Byla 2S-37-278/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos (skolininkės) individualios įmonės (toliau – IĮ) „Saugos skydas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-7438-879/2016 pagal pareiškėjos IĮ „Saugos skydas“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui E. S., išieškotojams V. L. ir R. K. dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė 1. Antstolis E. S. netenkino skolininkės IĮ „Saugos skydas“ skundo kuriuo įmonė prašė vykdant išieškojimą pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-528-452/2016, nustatyti konkrečią, leistiną iš banko sąskaitos naudoti 60 000 Eur sumą atsiskaitymui su darbuotojais, valstybės biudžetu ir Sodra, o areštą IĮ „Saugos skydas“ sąskaitoms taikyti tik tai sumai, kurios neužtenka padengti įsiskolinimui iš areštuoto įmonės kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tuo tikslu aprašant ir įkainuojant kilnojamuosius daiktus, priklausančius įmonei. 2. Nurodė, kad įmonėje susidarė darbo užmokesčio skola darbuotojams, kurie kelia pretenzijas bei reikalauja nutraukti darbo santykius. Teigė, jog tokiai situacijai tęsiantis, IĮ „Saugos skydas“ nebegalės dirbti ir atsiskaityti ne tik su darbuotojais, bet ir su išieškotoju, o nustatytina 60 000 Eur suma atsiskaitymui užtikrintų įmonės mokumą, tolesnę veiklą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

63. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartimi skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. 4. Teismas nustatė, kad antstolis E. S. vykdomojoje byloje Nr. 0181/16/01389 vykdo išieškojimą iš IĮ „Saugos skydas“ pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-07-14 išduotą vykdomąjį raštą Nr. VR-1432 dėl 51 017 Eur ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo V. L., priimtą vykdymui 2016-07-19, bei vykdomojoje byloje Nr. 0181/16/01432 vykdo išieškojimą iš IĮ „Saugos skydas“ pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos išduotą 2016-06-15 sprendimą Nr. DGKS-2713 dėl 3 032,16 Eur išieškojimo R. K., priimtą vykdymui 2016-07-25. Konstatavo, jog 2016-07-20 bei 2016-08-01 skolininkei IĮ „Saugos skydas“ įteikti raginimai per 10 dienų įvykdyti sprendimus, tačiau nustatytu terminu sprendimų įmonei neįvykdžius, antstolis įgijo teisę į priverstinį sprendimo vykdymą taikant CPK 624 straipsnyje numatytas kelias priverstinio sprendimo įvykdymo priemones. Pažymėjo, kad antstolis priėmė patvarkymus areštuoti pinigines lėšas ir transporto priemones, o areštuoto turto – transporto priemonės AUDI Q7 vertės nustatymui paskyrė turto vertės ekspertizę. Be to, teismas nurodė, kad Panevėžio apygardos teisme priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Saugos skydas“, tačiau byloje procesinis sprendimas nepriimtas. Nurodė, jog vykdomojoje byloje yra išieškota dalis, t. y 32 227,62 Eur, skolos, tačiau, kol sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, pinginių lėšų išmokėjimas sustabdytas. 5. Teismas darė išvadą, kad antstolis E. S. nepažeidė Civilinio proceso kodekso, Antstolių įstatymo nuostatų, o vykdydamas skolų išieškojimą iš IĮ „Saugos skydas“ pagal jam pateiktus vykdomuosius dokumentus veikė teisėtai pagal įstatymų nustatytą kompetenciją. Nurodė, jog CPK 643 straipsnis, kuris reglamentuoja skolininko teises, nenumato galimybės leisti jam disponuoti dalimi areštuotų lėšų atlyginimų išmokėjimui ar kitiems įsipareigojimams, nes tokiu būdu būtų pažeistos išieškotojų teisės, o pats priverstinio vykdymo procesas netektų prasmės. Darė išvadą, jog antstolis pagrįstai, vadovaudamasis CPK 665 straipsnio nuostatomis nukreipė išieškojimą į įmonės pinigines lėšas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

86. Atskiruoju skundu IĮ „Saugos skydas“ prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą patenkinti. 7. Nurodo, kad teismas tik formaliai vertino įmonės skundo motyvus. Teigia, jog vienu metu antstolio patvarkymais pritaikytos priverstinio išieškojimo priemonės ir būdai net kelis kartus viršijo kreditorių V. L. ir R. K. reikalavimų sumas. Nurodo, jog areštuotos transporto priemonės ir ginklai sudarė ne 24 700 Eur sumą, kaip nurodė antstolis, bet 70 000 Eur, nes dalis areštuotų daiktų nebuvo įvertinti. Areštavus sąskaitas per laikotarpį nuo 2016 m. gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio iš įmonės sąskaitos nuskaičiuota 70 051,39 Eur. Apeliantės teigimu, dėl neproporcingų priverstinių išieškojimo priemonių taikymo, perteklinio turto ir sąskaitų arešto, įmonė negali savalaikiai atsiskaityti su darbuotojais, Sodra, VMI. Net ir antstolio nurodytu metu, kuomet buvo pateikti raginimai įvykdyti sprendimą geruoju, jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kas sutrukdė atsiskaityti su darbuotojais, dėl ko jie teikė pareiškimus apie darbo santykių nutraukimą, o užsakovai nutraukė sutartis. Nurodo, jog pardavus turtą, įmonė galėtų vykdyti atsiskaitymus. 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas V. L. prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad antstolis pagrįstai ir teisėtai nukreipė išieškojimą į skolininkės lėšas. Skolininkė nepagrįstus prašymus antstoliui reiškė siekdama vilkinti vykdymo procesą bei trukdyti teismo sprendimo įvykdymui. 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis E. S. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad jeigu nebūtų išieškojimas nukreiptas į skolininkei priklausančias pinigines lėšas, tai areštuoto įmonei priklausančio turto sumos neužtektų skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Nurodo, kad iš IĮ „Saugos skydas“ iki 2016-10-11 išieškota 57 130,82 Eur suma. Tik išieškojus iš skolininkės visą skolą ir vykdymo išlaidas būtų panaikintas areštas įmonei priklausančiam turtui ir jis nebūtų realizuojamas iš varžytynių.

9Teismas

konstatuoja:

10Atskirasis skundas atmestinas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1210. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.). 11. Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai atmetė IĮ „Saugos skydas“ skundą dėl antstolio veiksmų. 12. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad antstolis, vykdydamas išieškojimus iš IĮ „Saugos skydas“, veikė laikydamasis įstatymų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. IĮ „Saugos skydas“ nesutinka su teismo išvadomis, atskirąjį skundą iš esmės grindžia tuo, kad antstolis priėmė neproporcingus suvaržymus, t. y. taikė perteklinį turto ir sąskaitų areštą. 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, kuriam viena iš valstybės suteiktų funkcijų – vykdomųjų dokumentų vykdymas, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010). Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą principą įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatos, kaip ir Antstolių įstatymo 3 straipsnio nuostatos nustato, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Siekiant kuo efektyviau ir sparčiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus, vykdymo procese antstoliui suteikta teisė išieškojimą nukreipti į skolininko pinigų sumas ar kitokį turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų (CPK 688 str. 1 d.). Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas, tačiau antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 675 str.). Skolininko turto arešto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Dėl to antstoliui išieškant iš skolininko turto ar turtinių teisių ir jas areštavus, skolininkas netenka teisės valdyti, naudoti ir disponuoti areštuotu turtu ar turtinėmis teisėmis. 14. Priverstinio vykdymo priemones reglamentuoja CPK 624 straipsnis, kuriame nurodyta, kad pirmiausia išieškojimas vykdomas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių. Be to, minėto straipsnio 3 dalis numato, jog vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. CPK 662 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojas, laikydamasis CPK 664, 665 straipsnių nustatytos eilės, iki priverstinio vykdymo pradžios gali raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoma pirmiausia. CPK 662 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu išieškotojas iki priverstinio vykdymo pradžios nenurodė, iš kokio turto išieškoti, antstolis laikydamasis CPK 664, 665 straipsnių nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio skolininko turto ar pajamų vykdyti išieškojimą. CPK 665 straipsnio nuostatos numato išieškojimo iš juridinio asmens turto eilę, t. y. pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, antrąja eile – iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines patalpas. Trečiąja eile išieškoma iš kito turto, išskyrus nurodytą 4 eilę, o ketvirtą eile - iš gamybai būtinų nekilnojamojo turto objektų, taip pat žaliavų ir medžiagų, staklių, įrengimų, kitų pagrindinių priemonių, skirtų tiesiogiai gamybai. 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis E. S. išieškojimą iš IĮ „Saugos skydas“ vykdo pagal du vykdomuosius dokumentus, kurie vykdymui priimti 2016-07-19 ir 2016-07-25 dėl 51 017,00 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo V. L. bei dėl 3 032,16 Eur išieškojimo R. K.. Iš vykdomųjų bylų matyti, kad 2016-07-20 antstolis areštavo skolininkei priklausantį kilnojamąjį turtą, 2016-07-08 ir 2016-08-17 priėmė patvarkymus areštuoti IĮ „Saugos skydas“ priklausančias pinigines lėšas bankų sąskaitose, o 2016-08-29 priėmė patvarkymą skirti ekspertizę automobilio Audi Q7 vertei nustatyti (vykdomoji byla Nr. 0181/16/01389, b. l. 112-115,144; vykdomoji byla Nr. 0181/16/01432, b. l. 26-27, 29). Įvertinus, jog skolininkui neįvykdžius raginimo įvykdyti sprendimą nustatytu terminu antstolis privalo sprendimus pradėti vykdyti priverstinai, konstatuoti, jog antstolio E. S. vykdymo veiksmai yra neteisėti, ar kad jis ėmėsi neproporcingų vykdymo veiksmų, nėra pagrindo. 16. Apeliantė nurodo, jog kilnojamasis turtas (transporto priemonės, ginklai) nebuvo vertinamas ir nesutinkama su nustatyta verte, tačiau duomenų, jog IĮ „Saugos skydas“ prašė antstolio skirti turto vertinimo ekspertizę, neginčijamų duomenų byloje nėra (CPK 681 str.). Apeliantės teiginiai, jog įsiskolinimas gali būti padengtas realizavus įmonės turtą, netaikant lėšų arešto, vertintinas kritiškai, nes iš varžytynių realizuojant turtą, išieškojimas būtų uždelstas, o ginklai gali būti realizuoti tik per prekybos įmonę komiso pagrindais (CPK 694, 699, 726,727 str.). Tuo tarpu antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, turi areštuoti skolininkui priklausančio turto tiek, kad užtektų skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti, o CPK 665 straipsnis suteikia jam teisę areštuoti pinigines lėšas ir į jas nukreipti išieškojimą. Be to, nukreipus išieškojimą į įmonei priklausančias transporto priemones, neabejotinai naudojamas ūkinei veiklai vykdyti, būtų sutrikdyta įmonės veikla. 17. IĮ „Saugos skydas“ skunde nurodyta aplinkybė, jog antstolis nevykdo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-10-30 nutartimi nustatyto pavedimo nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota darbuotojų, VSDF fondui bei privalomiems valstybei mokesčiams mokėti yra atmestini, nes dėl antstolio veiksmų, vykdant minėtą nutartį, skundai nebuvo teikiami. Išieškotojams pateikus vykdyti vykdomuosius dokumentus antstolis juos vykdo pagal vykdymo procesui nustatytas teisės normas, kuriose nėra nustatyta pareiga antstoliui nustatyti lėšų sumą, kurią galėtų naudoti skolininkas, o sunki įmonės finansinė padėtis neatleidžia jos nuo skolų mokėjimo. 18. Apeliantė nurodo, kad iš įmonės sąskaitos per laikotarpį nuo 2016 m. gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio buvo nuskaičiuota 70 051,39 Eur, tačiau nurodytos sumos išieškojimas nereiškia, jog lėšos nurašytos antstoliui E. S. vykdant išieškojimą pagal V. L. ir R. K. pateiktus vykdomuosius dokumentus, nes atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis nurodo, kad iš IĮ „Saugos skydas“ iki 2016-10-11 yra išieškota tik 57 130,82 Eur ir šios sumos neužtenka skolų bei vykdymo išlaidoms padengti. Be to, 2016 m. gegužės ir birželio mėn. išieškotojų vykdomieji dokumentai antstoliui E. S. dar nebuvo pateikti, todėl skolų nurašymas, siekiant įvykdyti minėtų išieškotojų reikalavimus, nurodytais mėnesiais negalėjo būti vykdomas. Išieškojus iš skolininkų dalį skolų antstoliui nėra draudžiama mažinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis, tačiau iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2016-11-17 nutartimi IĮ „Saugos skydas“ yra iškelta bankroto byla ir turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 179 str. 3 d.). Nors minėta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo yra apskųsta, tačiau taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra galiojančios, todėl antstolis neturi pagrindo išmokėti išieškotų lėšų, ar spręsti klausimus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių apimties keitimu (CPK 152 str. 3 d.). 19. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-38/2008, Nr. 3K-3-252/2010, Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). 20. Aukščiau nurodyti motyvai leidžia daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, todėl tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai