Byla ATP-799-417/2012
Dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutarties, kuria atmestas G. Z. skundas panaikinti Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-03 nutarimą Nr. N-77 pagal ATPK 188 str. paskirti įspėjimą

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Eduardas Maškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto G. Z. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutarties, kuria atmestas G. Z. skundas panaikinti Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-03 nutarimą Nr. N-77 pagal ATPK 188 str. paskirti įspėjimą,

Nustatė

2G. Z. 2012-08-21 administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas už tai, kad 2012-08-06, apie 17.00 val., G. Z. duomenys neskelbtini, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, vykdydamas savo tariamas teises, savavališkai pasijungė vandens tiekimą į gyvenamuosius namus, nepadarydamas esminės žalos E. R. teisėms ar interesams, tokiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos CK 6.162 straipsnio 2 dalį ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 188 straipsnyje. G. Z. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 188 straipsnį 2012-09-03 paskirta nuobauda – įspėjimas.

3Administracinėn atsakomybėn patrauktas G. Z. šį nutarimą apskundė Klaipėdos rajono apylinkės teismui, kuris 2012 m. spalio 9 d. nutartimi atmetė G. Z. skundą panaikinti Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-03 nutarimą Nr. N-77 pagal ATPK 188 str. jam paskirti įspėjimą.

4Pateiktame apeliaciniame skunde administracinėn atsakomybėn patrauktas G. Z. prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį ir jam bylą nutraukti. Nurodo, kad naudojimasis inžineriniais tinklais yra jo teisė, numatyta įsigyto žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartyje. Todėl mano, kad tikroji pažeidėja yra E. R., nes būtent ji neturėdama teisinio pagrindo atjungė vandens tiekimą gyventojams. Todėl jei E. R. kilo abejonių dėl savo teisių realizavimo, pastaroji privalėjo kreiptis į teismą dėl sąlygų išaiškinimo. Tačiau būtent ji veikė savavališkai.

5Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos pirmininkas Česlovas Tarvydas pateiktame atsiliepime į G. Z. apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Administracinėn atsakomybėn patraukto G. Z. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7ATPK 188 str. numato asmens administracinę atsakomybę, kai pastarasis savavališkai, nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos, vykdydamas savo tikros ar tariamos teisės, ginčijamos kito asmens, nepadarė esminės žalos piliečių teisėms ar teisėtiems interesams arba valstybinėms ar visuomeninėms įmonėms, įstaigoms arba organizacijoms.

8Civilinis kodeksas nustato, kad įgyvendindami teises ir pareigas asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise, t. y. įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai (CK 1.137 straipsnis). Kai asmuo įgyvendina turimą subjektinę teisę sąmoningai ignoruodamas šiuos įstatymo reikalavimus, laikoma, kad jis veikia savavališkai.

9Taigi vertinant, ar traukiamas atsakomybėn asmuo savavaldžiavo, būtina išsiaiškinti, ar šis turėjo atitinkamas teises ir ar jis jas iš tikrųjų įgyvendino nesilaikydamas įstatymų.

10Kaip matyti iš administracinėn atsakomybėn patraukto G. Z. apeliacinio skundo, pastarasis nurodo, kad naudojimasis inžineriniais tinklais yra jo teisė, numatyta įsigyto žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartyje. Tuo tarpu kokiu pagrindu E. R. įvykio dieną, kaip nurodo G. Z., nusprendė netiekti vandens kvartalui, byloje nebuvo aiškintasi. Nebuvo aiškintasi, ar pastaroji apskritai turėjo teisę taip elgtis, ir ką nagrinėjamuoju atveju privalėjo daryti G. Z. siekdamas apginti ne tik savo, bet ir kitų asmenų teises.

11Apygardos teismo nuomone, šioje byloje buvo būtina apklausti ne tik administracinėn atsakomybėn patrauktą G. Z., bet ir E. R., įvertinti atitinkamus rašytinius duomenis apie tai, kokias teises dėl naudojimosi inžineriniais tinklais turėjo G. Z., bei atitinkamai, kiek teisėtai ir pagrįstai veikė E. R.. Ir tik nustačius paminėtąsias faktines bylos aplinkybes, būtų galima priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl G. Z. veikos vertinimo, kaip savavaldžiavimo (ATPK 188 str.).

12Vadovaudamasis ATPK 30212str. 1 dalies 4 p., teismas

Nutarė

13Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai