Byla e2A-68-619/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo S. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Eglės Surgailienės, Vytauto Zeliankos, sekretoriaujant V. Kamašinienei, dalyvaujant apelianto atstovui adv. A. J.,atsakovo atstovui adv. T. G.

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo D. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. J. apeliacinį skundą atsakovui S. G. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo S. G. ir

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas D. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo S. G. 12 016 Eur skolos, 368,09 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovo tvirtinimu, jis atsakovui paskolino 2016-02-29 - 1 435 Eur, 2016-03-05 - 5 218 Eur, 2016-04-05 - 5 363 Eur. Atsakovas 2016-02-29, 2016-03-05, 2016-04-05 pasirašė neprotestuotinus vekselius, pagal kuriuos įsipareigojo grąžinti paskolintas sumas vekseliuose nurodytais terminais. Ieškovas vekseliuose nurodytus terminus praleido ir Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme numatytu terminu vekselių atsakovui apmokėjimui nepateikė, be to, 2016-03-05 ir 2016-04-05 vekseliai surašyti nesilaikant Civilinio kodekso 1.105 str. 5 d. reikalavimų. Ieškovas nematė, kada atsakovas pasirašė vekselius. Paskolos faktą patvirtina ir į bylą pateiktas garso įrašas.

103.

11Pažymėjo, kad konstatavus, jog vekseliai yra niekiniai sandoriai, reikėtų taikyti restituciją ir atsakovas turėtų grąžinti ieškovui pinigus.

124.

13Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad vekselių ieškovui neišrašė, nepasirašė, juose nurodytų pinigų sumų iš ieškovo negavo. Vekseliai suklastoti, juose įrašyti ranka įrašai ir parašai padaryti ne atsakovo, todėl nekyla įsipareigojimų. Atsakovas nepripažįsta paskolinių santykių egzistavimo. sutartis turi būti notarinės formos. Vekseliai dėl 5 218 Eur ir 5 363 Eur prieštarauja CK 6.871 straipsnio 4 daliai, kaip niekiniai ir negaliojančiai sandoriai neturi šalims įstatymo galios bei nesukelia šalims jokių teisinių pasekmių. Atsakovas neneigė fakto, kad skolinosi iš ieškovo 5000 Lt, bet juos yra grąžinęs.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

165.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.

186.

19Pirmosios instancijos teismas, ištyręs bylos įrodymų visumą, 2017-11-23 Lietuvos teismo ekspertizės aktą konstatavo, kad byloje nėra jokių tiesioginių įrodymų apie pinigų perdavimo faktą atsakovui, nei apie galimą tokio veiksmo tikslią datą.

207.

21Remiantis ekspertizės išvada, įrašus ranka tyrimui pateiktuose vekseliuose atliko ne atsakovas. Ekspertizės išvadose nepatvirtinta ir aplinkybė, kad parašas vekseliuose yra atsakovo. Konstatavo, kad iškėlęs versiją, kad vekseliuose galimai įrašus darė ir juose pasirašė atsakovo sutuoktinė trečiuoju asmeniu į bylą įtraukta S. G., ieškovas papildomos ekspertizės byloje skirti neprašė. Teismo vertinimu, byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių faktą, kad ieškovas paskolino atsakovui vekseliuose nurodytas pinigų sumas.

228.

23Įvertinęs aplinkybę, kad ieškovas yra teisininkas profesionalas, antstolis, nuolat susiduriantis su skolų išieškojimu ir galimomis iš to kylančiomis teisinėmis problemomis, teismas konstatavo, kad jam taikytini didesni atidumo, rūpestingumo reikalavimai, kuriant sutartinius santykius ir galimai neatsakingai sutartiniuose paskolos teisiniuose santykiuose elgęsis ieškovas turi prisiimti jam dėl to kylančias neigiamas teisines pasekmes.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

269.

27Apeliaciniu skundu ieškovas D. J. prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei dispozityvumo principus, o toks pažeidimas apsunkino apelianto teisės teikti teismui įrodymus įgyvendinimą ir kartu nulėmė nepagrįsto ir neteisėto Sprendimo priėmimą.

2810.

29Dar prieš skiriant byloje rašysenos ekspertizę, apeliantas nurodė pirmosios instancijos teismui, jog pats nematė kaip Vekseliuose įrašus atliko atsakovas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas visuomet susitikimuose su apeliantu dalyvavo kartu su sutuoktine S. G., apeliantas pateikė teismui teismo ekspertui užduotinus klausimus ne tik dėl Vekseliuose esančių įrašų atitikimo atsakovo rašysenai, bet ir dėl tokių įrašų atitikimo atsakovo sutuoktinės S. G. rašysenai. 2017 m. rugsėjo 26 d. neskundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė teismo ekspertams užduoti klausimą dėl Vekseliuose esančių įrašų atitikimo atsakovo sutuoktinės S. G. rašysenai. Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apribojo apelianto teisę teikti teismui įrodymus, atsisakydamas užduoti teismo ekspertams suformuluotą klausimą dėl Vekseliuose esančių įrašų atitikimo S. G. rašysenai, ypač vertinant tai, byloje jau esančio, teismo ekspertizės akto kontekste.

3011.

31Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, jog apelianto klausimas dėl Vekseliuose esančių ranka atliktų įrašų atitikimo atsakovo sutuoktinės rašysenai yra savarankiškos teismo ekspertizės dalykas, privalėjo apeliantui sudaryti galimybę įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą tokiai teismo ekspertizei atlikti būtiną pinigų sumą, kuri teismui jau buvo žinoma. Tik tuo atveju jei Apeliantas nebūtų sumokėjęs pinigų sumos už teismo ekspertizės atlikimą, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę neįtraukti į teismo ekspertams užduotinų klausimų sąrašą apelianto siūlomo ir teismo ekspertams užduotino klausimo dėl Vekseliuose esančių įrašų atitikimo atsakovo sutuoktinės S. G. rašysenai. Priešingas aptariamos situacijos vertinimas suponuotų civilinio proceso koncentracijos ir operatyvumo bei dispozityvumo principų pažeidimus. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir šiuo aspektu nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, o tai nulėmė nepagrįsto bei neteisėto Sprendimo priėmimą.

3212.

33Sprendimo motyvuojamosios dalies turinio analizė suponuoja išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikė, jog apeliantas yra saistomas pareiga įrodyti konkrečios paskolos sumos suteikimo bei įsipareigojimo ją grąžinti buvimo faktą. Tačiau toks teismo argumentas neatitinka kasacinio teismo praktikos, taikytinos tuomet, kai įrodinėjama netiesioginiais įrodymais. Apelianto manymu, jis byloje yra saistomas pareiga netiesioginiais įrodymais įrodyti, esant labiau tikėtinu, jog Atsakovas: (i) pinigų sumas iš Apelianto skolinosi; (ii) Apeliantui pasiskolintų pinigų sumų negrąžino; (iii) skolos Apeliantui egzistavimo faktą pripažino; (iv) Apeliantui pateikė ginčo Vekselius. Būtent šių faktinių aplinkybių įrodytumą/neįrodytumą pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, remdamasi ne atsietu, kiekvieno iš byloje esančių įrodymų, vertinimu, o atsižvelgdamas į jų viseto.

3413.

35Iš garso įrašo labiau tikėtina tai, kad atsakovas paskolos sumas nurodytas Vekseliuose gavo ir jų Vekseliuose nurodytu laiku negrąžino. Priešingų įrodymų byloje, išskyrus paties atsakovo paaiškinimus, pateiktus teismo posėdžio metu išklausius garso įrašą, nėra. Taip pat byloje nėra įrodymų patvirtinančių kokių nors kitų paskolos ar kitų santykių egzistavimą. Todėl teismo išvada, jog garso įrašas, kuriame bylininkai bei atsakovo sutuoktinė kalba apie skolą atsakovui ir jos grąžinimą, esą nepagrindžia skolos pagal Vekselius buvimo fakto, laikytina mažai tikėtina.

3614.

37Pirmosios instancijos teismas, remdamasis teismo ekspertizės akto turiniu konstatavo, jog ne tik ranka atlikti įrašai Vekseliuose, bet ir jame esantis parašas nėra atlikti atsakovo ranka. Tokia išvada iš paties teismo ekspertizės akto turinio neišplaukia. Teismo ekspertai teismo ekspertizės akte in concreto nurodė, jog nėra galimybės nustatyti ar parašai esantys Vekseliuose yra atlikti Atsakovo ranka. Kitaip tariant, teismo ekspertai, konstatavo negalintys nustatyti Vekseliuose esančių parašų atitikimo Atsakovo rašysenai. Tuo tarpu kiti byloje esantys netiesioginiai įrodymai (garso įrašas bei Vekselių turinys (juose nurodytos pinigų sumų grąžinimo datos)) bei Atsakovo paskolos sumos gavimo iš Apelianto fakto pripažinimas verčia manyti esant labiau tikėtinu, kad Vekseliuose esantys parašai yra Atsakovo.

3815.

39Pirmosios instancijos teismas vertindamas Vekselius ir nustatydamas jų įrodomąją vertę privalėjo atsižvelgti ir į paties apelianto paaiškinimus. Apeliantas teismui posėdžio metu paaiškino, jog Vekselius atsakovas pastarajam pateikdavo susitikimų su apeliantu metu, dalyvaujant atsakovo sutuoktinei S. G., ir jau visiškai užpildytus, t.y. atsakovas Vekselių surašymo fakto tiesiogiai nematė. Priešingai nei teigiama Sprendimo motyvuojamoje dalyje, iš byloje esančių netiesioginių įrodymų (garso įrašo, Vekselių bei teismo ekspertizės akto turinio) ir atsakovo pripažinto (neįrodinėtino) fakto apie paskolos sumos gavimą iš apelianto, yra labiau tikėtina, kad bylininkus siejo paskolos teisiniai santykiai, t.y. apeliantas suteikė atsakovui paskolos sumas, kurios priskaičiavus palūkanas sudarė Vekseliuose nurodytas pinigų sumas, ir šių pinigų sumų atsakovas apeliantui negrąžino.

4016.

41Nors iš dalies ir galima būtų sutikti su pirmosios instancijos teismo teiginiu, jog apeliantui, profesionaliam teisininkui, turėtų būti keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, kuriant sutartinius santykius, tačiau tokia teismo išvada neturi ir negali lemti įstatymų leidėjų nenumatytų išimčių taikymo įrodinėjimo procese. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priskyrė apeliantui didesnę įrodinėjimo naštą byloje ir juolab neskundžiamu teismo procesiniu sprendimu dirbtinai apsunkino apelianto teisės teikti įrodymus įgyvendinimą. Apeliantui nepažeidus jokių teisės normų, priešingai nei teigiama Sprendime, apeliantas neturi prisiimti jokių neigiamų teisinių padarinių, ypač tuo atveju jei pastarojo atžvilgiu atsakovas ir jo sutuoktinė naudojo apgaulę. Todėl ir šiuo aspektu Sprendimas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu.

4217.

43Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių ir tinkamai vadovavosi kasacinio teismo

44suformuota praktika, pagal kurią teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvadą dėl bet kokios informacijos įrodomosios vertės nustato pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymais. Pirmosios instancijos teismas įvertino ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos padarė išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Vertindamas įrodymus, pirmosios instancijos teismas nepažeidė suformuotos teismų praktikos, vertino įrodymų visetą, teismas įsitikino, kad pakanka duomenų daryti išvadą, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas; vadovavosi ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padarė nešališkas išvadas.

4518.

46Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė turintį materialinį teisinį pobūdį įrodinėjimą dalyką, t.y, kad ginče dėl paskolos, pareigą įrodyti tokių santykių atsiradimą, kaip ir pinigų perdavimo paskolos gavėjui faktą, tenka paskolos davėjui, šiuo atveju ieškovui (apeliantui). Byloje nėra jokių tiesioginių įrodymų apie pinigų perdavimo faktą atsakovui, nei apie galimą tokio veiksmo tikslią datą. Aiškinęs, kad gali pateikti savo banko sąskaitos išrašus (pateikti netiesioginius įrodymus apie pinigų perdavimą atsakovui), nes pinigus išėmė iš bankomato, aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis ieškovas, atstovaujamas advokato, to nedarė. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė faktinę aplinkybę, kad byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių faktą, kad ieškovas paskolino atsakovui vekseliuose nurodytas pinigų sumas.

4719.

48Apelianto keliami išvedžiojimai iš šalutinių įrodomųjų faktų, netiesioginių įrodymų vertinimo doktrinos, pagal kurią (apelianto nuomone) apeliantas yra atleistinas nuo paskolos sumos suteikimo (paskolos sumos perdavimo) Atsakovui įrodinėjimo fakto, yra nepagrįsti ir atmestini, kaip prieštaraujantys CPK 178 str., bei pažeidžia Šalių lygiateisiškumo principą. Atmestinas apelianto argumentas susiję su netinkamai atliktu ieškovo pateikto į bylą garso įrašo vertinimu. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, kad ieškovo (apelianto) į bylą pateiktame ir teismo posėdžio metu išklausytame šios bylos dalyvių pokalbio garso įraše kalbama apie kažkokią skolą, tačiau pokalbyje neužfiksuota nei konkreti skolos suma, nei jos susidarymo pagrindas, todėl spręsti, kad garso įraše kalbama apie įsipareigojimą grąžinti skolą būtent pagal pateiktus į bylą vekselius, pagrindo nėra.

49IV.

50Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5120.

52Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama ieškovo apeliacinio skundo ribose.

5321.

54Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys dėl skolos išieškojimo pagal neprotestuotinus paprastuosius vekselius, kai vekselis nebuvo pateiktas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo.

5522.

56Pirmosios instancijos teismas apelianto ieškinį atmetė, konstatuodamas, kad byloje nėra jokių tiesioginių įrodymų apie pinigų perdavimo faktą atsakovui. Teismo vertinimu, šalių paaiškinimai dėl juos siejusių paskolinių santykių yra prieštaringi, ekspertizės aktas nepatvirtina, kad vekselį pasirašė atsakovas, o įrašus ranka Vekseliuose atliko ne atsakovas. Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovas yra profesionalas teisininkas, todėl galimai neatsakingai paskolos santykiuose elgęsis paskolos davėjas turi prisiimti jam iš to kylančias neigiamas pasekmes.

5723.

58Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei dispozityvumo principus, o toks pažeidimas apsunkino apelianto teisę teikti teismui įrodymus ir nulėmė nepagrįsto sprendimo priėmimą. Nurodė, kad pats nematė kaip vekseliuose įrašus atliko atsakovas, kadangi jis visuomet dalyvavo kartu su sutuoktine ir byloje prašė skirti rašysenos ekspertizę, pateikė teismui klausimus ir dėl tokių įrašų atitikimo atsakovo sutuoktinės S. G. rašysenai. Teismas atsisakė užduoti klausimą, todėl apribojo jo teisę teikti įrodymus į bylą. Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir šiuo aspektu nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, o tai nulėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Teismo argumentas, kad ieškovas yra saistomas pareiga įrodyti konkrečios paskolos suteikimo bei įpareigojimo ją grąžinti faktą, neatitinka kasacinio teismo praktikos, taikytinos tuomet, kad įrodinėjama netiesioginiais įrodymais. Apelianto manymu, remiantis netiesioginių įrodymų visuma, labiau tikėtina, kad atsakovas paskolos sumas nurodytas Vekseliuose gavo ir jų nurodytu laiku negrąžino.

5924.

60Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentus, išklausiusi atstovų paaiškinimus, šių apelianto argumentų nepripažįsta pagrįstais.

6125.

62Vekselio kaip vertybinio popieriaus sąvokos pateiktos Civiliniame kodekse, Įsakomųjų ir privalomųjų vekselių įstatyme. Vekselis yra piniginis vertybinis popierius, patvirtinantis vekselio davėjo įsipareigojimą be išlygų sumokėti tam tikrą pinigų sumą šiame dokumente nurodytam asmeniui (vekselio turėtojui), turinčiam teisę gauti vekselyje nurodytą pinigų sumą (CK 1.101 straipsnio 1, 6dalys, 1.105 straipsnis). ĮPVĮ 2 straipsnio 1dalis nustato, kad vekselis yra vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. ĮPVĮ 2 straipsnio 4dalyje pateikta paprastojo vekselio sąvoka – tai vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą.

6326.

64Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vekselio apmokėjimo, kai vekselio turėtojas (ieškovas) nepasinaudojo vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, suteikiančiu teisę supaprastinta tvarka gauti prievolės įvykdymą be teismo, o išduodant vykdomąjį įrašą pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą.

6527.

66Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

6728.

68Nagrinėjamoje byloje ieškovas, suformuluodamas bylos nagrinėjimo dalyką, kuris tuo pačiu lėmė ir bylos nagrinėjimo ribas, nurodė, kad jo reikalavimas pagal vekselius yra grindžiamas tarp šalių susiklosčiusiais paskolos santykiais.

6929.

70Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vekselis, netekęs savo kaip vertybinio popieriaus galios, gali būti panaudotas kaip rašytinės paskolos sutarties reikalavimus atitinkantis dokumentas (paskolos raštelis). Dėl tokio dokumento įrodomosios galios yra sprendžiam atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Tam, kad šis dokumentas būtų pripažintas paskolos rašteliu, jis turi atitikti CK 6.871 str. 3 d. reikalavimus, t.y. turi būti vertinama: 1) ar toks dokumentas gali būti laikomas paskolos gavėjo pasirašytu paskolos rašteliu; 2) ar dokumento turinys patvirtina paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.

7130.

72Paskolos sutarties realinis pobūdis reiškia, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti nepakanka vien šalių susitarimo dėl pinigų perdavimo; paskolos teisiniams santykiams konstatuoti būtinas sutarties dalyko – pinigų – perdavimas (CK 6.870 str. 1, 2 d.); pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo paskolos gavėjui faktas yra esminė sutarties sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 27 d. d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2012). Pagal CK 8.871 str. 4 d. Jeigu paskolos suma viršija 3 000 Eur ir šis sandoris vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos. Tarp bylos šalių kilus ginčui dėl pinigų pagal paskolos sutartį perdavimo fakto, pagal kasacinio teismo išaiškinimus, įrodinėjimo našta, kai sutartyje aiškiai patvirtintas paskolos dalyko perdavimo faktas, dėl šio fakto paneigimo tenka skolininkui, o tuo atveju, kai paskolos raštelyje ar kitame skolos dokumente neužfiksuota pinigų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui fakto, pareiga įrodyti, kad paskolos dalykas perduotas paskolos gavėjui, tenka paskolos davėjui (CPK 12, 178 str.). Paskolos davėjui to neįrodžius, pripažįstama, kad paskolos gavėjas faktiškai negavo pinigų, nepriklausomai nuo to, rėmėsi jis pinigų faktiško negavimo aplinkybe kaip savo atsikirtimų pagrindu ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). Šiame kontekste pažymėtina, jog kasacinis teismas akcentuoja tai, kad teismai, vertindami ir aiškindami sutartis, kilus ginčui dėl sutarties sąlygų reikšmės, visada turi nustatyti tikruosius sandoryje dalyvaujančių civilinių teisinių santykių subjektų ketinimus ir pagal juos kvalifikuoti konkrečią sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009).

7331.

74Tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ar daiktų ar gavo jų mažiau, būtent jis, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo išduoti vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65-916/2018, 19 punktas).

7532.

76Atsakovas, nepripažindamas paskolinių santykių pagal išrašytus vekselius nurodė, kad vekselių jis neišrašė, nepasirašė, juose nurodytų sumų iš ieškovo negavo.

7733.

78Iš teismo paskirtos Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės akto 2017-11-23 Nr. 11-2173 (17) nustatyta, kad rankraštinius įrašus „pinigus gavau“ ir kitus rankraštinius įrašus 2016-02-29 d., 2016-03-05 d., 2016-04-05 d. neprotestuotinuose paprastuose vekseliuose įrašė ne S. G.; nustatyti ar šiuose vekseliuose pasirašė S. G. negalima, kadangi tiriamieji parašai yra netinkami identifikacijai. Taigi, minėtas rašytinis įrodymas patvirtina, kad vekseliuose įrašus „pinigus gavau“ įrašė ne atsakovas, taip pat nėra neginčijamai įrodyta, kad vekselius pasirašė atsakovas.

7934.

80Įvertinus kasacinio teismo praktiką dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo, byloje ištirtų įrodymų visumą, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad byloje nesant tiesioginių įrodymų apie pinigų perdavimo faktą atsakovui, ieškovas neįrodė paskolos teisinių santykių atsiradimo bei pinigų perdavimo paskolos gavėjui fakto (CPK 178 str.).

8135.

82Dėl nurodytų aplinkybių, atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo jurisprudencijos ir pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

8336.

84Apelianto vertinimu, jis savo pareigą netiesioginiais įrodymais įrodyti esant labiau tikėtinu, jog atsakovas skolinosi lėšas, jų negrąžino, įrodė, o priešingų įrodymų, išskyrus atsakovo paaiškinimus, byloje nėra.

8537.

86Pažymėtina, kad kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodymų vertinimo, skiria nevienodą tiesioginių ir netiesioginių įrodymų reikšmę. Jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai neturi pakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, apibendrinti duomenys, tai, jų nepatvirtinus pirminiais faktų šaltiniais, nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą vertinti kitaip, turi būti vertinama, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-145-415/2017, 9 punktas).

8738.

88Ištyrusi byloje esančius netiesioginius įrodymus - garso įrašą, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos išvadai, kad ieškinyje apelianto nurodytos aplinkybės laikytinos neįrodytomis dėl jų nepakankamumo (CPK 178 str.). Garso įraše nėra nurodyta nei konkreti paskolos suma, nei jos atsiradimo pagrindas.

8939.

90Dėl apeliacinio skundo argumento, susijusio su apelianto ribojimu teikti teismui įrodymus byloje. Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas neuždavė teismo ekspertams klausimo dėl Vekseliuose esančių ranka atliktų įrašų atitikimo S. G. rašysenai, kas lėmė neteisėto sprendimo priėmimą.

9140.

92Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 8 d. nutartimi skyrė žodinį apeliacinės bylos nagrinėjimą, pripažino S. G. dalyvavimą būtinu, įpareigojo ją pateikti rašysenos ekspertizei reikalingus tiriamuosius pavyzdžius. Tretysis asmuo kolegijos nutarties neįvykdė, ko pasekoje kolegijos 2019 m. kovo 21 d. ir gegužės 9 d. nutartimis jai skirtos baudos.

9341.

94Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjimo dalyką nustato ginčo šalys, kas paaiškinama rungimosi, dispozityviškumo ir šalių lygiateisiškumo civiliniame procese principais (CPK 5 str., 12, 13, 17 str.). Priklausomai nuo pasirinkto dalyko, šalys nurodo teisinius faktus ir pateikia juos patvirtinančius įrodymus. Teismas privalo ginčą spręsti pagal ieškovo pareikštus reikalavimus, negali pats nei suformuluoti už ieškovą ieškinio dalyko ir pagrindo, nei, spręsdamas bylas, pakeisti ieškinio dalyko ar faktinio pagrindo ar taikyti alternatyvius pažeistų teisių gynimo būdus (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis – pvz., CPK 376 str. 3, 4 d., 405, 417, 417 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2014; 2015 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-407-969/2015). Nenustatęs, kad byla nedispozityvi, teismas ją nagrinėja neperžengdamas ieškinio reikalavimų ribų. Apeliantas byloje neįrodinėjo aplinkybės, kad įrašus ranka vekseliuose atliko tretysis asmuo, jai savarankiškų ieškinio reikalavimų dėl skolos nereiškė, o aplinkybę, kad galimai sutuoktiniai apelianto atžvilgiu panaudojo apgaulę, tyčia iš anksto susitardami negrąžinti paskolos, vekseliuose ranka atliekant įrašus atsakovo sutuoktinei ar kitam asmeniui, o pasirašant atsakovui nurodė tik apeliaciniame skunde.

9542.

96CPK 312 straipsnyje numatyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Teisminės bylos esminis nagrinėjimas vyksta pirmojoje teismo instancijoje, todėl būtent joje pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus (CPK 7 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis) turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. Todėl bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, dėl šių argumentų plačiau nepasisakoma, atkreipiant apelianto dėmesį, kad jam nėra užkirstas kelias reikšti savarankiškus ieškinius trečiajam asmeniui dėl paskolos priteisimo ar naudoti kitus savo pažeistų teisių gynimo būdus.

9743.

98Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

9944.

100Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

10145.

102Šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, atsakovui iš ieškovo priteisiama 500 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

103Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu kolegija,

Nutarė

104Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

105Priteisti iš ieškovo D. J. atsakovui S. G. 500 EUR bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo D. J.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas D. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 8. 2.... 9. Ieškovo tvirtinimu, jis atsakovui paskolino 2016-02-29 - 1 435 Eur, 2016-03-05... 10. 3.... 11. Pažymėjo, kad konstatavus, jog vekseliai yra niekiniai sandoriai, reikėtų... 12. 4.... 13. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad vekselių ieškovui neišrašė,... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį... 18. 6.... 19. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs bylos įrodymų visumą, 2017-11-23... 20. 7.... 21. Remiantis ekspertizės išvada, įrašus ranka tyrimui pateiktuose vekseliuose... 22. 8.... 23. Įvertinęs aplinkybę, kad ieškovas yra teisininkas profesionalas, antstolis,... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 26. 9.... 27. Apeliaciniu skundu ieškovas D. J. prašė panaikinti Vilniaus miesto... 28. 10.... 29. Dar prieš skiriant byloje rašysenos ekspertizę, apeliantas nurodė pirmosios... 30. 11.... 31. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, jog apelianto klausimas dėl... 32. 12.... 33. Sprendimo motyvuojamosios dalies turinio analizė suponuoja išvadą, kad... 34. 13.... 35. Iš garso įrašo labiau tikėtina tai, kad atsakovas paskolos sumas nurodytas... 36. 14.... 37. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis teismo ekspertizės akto turiniu... 38. 15.... 39. Pirmosios instancijos teismas vertindamas Vekselius ir nustatydamas jų... 40. 16.... 41. Nors iš dalies ir galima būtų sutikti su pirmosios instancijos teismo... 42. 17.... 43. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 44. suformuota praktika, pagal kurią teismai, vertindami šalių pateiktus... 45. 18.... 46. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė turintį materialinį teisinį... 47. 19.... 48. Apelianto keliami išvedžiojimai iš šalutinių įrodomųjų faktų,... 49. IV.... 50. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. 20.... 52. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 53. 21.... 54. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 55. 22.... 56. Pirmosios instancijos teismas apelianto ieškinį atmetė, konstatuodamas, kad... 57. 23.... 58. Apelianto vertinimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso... 59. 24.... 60. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo... 61. 25.... 62. Vekselio kaip vertybinio popieriaus sąvokos pateiktos Civiliniame kodekse,... 63. 26.... 64. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vekselio apmokėjimo, kai vekselio... 65. 27.... 66. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pripažinimas, jog atitinkamas... 67. 28.... 68. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, suformuluodamas bylos nagrinėjimo dalyką,... 69. 29.... 70. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vekselis,... 71. 30.... 72. Paskolos sutarties realinis pobūdis reiškia, kad paskolos teisiniams... 73. 31.... 74. Tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią... 75. 32.... 76. Atsakovas, nepripažindamas paskolinių santykių pagal išrašytus vekselius... 77. 33.... 78. Iš teismo paskirtos Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės akto... 79. 34.... 80. Įvertinus kasacinio teismo praktiką dėl įrodinėjimo naštos paskirstymo,... 81. 35.... 82. Dėl nurodytų aplinkybių, atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai,... 83. 36.... 84. Apelianto vertinimu, jis savo pareigą netiesioginiais įrodymais įrodyti... 85. 37.... 86. Pažymėtina, kad kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodymų vertinimo,... 87. 38.... 88. Ištyrusi byloje esančius netiesioginius įrodymus - garso įrašą, teisėjų... 89. 39.... 90. Dėl apeliacinio skundo argumento, susijusio su apelianto ribojimu teikti... 91. 40.... 92. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 8 d. nutartimi skyrė žodinį... 93. 41.... 94. Tačiau pažymėtina, kad nagrinėjimo dalyką nustato ginčo šalys, kas... 95. 42.... 96. CPK 312 straipsnyje numatyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti... 97. 43.... 98. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės sprendžiant... 99. 44.... 100. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 101. 45.... 102. Šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 103. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 104. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 30 d. sprendimą palikti... 105. Priteisti iš ieškovo D. J. atsakovui S. G. 500 EUR bylinėjimosi išlaidų...