Byla e2-1152-920/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai Skučienei, dalyvaujant ieškovui K. A., jo atstovui advokatui Rolandui Džervui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. A. ieškinį atsakovams G. S. (S.), G. S. (S.) individualiai įmonei „T.“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas,

Nustatė

41. Ieškovas K. A. 2016 m. spalio 6 d. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų G. S. (S.) ir G. S. (S.) individualios įmonės „T.“ 28382,76 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52. Ieškinyje, dublike, nurodė, kad 2013 ir 2014 metais ieškovas atsakovui asmeninių poreikių tenkinimui bei jo individualios įmonės apyvartinių lėšų papildymui skolino nedideles pinigų sumas. Atsakovas G. S. (S.) žadėdavo grąžinti pinigus. Bendra skolų suma susidarė 98000 Lt, 2014 m. rugsėjo 10 d. atsakovas G. S. pasirašė ir išdavė ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kadangi šalys jokios rašytinės sutarties nebuvo sudarę. Skolos grąžinimo terminas pagal šį vekselį buvo iki pirmojo gavėjo pareikalavimo, tačiau nepaisant to, jog ieškovas tiek 2015 metais, tiek 2016 metais prašė skolą grąžinti, atsakovai skolos negrąžino, motyvuojant tuo, kad yra sunkumų dėl verslo. Ieškovas praleido vienerių metų terminą pateikti paprastąjį vekselį dėl vykdomojo rašto išdavimo. Ieškovas laiku dėl vekselio nesikreipė, kadangi atsakovas nuolat žadėjo grąžinti skolą, individuali įmonė yra davusi ieškovui įvairių automobilio dalių vietoj palūkanų mokėjimo. Tai rodo, kad atsakovas G. S. (S.) skolinosi ne tik savo poreikiams, bet ir įmonės veiklai. 2016 m. rugsėjo 22 d. ieškovas išsiuntė atsakovui paskutinį reikalavimą - skolą sumokėti iki 2016 m. rugsėjo 30 d., tačiau atsakovas į raginimą nereagavo, skolos negrąžino. Kadangi vekselis nebuvo pateiktas apmokėti LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka, jis laikytinas paprastu skolos rašteliu ir gali būti prilygintas paskolos sutarčiai. Atsakovas G. S. (S.) skolindamasi iš ieškovo pinigus savo poreikių tenkinimui bei individualios įmonės apyvartinių lėšų papildymui, kartu prisiėmė prievolę juos grąžinti tiek iš savo pajamų ir turto, tiek iš individualios įmonės pajamų ir turto, todėl abiejų atsakovų atsakomybė yra solidari. Šiuo atveju aplinkybė, kokia apimtimi atsakovas G. S. (S.) panaudojo savo poreikių tenkinimui, o kiek verslo reikalais nėra aktuali, kadangi G. S. (S.) atsakomybė už prievoles nėra atskirta nuo jo turto, kuriuo yra ir jo individuali įmonė „T.“.

63. Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas yra verslininkas, todėl akivaizdu, kad tokios sumos asmeniniams poreikiams skolintis nebuvo reikalinga. Pats atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad pinigus skolinosi asmeniniams poreikiams. Atsakovas iš esmės skolą pripažino. Nurodė, kad 2000 Eur suma detalėmis buvo atsakovo įmonės mokamos palūkanos, o tai tik patvirtina faktą, kad buvo skolinamasi įmonei, o ne asmeniniams poreikiams. Vekselį pasirašė atsakovas G. S. (S.) kaip fizinis asmuo, kadangi vis tiek kaip individualios įmonės savininkas atsako visu savo turtu, jų atsakomybės nėra atribotos.

74. Atsakovai G. S. (S.), G. S. (S.) individuali įmonė „T.“ atsiliepime ir triplike nurodė, kad atsakovė individuali įmonė „T.“ su ieškiniu nesutinka, kadangi ieškovas niekada įmonei neskolino pinigų. Paskolos teisiniai santykiai susiklostė tarp ieškovo K. A. ir atsakovo G. S. (S.). Atsakovas G. S. (S.) skolos negrąžino, kadangi buvo laikinai nedarbingas, ženkliai pasunkėjo šeimos finansinė padėtis.

85. Teismo posėdyje atsakovas, jo atstovas nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant, kuris netenkintas. Byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

9Teismas,

konstatuoja:

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

116. Dėl skolos priteisimo.

126.1. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (Civilinio kodekso (toliau - ir CK 1.97) straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau - ir ĮPVĮ), kuriame vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui, arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). Paprastasis vekselis reiškia savarankišką ir besąlygišką vekselio davėjo prievolę sumokėti vekselyje nurodytą sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.105 str. 4 d., ĮPVĮ 2 str. 4 d., 77 str. 2 p.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t. y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta.

136. 2. Iš į bylą pateikto paprastojo neprotestuotino vekselio nustatyta, kad 2014 m. rugsėjo 10 d. G. S. (.) įsipareigojo besąlygiškai sumokėti 28382,76 Eur (98000 Lt) K. A.. Ieškovas į notarų biurą ĮPVĮ nustatyta tvarka ir terminais nesikreipė. Pažymėtina, kad abstrakti prievolė pagal vekselį nenustoja galioti tuo atveju, kai sueina jo pateikimo notarui vykdyti terminas. Aplinkybė, kad vekselio gavėjas nerealizavo vekselio ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal įstatymus, nėra pagrindas pasibaigti jame nurodytai vekselio davėjo pareigai sumokėti pinigus. Tokiu atveju vekselio gavėjas gali tikėtis, kad vekselio davėjo įsipareigojimas nors ir nebus įvykdytas supaprastinta tvarka, nurodyta ĮPVĮ, tačiau galės būti įvykdytas savanoriška vekselio davėjo valia arba priverstine tvarka, kreipiantis į teismą dėl skolos išieškojimo pagal vekselį, kaip atsiskaitymo dokumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016-06-02 nutartis Nr. 3K-3-296-695/2015). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis Nr. 3K-3-314/2010; 2013-12-30 nutartis Nr. 3K-3-716/2013). 2014 m. rugsėjo 10 d. vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą ir vertintinas kaip paprastas skolos dokumentas ir jam netaikytinos ĮPVĮ nuostatos, o ginčo išsprendimui taikytinos paskolos teisinius santykius reglamentuojančios materialiosios teisės normos. Skolos faktui patvirtinti ieškovas pateikė skolos dokumentą - paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Pažymėtina, kad atsakovas iš esmės aplinkybės, jog yra skolingas ieškovui neginčijo. Tai reiškia, kad prievolė nėra įvykdyta, todėl ieškovas turi teisę reikalauti prievolės pagal skolos dokumentą - vekselį įvykdymo. Atsakovas nurodė, kad yra perdavęs 2000 Eur, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Ieškovas nurodė, kad 2000 Eur suma buvo gauta detalėmis ir užskaityta palūkanoms dengti. Nagrinėjamu atveju ne vekselio turėtojas, t. y. ieškovas, o būtent vekselio davėjas, t. y. atsakovas, turėjo pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, kad dalį prievolės yra įvykdęs. Todėl atsižvelgiant į byloje esantį skolos dokumentą - vekselį, laikytina, kad ieškovui yra negrąžinta 28382,76 Eur suma.

147. Dėl solidariosios prievolės.

157.1. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų G. S. (S.) ir G. S. (S.) individualios įmonės skolą solidariai. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį, solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama; ji atsiranda įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais. Kaip matyti iš byloje esančio skolos dokumento - vekselio jis yra pasirašytas fizinio asmens G. S. (S.); tarp šalių nėra jokio susitarimo, kad minėta sumą atsakovai dengs solidariai.

167.2. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 178 straipsnį aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, turi įrodyti šalys, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė galioja dispozityviosiose bylose, t. y. bylose, kuriose nėra viešojo intereso gynimo poreikio ir kuriose visa apimtimi galioja dispozityvumo, taip pat rungimosi principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis Nr. 3K-3-423/2011). Taigi įstatymas būtent šalis įpareigoja įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.), teismas savo iniciatyva renka įrodymus tik CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 179 str. 2 d.). Teismo vertinimu, šioje byloje viešojo intereso nėra, todėl šalys pačios privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi, pateikti teismui paaiškinimus, prašymus.

177.3. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovui pinigus skolino asmeniniams ir verslo poreikiams, tuo tarpu atstovas teismo posėdyje nurodė, kad pinigai buvo skolinti ne asmeniniams poreikiams, o įmonės veiklai vykdyti. Tačiau ieškovas savo nurodytoms aplinkybėms pagrįsti įrodymų nepateikė. Atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų kaip buvo panaudoti pinigai. Byloje nesant įrodymų, kad pinigų sumos buvo skolintos G. S. (S.) individualiai įmonei, teismo vertinimu negalima daryti išvados, kad atsakovai ieškovui skolingi solidariai. Teismas spręsdamas dėl solidariosios atsakovų atsakomybės vadovaujasi tik byloje esančiu skolos dokumentu - vekseliu. Įvertinus tai, kad vekselį pasirašė fizinis asmuo G. S. (S.), nė viena iš šalių neteikė jokių įrodymų, kad pinigai buvo naudojami/išleisti asmeniniams ar verslo poreikiams, vadovaudamasis vidiniu įsitikinimu, teismas vertina, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas G. S. (S.) pinigus skolinosi savo individualios įmonės reikmėms. Be to, Lietuvos Respublikos Individualių įmonių įstatymo 8 straipsnio 2 d., 3 d. numato, kad individualios įmonės turtas yra individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu. Perduodamas individualiai įmonei arba paimdamas iš individualios įmonės pinigus ar kitą turtą individualios įmonės savininkas surašo ir pasirašo pinigų ar kito turto perdavimo (ar paėmimo) dokumentus. Pinigų įnešimo ir pinigų paėmimo dokumentai įforminami teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje nėra duomenų, kad pinigus skolinosi G. S. (S.) individuali įmonė.

187.4. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes 28382,76 Eur skola pagal 2014 m. rugsėjo 10 d. skolos dokumentą - vekselį priteistina iš atsakovo G. S. (S.). Ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo iš G. S. (S.) individualios įmonės „T.“ atmestinas.

198. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

208.1. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas turi pareigą mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesinės palūkanos). Tokia skolininko pareiga yra detalizuojama CK 6.210 straipsnio 1 dalyje, kuri nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškinį tenkinus dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo G. S. (S.), iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (28382,76 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. spalio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinys dalyje dėl palūkanų priteisimo iš G. S. (S.) individualios įmonės „T.“ atmestinas.

219. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

229.1. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas šioje byloje patyrė 939 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 639 Eur žyminis mokestis, 300 Eur išlaidos advokato pagalbai. Atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą bei tai, kad ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, ieškinį iš esmės tenkinus, iš atsakovo ieškovei priteistina 939 Eur bylinėjimosi išlaidų.

239.2. Iš atsakovo valstybei priteistina 7,06 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str.,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovui K. A., asmens kodas ( - ) iš atsakovo G. S. (S.), asmens kodas ( - ) 28382,76 Eur (dvidešimt aštuonių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 76 ct) skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos (28382,76 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. spalio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 939 Eur (devynių šimtų trisdešimt devynių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

27Ieškinį dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovės G. S. (S.) individualios įmonės „T.“ atmesti.

28Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas, ( - ) valstybei 7,06 Eur (septynis eurus 06 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Sonatai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas,... 4. 1. Ieškovas K. A. 2016 m. spalio 6 d. kreipėsi į... 5. 2. Ieškinyje, dublike, nurodė, kad 2013 ir 2014 metais ieškovas atsakovui... 6. 3. Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas yra... 7. 4. Atsakovai G. S. (S.), 8. 5. Teismo posėdyje atsakovas, jo atstovas nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 9. Teismas,... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. 6. Dėl skolos priteisimo.... 12. 6.1. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra... 13. 6. 2. Iš į bylą pateikto paprastojo neprotestuotino vekselio nustatyta, kad... 14. 7. Dėl solidariosios prievolės.... 15. 7.1. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų G. S. 16. 7.2. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK 17. 7.3. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovui pinigus... 18. 7.4. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes 28382,76 Eur skola pagal 2014 m.... 19. 8. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 20. 21. 9. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 22. 9.1. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai,... 23. 9.2. Iš atsakovo valstybei priteistina 7,06 Eur procesinių dokumentų... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str.,... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovui K. A., asmens kodas 27. Ieškinį dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovės 28. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas, 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...