Byla 1S-29-354/2019
Dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. sausio 29 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė Matuzevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo K. K. skundą dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. sausio 29 d. nutarties ir

Nustatė

2K. K. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2018 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnyje, ir jam paskirta 7 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., leidžiant išvykti tik ryšium su darbu, ir neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu K. K. paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Telšių apylinkės teismo 2018 m. kovo 23 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 10 mėnesių, įpareigojant per laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., leidžiant išvykti tik ryšium su darbu, ir neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

4Telšių apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. spalio 12 d., 2018 m. spalio 17 d. jis pradėtas vykdyti Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriuje. K. K. 2018 m. spalio 17 d. įrašytas į Probacijos tarnybos registrą, 2018 m. spalio 18 d. jis supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, jam išaiškintos teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymo teisinės pasekmės.

5Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius 2018 m. gruodžio 3 d. teikimu kreipėsi į Telšių apylinkės teismo Telšių rūmus, siūlydamas K. K. paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu, nes K. K. nevykdo teismo paskirto įpareigojimo per visą laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

6Telšių rajono apylinkės teismas, padaręs išvadą, kad nuteistasis K. K. gali pasitaisyti būdamas neizoliuotas nuo visuomenės, 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi teikimo netenkino.

7Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius 2019 m. sausio 11 d. teikimu dar kartą kreipėsi į Telšių apylinkės teismo Telšių rūmus, siūlydamas K. K. paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu, nes K. K. toliau nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų, daro administracinius nusižengimus.

8Telšių apylinkės teismas skundžiama 2019 m. sausio 29 d. nutartimi Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus teikimą patenkino: nuteistajam K. K. Telšių apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu paskirtą 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmę pakeitė areštu 90 parų.

9Skundu nuteistasis K. K. prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nutartį. Nurodo, kad labai gailisi, jog nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų, pažymi, kad jis sportuoja ir dalyvauja varžybose, kurios vyksta gana dažnai, turi 7 mėnesių dukrą, kuri su savo mama gyvena kitame miestelyje, esančiame už 70 kilometrų nuo Telšių, pas kurią jis važinėdavo ir dėl to vėluodavo laiku grįžti į namus, be to, jis mokosi VšĮ ( - ) regioninio profesinio mokymo centre, nori dalyvauti dukters krikštynose, pasižada pasitaisyti, sutinka būti kontroliuojamas elektroninėmis ryšio priemonėmis.

10Skundas atmetamas.

11Kaip minėta, K. K. Telšių apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nuosprendžiu nuteistas laisvės apribojimu 10 mėnesių, paskiriant jam įpareigojimus: 1) per laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., leidžiant išvykti tik ryšium su darbu; 2) neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

12BK 48 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus. To paties straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal šio kodekso 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles. Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę laikytinas nuteistajam nustatytų draudimų pažeidimas ar nesilaikymas, įpareigojimų nevykdymas, netinkamas draudimų ar įpareigojimų laikymasis ar vykdymas ir pan.

13Iš bylos matyti, kad dėl to, jog K. K. nevykdė teismo įpareigojimo būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, t. y. jis nebuvo rastas namuose 2018 m. lapkričio 7 d. 2.18 val., 2018 m. lapkričio 22 d. 2.13 val., 2018 m. lapkričio 29 d. 22.42 val., o 2018 m. lapkričio 29 d. buvo gauta informacija, kad K. K. 2018 m. lapkričio 25 d. 1.28 val. buvo mieste, nors nuo 22 val. iki 6 val. turi būti namuose, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius 2018 m. gruodžio 3 d. teikimu kreipėsi į Telšių apylinkės teismą, siūlydamas K. K. paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu. Tačiau teismas, padaręs išvadą, kad nuteistasis K. K. gali pasitaisyti būdamas neizoliuotas nuo visuomenės, 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi teikimo netenkino (asmens bylos Nr. 50/18-48 (toliau – byla) 27–30, 47, 49, 51, 54–55 l.). Bylos duomenimis, po minėtos teismo nutarties priėmimo K. K. nepasitaisė, išvadų iš savo elgesio nepadarė, teismo pasitikėjimo juo nepateisino – jis ir toliau nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų: nebuvo rastas namuose 2018 m. gruodžio 16 d., apie 23 val., 2019 m. sausio 4 d., apie 2.13 val., 2019 m. sausio 5 d. 2.15 val., 2019 m. sausio 8 d., apie 23.40 val. (b. l. 62, 69,73, 75). Savo paaiškinimuose nuteistasis nurodė, kad 2018 m. gruodžio 16 d. jis nebuvo rastas namuose, nes dirbo nelegaliai (b. l. 63), 2019 m. sausio 4 d. važiavo pasiimti savo pamestų ir kito asmens rastų dokumentų, 2019 m. sausio 5 d. su draugais dėl padaryto pažeidimo buvo nuvežtas į policijos komisariatą (b. l. 71), o paskutinį kartą, kai nebuvo rastas namuose, buvo nuvykęs aplankyti dukters (b. l. 74). Aukštesniojo teismo vertinimu, šios nuteistojo nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis, nepriklausančiomis nuo asmens valios ir atimančiomis jam galimybę tinkamai vykdyti teismo įpareigojimą būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. Taip pat pastebėtina, kad, nors visuose savo paaiškinimuose K. K. nurodė, jog jis yra įspėtas dėl teisinių pasekmių, jeigu netinkamai vykdys teismo įpareigojimus, tačiau ir toliau jų nevykdė, o savo 2019 m. sausio 11 d. paaiškinime nurodė negalintis paaiškinti, kodėl nevykdo paskirtų įpareigojimų (b. l. 74).

14Be to, iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis K. K. neįvykdė ir kito jam paskirto įpareigojimo – neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis – teikimo apylinkės teismui padavimo dieną, t. y. 2019 m. sausio 11 d., K. K. dar nebuvo išdirbęs nė vienos nemokamų darbų valandos (b. l. 29). Apylinkės teismo posėdyje nagrinėjant Probacijos tarnybos teikimą šios tarnybos atstovė M. Z. nurodė, kad iš senelių globos namų direktorės gauta informacija, jog K. K. jau dirbo tris dienas po 8 valandas, taigi yra išdirbęs 24 valandas nemokamų darbų, o nuteistasis paaiškino, kad jis nemokamų darbų neatliko todėl, kad neturėjo tam laiko – mokėsi, lankė treniruotes, dalyvaudavo varžybose, tiesiog „nepasiryždavo“ laiku grįžti į namus. Skundą nagrinėjančio teismo vertinimu, tai rodo nuteistojo neatsakingumą, atsainų požiūrį į įpareigojimų laikymąsi.

15Bylos duomenys taip pat liudija, kad K. K. 2019 m. sausio 5 d. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio 1 dalyje – be gydytojo paskyrimo vartojo narkotines medžiagas (marihuaną) (b. l. 70), dėl 2019 m. sausio 5 d. veikos K. K. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 259 straipsnio 2 dalį.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, t. y. atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis K. K. nevykdė teismo įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose, delsė vykdyti teismo įpareigojimą neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, padarė administracinį nusižengimą, jo atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas, konstatuojama, kad apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, jog K. K. sąmoningai, nesant objektyvių priežasčių, sistemingai nevykdo teismo skirtų įpareigojimų, t. y. vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ir pagrįstai šią bausmę pakeitė areštu. Tenkinti nuteistojo skundą jame išdėstytais argumentais ir keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra teisinio pagrindo.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu,

Nutarė

18atmesti nuteistojo K. K. skundą ir palikti galioti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2019 m. sausio 29 d. nutartį.

19Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai