Įmonės akcijos. Akcininkų pasikeitimas.

Situacija: Įmonė turėjo du akcininkus. Įmonės akcininkas ir direktorius nupirko iš kito akcininko likusias akcijas ir tapo 100% įmonės akcijų turėtoju. Bet suserga ir miršta. Prieš mirtį akcininkas neužregistruoja akcijų JAR registrų sistemoje. Dabar turto paveldėtojai negali gauti paveldėjimo nutarties iš notaro, nes įmonės akcijos neregistruotos Registrų centre. Registrų centre akcijas gali užregistruoti įmonės direktoriaus įgaliotas asmuo. Bet įmonė neturi direktoriaus (mirė). Naują direktorių paskirti gali visuotinis akcininkų susirinkimas, bet notaras negali išduoti paveldėjimo dokumento kol akcijos neužregistruotos Registrų centre.
Užburtas ratas!
Ko reikia prašyti teismo? 1. paskirti palikuonis akcininkais, įpareigojant notarą išduoti paveldėjimo į įmonės akcijas dokumentą. 2. įpareigoti Registrų centrą užregistruoti akcijas mirusiojo vardu. 3. įpareigoti Registrų centrą užregistruoti akcijas mirusiojo vardu. 4. ?
Nėra atsakymų