , kuriuo patvirtino, jog skolinga 31800 Eur. Grąžinimo laikas 2018-01-30. Teismo posėdyje nurodė, kad dirbo užsienyje, gaudavo nemažas pajamas, kurias taupydavo ir laikė pas tetą J. T.. Nebuvo pas notarą nes to prašė P/ ir ja pasitikėjo. J. T. iš atsakovės pradėjo ieškoti skolų nuo 2017 metų, todėl ir jis nelaukė skolos grąžinimo termino ir perleido reikalavimo teisę UAB „Legal Balance“. Teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti visiškai.

13Teismas

konstatuoja:

14Byloje pateiktas paprastas neprotestuotinas vekselis, surašytas 2017m.sausio 3d. 31800 Eur sumai, kuriuo N. P. įsipareigoja besąlygiškai sumokėti S. Č., t.y. vekselio turėtojui, 31800 Eur sumą iki 2018-01-30. Palūkanos pagal šį vekselį nenumatomos.

15Vekselyje nurodyta, jog „Laiku nesumokėjus pagrindinės skolos ar jos dalies pagal šį vekselį skolininkas, papildomai prie pagal šį vekselį mokėtinų sumų, Kreditoriui ar kitam Vekselio turėtojui pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 6 (šešių procentų metinių palūkanų nuo visis negrąžintos sumos bei atlygina visus Kreditoriaus ar kito Vekselio turėtojo dėl tokio uždelsimo patirtus nuostolius“.

16CK 1.105 straipsnyje įtvirtinta, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, – tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui.

17Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (įstatymo redakcija galiojanti nuo 2015-01-01) 77 straipsnio 2 dalį paprastasis vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles. CK 1.93 straipsnio 3 dalis nustato, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Nagrinėjamu atveju atsakovės N. P. 2017-01-03 pasirašytas Neprotestuotinas paprastasis vekselis nebuvo patvirtintas notaro, todėl laikytinas negaliojančiu.

18Pagal kasacinio teismo praktiką pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

19CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (1 dalis). Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (2 dalis).

20Atsakovė neigia gavusi pinigus iš S. Č., prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog S. Č. neįrodė, jog jis davė tokią sumą pinigų ir galėjo ją paskolinti. Teigia , jog ji nesuprato, jog pagal pasirašytą vekselį ji yra skolinga S. Č. nurodytą sumą, teigia buvusi apgauta.

21Ieškovas pateikė duomenis apie tai, jog atsakovei buvo tinkamai pranešta apie S. Č. skolos perleidimą UAB „Legal Balance“, paštu pagal gyvenamąją vietą 2017-12-07 paštas jai įteikė pranešimą, ieškovas pateikė duomenis apie tai, jog UAB atstovė po pranešimo bendravo su atsakove telefonu apie jos įsipareigojimą, atsakovė pripažino tokio pokalbio buvimą, tuo pačiu pripažindama tokios skolos buvimą bei siekį atsiskaityti.

22S. Č. parodė, jog jis dirbantis asmuo, važinėjantis į užsienį, turintis galimybę 25 tūkstančius eurų susitaupyti, tai iš dalies patvirtina ir pateikti S. Č. duomenys iš banko apie gaunamas pajamas. Tai, kad jis pinigus laikė ne banke ir ne savo namuose esminės reikšmės neturi. Pinigų perdavimo faktą patvirtino liudytoja J. T., kuri parodė, jog S. Č. laikė jos namuose pinigus, kuriuos taupė automobiliui įsigyti ir jos buto virtuvėje N. P. S. Č. atidavė 25100 Eur. Skolos buvimą netiesiogiai patvirtina ir ieškovo pateikti duomenys atsakovei (pranešimas apie skolos perleidimą, bendravimas su ja telefonu apie skolos Č. grąžinimą).

23N. P. teigia, jog ji buvo apgauta, pasirašė vekselį tik kaip skolos J. T. garantiją. J. T. tokiu būdu, liepdama pasirašyti vis naujus vekselius , tame tarpe ir kitų asmenų vardu, sukčiavo jos atžvilgiu. Tačiau pateiktame vekselyje nėra jokių duomenų, jog vekseliu garantuojama kažkokios ankstesnės skolos grąžinimas J. T.. Ikiteisminis tyrimas dėl J. T. sukčiavimo yra nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p., nenustačius jos veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad kai vekselio pasirašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto jį ginčyti. N. P. vekselio neginčijo. Į teisėsaugą pasikreipė tik 2018-02-02, kai visi kreditoriai (vekselių turėtojai) pradėjo reikalauti iš jos grąžinti paimtus pinigus.

25Atsižvelgiant į ieškovo ir trečiojo asmens pateiktus duomenis, šalių paaiškinimus, teismas laiko įrodytu, jog atsakovė N. P. pasiskolino 25100 Eur iš S. Č. ir įsipareigojo jam grąžinti 31800 Eur sumą iki 2018-01-30, todėl ieškinys tenkintinas.

26S. Č. perleido reikalavimo teisę ieškovui UAB „Legal Balance“ 2017-12-01.

27Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 str. numatyta kreditoriaus teisė perleisti trečiajam asmeniui savo reikalavimo teisę reikalauti skolininko įvykdyti prievolę, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo sandoris teisinius padarinius skolininkui sukuria tik tinkamai jam apie sandorį pranešus.

28Ieškovas 2017 m. gruodžio 4 d. išsiuntė N. P. pranešimą dėl kreditoriaus pasikeitimo registruotu laišku jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, taip pat adresu, kurį N. P. nurodė skolos raštelyje (vekselyje). Pranešimas N. P. buvo jos gautas 2017-12-07 . Be to, ieškovo atstovė 2018-01-22 bendravo telefonu su N. P.. Tokiu būdu atsakovė buvo tinkamai informuota apie skolos perleidimo faktą, jai buvo pateikta visa reikalinga informacija ir reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos.

29Ieškovas tinkamai perėmė S. Č. (pradinio kreditoriaus) teisę reikalauti iš N. P. įvykdyti prisiimtą įsipareigojimą ir su šia teise susijusias aksesorines teises.

30CK 6.176 str. numato, jog prievolės turi būti įvykdytos tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jeigu nurodymų nėra – pagal paprastai reiškiamus reikalavimus. Atsakovė iš S. Č. pasiskolino ir skolos rašteliu (vekseliu) įsipareigojo iki 2018 m. sausio 30 d. grąžinti viso 31800 Eur. Iki šios dienos jokių mokėjimų N. P. nėra atlikusi.

31Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 str. 1 d.).

32Atsižvelgiant į tai, kad perimdamas reikalavimo teisę, Ieškovas įgijo ir su ja susijusias papildomas teises, prašo Teismo priteisti iš Atsakovo vekselyje (skolos raštelyje) sulygtas 6 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimą įvykdyti piniginę prievolę, viso 251,04 Eur skaičiuojant nuo 2018 m. sausio 31 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos (2018 m. kovo 19 d.)

33CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokių palūkanų dydį nustato CK 6.210 str. 1 d., todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos. Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 7 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

35Pateikiant šį ieškinį teismui buvo sumokėtas 705 Eur žyminis mokestis (176 Eur teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir 529 Eur – 2018-03-17), kuris visa apimtimi priteistinas iš atsakovės. Ieškovas pagalbos kreipėsi į advokatų profesinę bendriją „Euroteisės biuras“, dėl to turėjo 48,40 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios patenkinus ieškinį priteistinos iš atsakovės.

36Bylos nagrinėjimo metu teismas turėjo 11,76 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos taip pat išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnis).

37Trečiasis asmuo S. Č. pateikė prašymą priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė turėtas išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl jos nepriteistinos.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniais,

Nutarė

39Ieškinį patenkinti visiškai.

40Priteisti iš N. P., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), UAB „Legal Balance“ naudai 31800 Eur (trisdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų) skolos, 251,04 Eur palūkanų; 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos pinigų sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme 2018-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 705 Eur žyminio mokesčio; 48,40 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą.

41Priteisti iš N. P. į valstybės biudžetą 11,76 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios mokamos banke Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėja Liudmila... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Legal... 3. Teismas... 4. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės N. P., a. k. ( - ) deklaruota... 5. Nurodė, kad 2017 m. sausio 3 d. skolos rašteliu Atsakovė iš pradinio... 6. 2017 m. gruodžio 1 d. reikalavimo teisę į Atsakovės skolą pagal skolos... 7. Atsakovė piktybiškai nevykdo savo prievolės ir vengia atsiskaityti.... 8. Ieškovas, vykdydamas CK 6.109 str. 1 d. numatytą reikalavimą, jog... 9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, remiantis CK 6.101 str. bei Reikalavimo... 10. Atsakovė pateikė atsiliepimus, kuriuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 11. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo vietą... 12. Trečiasis asmuo S. Č. atsiliepimuose nurodė, jog ieškinys pagrįstas, nes... 13. Teismas... 14. Byloje pateiktas paprastas neprotestuotinas vekselis, surašytas 2017m.sausio... 15. Vekselyje nurodyta, jog „Laiku nesumokėjus pagrindinės skolos ar jos dalies... 16. CK 1.105 straipsnyje įtvirtinta, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, –... 17. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (įstatymo redakcija... 18. Pagal kasacinio teismo praktiką pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas,... 19. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 20. Atsakovė neigia gavusi pinigus iš S. Č., prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 21. Ieškovas pateikė duomenis apie tai, jog atsakovei buvo tinkamai pranešta... 22. S. Č. parodė, jog jis dirbantis asmuo, važinėjantis į užsienį, turintis... 23. N. P. teigia, jog ji buvo apgauta, pasirašė vekselį tik kaip skolos J. T.... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad kai vekselio... 25. Atsižvelgiant į ieškovo ir trečiojo asmens pateiktus duomenis, šalių... 26. S. Č. perleido reikalavimo teisę ieškovui UAB „Legal Balance“... 27. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101 str. numatyta kreditoriaus teisė... 28. Ieškovas 2017 m. gruodžio 4 d. išsiuntė N. P. pranešimą dėl kreditoriaus... 29. Ieškovas tinkamai perėmė S. Č. (pradinio kreditoriaus) teisę reikalauti... 30. CK 6.176 str. numato, jog prievolės turi būti įvykdytos tinkamai ir... 31. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti... 32. Atsižvelgiant į tai, kad perimdamas reikalavimo teisę, Ieškovas įgijo ir... 33. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 34. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 7... 35. Pateikiant šį ieškinį teismui buvo sumokėtas 705 Eur žyminis mokestis... 36. Bylos nagrinėjimo metu teismas turėjo 11,76 Eur išlaidų, susijusių su... 37. Trečiasis asmuo S. Č. pateikė prašymą priteisti jo naudai bylinėjimosi... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 39. Ieškinį patenkinti visiškai.... 40. Priteisti iš N. P., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), UAB „Legal Balance“... 41. Priteisti iš N. P. į valstybės biudžetą 11,76 Eur pašto išlaidų,...