Byla e2-377-474/2018
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas V.Alška, sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei, dalyvaujant ieškovei D. D., ieškovės atstovui advokatui Ramūnui Girevičiui, atsakovo atstovui advokatei Gražinai Mauručaitienei, trečiojo asmens atstovui Daliai Vaičikauskaitei,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. D. ieškinį atsakovui V. V., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų regiono projektai“, S.Ukso geodezinių darbų įmonei, uždarajai akcinei bendrovei „Kartografiniai projektai“ dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ir jos atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodo, kad ieškovė yra 0,7400 ha ploto žemės sklypo, UNR. ( - ), esančio( - ), savininkė. Žemės sklypą ieškovė nusipirko 2006-11-15 ir žemės sklypas yra suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Ieškovei priklausantis žemės sklypas ribojasi su atsakovo V. V. žemės sklypu, UNR. ( - ). 2010-05-27 Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T2-232 buvo patvirtintas atsakovo V. V. žemės sklypo detalusis planas, kurio buvo pakeista tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir žemės sklypas buvo padalintas į 8 atskirus žemės sklypus. Ieškovei kilo įtarimų, kad atsakovui priklausantys žemės sklypai buvo suformuoti pažeidžiant teisės aktus ir užvaldant ieškovei priklausančią žemės sklypo dalį. Ieškovė kreipėsi į matininką ir šis nustatė, kad atlikus ieškovei priklausančio žemės klypo kadastrinius matavimus, ieškovės žemės sklypas plotas yra 0,6947 ha, kai jai nuosavybės teise priklauso 0,7400 ha ploto žemės sklypas, tai yra jis yra sumažėjęs. Nacionalinės žemės tarnybos specialistai atliko ieškovės žemės sklypo naudojimo patikrinimą ir buvo nustatyta, kad ieškovės žemės sklypo riba pagal taškus Nr. 1-2 neatitinka preliminariuose matavimuose nurodytiems linijų ilgiams ir taip dengiasi su gretimo sklypo riba. Atsakovas V. V., atlikdamas savo žemės sklypo padalinimą, neteisėtai užvaldė ieškovės priklausančius 553 kvadratinius metrus žemės sklypo ir tokiais veiksmais sumažino ieškovės žemės sklypą ir ieškovė patyrė turtinį nuostolį. Ieškovas, būdamas žemės klypo savininkas ir turėdamas detaliojo plano organizatoriaus teises, privalėjo detaliojo plano organizatoriui pateikti žemės sklypo ribų planą, kuris turi būti sudaromas dalyvaujant gretimų žemės sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims. Tokie reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 534 patvirtintose nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1 punkte. Ieškovė, kaip gretimo žemės sklypo savininkė, atsakovo V. V. žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo metu nebuvo informuota apie numatomus atlikti kadastrinių duomenų matavimus, žemės sklypo ribų ženklinimą nebuvo kviečiama. Tokiais neteisėtais veiksmais atsakovas pasisavino 553 kvadratinius metrus ieškovei priklausančios žemės ir taip įtakojo klaidingų sklypo kadastro duomenų nustatymą ir padarė ieškovei turtinę žalą, nes ženkliai sumažėjo ieškovės turto dalis. Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis nusavintos ieškovės turto dalies vertė yra 6868 eurai. Tokiais neteisėtas atsakovo veiksmais ieškovei buvo padaryta 6000 eurų dydžio žala, kurią prašo priteisti. Taip pat prašo priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir patirtas 1135 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovo atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir posėdžio metu nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas, kaip sklypo savininkas, kreipėsi dėl žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimo. Jis kreipėsi į detaliojo plano rengėją – UAB „Vakarų regiono projektai“, kuris parengė detaliojo plano projektą, detaliojo plano projektas buvo patikrintas visose valstybinėse institucijose ir 2010-05-27 Kretingos rajono savivaldybės sprendimu buvo patvirtintas. Rengiant detalųjį planą, buvo remtasi S.Ukso geodezinių darbų įmonės parengtu planu. Šio plano rengimą užsakė pats atsakovas, tačiau jis to plano pats nerengė. Civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos – neteisėti veiksmai, pasekmės, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir pasekmių bei kaltė. Atsakovas jokių neteisėtų veiksmų neatliko, jis tik užsakė darbus S.Ukso geodezinių darbų įmonėje. Parengtas planas buvo patikrintas valstybės ir savivaldybės institucijų. Ieškovė nurodo, kad jai atsirado pasekmės, nes yra sumažėjęs žemės sklypas, tačiau ieškovė nėra atlikusi savo žemės sklypo kadastrinių matavimų ir nėra aišku, kokio dydžio žemės sklypą ieškovė nusipirko iš ankstesnio savininko. Atsakovas jokių neteisėtų veiksmų rengiant savo žemės sklypo matavimus neatliko ir nėra jokio priežastinio ryšio tarp to ir ieškovės nurodomų pasekmių. Be to, ieškovė neįrodė, kad jai atsirado pasekmės, nes nėra tiksliai nustatytos ieškovės nupirkto žemės sklypo ribos. Ieškovė įrodinėja atsakovo kaltę tuo, kad jis turėjo pareigą elgtis sąžiningai ir rūpestingai ir perduoti detaliojo plano projekto rengėjui žemės sklypo planą, žinodamas, kad nėra gretimo žemės sklypo savininko sutikimo. Tokie ieškovės teiginiai yra išgalvoti, nes jis sudarė sutartį dėl darbų atlikimo ir atlikti darbai buvo patikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų ir jokių pažeidimų nenustatyta. Ieškovė yra praleidusi ieškininės senaties terminą ieškiniui paduoti, nes jai buvo žinoma apie detaliojo plano rengimą ir priėmimą, ką patvirtino liudytojas, kuris turėjo ieškovės įgaliojimą tvarkyti žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimą. Nėra prašymo atnaujinti šį terminą ir prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir praleidus senaties terminą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba savo atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu nurodo, kad 2011-06-02 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. ( - ) priimtas pagal teritorijų planavimo dokumentą – detalųjį planą, patvirtintą 2010-05-27 Kretingos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T2-232, ir šiuo įsakymu atsakovui V. V. priklausantis žemės sklypas buvo padalintas į aštuonis atskirus žemės sklypus, jiems suteikiant numerius. Šių sklypų kadastriniai matavimai atlikti pagal galiojantį teritorijų planavimo dokumentą – detalųjį planą, kuris yra galiojantis ir teisėtas, tokiu būdu tai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr.534 reikalavimus. Ieškovė nusipirko žemės sklypą iš asmens, kuriam valstybė atkūrė nuosavybės teises ir tokiu būdu ieškovė pati prisiėmė riziką ir pasekmes, pirkdama žemės sklypą, kuriam nėra atlikti kadastriniai matavimai dėl žemės sklypo dydžio. Mano, kad ieškovė neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos ir ieškinys turi būti atmestas.

7Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

8Ieškinys nepagrįstas ir atmestinas visiškai.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-12-27 A. J. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,2000 ha dydžio žemės ūkio paskirties žemės sklypą, UNR. ( - ), esantį ( - ).. Žemės sklypas suformuotas remiantis preliminariais matavimais. Atsakovui V. V. 2007-10-24 dovanų sutartimi žemės savininkas perleido ginčo sklypą. Atsakovui buvo suteiktos planavimo organizatoriaus teisės ir jis užsakė detaliojo plano rengimą uždarojoje akcinėje bendrovėje „Vakarų regiono projektai“. S.Ukso geodezinių darbų įmonė atliko atsakovo žemės klypo geodezinį planą(b.l.43-44). 2010-03-26 teritorijų planavimo dokumentas – ginčo žemės sklypo detalusis planas buvo patikrintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyriaus. 2010-05-27 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-232 buvo patvirtintas atsakovui priklausančio žemės sklypo detalusis planas(b.l.33-48). Ieškovė 0,7400 ha žemės sklypą, esantį ( - ) 2006-11-15 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo iš žemės sklypo savininkės ir žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus(b.l.7).

10Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nedarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 str. 1 d.) Lietuvos Respublikos CK 6.246 str. 1 d. nurodyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.247 str. nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. CK 6.248 str. 1 d. numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. CK 6.249 str. 1 d. nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

11Nustačius visas atsakovo civilinės deliktinės atsakomybės sąlygas - neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str. 1 d.), priežastinis ryšys (LR CK 6.247 str.), kaltė (LR CK 6.248 str.), nuostoliai (LR CK 6.249 str.), atsakovo atžvilgiu galima taikyti civilinę atsakomybę.

12Ieškovė pareiškė reikalavimą atlyginti žalą dėl dalies, 553 kv.m., dydžio žemė sklypo netekimo, kurio vertė 6000 eurų. Ieškovė įrodinėja, kad atsakovas, sudarydamas žemės sklypo planą ir jį pateikdamas detalaus plano rengėjui, nesilaikė 2002-05-15 nutarimo Nr.534 32.1 punkto reikalavimų, nes ženklinant žemės sklypo ribas kadastrinių duomenų nustatymo metu, privalėjo dalyvauti gretimų sklypų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Tokiu būdu, atsakovas neteisėtai užvaldė 553 kv.m. ieškovei priklausančio žemės sklypo dalį. Bylos duomenimis neginčijamai nustatyta, kad žemės sklypo planą, kuris buvo pateiktas detalaus plano rengėjui, sudarė S.Ukso geodezinių darbų įmonė ir šis planas yra patvirtintas įmonės anspaudu. Detalusis planas, prieš jį tvirtinant, buvo patikrintas Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos skyriaus ir buvo nustatyta, kad detaliojo plano rengimo, derinimo, viešo svarstymo procedūros atitinka teisės normas. Ieškovė neįrodė, kad atsakovas sudarė žemės sklypo planą ir jį pateikė detaliojo plano rengėjui. Byloje yra nustatyta, kad atsakovas užsakė ir pagal jo užsakymą žemė sklypo planą sudarė tretysis asmuo S.Ukso geodezinių darbų įmonė. Byloje nėra surinkta įrodymų, kad atsakovas būtų atlikęs neteisėtus veiksmus ar būtų pažeidęs bendrąją pareigą elgtis atidžiai ar rūpestingai.

13Ieškovė nurodo, kad dėl tokių atsakovo veiksmų ji patyrė 6000 eurų nuostolį, nes jos žemės sklypas sumažėjo 553 kv.m., nes pagal atliktus matavimus, jos sklypo dydis yra 0,6947 ha. Ji yra 0,7500 ha žemės sklypo savininkė. Ieškovės žemės sklypo dydis ir ribos yra suformuotos remiantis preliminariais matavimais, kurie nėra tikslūs ir ieškovė nėra atlikusi savo žemė sklypo kadastrinių matavimų. Atsakovo žemės sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, kurie yra tikslūs ir šie duomenys yra įregistruoti nekilnojamo turto registre. Ieškovė įrodinėja, kad atsakovas yra neteisėtais veiksmais užvaldęs jos dalį žemės sklypo, tačiau teismui nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovo žemės sklypas būtų padidėjęs 553 kv.m.. Bylos duomenis yra neginčijamai nustatyta, kad atsakovo žemės klypo dydis yra 1,2000 ha. Ieškovė, pirkdama žemė sklypą, neatliko tikslių kadastrinių matavimų ir neaišku, kokio dydžio žemės sklypą ji nusipirko iš ankstesnio savininko. Byloje nėra nustatyta neteisėtų atsakovo veiksmų, nėra nustatyti ieškovės nuostoliai, taip pat nėra nustatytas priežastinis ryšys tarp veiksmų ir atsiradusių pasekmių ir nėra jokios atsakovo kaltės, nes jis neatliko žemės sklypo geodezinių matavimų. Byloje nėra nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, todėl teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas visiškai.

14Ieškovė pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi ieškiniams dėl žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas 3 metų senaties terminas. Kodekso 126 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį. Toks atsakovo prašymas yra pagrįstas, nes ieškovei apie detaliojo plano rengimo procedūras buvo žinoma, jai buvo siunčiami pranešimai, ką patvirtino liudytojas V. D.. Detalusis planas buvo patvirtintas 2010-05-27, atsakovo žemės sklypo kadastriniai duomenys viešajame registre įregistruoti 2011-04-01, ieškovė neprašo atnaujinti praleistą terminą, todėl taikytina ieškinio senatis.

15Atsakovas patyrė 1200 eurų bylinėjimosi išlaidų, kuria sudaro išlaidos advokato pagalbai apmokėti, todėl jos priteistinos iš ieškovės(CPK 93 str.).

16Naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, nes išnyko jų taikymo pagrindai(CPK 150 str. 2 d.)

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263 ir 270 straipsniais teismas

Nutarė

18ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir praleidus ieškinio senaties terminą.

19Priteisti iš ieškovės D. D., a.k( - ) 1200 eurų advokato pagalbai apmokėti atsakovo V. V., a.k( - ) naudai.

20Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo V. V. turtui 6000 eurų sumai, uždėtą 2017-05-11 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi.

21Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Plungės apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė ir jos atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio... 5. Atsakovo atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir posėdžio metu nurodo,... 6. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba savo atsiliepime į ieškinį ir... 7. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 8. Ieškinys nepagrįstas ir atmestinas visiškai.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-12-27 A. J. V. buvo atkurtos nuosavybės... 10. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 11. Nustačius visas atsakovo civilinės deliktinės atsakomybės sąlygas -... 12. Ieškovė pareiškė reikalavimą atlyginti žalą dėl dalies, 553 kv.m.,... 13. Ieškovė nurodo, kad dėl tokių atsakovo veiksmų ji patyrė 6000 eurų... 14. Ieškovė pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos... 15. Atsakovas patyrė 1200 eurų bylinėjimosi išlaidų, kuria sudaro išlaidos... 16. Naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, nes išnyko jų taikymo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263 ir 270... 18. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir praleidus ieškinio senaties terminą.... 19. Priteisti iš ieškovės D. D., a.k( - ) 1200 eurų advokato pagalbai apmokėti... 20. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones –... 21. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...