Byla e2-1402-524/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso tvarka pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

21.

3Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 60 591,29 EUR skolą, 2 308,71 EUR palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 169 EUR bylinėjimosi išlaidas, nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

42.

5Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog paskolos davėja A. M. 2010 m. sausio 1 d. suteikė skolininkui A. M. 210 936,00 Lt (ekvivalentas eurais, oficialiu kursu (3,4528) - 61 091,29 EUR) dydžio paskolą. Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui atsakovas pateikė A. M. 2010 m. sausio 1 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį 210 936,00 Lt sumai, kuriame nurodytas vekselio apmokėjimo terminas iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Atsakovas neįvykdė prievolės iki 2010 m. rugsėjo 30 d. sumokėti vekselio turėtojai A. M. 210 936,00 Lt (61 091,29 EUR) dydžio skolos. Vekselio turėtoja A. M. nesikreipė į notaro biurą dėl vykdomojo įrašo dėl vekselio sumos išieškojimo iš atsakovo. Pradinis atsakovo kreditorius A. M. ir naujasis kreditorius V. M. 2016 m. vasario 26 d. sudarė reikalavimų perleidimo sutartį, kuria A. M. perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovo skolinius įsipareigojimus, pagal vekselį. Atsakovo skolinio įsipareigojimo suma minėtos reikalavimų perleidimo sutarties pasirašymo dieną (2016 m. vasario 26 d.) buvo 61 091,29 EUR. Siekiant išvengti teisminių ginčų ir sudaryti sąlygas grąžinti skolą abipusiai priimtinomis sąlygomis, ieškovė ir atsakovas 2016 m. vasario 26 d. pasirašė taikos sutartį dėl skolos pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį mokėjimo. Atsakovas nuo taikos sutarties pasirašymo dienos (2016 m. vasario 26 d.), sumokėjo ieškovei tik vieną 500 EUR įmoką, todėl laikoma, kad atsakovas nuo 2016 m. balandžio 15 d. yra pradelsęs vykdyti mokėjimus pagal taikos sutartį. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 19 d. išsiuntė atsakovui rašytinį reikalavimą apmokėti skolą pagal taikos sutartį, kuriuo iki 2019 m. rugsėjo 27 d. pareikalavo grąžinti visą nesumokėtą skolos sumą (60 591,29 EUR) ir sumokėti priskaičiuotas palūkanas (2 167,81 EUR), visą reikalaujamą sumą pervedant į ieškovės nurodytą banko sąskaitą. Atsakovas iki šio ieškinio parengimo dienos (2019 m. spalio 10 d.), t. y. per 18 dienų nuo pranešimo įteikimo paskutinėje ieškovės žinomoje atsakovo gyvenamojoje vietoje dienos, ieškovei skolos nesumokėjo, taip pat nesusisiekė su ieškove dėl alternatyvių atsiskaitymo galimybių, papildomo termino atsiskaityti nustatymo, nepateikė jokių prieštaravimų dėl pateikto reikalavimo.

63.

7Ieškinys priimtas 2019 m. spalio 17 d.. Ieškovei prašant nagrinėti šią bylą dokumentinio proceso tvarka, priimtinas preliminarus sprendimas (CPK 424, 428 straipsniai).

8Ieškinys tenkintinas.

94.

10Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad pradinė kreditorė A. M. paskolino atsakovui 210 936 Lt (61 091,29 EUR). Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui atsakovas pateikė A. M. 2010 m. sausio 1 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį 210 936,00 Lt sumai, kuriame nurodytas vekselio apmokėjimo terminas iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

115.

12Tarp pradinės kreditorės ir ieškovės 2016 m. vasario 26 d. sudaryta Reikalavimų perleidimo sutartis, kurioje šalys susitarė, kad ieškovė perima iš pradinės kreditorės, o pradinė kreditorė perleidžia naujajai kreditorei reikalavimo teisę į skolininką A. M. ir teisę reikalauti iš skolininko 61 091,29 EUR pagal 2010 m. sausio 1 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį.

136.

14Tarp ieškovės ir atsakovo 2016 m. vasario 26 d. sudaryta taikos sutartis dėl skolos pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį sumokėjimo. Taikos sutarties 1 punktu atsakovas pripažino 61 091,29 EUR skolą pagal 2010 m. sausio 1 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Taikos sutarties 2 punktu atsakovas įsipareigojo sumokėti skolą dalimis, kiekvieną mėnesį sumokant po 500 EUR ir ne vėliau nei iki 2022 m. sausio 1 d. įsipareigojo sumokėti visą skolą kreditorei. Taikos sutarties 4 punktu atsakovas praleidęs terminą pagal taikos sutartį, įsipareigojo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumas, kurias sumokėti praleistas terminas, iki visiško prievolės įvykdymo. Taikos sutarties 5 punktu atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei visą skolą, nepaisant to, jog tokių sumų mokėjimo terminas nebus suėjęs, praleidus piniginės prievolės pagal sutartį įvykdymo terminą daugiau nei 60 dienų iš eilės. Ieškovės teigimu, atsakovas įsipareigojimų pagal taikos sutartį nevykdo.

157.

16Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis Nr. 3K-3-314/2010). Tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008).

178.

18Kaip jau minėta, pradinė kreditorė A. M. paskolino atsakovui 210 936 Lt (61 091,29 EUR). Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui atsakovas pateikė A. M. 2010 m. sausio 1 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį 210 936,00 Lt sumai, kuriame nurodytas vekselio apmokėjimo terminas iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Atsakovui neįvykdžius prievolės per vekselyje nurodytą terminą, pradinė kreditorė į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo nesikreipė. Taigi darytina išvada, jog vekselis tapo paprastu skolos rašteliu, todėl šalis siejo paskoliniai teisiniai santykiai, šalys sudarė paskolos sutartį, kurią įformino kaip parastąjį neprotestuotiną vekselį.

199.

20Taikos sutartis yra viena iš civilinių sutarčių rūšių, kuria ginčo šalys laisvo apsisprendimo būdu (CK 6.156 straipsnis) išsprendžia kilusį ginčą, sutarties sąlygomis apibrėždamos kiekvienos jų teises ir pareigas. Taigi sudaromai taikos sutarčiai taikomi visi bendrieji sutarčių teisės institutai. Taikos sutarties ypatumas yra tas, kad, patvirtinta teismo, sutartis įgyja res judicata galią, tampa priverstinai vykdytinu dokumentu ir vykdoma CPK nustatyta tvarka (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kadangi res judicata galią pagal CK 6.985 straipsnio 1 dalį turi tik teismo patvirtinta taikos sutartis, teismo nepatvirtinta taikos sutartis tokios galios neįgyja. Tai, kad teismo nepatvirtinta taikos sutartis neturi res judicata galios, reiškia, jog procesine prasme tokia sutartis neužkerta kelio iškelti bylą teisme dėl taikos sutarties galiojimo ir ginčyti šia sutartimi nustatytus teisinius santykius (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Tačiau nepriklausomai nuo to, patvirtinta teismo ar ne, teisėtai sudaryta ir galiojanti taikos sutartis, kaip ir bet kuri kita civilinė teisinė sutartis, šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), turi būti vykdoma (pacta sunt servanda) ir gali sukelti tam tikrus teisinius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-409-701/2015).

2110.

22Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, o įstatymuose ar sutartyje nesant nurodymų dėl terminų – vadovaujantis protingumo principais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis).

2311.

24Taikos sutartimi atsakovas pripažino savo 61 091,29 EUR skolą pagal anksčiau minėtą vekselį. Ieškovė su ieškiniu pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog vykdydamas taikos sutarties sąlygas, atsakovas grąžino ieškovei tik 500 EUR. Kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas yra įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, todėl jis laikytinas pažeidusiu sutartines prievoles ir atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę ir priteisti, vadovaujantis taikos sutarties 5 punktu, numatančiu pareigą sumokėti ieškovei visą skolą, praleidus piniginės prievolės pagal sutartį įvykdymo terminą daugiau nei 60 dienų iš eilės, nepaisant to, jog tokių sumų mokėjimo terminas nebus suėjęs, iš atsakovo visą skolą, tai yra, 60 591,29 EUR (61 091,29 UR – 500 EUR) (CK 6.870 straipsnis, Taikos sutarties 5 punktas).

2512.

26Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Taikos sutarties 4 punktu atsakovas praleidęs terminą pagal taikos sutartį, įsipareigojo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumas, kurias sumokėti praleistas terminas, iki visiško prievolės įvykdymo. Todėl iš atsakovo taip pat priteistos palūkanos – 2 308,71 EUR, paskaičiuotos pagal ieškovės pateiktą palūkanų skaičiavimo lentelę.

2713.

28Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnis).

2914.

30Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurios yra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Ieškovė netinkamai apskaičiavo žyminio mokesčio dydį už ieškinį. Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktu, už ieškinį, nagrinėtiną dokumentinio proceso tvarka, mokėtina pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip dešimt eurų. Ieškovės ieškinio reikalavimą sudaro 62 900 EUR, todėl žyminį mokestį už ieškinį dokumentinio proceso tvarka žyminį mokestį sudaro 584 EUR (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 7 dalis) bei 38 EUR žyminis mokestis už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 80 straipsnio 5 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovei priteistina 584 EUR žyminio mokesčio už ieškinį, ieškovei grąžintina 547 EUR sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 - 428 straipsniais, teismas

Nutarė

32ieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti iš atsakovo A. M. 60 591,29 EUR skolą, 2 308,71 EUR palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 62 900 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. spalio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 584 EUR bylinėjimosi išlaidas ieškovei V. M..

34Grąžinti ieškovei V. M. 547 EUR žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2019 m. spalio 14 d.

35Per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo atsakovė privalo įvykdyti sprendimą arba, nesutikdama su šiuo sprendimu, per tokį patį terminą turi teisę sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

36Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo motyvuoti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

37Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. 1.... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 4. 2.... 5. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, jog paskolos davėja A. M. 2010 m.... 6. 3.... 7. Ieškinys priimtas 2019 m. spalio 17 d.. Ieškovei prašant nagrinėti šią... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. 4.... 10. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad pradinė kreditorė A. M.... 11. 5.... 12. Tarp pradinės kreditorės ir ieškovės 2016 m. vasario 26 d. sudaryta... 13. 6.... 14. Tarp ieškovės ir atsakovo 2016 m. vasario 26 d. sudaryta taikos sutartis dėl... 15. 7.... 16. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą... 17. 8.... 18. Kaip jau minėta, pradinė kreditorė A. M. paskolino atsakovui 210 936 Lt (61... 19. 9.... 20. Taikos sutartis yra viena iš civilinių sutarčių rūšių, kuria ginčo... 21. 10.... 22. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais,... 23. 11.... 24. Taikos sutartimi atsakovas pripažino savo 61 091,29 EUR skolą pagal anksčiau... 25. 12.... 26. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 27. 13.... 28. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 29. 14.... 30. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 - 428... 32. ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti iš atsakovo A. M. 60 591,29 EUR skolą, 2 308,71 EUR palūkanas, 5... 34. Grąžinti ieškovei V. M. 547 EUR žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2019 m.... 35. Per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo atsakovė privalo įvykdyti sprendimą... 36. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo motyvuoti prieštaravimai nebus... 37. Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu...