Byla e1-765-718/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laimutė Venckuvienė,

2išnagrinėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės Ritos Ušinskienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje A. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), vedęs, nedirbantis, teistas 2 kartus, paskutinį kartą 2015-08-26 Klaipėdos apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį 6 mėn. viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 20 valandų per mėnesį visuomenės labui, bausmę atlikęs,

3kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį.

4Teismas

Nustatė

5A. S. vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, tai yra:

6A. S., turėdamas pareigą pagal 2013-04-10 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą mokėti lėšas nepilnamečio sūnaus S. S. išlaikymui iki jo pilnametystės kas mėnesį po 130,33 Eur (450 Lt), pinigines lėšas skirtas vaiko išlaikymui pervedant į vaiko S. S. vardu atidarytą atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), Swedbank AB, šias lėšas indeksuojant atsižvelgus į infliaciją kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, laikotarpiu nuo 2015-03-01 iki 2020-07-01, būdamas darbingas ir turėdamas galimybę vykdyti šią pareigą, be objektyvių, pateisinamų priežasčių, įmokų visiškai nemokėjo ir kitos būtinos materialinės paramos vaikui neteikė. Tokiu būdu, A. S. vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialinę paramą vaikui, dėl ko iki 2020-07-01 susidarė 9 096,92 eurų įsiskolinimas.

7Kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis buvo susituokęs su N. M., kuri po santuokos pakeitė savo pavardę į S. Santuokoje 2007-09-21 gimė sūnus S. S.. Santykiai su sūnumi buvo labai geri. 2010 metais ar anksčiau N. S. vyko dirbti į Italiją, jis rūpinosi vaiku Lietuvoje. Vasaros pabaigoje, metų tiksliai neatsimena, grįžęs namo aptiko, kad nėra nei vaiko, nei fotografijų, nei baldų. V. S. tiesiog pabėgo nuo jo. Po poros mėnesių N. S. jam leido susitikti su S. S.. Po to jie išvažiavo į Italiją ir daugiau jis niekada nesusitiko su sūnumi. Kelinti tai buvo metai, jis tiksliai neatsimena, nes po to gėrė ir nenorėjo apie nieką galvoti, įsiminti. Jis, nenorėdamas barnių, 2013 m. sutiko nutraukti santuoką abipusiu susitarimu. Teismas priteisė mokėti po 450 litų. Po to kai N. S. išvežė sūnų, jam pašlijo emocinė, psichinė būklė, jis nusiraminimo ieškojo alkoholyje, jo niekas aplinkui nebedomino. Dėl tokios savo būsenos jis nebedirbo, neturėjo pragyvenimo šaltinio. Jam padėjo draugai ir tėvas. Kartais dirbdavo pas žmones-padėdavo jiems buityje, ūkyje, bet nuolatinio darbo neturėjo. 2011 m. susipažino su dabartine sutuoktine S. Ji jam labai padėjo, rūpinosi juo, jį išlaikė. 2012-08-08 jiems gimė sūnus E. S.. Šeimą išlaikė S. S., padėjo jo tėvas. Jis uždirbdavo nedaug, tik iš atsitiktinių darbų. Kadangi šeimoje trūko pinigų, jis nepervesdavo pinigų sūnaus S. S. išlaikymui. Supranta, kad negerai elgėsi, bet neturėjo pinigų. Jam atrodo, kad jis oficialiai nedirba nuo 2014 m. Jis gyveno skolindamasis iš žmonių, todėl neišlaikė savo vaiko. Jis pripažįsta savo kaltę, gailisi, nori oficialiai įsidarbinti, susitvarkyti savo gyvenimą ir pradėti grąžinti skolas (b.l. 110-113)

8Papildomai apklausiamas parodė, kad jam yra žinoma, kad laikotarpiu nuo 2015-03-01 iki 2020-07-01, susidarė 9096,92 eurų įsiskolinimas sūnaus S. S. išlaikymui. Jis gailisi, kad dėl savo asmeninių problemų nesugebėjo dirbti, buvo kitų išlaikomas ir nesugebėjo skirti pinigų vaiko išlaikymui. Jis įsipareigojo atlyginti susidariusią skolą. Jis su įdarbinimo įmone ( - ) yra susitaręs, kad kai tik jam bus panaikintas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įsidarbinti įmonėje ir vykti dirbti į Vokietiją pastolių montuotoju. Tokiu būdu jis oficialiai gaus atlyginimą ir galės skirti pinigus S. S. išlaikymui (b.l.118-120).

9Nukentėjusioji N. S. parodė, kad 2013-04-10 buvo nutraukta jos ir A. S. santuoka. A. S. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu turėjo kas mėnesį, iki sūnaus S. S. pilnametystės, į S. S. bankinę sąskaitą pervesti pinigus išlaikymui, tačiau A. S. pinigų nepervedė. Be to, pinigai vaiko išlaikymui nebuvo pervesti nei į jos bankinę sąskaitą, nei mokėti grynais. Ji su A. S. paskutinį kartą bendravo 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje, kai su S. S. buvo grįžusi į Lietuvą. Bendravo tik trumposiomis SMS žinutėmis, kadangi A. S. bendrauti telefonu atsisakė. A. S. su sūnumi nesusitiko, nors jie derino ne vieną susitikimo datą. A. S. ne tik nepervedė lėšų vaiko išlaikymui, bet jam nepirko jokių daiktų, dovanų, nesidomėjo S. S. sveikata, gyvenimu (b.l. 58-61).

10Klaipėdos AVPK Klaipėdos m. PK gavus 2020-03-03 N. S. pareiškimą apie tai, kad A. S. nuo 2013-04-10 piktybiškai nevykdo įsipareigojimo išlaikyti sūnų S. S. gim. ( - ), su vaiku nebendrauja, nepalaiko jokių ryšių, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 164 str. (b.l. 14-23).

11Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimo matyti, kad teismas patvirtino A. S. ir N. S. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią A. S. įsipareigojo teikti 130,33 Eur (450 Lt) išlaikymą nepilnamečiui sūnui S. S. periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki sūnaus pilnametystės, į vaiko sąskaitą pinigus pradedant mokėti nuo 2013-03-01 (b.l. 64-65).

122013-05-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr. ( - ), dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo iš A. S. (b.l. 36-37).

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-26 teismo baudžiamuoju įsakymu A. S. nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2013-03-01 iki 2015-03-01, būdamas darbingas, vengė pareigos pagal 2013-04-10 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą mokėti lėšas nepilnamečio sūnaus S. S. išlaikymui, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 164 str. (b.l. 11-13).

14Iš antstolės V. D. 2020-07-01 pažymos Nr. S-20-4-18182 nustatyta, kad V. D. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-05-22 išduoto vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. ( - ), sprendimo pagrindu dėl išlaikymo išieškojimo iš A. S. po 130,33 Eur kas mėnesį sūnaus S. S. išlaikymui iki pilnametystės, pinigus pervedant į vaiko S. S. vardu atidarytą atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ). Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pradėtas priverstinis vykdymas, nes skolininkas A. S. antstolio reikalavimo mokėti išlaikymą kas mėnesį nevykdo. VSDFV duomenimis nuo 2013-06-04 (vykdomosios bylos užvedimo) A. S. Lietuvos teritorijoje nedirba. Iš areštuotų sąskaitų piniginės lėšos nėra įstojusios. Turto į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą skolininkas neturi. Antstolės V. D. kontoroje nėra duomenų apie tai, kad A. S. būtų mokėjęs išlaikymą vaikui. Išlaikymo įsiskolinimas nuo 2015-03-01 iki 2020-07-01 sudaro 9096,92 Eur sumą (b.l. 53-54).

15Iš VĮ „Registrų centro“ svetainės duomenų matyti, kad A. S. vardu nėra registruota nekilnojamojo turto (b.l. 98).

16VĮ „Regitra“ duomenų bazės duomenimis, A. S. vardu nėra registruota kelių transporto priemonių (b.l. 100)

17SODRA duomenimis A. S. nuo 2015-03-01 iki 2020-07-01 nedirbo, individualios veiklos ir veiklos, turint verslo liudijimą, nevykdė (b.l. 97).

18Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, A. S. tarnyboje buvo registruotas nuo 2011-02-25 iki 2011-06-06 (b.l. 99). Veikos kvalifikavimas.

19BK 164 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui. Vengimas konstatuojamas nustačius, kad pareiga išlaikyti vaiką nevykdoma ne dėl objektyvių, pateisinamų priežasčių, o sąmoningai sukuriant situaciją, dėl kurios tampa neįmanomas net ir priverstinis (teisės aktų nustatyta tvarka) išlaikymo vaikui lėšų ar kitokios materialios paramos išieškojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-291/2008, 2K-7-68/2009, 2K-432/2013). Šis straipsnis neinkriminuojamas, jeigu asmuo nevengia pareigos pagal teismo sprendimą, bet jos nevykdo dėl objektyvių priežasčių – nedarbo, ligos, ilgalaikės nelaimės ir pan., tai yra, neturi pajamų dėl pateisinamų (svarbių) priežasčių. Kita vertus, jeigu asmuo vengia dirbti, dirba nelegaliai, simuliuoja ligą, slepia savo pajamas ar kitokias turtines lėšas ar kitaip apgaulės būdu vengia mokėti alimentus, jis atsako už vengimą išlaikyti vaiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-139/2011). Atsakomybė už BK 164 straipsnyje numatytą pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką vengimą atsiranda po nesėkmingų pastangų užtikrinti pareigos išlaikyti vaiką vykdymą civilinio proceso priemonėmis, tai yra, kai skolininkas sąmoningai sukuria situaciją, dėl kurios tampa neįmanomas net ir priverstinis (teisės aktų nustatyta tvarka) išlaikymo vaikui lėšų ar kitokios materialios paramos išieškojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-9/2014). Taigi, pripažįstant asmenį kaltu dėl šiame straipsnyje numatytos veikos, būtina nustatyti, jog asmuo tyčia, tai yra, žinodamas, kad turi pareigą pagal įsigaliojusį teismo sprendimą išlaikyti vaiką ar teikti jam kitą būtiną materialią paramą, ir galėdamas tą pareigą vykdyti, jos sąmoningai nevykdo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-238/2011, 2K-9/2014, 2K-246/2016). Motyvai, kodėl tai nebuvo daroma, esminės reikšmės veikos kvalifikavimui neturi. Atsižvelgiant į tai, jog vaikų išlaikymas yra neišvengiama tėvų pareiga, materialinis vaikų išlaikymas yra būtinas ir neišvengiamas užtikrinti visų pirma būtiniausius fiziologinius vaiko poreikius, vadovaujantis vaiko, kuris pats savimi pasirūpinti ir išgyventi negali, interesais, vengimas išlaikyti vaiką laikomas pavojinga visuomenei veika, dėl ko taikoma griežčiausia – baudžiamoji atsakomybė.

20Įvertinęs surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis A. S., turėdamas pareigą pagal 2013-04-10 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą mokėti lėšas nepilnamečio sūnaus S. S. išlaikymui iki jo pilnametystės kas mėnesį po 130,33 Eur (450 Lt), laikotarpiu nuo 2015-03-01 iki 2020-07-01, būdamas darbingas ir turėdamas galimybę vykdyti šią pareigą, be objektyvių, pateisinamų priežasčių, įmokų visiškai nemokėjo ir kitos būtinos materialinės paramos vaikui neteikė. Tokiu būdu, A. S. vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialinę paramą vaikui, dėl ko iki 2020-07-01 susidarė 9 096,92 eurų įsiskolinimas.

21Remdamasi anksčiau paminėtų duomenų visuma, teismas konstatuoja, kad kaltinamasis A. S. betarpiškai realizavo visus jam inkriminuoto nusikaltimo, numatyto BK 164 straipsnyje, požymius, kurie, beje, aiškiai atskleidžia jo veikimą tiesiogine tyčia. Kaltinamasis A. S., būdamas sveikas, darbingas, žinodamas apie pareigą išlaikyti nepilnametį sūnų, jos sąmoningai nevykdė, t. y. vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti savo vaiką. Byloje nebuvo nustatyta svarbių priežasčių, dėl kurių A. S. negalėjo vykdyti pareigos išlaikyti vaiką.

22Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl jos gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Bausmės skyrimas.

23Teismas, skirdamas bausmę, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje, ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – padarytas vienas nesunkus tyčinis nusikaltimas, atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę - anksčiau teistas už analogišką nusikalstamą veiką, nebaustas administracine tvarka, niekur nedirba, jokio legalaus pragyvenimo šaltinio neturi. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog teisingumas ir bausmės tikslai bus pasiekti A. S. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį paskyrus straipsnio sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę, viršijančią BK 48 straipsnio 2 dalyje numatyto šios bausmės vidurkio.

24Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, baudžiamoji byla baigta priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, todėl taikytinas BK 641 straipsnis ir jam paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

25Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pradėjus bausmės vykdymą, panaikintina.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalimi, 421 straipsniu,

Nutarė

27A. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį ir paskirti jam bausmę – laisvės apribojimą vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant per šį laikotarpį dirbti ar registruotis užimtumo tarnyboje.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. S. paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą vieneriems metams, įpareigojant per šį laikotarpį dirbti ar registruotis užimtumo tarnyboje.

29A. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

30Išaiškinti A. S., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Nuteistajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laimutė... 2. išnagrinėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės... 3. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. Teismas... 5. A. S. vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, tai yra:... 6. A. S., turėdamas pareigą pagal 2013-04-10 Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 7. Kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino ir parodė, kad jis buvo susituokęs su... 8. Papildomai apklausiamas parodė, kad jam yra žinoma, kad laikotarpiu nuo... 9. Nukentėjusioji N. S. parodė, kad 2013-04-10 buvo nutraukta jos ir A. S.... 10. Klaipėdos AVPK Klaipėdos m. PK gavus 2020-03-03 N. S. pareiškimą apie tai,... 11. Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimo matyti, kad... 12. 2013-05-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą... 13. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-26 teismo baudžiamuoju įsakymu A.... 14. Iš antstolės V. D. 2020-07-01 pažymos Nr. S-20-4-18182 nustatyta, kad V. D.... 15. Iš VĮ „Registrų centro“ svetainės duomenų matyti, kad A. S. vardu... 16. VĮ „Regitra“ duomenų bazės duomenimis, A. S. vardu nėra registruota... 17. SODRA duomenimis A. S. nuo 2015-03-01 iki 2020-07-01 nedirbo, individualios... 18. Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 19. BK 164 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas vengė pareigos... 20. Įvertinęs surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumą, teismas... 21. Remdamasi anksčiau paminėtų duomenų visuma, teismas konstatuoja, kad... 22. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis... 23. Teismas, skirdamas bausmę, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo... 24. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, baudžiamoji byla... 25. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 27. A. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 29. A. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 30. Išaiškinti A. S., kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta...