Byla 2-60-831/2012
Dėl 2009 m. spalio 22 d. paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu,-

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant Laimutei Drebulienei,

2dalyvaujant ieškovui U. L.,

3ieškovo atstovui advokato padėjėjui Erikui Rugieniui,

4atsakovo UAB „VRA Group“ atstovui advokatui Vidmantui Raviniui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo U. L. ieškinį atsakovui UAB „VRA Group“ dėl 2009 m. spalio 22 d. paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu,-

Nustatė

6Ieškovas prašo teismą pripažinti negaliojančiu 2009 m. spalio 22 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį; priteisti iš Ieškovo visas bylinėjimosi ir teismo išlaidas.

7Pateiktame teismui ieškinyje bei teismo posėdžio ieškovas bei jo atstovas nurodė, kad jis nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio pradėjo dirbti UAB „VRA Group“ traktorininku. Darbo sutartis buvo nutraukta 2009 m. lapkričio mėnesį. Tuo metu. dirbant pas Atsakovą ir vairuojant kombainą jis sulūžo. Kombainais buvo apdraustas draudimo bendrovėje. Darbdaviai pasakė, kad ieškovas turės atlyginti žalą jei jos neatlygins draudimo kompanija. Po kiek laiko, darbdaviai pasakė, kad žalą atlygins draudimo kompanija, tačiau šiai reikia pateikti vekselį 25.000,- Lt. Tuo metu ieškovas nežinojo kas tai yra vekselis, todėl jam paklausus buvo atsakyta, kad taip reikia, priešingu atveju žalą darbdavys reikalaus iš ieškovo, o jei vekselio nepasirašys jį atleis iš darbo.

8Ieškovui pateikus vekselį antstoliui, bei pasikonsultavus su teisininkais suprato, kad savo suklydimo ir galimai suklydimo arba apgaulės įtakoje pasirašė 2009 m. spalio 22 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau - LAT) ne vienoje savo nutartyje yra suformavęs ir pateikęs vekselio, kaip vertybinio popieriaus, teisinės prigimties ir savybių aiškinimą. LAT nutartyse pabrėžiama, kad įstatymo nustatytas reikalavimas vekselyje privalomai numatyti besąlyginį įsipareigojimą sumokėti jame nurodytą pinigų sumą reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Prievolės abstraktumas reiškia tai, kad: pirma, abstrakti prievolė yra savarankiška, t. y. jos nesieja teisinis ryšys sujos atsiradimo pagrindu; antra, abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu. Reikalaudami vykdyti arba atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Taigi vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Tai reiškia, kad skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę - prievolę pagal vekselį. Ši abstrakti prievolė atsiranda išrašius vekselį. Vekselio išrašymas - abstraktus vienašalis sandoris. Dėl šio abstraktaus vienašalio sandorio sukuriamas naujas civilinių teisių objektas - vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta.

10Remiantis nurodytais motyvais, konstatuotina, kad vekselio išrašymo pagrindas yra skola, todėl vekselio kylančios prievolės yra savarankiškos. Į Atsakovą buvo kreiptasi du kartus su prašymu pateikti informaciją kokiomis aplinkybėmis ir kokiu pagrindu buvo pasirašytas 2009 m. spalio 22 d. paprastasis neprotestuotinas vekselis 25.000.- Lt sumai, tačiau Atsakovas šios informacijos nepateikė, manytina todėl, kad jokios skolos nėra.

11Atsakovas yra juridinis asmuo ir visos finansinės operacijos turi būti fiksuojamos, todėl nepateikus duomenų apie realios skolos buvimą laikytina, kad jos ir nėra.

12Vekselio ieškovas nebūtų jokiais būdais pasirašęs, kadangi tokios pinigų sumos neturėtų galimybės atiduoti. Be to, tuo metu kaip ir dabar turi du nepilnamečius vaikus, todėl jų ateitimi tikrai būtų nerizikavęs. Be to, Atsakovas pasinaudojo tuo, kad ieškovas dėl savo mažo išprusimo nesuprato, o be to buvau suklaidintas tikrąja vekselio paskirtimi.

13Pagal CK 1.90 straipsnį suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų, kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Taigi, vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus. Esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo rūpintis savo teisėmis ir interesais.

14Apgaulė sudarant sandorį gali pasireikšti pasyviais arba aktyviais kitos šalies veiksmais, kuriais siekiama suklaidinti kitą šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo bei kitų esminių aplinkybių (CK 1.91 str.). Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamos įtakos šalies valios susiformavimui.

15Šiuo atveju ieškovas negali nurodyti, dėl kokių priežasčių, ar dėl suklydimo (CK 1.91 str. 4 d.), ar apgaule (CK 1.91 str. 1 d.), tačiau abi aplinkybės daro vekselį negaliojančiu.

16Sandorį galima pripažinti negaliojančiu tik tuo atveju, jeigu teismas konstatuoja, jog suklydimas buvo esminis. Ši norma nustato dvi sąlygas, kurioms esant ji gali būti taikoma. Pirma, būtina konstatuoti patį suklydimo faktą. Antra, konstatavus suklydimo faktą, būtina įvertinti, ar suklydimas buvo esminis. Tik pripažinus esant abi šias sąlygas, sandorį galima pripažinti negaliojančiu. Mano, kad tiek suklydimo faktas, tiek tai, kad šis suklydimas buvo esminis daro vekselį negaliojančiu.

17Atsakovas teismui pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį bei atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškovo pareikštu ieškiniu ir jame keliamais reikalavimais nesutinka ir mano, kad ieškovo ieškinys neturėtų būti tenkinamas. Kaip ir nurodo ieškovas, su juo 2009 m. rugsėjo 23 d. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 3, kuria ieškovas buvo priimtas į darbą nuo 2009-09-24 traktorininko-kombainisto pareigoms.

18Kadangi darbas yra sezoninis (dirbama nuo derliau nuėmimo pradžios iki pabaigos), todėl su ieškovu buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, numatant terminą iki 2009 m. lapkričio 06 d. Terminui pasibaigus, darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta.

19Su ieškovu darbo sutartis sudarymo dieną (2009-09-23) taip pat buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

20Ieškovo pareiga buvo vairuoti jam priskirtą kombainą HOLMER TERRA DOS, nuimant pas užsakovus derlių.

21Ieškovas atlikdamas darbus (imdamas cukrinius runkelius) darbus atliko netinkamai (buvo padarytas nuostolis, dėl runkelių sutraiškymo) dėl ko ūkininkas J. V. atsisakė sumokėti už atliktus darbus 7112,26 Lt. sumą.

22Ieškovas 2009-10-14 atlikdamas jam pavestas pareigas apgadino jam patikėtą kombainą dėl ko atsakovui buvo padaryta žala. Žala buvo padaryta ne tik dėl to, kad buvo sugadintas kombainas, bet ir esminė didelė žala buvo padaryta negalint dirbti su minėtu kombainu ir gauti pajamų. Darbas yra sezoninis, konkurencija yra pakankamai didelė, todėl esant sugadintam kombainui, atsakovas negalėjo gauti pajamų ir patyrė žalą.

23Ieškovas padarytą žalą ir savo kaltę pripažino ir buvo susitarta dėl žalos atlyginimo. Buvo sutarta, kad ieškovas sumokės 25 000 Lt. sumą. Dėl ko ieškovas 2009-10-22 ir išdavė parastąjį neprotestuotiną vekselį 25 000 Lt. sumai, įsipareigodamas minėtą sumą sumokėti iki 2009-12-07. Pasirašant vekselį ieškovui buvo paaiškinta, kad jeigu jis minėtos sumos nesumokės iki nustatyto termino, dėl minėtos sumos išieškojimo bus kreiptasi į antstolius. Todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad jokio pagrindo vekselio išrašymui nebuvo. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad neva vekselio pasirašymas buvo reikalingas draudimo kompanijai. Tokių aplinkybių nebuvo ir tai yra ieškovo išsigalvotos ir niekuo nepagrįstos aplinkybės. Ieškovas teigia, kad jis nežinojo kas yra vekselis, tačiau pažymėtina, kad vekselyje aiškiai juodu ant balto yra parašyta, kad ieškovas besąlygiškai įsipareigoja sumokėti atsakovui 25 000 Lt. sumą iki 2009-12-07. Tai yra pakankamai aiškus tekstas, kurį ieškovas suprato. Todėl ieškovui buvo žinomos vekselio pasirašymo aplinkybės ir jo pasekmės. Todėl ieškovas nepagrįstai teigia, neva jis buvo suklaidintas ar apgautas. Akivaizdu, kad dėl tokių aplinkybių neįmanoma nei apgauti, nei suklaidinti. Ieškovas yra jaunas asmuo (tuo metu jam buvo 30 metų), kaip matyti turi ne tik vidurinį išsilavinimą, tačiau ir specialų profesinį išsilavinimą. Todėl ieškovas tikrai suprato pakankamai aiškų tekstą ir aiškų įsipareigojimą. O ieškinyje nurodytos aplinkybės neva jis buvo suklaidintas ar apgautas, tėra bandymas išvengti turtinės prievolės.

24Kaip matyti ieškovas net negali nurodyti ar jis buvo apgautas ar suklaidinta ir negali teismui nurodyti priežasčių. Ieškovas rašo „šiuo atveju negaliu nurodyti, dėl kokių priežasčių, ar dėl suklydimo (CK 1.91 str. 4 d.), ar apgaule (CK 1.91 str. 1 d.), tačiau abi aplinkybės daro vekselį negaliojančiu“. Taigi kaip matyti ieškovas ieškinį reiškia formaliai, nesugebėdamas net pagrįsti savo ieškinio reikalavimų.

25Akivaizdu kad kiekvienas asmuo pasirašydamas tokio turinio dokumentą suprastų jo pasekmes, kad įsipareigoja sumokėti jame nurodytą konkrečia pinigų sumą. Akivaizdu, kad jeigu ieškovui butų buvę kas neaišku, jis būtų galėjęs pasikonsultuoti su kitais asmenimis, kadangi galiojant sutarčių laisvės principui, kiekvienas asmuo privalo rūpintis savo teisėmis ir interesais.

26Sandoriai - tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Sutartis yra dvišalis ar daugiašalis sandoris. Pagal CK 6.154 straipsnio 1 dalį sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Šiuolaikinėje civilinėje teisėje pripažįstama, kad civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas, t. y. sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sandorių negaliojimo instituto paskirtis - siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas, įstatymo nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai suponuoja, kad sandoriai ir jų pagrindu susiklostę civiliniai teisiniai santykiai būtų stabilūs, būtų apgintos civilinių teisinių santykių subjektų teisės, įgytos šių sandorių pagrindu. Taigi kita sandorių negaliojimo instituto paskirtis saistoma civilinių teisinių santykių stabilumo, įgytų teisių ilgaamžiškumo ir jų gerbimo.

27Ar minėtas dokumentas yra vekselis ar tai būtų buvęs paprastas ieškovo įsipareigojimas atlyginti žalą nekeičia minėto dokumento turinio esmės ir jame nurodytų įsipareigojimų apimties. Šiuo atveju skirtųsi tik išieškojimo procedūra. Tačiau tai negali būti laikoma suklydimu, vertinant kaip asmuo suprato išieškojimo klausimus, vertintina, kaip asmuo suprato pasirašomo sandorio turinį, jo esmę ir jame prisiimtus įsipareigojimus.

28Pažymėtina ir tai, kad motyvai, dėl kurių civilinių teisinių santykių subjektai atlieka vienokius ar kitokius teisinę reikšmę turinčius veiksmus, savaime neturi teisinės reikšmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3 K-7-216/2007).

29Kombaino remontas sudarė 28 277,70 Lt. sumą, draudimas atlygino 19 443,50 Lt. sumą.

30Dėl kombaino remonto, negalint dirbti, atsakovas patyrė žalą, kuri sudaro ne mažiau kaip 52 000 Lt. Todėl atsakovo nuostoliai realiai daug didesni.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis - tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M ir kt, bylos Nr. 3K-3-314/2010). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo.

32Pažymėtina, kad pats ieškovas ieškiniu pripažįsta, ką pripažįsta ir teismų praktika, kad Įstatymo nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 punktas, 77 straipsnio 2 punktas) reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Prievolės abstraktumas reiškia tai, kad: pirma, abstrakti prievolė yra savarankiška, t. y. jos nesieja teisinis ryšys sujos atsiradimo pagrindu; antra, abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Taigi vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Tai reiškia, kad skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievole - prievolę pagal vekselį. Ši abstrakti prievolė atsiranda išrašius vekselį. Vekselio išrašymas - abstraktus vienašalis sandoris. Dėl šio abstraktaus vienašalio sandorio sukuriamas naujas civilinių teisių objektas - vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

33Nagrinėjant kilusį ginčą turėtų būti atsižvelgdama į nurodytus išaiškinimus ir turi būti vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartyje civilinėje byloje J. B. v. G. R., byla Nr. 3K-7-216/2007, suformuluotu išaiškinimu, nes šią nutartį priėmė išplėstinė teisėjų kolegija ir ji atspindi suformuotą teismų praktiką, tokios kategorijos bylose.

34Taigi akivaizdu, kad ieškovui išdavus vekselį, tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė nauji teisiniai santykiai (savarankiška prievolė), kurie nėra ir negali būti siejami su vekselio išdavimo sąlygomis ir ieškovas negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydamas vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės.

35Vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas, patvirtinantis nepriklausančią nuo jokių juridinių faktų (įvykių ar veiksmų) teisėto vekselio turėtojo subjektinę turtinę teisę, t. y. reikalavimo teisę į jame nurodytą pinigų sumą.

36Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta. Taigi plačiąja prasme vekselis atlieka prievolės pagal sandorį, iš kurio kilusių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis, užtikrinimo funkciją dėl to, kad viena prievolė pakeičiama kita, daugiau formalia, be to, kuri vykdoma pagal vekselių teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

37Kasacinis teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartį civilinėje byloje A. L. v. AB firma „ VITI", bylos Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartį civilinėje byloje R. B., M. M., bylos Nr. 3K-3-8/2007).

38Ieškovas teigia, kad neva jis neturėjo tikslo sumokėti atsakovui 25 000 Lt. sumą ir kad neva nesuprato kas tai yra vekselis.

39Tačiau pažymėtina, kad ieškovas pasirašė vekselį, kuriame aiškiai nurodyta ieškovo pareiga sumokėti 25 000 Lt sumą, ieškovui buvo įteiktas 2009-12-07 pranešimas dėl paprastojo vekselio apmokėjimo, kuriame nurodyta ir priminta jo pareiga sumokėti 25 000 Lt sumą ir nurodyta kad iki nustatyto termino minėta suma nebuvo sumokėta. Tad jeigu laikyti, kad ieškovas nesuprato ką pasirašė 2009 m. spalio 22 d. tai jeigu taip būtų buvę, jis gavęs 2009-12-07 pranešimą, kad turi apmokėti 25 000 Lt. sumą, jau tuo metu būtų susirūpinęs ir aiškinęsis visas jo manymu jam nesuprantamas aplinkybes, tačiau ieškovas nei į atsakovą nesikreipė, nei kaip matyti nesiėmė jokių veiksmų jo manymu tariamai pažeistoms teisėms ginti. Kas suponuoja, kad jis pasirašydamas vekselį suprato, kad prisiima prievolę sumokėti atsakovui 25 000 Lt. sumą.

40Negana to atsakovas, prieš kreipdamasis į notarą dėl vykdomojo įrašo išsiėmimo, dar kartą 2010-11-05 raštu kreipėsi į ieškovą nurodant, kad jis privalo apmokėti pasirašytą vekselį ir privalo sumokėti atsakovui 25 000 Lt. sumą, taip pat nurodyta, kad bus kreiptasi į notarą dėl vykdomojo įrašo dėl ko atsiras papildomos vykdymo išlaidos. Tačiau ir po šio rašto ieškovas niekaip nesureagavo ir jokių veiksmų nesiėmė. Kas tik dar kartą patvirtina, kad jam viskas buvo žinoma ir suprantama.

412010-11-10 buvo išimtas vykdomasis įrašas ir tik 2011 m. vasarą buvo kreiptasi į antstolius, dėl priverstinio išieškojimo.

42Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės asmens, t. y. vekselio davėjo, valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas vykdyti.

43Pažymėtina ir tai, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų - ir išrašydamas vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksmo atlikimo.

44Pažymėtina, kad ieškovas vekselį ėmė ginčyti praėjus dvejiems metams po jo išrašymo, kai atsakovas pareikalavo sumokėti pagal šiuos dokumentus, iki to jokio ginčo nebuvo.

45Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokioms pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Protingumo principas sutarties šalims reiškia, kad jie patys turi rūpintis savo teisėmis ir pareigomis.

46Pažymėtina ir tai, kad dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo.

47Kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, ne kreditorius turi įrodinėti jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindų buvimą ir galiojimą, bet skolininkas privalo įrodyti, kad nėra tokio teisinio santykio atsiradimo pagrindų arba kad jie negalioja. Dėl to nagrinėjamu atveju ne vekselio turėtojas, t. y. atsakovas, o būtent vekselio davėjas, t. y. ieškovas, turėjo pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčo vekselius, kuri yra abstraktaus pobūdžio.

48Be to pažymėtina, kad šio ginčo dalykas yra ar buvo pagrindas vekselio išrašymui ir ar jis atitinka asmens valią. Jokios kitos aplinkybės, kaip kad vekselio suma nėra ir negali būti ginčo dalyku.

49Ieškinys atmestinas.

50Iš bylos duomenų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas 2009-10-22 atsakovui UAB „VRA Group“ išdavė parastąjį neprotestuotiną vekselį 25 000 Lt. sumai, įsipareigodamas minėtą sumą sumokėti iki 2009-12-07 (b.l. 5). Ieškovui buvo įteiktas 2009-12-07 pranešimas dėl paprastojo vekselio apmokėjimo, kuriame nurodyta ir priminta jo pareiga sumokėti 25 000 Lt sumą ir nurodyta kad iki nustatyto termino minėta suma nebuvo sumokėta (b.l. 9). Dar kartą, 2010-11-05 atsakovas raštu kreipėsi į ieškovą nurodydamas, kad jis privalo apmokėti pasirašytą vekselį ir privalo sumokėti atsakovui 25 000 Lt. sumą, taip pat nurodyta, kad bus kreiptasi į notarą dėl vykdomojo įrašo dėl ko atsiras papildomos vykdymo išlaidos (b.l. 10).

51Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme 2 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam, nereiškia, kad vekselį išrašęs asmuo neturi jokių galimybių išvengti mokėjimo pagal vekselį atlikimo. Kaip yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje, Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Prievolės abstraktumas reiškia tai, kad: pirma, abstrakti prievolė yra savarankiška, t.y. jos nesieja teisinis ryšys su jos atsiradimo pagrindu, antra, abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės. Taigi vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu. Tačiau, vekselio abstraktumo savybė negali būti suabsoliutinta. Neįmanoma paneigti to, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio pagrindu.

52Teismas nustatė, kad 2009 m. rugsėjo 23 d. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 3, kuria ieškovas buvo priimtas į darbą nuo 2009-09-24 traktorininko - kombainisto pareigoms UAB „VRA Group“.

53Su ieškovu buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, numatant terminą iki 2009 m. lapkričio 06 d. Terminui pasibaigus, darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta.

54Su ieškovu darbo sutartis sudarymo dieną (2009-09-23) taip pat buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

55Ieškovo pareiga buvo vairuoti jam priskirtą kombainą HOLMER TERRA DOS, nuimant pas užsakovus derlių.

56Ieškovas atlikdamas darbus (imdamas cukrinius runkelius) darbus atliko netinkamai (buvo padarytas nuostolis, dėl runkelių sutraiškymo) dėl ko ūkininkas J. V. atsisakė sumokėti už atliktus darbus 7112,26 Lt. sumą.

57Ieškovas 2009-10-14 atlikdamas jam pavestas pareigas apgadino jam patikėtą kombainą dėl ko atsakovui buvo padaryta žala. Žala buvo padaryta ne tik dėl to, kad buvo sugadintas kombainas, dėl ko atsakovas patyrė žalą. Šių aplinkybių ieškovas teisme neginčijo, todėl galima pagrįstai tvirtinti, kad 2009-10-22 išduodant parastąjį neprotestuotiną vekselį tam buvo ir teisinis pagrindas.

58Ieškovas nurodo, kad 2009-10-22 parastąjį neprotestuotiną vekselį išdavė dėl suklydimo (LR CK 1.90 str. 3 d.) bei dėl apgaulės (LR CK 1.91 str.).

59Dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Ieškovas nurodo, kad vekselio nebūtų jokiais būdais pasirašęs, kadangi tokios pinigų sumos neturi galimybės atiduoti. Be to, tuo metu kaip ir dabar turi du nepilnamečius vaikus, todėl jų ateitimi tikrai nebūtų rizikavęs. Be to, Atsakovas pasinaudojo tuo, kad ieškovas dėl savo mažo išprusimo nesuprato, o be to buvo suklaidintas tikrąja vekselio paskirtimi.

60Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokioms pačiomis aplinkybėmis. Yra nustatyta, kad dirbdamas ir būdamas visiškai materialiai atsakingas asmuo, ieškovas atliko veiksmus, kurių pasekoje atsakovas patyrė žalą. Ieškovo ir atsakovo pasirinktas žalos sureguliavimo būdas šioje situacijos - parastojo neprotestuotino vekselio išrašymas yra priimtinas ir vienas iš pigesnių būdų užtikrinančių galimybę kreditoriui atgauti skolą.

61Ieškovas nurodo, kad darbdaviai jam sakė, kad žalą atlygins draudimo kompanija, tačiau šiai reikia pateikti vekselį 25.000,- Lt sumai. Tuo metu ieškovas nežinojo kas tai yra vekselis, todėl jam paklausus buvo atsakyta, kad taip reikia, priešingu atveju žalą darbdavys reikalaus iš ieškovo, o jei vekselio nepasirašys jį atleis iš darbo. Tai yra ieškovas tvirtina, kad vekselį pasirašė patirto spaudimo pasekoje, tačiau šis ieškovo argumentas yra niekuo nepagrįstas. Ieškovas buvo priimtas į darbą sezoninių darbų atlikimui, su juo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis (b.l. 41) atleistas iš darbo jis buvo pasibaigus sutarties terminui, todėl teismas mano, kad šiuo atveju Ieškovo savo teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, kadangi jei ir buvo suklysta tai tik dėl ieškovo neapdairumo. Be to teismui nepateikta jokių duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad ieškovas buvo apgautas.

62Kadangi ieškinys yra atmetamas visa apimtimi 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė - sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomoje byloje Nr. 0076/11/02058 pagal 2009 m. spalio mėn. 22 d. pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį dėl 25000 lt. skolos išieškojimo iš U. L. (asmens kodas ( - ) gyv. Artojų g. 19-22, Marijampolė), išieškotojo UAB „VRA Group“ (juridinio asmens kodas 302315574, buveinės adresas Kooperatininkų g. Nr. 41, Vilkaviškis) naudai, šia nutartimi sustabdant skolos išieškojimo nukreipimą į ieškovo U. L. gaunamas pinigines lėšas – naikintina.

63Kadangi ieškinys yra atmetamas visa apimtimi, iš ieškovo atsakovui turėtų būti priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau Atsakovo atstovas teismui nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių tokių išlaidų buvimą.

64Iš ieškovo priteistinos ir valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos (37,11 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 284, 305 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

66Ieškinį atmesti.

672011 m. lapkričio 16 d. nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę - sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomoje byloje Nr. 0076/11/02058 pagal 2009 m. spalio mėn. 22 d. pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį dėl 25000 lt. skolos išieškojimo iš U. L. (asmens kodas ( - ) gyv., Marijampolė), išieškotojo UAB „VRA Group“ (juridinio asmens kodas 302315574, buveinės adresas Kooperatininkų g. Nr. 41, Vilkaviškis) naudai, šia nutartimi sustabdant skolos išieškojimo nukreipimą į ieškovo U. L. gaunamas pinigines lėšas – panaikinti.

68Priteisti iš ieškovo – U. L. a.k. ( - ) gyv., Marijampolė 37,11 Lt (trisdešimt septynis litus ir 11 cnt.) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

69Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius,... 2. dalyvaujant ieškovui U. L.,... 3. ieškovo atstovui advokato padėjėjui Erikui Rugieniui,... 4. atsakovo UAB „VRA Group“ atstovui advokatui Vidmantui Raviniui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo U. L.... 6. Ieškovas prašo teismą pripažinti negaliojančiu 2009 m. spalio 22 d.... 7. Pateiktame teismui ieškinyje bei teismo posėdžio ieškovas bei jo atstovas... 8. Ieškovui pateikus vekselį antstoliui, bei pasikonsultavus su teisininkais... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau - LAT) ne vienoje savo nutartyje yra... 10. Remiantis nurodytais motyvais, konstatuotina, kad vekselio išrašymo pagrindas... 11. Atsakovas yra juridinis asmuo ir visos finansinės operacijos turi būti... 12. Vekselio ieškovas nebūtų jokiais būdais pasirašęs, kadangi tokios pinigų... 13. Pagal CK 1.90 straipsnį suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie... 14. Apgaulė sudarant sandorį gali pasireikšti pasyviais arba aktyviais kitos... 15. Šiuo atveju ieškovas negali nurodyti, dėl kokių priežasčių, ar dėl... 16. Sandorį galima pripažinti negaliojančiu tik tuo atveju, jeigu teismas... 17. Atsakovas teismui pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį bei atsakovo atstovas... 18. Kadangi darbas yra sezoninis (dirbama nuo derliau nuėmimo pradžios iki... 19. Su ieškovu darbo sutartis sudarymo dieną (2009-09-23) taip pat buvo sudaryta... 20. Ieškovo pareiga buvo vairuoti jam priskirtą kombainą HOLMER TERRA DOS,... 21. Ieškovas atlikdamas darbus (imdamas cukrinius runkelius) darbus atliko... 22. Ieškovas 2009-10-14 atlikdamas jam pavestas pareigas apgadino jam patikėtą... 23. Ieškovas padarytą žalą ir savo kaltę pripažino ir buvo susitarta dėl... 24. Kaip matyti ieškovas net negali nurodyti ar jis buvo apgautas ar suklaidinta... 25. Akivaizdu kad kiekvienas asmuo pasirašydamas tokio turinio dokumentą... 26. Sandoriai - tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 27. Ar minėtas dokumentas yra vekselis ar tai būtų buvęs paprastas ieškovo... 28. Pažymėtina ir tai, kad motyvai, dėl kurių civilinių teisinių santykių... 29. Kombaino remontas sudarė 28 277,70 Lt. sumą, draudimas atlygino 19 443,50 Lt.... 30. Dėl kombaino remonto, negalint dirbti, atsakovas patyrė žalą, kuri sudaro... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 32. Pažymėtina, kad pats ieškovas ieškiniu pripažįsta, ką pripažįsta ir... 33. Nagrinėjant kilusį ginčą turėtų būti atsižvelgdama į nurodytus... 34. Taigi akivaizdu, kad ieškovui išdavus vekselį, tarp ieškovo ir atsakovo... 35. Vekselis, kaip vertybinis popierius, yra dokumentas, patvirtinantis... 36. Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus... 37. Kasacinis teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad vekselio prigimtis, savybės,... 38. Ieškovas teigia, kad neva jis neturėjo tikslo sumokėti atsakovui 25 000 Lt.... 39. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas pasirašė vekselį, kuriame aiškiai... 40. Negana to atsakovas, prieš kreipdamasis į notarą dėl vykdomojo įrašo... 41. 2010-11-10 buvo išimtas vykdomasis įrašas ir tik 2011 m. vasarą buvo... 42. Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tokiu atveju, kai... 43. Pažymėtina ir tai, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš... 44. Pažymėtina, kad ieškovas vekselį ėmė ginčyti praėjus dvejiems metams po... 45. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl... 46. Pažymėtina ir tai, kad dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio... 47. Kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, ne kreditorius turi... 48. Be to pažymėtina, kad šio ginčo dalykas yra ar buvo pagrindas vekselio... 49. Ieškinys atmestinas.... 50. Iš bylos duomenų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas 2009-10-22... 51. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme 2 str. 1... 52. Teismas nustatė, kad 2009 m. rugsėjo 23 d. buvo sudaryta darbo sutartis Nr.... 53. Su ieškovu buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, numatant terminą iki 2009... 54. Su ieškovu darbo sutartis sudarymo dieną (2009-09-23) taip pat buvo sudaryta... 55. Ieškovo pareiga buvo vairuoti jam priskirtą kombainą HOLMER TERRA DOS,... 56. Ieškovas atlikdamas darbus (imdamas cukrinius runkelius) darbus atliko... 57. Ieškovas 2009-10-14 atlikdamas jam pavestas pareigas apgadino jam patikėtą... 58. Ieškovas nurodo, kad 2009-10-22 parastąjį neprotestuotiną vekselį išdavė... 59. Dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu... 60. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies,... 61. Ieškovas nurodo, kad darbdaviai jam sakė, kad žalą atlygins draudimo... 62. Kadangi ieškinys yra atmetamas visa apimtimi 2011 m. lapkričio 16 d.... 63. Kadangi ieškinys yra atmetamas visa apimtimi, iš ieškovo atsakovui turėtų... 64. Iš ieškovo priteistinos ir valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos (37,11... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 284, 305 ir... 66. Ieškinį atmesti.... 67. 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę -... 68. Priteisti iš ieškovo – U. L. a.k. ( - ) gyv., Marijampolė 37,11 Lt... 69. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...